JUŻ W KIOSKU

Kontakt

Redaktor naczelny:
GRZEGORZ ŻYŁA

Adres redakcji:
Starachowice, ul. Konstytucji 3-go Maja 23
tel. 727-002-222

e-mail:
biuro@starachowicka.pl 

 

Uwaga:
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo skracania korespondencji.

Skład i łamanie:
Druk : Polska Press Sp. z o.o. Poligrafia Drukarnia Sosnowiec ul. Baczyńskiego 25 A; 41-203 Sosnowiec – Milowice