JUŻ W KIOSKU

O starachowickiej EKO-Szkole w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

2022-10-27 08:00:00

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Edukacja Ekologiczna w EKO-Szkole - to program realizowany przez Gminę Starachowice w ramach „Planu Działań dla Miast. Modelowa lokalność”, inicjatywie towarzyszącej XI sesji Światowego Forum Miejskiego. O szczegółach projektu podczas konferencji „Miejski Październik - Dziedzictwo WUF11”, jaka odbyła się w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, mówił Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek.

fot. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Gospodarzami wydarzenia byli sekretarz stanu w MFiPR oraz Pełnomocnik Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Marcin Krupa - prezydent Katowic, Maimunah Mohd Sharif - dyrektor wykonawcza UN-Habitat oraz Neil Khor - przedstawiciel UN-Habitat.

Prezydent Starachowic był gościem pierwszego panelu: „Plan Działań dla Miast – Modelowa Lokalność - zobowiązanie polskich miast do wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju” poświęconemu Planowi Działań dla Miast (PDM), który został wpisany jako polskie dziedzictwo do Deklaracji Katowickiej, przedstawionej na zakończenie WUF11. Celem PDM jest wsparcie miast we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ na poziomie lokalnym. Podpisały go 104 miasta z całej Polski.

Edukacja Ekologiczna w EKO-Szkole to projekt, jaki został wkomponowany w CEL 4 – Dobra Jakość Edukacji. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów.

Podczas panelu przedstawiciele miast uczestniczących w PDM mogli opowiedzieć o wnioskach płynących z realizacji planu oraz jego wpływie na dalszy rozwój swoich gmin. Projekt EKO-Szkoły wpisuje się w założenia polityki ekologicznej Starachowic w obszarze edukacji oraz działań na rzecz ochrony klimatu. Koncepcja modelowej szkoły, stosującej nowoczesne rozwiązania ekologiczne, mająca na celu podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży i mieszkańców, musiała zostać poprzedzona szeregiem działań m.in. diagnozą i konsultacjami społecznymi. To pozwoliło na wykonanie projektu spełniającego oczekiwania mieszkańców.

- Przedsięwzięcie zgłoszone w ramach „Planu Działań dla Miast” przyczyni się do powstania pierwszej w kraju, najnowocześniejszej i innowacyjnej szkoły z bogatą ofertą edukacyjną. Odpowiednie zagospodarowanie otoczenia szkoły, a przede wszystkim wyposażenie jej w ponadstandardowe rozwiązania proedukacyjne i nowoczesne pomoce naukowe podniesie poziom edukacji w mieście i uczyni ją atrakcyjną. Szkoła, wraz z jej wszystkimi elementami tworzącymi swoiste centrum edukacji, wpłynie na atrakcyjność oferty edukacyjnej w mieście, a w konsekwencji podniesienie poziomu wiedzy młodych ludzi i dorosłych – podkreśla Prezydent Miasta Marek Materek.

Innowacyjność projektu EKO Szkoły należy rozpatrywać w dwóch wymiarach – instytucjonalnym poprzez stworzenie nowoczesnej, ekologicznej przestrzeni w placówce oświatowej, w której będzie realizowany program edukacji ekologicznej oraz społecznym poprzez podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej Starachowic. W wymiarze instytucjonalnym cel projektu zostanie osiągnięty poprzez dostosowanie przestrzeni szkoły i wdrożenie programu edukacji ekologicznej. Natomiast w wymiarze społecznym cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wzbudzenie, a następnie stałe podnoszenie świadomości ekologicznej nie tylko uczniów EKO Szkoły, ale również mieszkańców Starachowic.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%).

/źródło: UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Starachowice wygrały w rankingu „Rzeczpospolitej”

2022-11-27

Starachowice wygrały w rankingu „Rzeczpospolitej”

Nasze miasto okazało się najlepsze w prestiżowym ogólnopolskim rankingu samorządowym organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Starachowice zdobyły pierwsze miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Prezydent Starachowic Marek Materek odebrał pamiątkową statuetkę oraz serdeczne gratulacje z rąk szefa kapituły konkursowej profesora Jerzego Buzka.

