JUŻ W KIOSKU

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnością

2024-05-27 07:00

Ocena:

5/5 | 1 głosów

W niedzielę, 9 czerwca 2024 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Informujemy o uprawnieniach, z jakich mogą skorzystać wyborcy z niepełnosprawnością.

Głosowanie przez pełnomocnika

Niektórzy wyborcy ze względu na stan zdrowia mogą potrzebować wsparcia innej osoby, aby móc zagłosować. Dla nich przewidziano możliwość głosowania przez pełnomocnika. Z tego prawa mogą skorzystać wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych upływa w dniu 31.05.2024 r.

W Urzędzie Miejskim w Starachowicach wnioski przyjmuje Pani Kamila Sprzączka – pok. 31 (Urząd Stanu Cywilnego), tel. 41 322 1040.

Wybór pełnomocnika to ważna decyzja, ponieważ musi to być osoba, której wyborca ufa i która posiada prawo wybierania. Jednocześnie nie może to być osoba związana z obwodową komisją wyborczą, mąż zaufania, obserwator społeczny czy kandydat w wyborach. 

Głosowanie korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne to kolejne udogodnienie dla wyborców z ograniczeniami ruchowymi oraz osób starszych.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Pakiet wyborczy, zawierający wszystkie niezbędne elementy do oddania głosu, zostaje dostarczony do rąk wyborcy przez Pocztę Polską, co gwarantuje, że każdy uprawniony będzie miał szansę wziąć udział w wyborach. Zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych trwa do 27.05.2024 r.

Chęć głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Komisarzowi Wyborczemu właściwemu ze względu na: adres zameldowania na pobyt stały lub adres stałego zamieszkania, jeśli adres jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Wyborców. W przypadku Starachowic jest to:

Komisarz Wyborczy w Kielcach IV – Pan Ryszard Sadlik

Właściwość terytorialna powiaty: opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki

Siedziba: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach

Adres: budynek "C"

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pok. 422

Tel. (41) 342-12-24

Zmiana lokalu wyborczego

Wyborca niepełnosprawny może zmienić miejsce głosowania na terenie gminy w przypadku, gdy lokal wyborczy w obwodzie głosowania, do którego przypisany jest wyborca, nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W tym celu wyborca niepełnosprawny musi złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek o zmianę miejsca głosowania składa się w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 3 dni przed dniem wyborów tj. do dnia 06.06.2024 r. w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych p. 11 (parter).

Wniosek składa się w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów.

Wniosek będzie można także złożyć w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania skutkuje ujęciem wyborcy w wybranym obwodzie głosowania i skreśleniem ze spisu w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca niepełnosprawny może również pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania i z takim zaświadczeniem zagłosować w lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez pełnomocnika do dnia 06.06.2024 r. w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych p. 11 (parter).

Dostępność w lokalach wyborczych

W lokalach wyborczych również przewidziano udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością. Wyborcy, którzy tego potrzebują, mogą skorzystać z nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a. Jest to ważne wsparcie, które umożliwia samodzielne i tajne oddanie głosu.

Ponadto „wyborcy z niepełnosprawnością, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter” – to rozwiązanie, które podkreśla, że pomoc w głosowaniu nie może wpływać na decyzję wyborczą, a jej celem jest wyłącznie wsparcie techniczne.

Wykaz lokali dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3

Zespół Szkół Zawodowych nr 3
w Starachowicach, ul. Szkolna 10,
27-200 Starachowice

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Starachowicach,
ul. Leśna 2, 27-200 Starachowice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11

Szkoła Podstawowa Nr 12 w Starachowicach,
ul. Słoneczna 1 A, 27-200 Starachowice

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13

Przedszkole Miejskie Nr 11 w Starachowicach,
ul. Górna 13, 27-200 Starachowice

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Starachowicach,
ul. Aleja Armii Krajowej 1, 27-200
Starachowice

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela
Makuszyńskiego w Starachowicach,
ul. Ignacego Prądzyńskiego 2,
27-200 Starachowice

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Starachowicach,
ul. Stanisława Moniuszki 117,
27-200 Starachowice

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Kornela
Makuszyńskiego w Starachowicach,
ul. Ignacego Prądzyńskiego 2,
27-200 Starachowice

