JUŻ W KIOSKU

Patronat Cechu nad klasą wielozawodową w ZSZ nr 3

2024-04-03 08:00:00

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Starachowicach obejmie swym patronatem klasę wielozawodową w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach. 25 marca br. podpisane zostało porozumienie w tej sprawie.

Porozumienie podpisali: starosta Piotr Ambroszczyk, wicestarosta Dariusz Dąbrowski, Dorota Lenart – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, a także Filip Prokop – prezes Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Starachowicach / fot. Powiat Starachowicki

Mając na uwadze dotychczasową, wieloletnią, owocną współpracę oraz chęć jej kontynuowania i rozwijania, Powiat Starachowicki zawarł Porozumienie w sprawie objęcia przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Starachowicach patronatu nad klasą wielozawodową, jaka ma powstać od nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach. Uczniowie z różnych zawodów będą odbywać kształcenie ogólne w szkole, praktyczne u pracodawców, a teoretyczne zawodowe podczas specjalnych turnusów. Cech będzie współuczestniczył w prowadzeniu praktycznej nauki zawodu. Zobowiązał się m.in. do analizy programu nauczania pod kątem dodatkowych treści oczekiwanych przez pracodawców, przyjmowania uczniów na zajęcia praktyczne, oferowania im statusu pracownika młodocianego, organizowania dodatkowych praktyk i staży, ale także wycieczek zawodowych i staży dla nauczycieli w celu poszerzenia i aktualizacji ich wiedzy na temat stosowanych technologii i metod pracy. Ponadto zadeklarował umożliwienie uczniom odbycia stażu po ukończeniu szkoły, organizowanie egzaminów czeladniczych, a po zdobyciu określonych umiejętności także zatrudnienie przez przedsiębiorców.

Porozumienie podpisali: starosta Piotr Ambroszczyk, wicestarosta Dariusz Dąbrowski, Dorota Lenart – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, a także Filip Prokop – prezes Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Starachowicach.

- Mamy nadzieję, że dzięki temu nasi uczniowie będą jeszcze lepiej przygotowani do pracy w swoim zawodzie, pracodawcy zyskają wykwalifikowanych fachowców, a rynek pracy zostaje nasycony pracownikami posiadającymi konkretne umiejętności – podsumował starosta.

/informacja prasowa: Starostwo Powiatowe/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Za nami II etap budowy wiaduktu

2024-05-06

Za nami II etap budowy wiaduktu

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, działający w imieniu Powiatu Starachowickiego zakończył czynności odbiorowe związane z realizacją drugiego etapu inwestycji pn.: „Poprawa warunków obsługi i rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A., m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”. Generalnym Wykonawcą prac jest Firma Trakcja S.A. Powiat Starachowicki pozyskał dofinansowanie  na realizację przedmiotowego zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, V edycji Programu Inwestycji Strategicznych, dedykowanej rozwojowi stref przemysłowych w wysokości: 79 686 860,82 zł co stanowi 98% wartości zadania.
Koniec tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie

2024-04-30

Koniec tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie

W tym roku przed komisją stawiło się 410 osób, głównie mężczyzn urodzonych w 2005 roku. Starosta Piotr Ambroszczyk podziękował komisji za dobrą oraz rzetelną pracę.
Powiedz jej o tym: W kobiecym interesie!

2024-05-04

Powiedz jej o tym: W kobiecym interesie!

Bezpłatne badanie piersi, USG ginekologiczne, cytologię płynną i test na obecność wirusa HPV będą mogły wykonać panie z naszego powiatu już 15 maja br. w ramach 6. edycji programu „W kobiecym interesie”, realizowanego przez firmę Gedeon Richter Polska w partnerstwie z naszym Powiatem. Badania będą wykonywane w mobilnym gabinecie ginekologicznym, który stanie na parkingu przy PZOZ. Aby móc z nich skorzystać, trzeba zarejestrować się wcześniej na stronie programu: http://rejestracja-wkobiecyminteresie.pl/
10 urodziny Legendy STARa

2024-04-29

10 urodziny Legendy STARa

Trwają przygotowania do 10 jubileuszowej edycji Legendy STARa – zlotu pojazdów zabytkowych, organizowanych przez Powiat Starachowicki. Impreza planowana jest w ostatnim, w pełni sierpniowym tygodniu, tj. od 20 do 25 sierpnia br. Ma ją poprzedzić konwój STARów przez Polskę. A póki co prezentujemy grafikę autorstwa Marcina Bondarowicza, która będzie promować tegoroczną imprezę.
Wiadukt nabiera realnych kształtów

2024-04-23

Wiadukt nabiera realnych kształtów

W niedzielę (21 kwietnia) rozpoczął się montaż najbardziej widowiskowej części wiaduktu, czyli stalowych łuków, które zwieńczą jego konstrukcję. Prace trwać będą 3 dni. W nocy z 23 na 24 kwietnia planowane jest zamknięcie ruchu na linii kolejowej nr 25 i montaż ostatnich elementów łukowych. 
Powiat chce rewitalizować Starachowicką Kolej Wąskotorową

2024-04-22

Powiat chce rewitalizować Starachowicką Kolej Wąskotorową

Powiat rozpoczął przygotowania do sięgnięcia po duże środki na rewitalizację Starachowickiej Kolei Wąskotorowej. Na najbliższej sesji Rady Powiatu zabezpieczone zostaną fundusze na przygotowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, który będzie niezbędny, by aplikować do szwajcarskiego mechanizmu finansowego.
 Wolontariusze doradzą staroście

2024-04-12

Wolontariusze doradzą staroście

Powstało Powiatowe Centrum Wolontariatu. Ta licząca 15 osób jednostka ma być organem doradczym starosty w sprawie działań non- profit. 
Liderzy powiatowej gospodarki

2024-04-06

Liderzy powiatowej gospodarki

Po raz szósty wręczono Honorowe Nagrody Gospodarcze Starosty Starachowickiego „Żelazny Pierścień” dla wyróżniających się lokalnych biznesmenów. Ich laureatami zostały przedsiębiorstwa STAR-MAX i ZAPAŁA orasz spółka Merkson. Galę gospodarczą po raz drugi połączono z wyróżnieniem także innych działań wspierających samorząd. Statuetkę Starzecha i tytuł Przyjaciela Powiatu Starachowickiego otrzymała wieloletnia działaczka Związku Harcerstwa Polskiego Małgorzata Ślaska.   
Ruszyła kwalifikacja wojskowa 

2024-04-04

Ruszyła kwalifikacja wojskowa 

Po świętach (2 kwietnia br.) ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie starachowickim. Komisja lekarska, pracująca w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, ocenia stan zdrowia osób stawiających się na Komisję. Kwalifikacja potrwa do 23 kwietnia i obejmie ponad 500 osób. 
Dwie nowe klasy mundurowe

2024-04-03

Dwie nowe klasy mundurowe

Od nowego roku szkolnego w dwóch starachowickich szkołach średnich: Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz III Liceum Ogólnokształcącym mają powstać Oddziały Przygotowania Wojskowego. Młodzież będzie w nich mogła zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności w tym zakresie.