reklama
Mieszkania

W KIOSKACH

Okładka

REKLAMA


Informator UM

ROZRYWKA I KULTURA

Komitet rewitalizacji – konsultacje

22 Maja

Kolejnym krokiem do udanej rewitalizacji miasta jest powołanie Komitetu Rewitalizacji, który stanowić ma organizacyjny łącznik i sprawny kanał komunikacji między Urzędem a mieszkańcami Starachowic. Innymi słowy Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z Urzędem w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję ...

Lokal użytkowy do wynajęcia

22 Maja

Urząd Miejski w Starachowicach informuje, że posiada do wynajęcia lokal handlowy o pow. 172,20 m kw., położony w podpiwniczeniu budynku przy ul. Kochanowskiego 5 (dawniej AlterEgo Cafe). Lokal przeznaczony został do wynajęcia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na podstawie wykazu umieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Lokal wyposażony jest w instalacje: wod-kan z podlicznikami zw, ...

Starachowicka Spółdzielnia Socjalna z dofinansowaniem

22 Maja

Starachowicka Spółdzielnia Socjalna znalazła się na 2. miejscu listy rankingowej biznesplanów rekomendowanych do uzyskania dofinansowania, zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsc pracy w ramach "Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej". Dotacja, o którą ubiega się Gmina Starachowice wspólnie z Powiatem Starachowickim na ...

Obozy i wakacje w mieście

22 Maja

Prezydent miasta Starachowice zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych dotyczących letniego wypoczynku oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej. Termin składania ofert mija 1 czerwca 2017 roku o godzinie 15.30. Prezydent Marek Materek zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację ...