JUŻ W KIOSKU

Włączamy lokalne działanie!

2022-11-14 11:51:06

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Spółdzielnia Socjalna „Integracja”, Stowarzyszenie „Edu –Rozwój” przy ZSZ nr 3., Stowarzyszenie „Zdrowy Kręgosłup” przy MOGKiK oraz Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy III LO w Starachowicach będą realizować „Mikrogranty - lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Starachowickim”. 9 listopada br. w obecności starosty Piotry Ambroszczyka podpisały one umowy ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg”. W ramach pozyskanych funduszy będą rozwijać różne formy wolontariatu.

fot. Powiat Starachowicki

Nie trzeba dużych pieniędzy, by robić rzeczy o dużym znaczeniu dla społeczności.

Dowodzą tego umowy na mikrogranty, jakie zostały podpisane 9 listopada br. przez cztery podmioty z naszego powiatu tj. : spółdzielnię socjalną „Integracja”, stowarzyszenie „Edu-Rozwój” przy ZSZ nr 3, stowarzyszenie „Zdrowy Kręgosłup” przy MOGKiK oraz Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy III LO z „Lokalną Grupą Działania Krzemienny Krąg” w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Są one efektem zwiększenia wysiłku Powiatu w obszarze polityki społecznej.

- Powiat wygospodarował w swoim budżecie 10 tys. zł, drugie tyle dołożyła Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg. W efekcie mamy 4 mikrogranty, które będą spożytkowane na różne formy wolontariatu. Dzięki temu będziemy mogli zapoczątkować nowe działania – zapowiada starosta Piotr Ambroszczyk. - Wdrażamy dwa duże zadania, zupełnie nowe, zarówno w kwestii zdrowotnej, rekreacyjnej, jak i edukacyjnej tj. łucznictwo. Mamy też na uwadze pamięć o lokalnej historii i pomoc osobom starszym.

Jak to będzie wyglądać w praktyce?

Stowarzyszenie „Edu - Rozwój” i Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” będą rozwijać łucznictwo. Dzięki pozyskanym funduszom, kwalifikacje trenerskie w zakresie tej dyscypliny zdobędzie po jednym nauczycielu z Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 i III LO w Starachowicach.

W ramach lekcji wf-u w III LO odbywać się będą lekcje strzelania dla uczniów oraz nauczycieli szkoły, a w grudniu br. na obiektach Hali Miejskiej odbędzie się turniej łuczniczy dla społeczności szkolnej i lokalnej, połączony z prelekcją na temat łucznictwa, wygłoszoną przez członka PZŁ.

Z kolei w ZSZ nr 3 zaplanowano międzypokoleniowy turniej łuczniczy dla mieszkańców powiatu.

Stowarzyszenie „Zdrowy kręgosłup” skupi się na seniorach. Będzie realizować projekt „Ruch to zdrowie-piknik propagujący zdrowy tryb życia”, w ramach którego planuje przeprowadzenie wykładów z osteopatią oraz połączonego z warsztatami z psychodietetykiem. Ponadto, nauczyciele MOGKiK w formie wolontariatu przeprowadzą dwa wykłady na temat zdrowego trybu życia i lekcję wychowania fizycznego z elementami rehabilitacji.

Spółdzielnia „Integracja” zamierza promować podmioty ekonomii społecznej, stowarzyszenia i wolontariat w zakresie ich aktywności i działalności na rzecz mieszkańców w tym środowisk uczniowskich, senioralnych oraz osób wykluczonych. W tym celu planuje organizację spotkania, szkolenie z zakresu promocji połączonej z dobrymi praktykami i nakręcenie filmu, będącego podsumowaniem i zachęceniem kolejnych grup do działań z zakresu podmiotów ekonomii społecznej, stowarzyszeń i wolontariatu.

Jak podkreślał Jarosław Kuba, prezes Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” nie są to przypadkowe działania.