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Integracyjnymi w Starachowicach,
ul. Aleja Świętego Jana Pawła II 18,
27-200 Starachowice

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Integracyjnymi w Starachowicach,
ul. Aleja Świętego Jana Pawła II 18,
27-200 Starachowice

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 22

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Starachowicach (dawny budynek Centrum Kształcenia Praktycznego),
ul. inż. Władysława Rogowskiego 14,
27-200 Starachowice

/informacja prasowa: UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Sukces „Rowerowego Maja”

2024-06-08

Sukces „Rowerowego Maja”

Prawie 600 dzieciaków ze starachowickich szkół podstawowych i przedszkoli miejskich wzięło udział w akcji „Rowerowy Maj”. Dziękujemy wszystkim miłośnikom dwóch kółek za wysoką frekwencję i wspaniałą zabawę połączoną z bezpiecznym dojazdem do szkoły i przedszkola.
Debata nad raportem Gminy

2024-06-10

Debata nad raportem Gminy

Do 13 czerwca mieszkańcy Starachowic mogą zgłaszać swój udział w debacie nad przedstawionym w maju raportem o stanie gminy. Debata będzie jednym z punktów czerwcowej sesji Rady Miejskiej.
Terenowa jazda po Szlakowisku

2024-06-05

Terenowa jazda po Szlakowisku

Zdalnie sterowane modele samochodów terenowych powracają do Starachowic. Już 15 czerwca odbędzie się kolejna edycja Pikniku 4x4 RC. To kontynuacja ubiegłorocznej imprezy „Wyboje 4x4”.
Złóż wniosek do Budżetu Obywatelskiego

2024-06-03

Złóż wniosek do Budżetu Obywatelskiego

Już 3 czerwca rozpoczyna się procedura zgłaszania projektów do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wnioski można składać do 30 czerwca. Natomiast we wrześniu odbędzie się dwuetapowe głosowanie, które wyłoni zadania do realizacji.
Zbieraj kilometry dla Starachowic

2024-06-01

Zbieraj kilometry dla Starachowic

Starachowice włączają się do zabawy o tytuł „Rowerowej Stolicy Polski”. W czerwcu wszyscy Starachowiczanie w oparciu o dedykowaną bezpłatną aplikację mobilną będą mogli wykręcać kilometry na rowerze, dopisując je do wspólnego konta naszego miasta. Miasto, które uzbiera najwięcej kilometrów, wygra ogólnopolski ranking. Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie.
Majowa sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad

2024-05-23

Majowa sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad

W piątek (24 maja) odbędzie się druga sesja nowej kadencji Rady Miejskiej w Starachowicach. Obrady w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego rozpoczną się o godzinie 9.00.
Wracają letnie, niedzielne potańcówki

2024-05-22

Wracają letnie, niedzielne potańcówki

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, Starachowicka Rada Seniorów oraz Park Kultury w Starachowicach serdecznie zapraszają na  „Niedzielne Potańcówki”, które w zeszłym roku okazały się kulturalnym hitem i zyskały ogromną sympatię mieszkańców miasta.
Starachowicka Strzała już w ten weekend

2024-05-21

Starachowicka Strzała już w ten weekend

W weekend miłośników rowerowej rywalizacji czeka kibicowanie uczestnikom ósmej edycji „Starachowickiej Strzały”. Przed nami kolejna odsłona imprezy organizowanej przez Poland Bike. Honorowy patronat nad wydarzeniami, które odbędą się 25-26 maja objął Prezydent Miasta Marek Materek.
Nowi kierownicy w Urzędzie Miejskim

2024-05-16

Nowi kierownicy w Urzędzie Miejskim

Prezydent Miasta Marek Materek poinformował o kolejnych zmianach organizacyjnych w Urzędzie Miejskim. Nowym kierownikiem Referatu Gospodarki Odpadami i Dróg została Pani Monika Gębska. Pracami Referatu Realizacji Inwestycji pokieruje natomiast Mateusz Bidziński.
Nowy Sekretarz Miasta Starachowice wybrany

2024-05-13

Nowy Sekretarz Miasta Starachowice wybrany

Maciej Myszka nowym Sekretarzem Miasta Starachowice. Urzędnik ma objąć tę funkcję od 1 sierpnia 2024 roku, zastępując na tym stanowisku Tomasza Porębskiego, który w kwietniu złożył rezygnację i wypowiedzenie.