JUŻ W KIOSKU

Nowe tereny rekreacyjno- turystyczne w centrum Mirca oddane do użytku

2024-04-17 09:01:36

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Pod koniec 2023 roku zakończyły się prace przy największej inwestycji w historii gminy Mirzec, czyli rewitalizacji centrum Mirca. To zakrojone na ogromną skalę przedsięwzięcie mocno zmieniło krajobraz Mirca. Nieużytkowane dotychczas podmokłe tereny zamieniły się w centrum rekreacyjno- wypoczynkowe dla mieszkańców i turystów.

Najważniejszą częścią inwestycji jest zbiornik wodny o powierzchni hektara oraz staw kąpielowy / fot. UG Mirzec

Przygotowania do przeprowadzenia tej inwestycji trwały kilka lat. W lipcu 2020 roku przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji budowy rekreacyjnego zbiornika wodnego oraz zagospodarowania architektoniczno–urbanistycznego terenów wokół zbiornika. Wybrany wykonawca opracował dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Wiosną 2022 roku podpisana została umowa z firmą Freedom Hubert Olejarz ze Skarżyska-Kamiennej. Wykonanie prac kosztowało ponad 22 miliony złotych, z czego blisko 19 milionów to pieniądze pozyskane z trzech źródeł: 4 145 406 złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, 12 750 000 złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych oraz 2 000 000 złotych z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Najważniejszą częścią inwestycji była budowa zbiornika wodnego o powierzchni hektara na działce za przedszkolem i orlikiem oraz utworzenie wokół zbiornika strefy rekreacyjnej. Na zbiorniku wybudowano wyspę połączoną mostem z brzegiem zbiornika. Od wschodniej strony zbiornika znajduje się wybudowany w unikalnej technologii staw kąpielowy z piaszczystą plażą i leżakami oraz boiskiem do piłki plażowej. W sąsiedztwie zbiornika wodnego na nasypie ziemnym wybudowany został taras widokowy. Wzdłuż alejki prowadzącej od tarasu do budynku kawiarnianego umieszczono urządzenia siłowni zewnętrznej.

Dużą część terenu zajmuje infrastruktura służąca aktywnemu wypoczynkowi. Na placu przed budynkiem edukacyjno-kawiarnianym oraz budynkami gospodarczymi powstały skate park, tyrolka, plac zabaw oraz ścianka wspinaczkowa. Teren został skomunikowany za pomocą ścieżki spacerowej i ścieżki rowerowej. Wybudowano parking dla samochodów osobowych. Ustawiono ławeczki, zamontowano oświetlenie typu LED, urządzono tereny zielone oraz łąki kwietne. Kolejne piękne miejsce rekreacji powstało na wyspie na zbiorniku wodnym. To przestronna, stylowa wiata grillowa z ławeczkami oraz hamakami, która posłuży do organizacji spotkań integracyjnych.

W ramach rewitalizacji centrum Mirca zadbano także o infrastrukturę przyjazną turystom. Na parkingu w centrum Mirca wybudowane zostało miejsce obsługi rowerzystów oraz wiaty handlowe, a nieopodal budynku biblioteki toalety publiczne. Ustawiony został także witacz z napisem „Gmina Mirzec” oraz granitowe globusy i zegar słoneczny.

Na placu przy Przedszkolu Publicznym w Mircu wybudowana została sala widowiskowa wraz z łącznikiem i instalacją fotowoltaiczną, która będzie służyć przedszkolakom i ich wychowawcom do organizacji zajęć sportowo – ruchowych. Sala będzie także miejscem organizacji przedszkolnych spotkań i uroczystości. W bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola wybudowano plac zabaw.

Po remoncie zmienił się wygląd remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu. Odnowiono także teren wokół Pomnika Ofiar II Wojny Światowej. Zamontowano nowe oświetlenie, a teren został objęty monitoringiem. W parku podworskim wybudowane zostały urządzenia ścieżki zdrowia oraz ustawiono stoliki do gry w szachy lub warcaby. Warto dodać, że w latach 2022 – 2023 dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego i środkom z budżetu gminy Mirzec park podworski diametralnie zmienił wygląd. Ułożono alejkę z kostki brukowej, zamontowano pergole, ławeczki i oświetlenie parkowe, posadzono rośliny miododajne. Gmina Mirzec jest w trakcie przygotowań do budowy w parku zbiornika wodnego, który podniesie atrakcyjność tego terenu. Na realizację tej inwestycji podnoszącej atrakcyjność Mirca otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie niemal pół miliona złotych.