2022-11-27

"Green City" po naszemu

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek wziął udział w konferencji Smart City Forum w Warszawie. Jako prelegent panelu dotyczącego realizacji idei Eko-miasta mówił o budowanej przez Starachowice Instalacji Odzysku Energii, bezpłatnej komunikacji oraz zielonej transformacji przestrzeni miasta.
Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

2022-11-24

Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

W piątek (25 listopada) o godzinie 9.00 w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja starachowickiej Rady Miejskiej. Obrady, można oglądać online, pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm
Starachowice Dolne zmieniają swoją przestrzeń

2022-11-23

Starachowice Dolne zmieniają swoją przestrzeń

Trwa przebudowa placu dworcowego wraz z budową parkingu dwupoziomowego w Starachowicach Zachodnich. Z każdym tygodniem widoczne są kolejne efekty prowadzonych prac.
Strategiczna inwestycja dla miasta. Trwa budowa Instalacji Odzysku Energii

2022-11-23

Strategiczna inwestycja dla miasta. Trwa budowa Instalacji Odzysku Energii

- Trwa budowa Instalacji Odzysku Energii. Zgodnie z naszymi zapowiedziami prace w terenie trwają i chcemy je zakończyć jak najszybciej. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom naszego miasta – powiedział Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek podczas poniedziałkowej (21 listopada br.) konferencji prasowej.
Międzynarodowe porozumienie na rzecz profilaktyki

2022-11-17

Międzynarodowe porozumienie na rzecz profilaktyki

Gmina Starachowice weszła w skład międzynarodowego partnerstwa samorządów lokalnych z państw basenu Morza Bałtyckiego powołanego na rzecz współpracy w zakresie działań profilaktycznych w obszarze zwalczania alkoholizmu i narkomanii. Spotkanie inauguracyjne odbyło się w norweskim Oslo, a reprezentujący nasze miasto Zastępca Prezydenta do spraw społecznych Marcin Gołębiowski był jedynym reprezentantem polskiego samorządu terytorialnego.
Starachowickie ciepłownictwo wzorem dla innych

2022-11-15

Starachowickie ciepłownictwo wzorem dla innych

Prezydent Marek Materek wziął udział w ogólnopolskiej konferencji samorządowej organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w panelu „Zrównoważony rozwój a wyzwania ciepłownictwa”. Sukcesy i stabilność sektora ciepłowniczego w Starachowicach są wzorem dla innych samorządów w kraju. Mimo problemów w całej Polsce, ciepło w naszym mieście jest jednym z najtańszych.
MOSiR zapowiada zmiany na

2022-11-10

MOSiR zapowiada zmiany na "Piachach"

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapowiada kolejne inwestycje służące poprawie swoich obiektów sportowych oraz bazy wypoczynkowej. Poza dalszym rozwojem infrastruktury sportowej Gmina Starachowice przewiduje również realizację zadania dotyczącego zagospodarowania kąpieliska Piachy.
Rozpoczęły się kolejne kursy dla starachowickich nauczycieli

2022-11-08

Rozpoczęły się kolejne kursy dla starachowickich nauczycieli

W październiku rozpoczął się kurs coachingowy dla starachowickich nauczycieli. Celem kształcenia jest rozszerzenie umiejętności społecznych, poznanie procesu coachingu oraz jego podstawowych technik i możliwości ich zastosowania w oświacie. 
Ekologiczne mieszkania powstaną w Starachowicach

2022-11-04

Ekologiczne mieszkania powstaną w Starachowicach

To pierwszy tak innowacyjny projekt mieszkaniowy realizowany w Starachowicach. Ekologiczne, wielorodzinne budynki mieszkalne wykonane z naturalnych materiałów, wyposażone m.in. w pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne mają powstać przy ul. Polnej. Inwestycja będzie finansowana w 100 procentach z funduszy zewnętrznych.