JUŻ W KIOSKU

Tag: Gmina Starachowice

Węgiel w Starachowicach po 1794 złote za tonę

2022-11-22

Węgiel w Starachowicach po 1794 złote za tonę

Gmina Starachowice rozpoczęła przyjmowanie wniosków i wpłat od mieszkańców, którzy zgłosili zapotrzebowanie na zakup węgla. W Starachowicach obowiązywać będzie cena 1794 złote za jedną tonę węgla. Surowiec będzie dostarczany do składów węgla z polskich kopalń.
O starachowickiej EKO-Szkole w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

2022-10-27

O starachowickiej EKO-Szkole w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Edukacja Ekologiczna w EKO-Szkole - to program realizowany przez Gminę Starachowice w ramach „Planu Działań dla Miast. Modelowa lokalność”, inicjatywie towarzyszącej XI sesji Światowego Forum Miejskiego. O szczegółach projektu podczas konferencji „Miejski Październik - Dziedzictwo WUF11”, jaka odbyła się w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, mówił Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek.
Zamiana działek między gminą a SSM. Kiedy?

2022-10-17

Zamiana działek między gminą a SSM. Kiedy?

 Podczas styczniowej konferencji prasowej prezydent miasta Marek Materek poinformował, że planowana jest wymiana nieruchomości pomiędzy Gminą Starachowice a Starachowicką Spółdzielnią Mieszkaniową. Temat ten został poruszony przy okazji dyskusji na temat budowy mieszkań czynszowych na wynajem i poszukiwań odpowiednich lokalizacji pod inwestycję. 
Niezapomniane wakacje w Łebie

2022-07-17

Niezapomniane wakacje w Łebie

Grupa ponad 70 dzieci – uczniów starachowickich szkół podstawowych – powróciła w niedzielny wieczór z dwutygodniowego pobytu kolonijnego w Łebie. Wyjazd młodych starachowiczan sfinansowała Gmina Starachowice, która na organizację letniego wypoczynku najmłodszych przeznaczyła 130 tysięcy złotych brutto.
Uczniowie ZSZ nr 1 będą projektować miejskie i powiatowe zieleńce

2022-07-03

Uczniowie ZSZ nr 1 będą projektować miejskie i powiatowe zieleńce

Gmina Starachowice, Powiat Starachowicki, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i Spółdzielnia Socjalna „Starachowiczanka” zawarły porozumienie o partnerskiej współpracy na rzecz realizacji lokalnej polityki edukacyjnej. Jego celem jest włączenie uczniów kształcących się na kierunkach architektury krajobrazu i geodezji w działania związane z praktyczną nauką zawodu w przestrzeni miejskiej. Młodzież będzie projektować, a później wykonywać miejskie zieleńce.
Debata nad raportem o stanie gminy - komunikat przewodniczącego Rady Miejskiej w Starachowicach

2022-05-30

Debata nad raportem o stanie gminy - komunikat przewodniczącego Rady Miejskiej w Starachowicach

Na sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 27 maja 2022 r., prezydent miasta Starachowice przedstawił raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku 2021 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Cyfrowe Starachowice

2022-03-18

Cyfrowe Starachowice

Gmina Starachowice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. W ramach uzyskanego grantu Gmina Starachowice planuje zakup serwerów z systemami operacyjnymi, zakup terminali oraz wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa. To kolejny krok w stronę zwiększenia dostępności e-usług dla mieszkańców Starachowic.
Pomoc Gminy Starachowice w usunięciu azbestu

2022-01-13

Pomoc Gminy Starachowice w usunięciu azbestu

Uwaga właściciele wyrobów i odpadów azbestowych – ruszył nabór wniosków na 2022 rok. Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Starachowice.
Co dalej z budynkiem

2022-01-07

Co dalej z budynkiem "starego szpitala"?

