W KIOSKACH

Okładka

REKLAMA

Helios

INFORMATOR UM

ROZRYWKA I KULTURA

zdjecie Informator UM

Program Inicjatyw Lokalnych

02 Marca

Konsultacje w sprawie Programu Inicjatyw Lokalnych odbyły się w poniedziałek w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego. Prezydent miasta Marek Materek zaprosił mieszkańców, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i wspólnoty mieszkaniowe do rozmów na temat nowego w naszym mieście projektu jakim jest Program Inicjatyw Lokalnych. - Budżet miasta nie jest z gumy. Niestety, na realizację wielu ...

Punkt Pomocy Prawnej i Punkt Pomocy Psychologicznej wznawia działalność

02 Marca

Od 16 lutego 2015 r. w Urzędzie Miejskim wznowił działalność Punkt Pomocy Prawnej dla rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych z terenu miasta Starachowice. Dyżury prawnika pełnione będą w okresie od 16.02.2015 r. do 31.12.2015 r., w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 15.30 do 19.00, w pok. 18 UM, z wyłączeniem sierpnia b.r. Zakres udzielanych porad obejmuje w szczególności: sprawy rozwodowe, ...

Tworzymy Budżet Obywatelski czekamy na opinie mieszkańców

02 Marca

29 sierpnia 2014 r. radni Rady Miejskiej w Starachowicach podjęli Uchwałę Nr XI/7/2014 w sprawie: przeprowadzenia konsultacjispołecznych z mieszkańcami Starachowic dotyczących budżetu Miasta Starachowice (tzw. Budżet Obywatelski). Realizując pierwszy Budżet Obywatelski Miasta Starachowice na 2015 rok, Gmina Starachowicezdobyła praktyczne doświadczenia w jego wdrażaniu. W trakcie zbierania wniosków, weryfikacji ...