Na brzegu przy stawie kąpielowym powstało boisko do piłki plażowej. Na plaży ustawiono także drewniane leżaki

W sąsiedztwie zbiornika powstał skatepark...

... oraz plac zabaw dla dzieci z tyrolką

Na najmłodszych czeka także ścianka wspinaczkowa

Nad brzegiem zbiornika wybudowano budynki, w których znajdują się sanitariaty, pomieszczenie dla ratowników, pomieszczenie gospodarcze. W przeszklonej części budynku będzie mieścić się kawiarnia

Uwagę zwraca kaskada wodna, która wymusza obieg wody w stawie kąpielowym. Na nasypie utworzony został punkt widokowy

W centrum Mirca utworzono punkt obsługi rowerzystów, ustawiono witacz i granitowe globusy oraz wybudowano wiaty handlowe

Odpoczynkowi służyć będzie wiata grillowa wybudowana na wyspie połączonej z brzegiem zbiornika mostkiem

W parku podworskim wybudowano urządzenia do ćwiczeń, stolik do gier planszowych i wiatę wypoczynkową

Projekt „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy turystyki, relaksu i aktywności” został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi „VI Rozwój miast”

Projekt „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy turystyki, relaksu i aktywności” został dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, który realizowany jest poprzez promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego

fot. UG Mirzec

/informacja prasowa: UG Mirzec/

 

 

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Pierwsze posiedzenie po wyborach

2024-05-11

Pierwsze posiedzenie po wyborach

Od uroczystej sesji, która odbyła się 6 maja br. rozpoczęła się działalność władz gminy Mirzec w IX kadencji samorządowej. 
Czołowe miejsca

2024-04-26

Czołowe miejsca

Filateliści z Młodzieżowego Koła Filatelistycznego „Klaserek Ali” przy Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy w Mircu zajęli czołowe miejsca w 62. Wojewódzkim Młodzieżowym Konkursie Filatelistycznym „Oleśnica – miasto książęce”.
Kolejna gminna droga będzie wyremontowana

2024-04-24

Kolejna gminna droga będzie wyremontowana

Rozpoczęły się prace przy remoncie pierwszego odcinka drogi gminnej Mirzec-Podborki - Mirzec-Czerwona – Trębowiec Mały - Trębowiec Duży.
Rusza remont na gminnej drodze

2024-04-23

Rusza remont na gminnej drodze

Rozpoczęły się prace przy remoncie długiej na 1374 metry drogi gminnej łączącej Mirzec-Majorat i Mirzec-Podborki.
Piesi bezpiecznie przejdą przez jezdnię

2024-04-15

Piesi bezpiecznie przejdą przez jezdnię

W gminie Mirzec powstało kolejne przejście dla pieszych wyposażone w infrastrukturę chroniącą zarówno bezpośrednich użytkowników jak i kierowców przed komunikacyjnymi zagrożeniami.     
Specjalistyczny sprzęt

2024-04-05

Specjalistyczny sprzęt

 Ochotnicza Straż Pożarna z Osin otrzymała wsparcie finansowe na zakup specjalistycznego sprzętu, wykorzystywanego w przypadku katastrof lub poważnych awarii.
 Najlepsi z wiedzy pożarniczej

2024-03-27

Najlepsi z wiedzy pożarniczej

Trwa pierszy etap eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczestniczyli w nich także młodzi mieszkańcy gminy Mirzec.  
Wiosną ruszą prace na gminnych drogach

2024-03-26

Wiosną ruszą prace na gminnych drogach

W kwietniu rozpoczną prace remontowe na drogach w gminie Mirzec. Wyremontowany zostanie odcinek pomiędzy Trębowcem Małym i Trębowcem Dużym, dokończone prace na drodze w Krzewie oraz przeprowadzone zostaną remonty cząstkowe dróg gruntowo-tłuczniowych.
Pani sędzia z telewizji

2024-03-15

Pani sędzia z telewizji

Gminę Mirzec odwiedziła sędzia Anna Maria Wesołowska, znana z własnego programu telewizyjnego pod tym tytułem, który popularyzuje znajomość prawa i procedur sądowych. Z mieszkańcami rozmawiała o zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa. 
Wzór samorządności

2024-03-08

Wzór samorządności

Gmina Mirzec otrzymała tytuł „Wzorowa Gmina” za działania podejmowane w latach 2018 – 2023. Został jej przyznany w konkursie zorganizowanym przez świętokrzyskie pismo „Życie Regionów”, poświęcone sprawom samorządowym i gospodarczym.