Pod koniec maja 2021 r. Gmina Starachowice zakupiła od powiatu starachowickiego nieruchomość zabudowaną budynkiem starego szpitala przy u. Radomskiej. Miasto planuje budowę mieszkań przy ulicy Radomskiej, jednak „stary szpital” jest ujęty w wojewódzkiej i tym samym gminnej ewidencji zabytków. By na nowo zagospodarować teren, potrzebna jest zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Ważne dla Mieszkańców. Od listopada nowe numery rachunków bankowych

2021-09-30

Ważne dla Mieszkańców. Od listopada nowe numery rachunków bankowych

Gmina Starachowice informuje, że w dniu 28 września 2021 roku została podpisana umowa na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Starachowice z SANTANDER Bank Polska S.A.
Świętokrzyska Victoria znów trafiła do Starachowic

2021-06-27

Świętokrzyska Victoria znów trafiła do Starachowic

Gmina Starachowice została zwycięzcą XIII edycji „Świętokrzyskiej Victorii” w kategorii Samorządność. - To ogromny zaszczyt – mówił podczas uroczystości Prezydent Miasta Marek Materek. - Tę nagrodę traktujemy jako docenienie tego, co w Starachowicach robimy.
Komunikat w sprawie debaty nad raportem o stanie gminy

2021-06-08

Komunikat w sprawie debaty nad raportem o stanie gminy

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Starachowicach dot. zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy.
Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

2021-06-08

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

W maju (25 maja br.) ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 952).
Kiedy nowe oświetlenie miasta?

2021-06-04

Kiedy nowe oświetlenie miasta?

W listopadzie 2020 roku, Gmina Starachowice podpisała umowę z firmą, której zadaniem jest modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy w technologii LED na terenie miasta. Wartość zamówienia to ponad 6,9 mln zł. Termin zakończenia prac planowany był na 30 kwietnia 2021 roku. Ten minął...
Raport o stanie Gminy za rok 2020

2021-05-30

Raport o stanie Gminy za rok 2020

Podczas piątkowej (28 maja) sesji Rady Miejskiej, Prezydent Starachowic zaprezentował „Raport o stanie Gminy Starachowice za rok 2020”, poddając go pod publiczną dyskusję. Jest to roczne sprawozdanie z realizacji inwestycji, programów, polityk, strategii, uchwał przyjętych przez Radę Miejską oraz informacje o stanie nieruchomości, gospodarki przestrzennej, edukacji, pomocy społecznej, bezpieczeństwie, a także innych działań podejmowanych na rzecz miasta.
V Starachowicka Strzała coraz bliżej

2021-05-28

V Starachowicka Strzała coraz bliżej

Zaczęło się odliczanie przed V Starachowicką Strzałą – wyścigiem kolarskim dla amatorów na rowerach szosowych, organizowanym przez firmę Poland Bike przy ścisłej współpracy z Powiatem Starachowickim, Gminą Starachowice, Gminą Pawłów, Gminą Brody oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Starachowicach. 25 maja br. w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach odbyła się konferencja prasowa z udziałem wszystkich zaangażowanych partnerów. 

2021-05-28

"Stary szpital" własnością gminy Starachowice [video]

Gmina Starachowice zakupiła od powiatu starachowickiego nieruchomość zabudowaną budynkiem starego szpitala przy u. Radomskiej. Obiekt zostanie wyburzony, a w jego miejscu powstanie osiedle mieszkaniowe.
27,5 miliona złotych dotacji dla Starachowic

2021-05-25

27,5 miliona złotych dotacji dla Starachowic

Gmina Starachowice otrzymała 27,5 miliona złotych dotacji na realizację projektu „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”. Łączna wartość projektu to to 43,5 miliona złotych. Dziś (24 maja) Prezydent Miasta Marek Materek wspólnie z Marszałkiem Województwa Andrzejem Bętkowskim podpisali umowę na przekazanie 27,5 milionów dla Gminy Starachowice na poprawę komunikacji publicznej.
Funkcjonowanie szkół i przedszkoli od 19 kwietnia

2021-04-18

Funkcjonowanie szkół i przedszkoli od 19 kwietnia

Dotacyjne rozstrzygnięcie: „Razem Tworzymy Star” 

2021-04-18

Dotacyjne rozstrzygnięcie: „Razem Tworzymy Star” 

Od lipca 2026 roku tylko niska emisja. Czy będą fundusze na wymianę 

2021-04-16

Od lipca 2026 roku tylko niska emisja. Czy będą fundusze na wymianę "kopciuchów"?