reklama

W KIOSKACH

Okładka

REKLAMA


Informator UM

ROZRYWKA I KULTURA

SMS-owy system ostrzegania

20 Listopada

Prezydent miasta Starachowice informuje, że starachowiczanie mogą BEZPŁATNIE otrzymywać wiadomości SMS z informacjami, m.in. o zagrożeniach powodziowych, pożarowych, katastrofach, anomaliach pogodowych. Mieszkańcy, którzy chcą otrzymywać wymienione informacje, muszą wysłać sms na numer 799 448 270 o treści alarm. Jeżeli interesują Państwa informacje dotyczące imprez kulturalnych i sportowych organizowanych w ...

Straż Miejska informuje

20 Listopada

Spalanie w domowych piecach plastikowych butelek, różnego rodzaju tworzyw sztucznych czy starych ubrań, niesie ze sobą ogromne zagrożenie dla zdrowia, nie tylko dla najbliższych sąsiadów. Wytwarzane podczas spalania plastików dioksyny, opadając na glebę, pola uprawne, przedostają się do wód gruntowych, powodując stopniowe zatruwanie organizmów ludzi i zwierząt. Najbardziej ...

ZMIANA BANKU OBSŁUGUJĄCEGO GMINĘ STARACHOWICE

Ważne dla mieszkańców
20 Listopada

  Urząd Miejski w Starachowicach Referat Podatków i Opłat informuje, że od 1 listopada br. bankiem prowadzącym obsługę budżetu Miasta Starachowice jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, wybrany na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. RACHUNKI BANKOWE obowiązujące od 1 listopada 2017 roku Rachunek bankowy ...

Punkt Informacyjno – Doradczy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

20 Listopada

W Urzędzie Miejskim w Starachowicach funkcjonuje Punkt Informacyjno – Doradczy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Mieszkańcy Starachowic mogą w punkcie uzyskać informacje oraz pomoc merytoryczną w następującym zakresie: - rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; - możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój miejsc pracy dla mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym; - ...

Zmiana godzin przyjęć interesantów

20 Listopada

Od 13 listopada zmianie ulegają godziny przyjęć interesantów przez zastępcę prezydenta miasta ds. Społecznych Jerzego Miśkiewicza. Od 13 listopada 2017 r. do końca stycznia 2018 r. I zastępca prezydenta miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki, w godzinach od 11.00 – ...

Kawiarenka e-seniorek już działa

20 Listopada

Kawiarenka internetowa e – seniorek już otwarta. Korzystać z niej mogą organizacje i środowiska starachowickich seniorów, warunkiem jest posiadanie Starachowickiej Karty Seniora 60+. Inicjatorami utworzenia kawiarenki byli prezydent miasta Marek Materek oraz Towarzystwo Wspierania Rozwoju Starachowic PARTNER. - Kawiarenka internetowa e-seniorek jest kolejną inicjatywą realizowaną w ramach Polityki ...