- Jesteśmy nastawieni na długofalową współpracę. Spółdzielnia „Integracja” to nasze wspólne dziecko, które skorzystała już z dużych grantów na rozwój przedsiębiorczości społecznej. Teraz jest także beneficjentem mikrograntów. Podobnie stowarzyszenie Edu-Rozwój, które prowadzimy od grupy inicjatywnej, i które skorzystało też z grantów na ekonomizację. Dowodzi to tego, że nie rzucamy słów na wiatr. Inicjujemy i zarażamy do działania – mówił J. Kuba.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Porządek obrad styczniowej sesji Rady Powiatu

2023-01-25

Porządek obrad styczniowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (26 stycznia br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLIX sesja Rady Powiatu. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie transmitowane na stronie: http://esesja.tv
Dofinansowanie dla PZAZ

2023-01-23

Dofinansowanie dla PZAZ

Ponad 500 tys. zł przekaże w tym roku Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na utrzymanie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie. 19 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach podpisana została umowa w sprawie udzielenia dotacji na działalność zakładu w 2023 roku.
Podziękowanie za pomoc uchodźcom

2023-01-22

Podziękowanie za pomoc uchodźcom

Powiat Starachowicki doceniony przez Województwo za realizację projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy". Podczas gali, jaka odbyła się 16 stycznia w Filharmonii Świętokrzyskiej, starosta Piotr Ambroszczyk odebrał podziękowania z rąk marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renaty Janik.
„Reagując ratujesz” - podsumowano kampanię społeczną

2023-01-21

„Reagując ratujesz” - podsumowano kampanię społeczną

Ola Szaudel i Tadeusz Valde ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach zostali zwycięzcami konkursu „Krótki film o bezpieczeństwie”, jaki odbył się w ramach kampanii społecznej "Reagując Ratujesz", ukierunkowanej na eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących. Uroczyste wręczenie nagród połączone z podsumowaniem działań odbyło się 13 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Starachowicach. 
Szpital rozszerza specjalistykę

2023-01-18

Szpital rozszerza specjalistykę

Starachowicki szpital poszerza wachlarz usług medycznych. Do dyspozycji pacjentów są już cztery nowe poradnie, w tym stomatologiczna w znieczuleniu ogólnym dla osób niepełnosprawnych, neonatologiczna i neurologiczna dla dzieci, a w planach kolejne, w tym m.in. poradnia prenatalna dla kobiet w ciąży powyżej 35 roku życia.
Budżet powiatu na 2023 rok przyjęty

2022-12-30

Budżet powiatu na 2023 rok przyjęty

Rada Powiatu w Starachowicach, podczas czwartkowej (29 grudnia 2022 r.) sesji przyjęła budżet na 2023 rok. Opiewa on na kwotę ponad 184 mln zł. Ponad 77 mln zł przeznaczone zostanie na inwestycje. 
Porządek obrad grudniowej sesji Rady Powiatu

2022-12-28

Porządek obrad grudniowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (29 grudnia br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie transmitowane na stronie: http://esesja.tv
Pracowity rok w powiecie

2022-12-27

Pracowity rok w powiecie

Odcovidowienia szpitala, zakup budynku po PAKS, pomoc uchodźcom, rozwój polityki społecznej czy zwiększanie obronności – to tym obszarom podporządkowane były w tym roku działania starosty Piotra Ambroszczyka i Zarządu Powiatu. Największym jednak wzywaniem, które udało się przekuć w sukces, było pozyskanie 100 mln zł na budowę wiaduktu w Starachowicach.
Wyjątkowa Wigilia w wyjątkowym miejscu

2022-12-26

Wyjątkowa Wigilia w wyjątkowym miejscu

Czas spotkań wigilijnych to czas życzeń i podsumowań. I tak było właśnie podczas spotkania wigilijnego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Judy Tadeusza w Starachowicach,
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie wreszcie na swoim

2022-12-22

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie wreszcie na swoim

Dobiegła końca modernizacja jednego z budynków Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie. W poniedziałek (19 grudnia br.) odbyło się oficjalne otwarcie nowego obiektu.