JUŻ W KIOSKU

Powiatowa Rada Seniorów rozpoczęła swoją działalność

2024-03-25 09:19:05

Ocena:

5/5 | 1 głosów

22 marca br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyło się pierwsze spotkanie tego nowego gremium, choć jeszcze w niepełnym składzie.

Powiatowa Rada Seniorów jeszcze w niepełnym składzie. Na zdjęciu ze starostą Piotrem Ambroszczykiem oraz Martyną Swaciak z Biura Polityki Społecznej i Zdrowia / fot. Powiat Starachowicki

Powiatowa Rada Seniorów będzie głosem doradczym i inicjacyjnym, który - w oparciu o wiedzę i doświadczenie środowiska osób starszych – będzie współpracował z władzami powiatu w obszarze spraw lokalnych, związanych nie tylko z realizacją polityki senioralnej. Dzięki jej utworzeniu seniorzy zyskali możliwość reprezentowania swoich interesów i rozwiązywania problemów istotnych z ich punktu widzenia. Zgodnie ze statutem, gremium liczyć ma 15 osób. Póki co jest ich osiem, a są to: Adam Buchelt –przedstawiciel seniorów; Zofia Derlatka - przedstawiciel Klubu „Senior+” w Mircu; Bożena Gaik - przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku; Zbigniew Kopański - przedstawiciel Towarzystwa Wspierania Rozwoju Starachowic „PARTNER”; Eugeniusz Majchrzyk - przedstawiciel Stowarzyszenia „JES – Jakość Energia Starachowice”; Jolanta Marzec - przedstawiciel seniorów; Andrzej Jacek Tarnowski - przedstawiciel seniorów; Izabela Wałęga - przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Starachowicach. Z uwagi na to, że 7 mandatów zostało jeszcze nieobsadzonych, ogłoszono nabór uzupełniający, który potrwa do 29 marca br. Niezależnie jednak od niego Rada odbyła już swoje pierwsze posiedzenie. Odbyło się ono 22 marca br.

Obecny na nim starosta Piotr Ambroszczyk pogratulował obecnym członkom. Życzył też całej Radzie powodzenia we wszelkich podejmowanych działaniach.

- Wierzę, że z waszą pomocą uda się nam zrealizować wiele ciekawych przedsięwzięć. Będziemy chcieli korzystać z różnych programów, aby umożliwić wam rozwój osobisty oraz realne oddziaływanie nie tylko na politykę senioralną, ale i inne sfery aktywności powiatu – mówił starosta Piotr Ambroszczyk.

Kolejne posiedzenie, na którym wybrane zostaną władze, odbędzie się w kwietniu, po zakończeniu wyborów uzupełniających.

/informacja prasowa: Powiat Starachowicki/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Za nami II etap budowy wiaduktu

2024-05-06

Za nami II etap budowy wiaduktu

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, działający w imieniu Powiatu Starachowickiego zakończył czynności odbiorowe związane z realizacją drugiego etapu inwestycji pn.: „Poprawa warunków obsługi i rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A., m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”. Generalnym Wykonawcą prac jest Firma Trakcja S.A. Powiat Starachowicki pozyskał dofinansowanie  na realizację przedmiotowego zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, V edycji Programu Inwestycji Strategicznych, dedykowanej rozwojowi stref przemysłowych w wysokości: 79 686 860,82 zł co stanowi 98% wartości zadania.
Koniec tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie

2024-04-30

Koniec tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie

W tym roku przed komisją stawiło się 410 osób, głównie mężczyzn urodzonych w 2005 roku. Starosta Piotr Ambroszczyk podziękował komisji za dobrą oraz rzetelną pracę.
Powiedz jej o tym: W kobiecym interesie!

2024-05-04

Powiedz jej o tym: W kobiecym interesie!

Bezpłatne badanie piersi, USG ginekologiczne, cytologię płynną i test na obecność wirusa HPV będą mogły wykonać panie z naszego powiatu już 15 maja br. w ramach 6. edycji programu „W kobiecym interesie”, realizowanego przez firmę Gedeon Richter Polska w partnerstwie z naszym Powiatem. Badania będą wykonywane w mobilnym gabinecie ginekologicznym, który stanie na parkingu przy PZOZ. Aby móc z nich skorzystać, trzeba zarejestrować się wcześniej na stronie programu: http://rejestracja-wkobiecyminteresie.pl/
10 urodziny Legendy STARa

2024-04-29

10 urodziny Legendy STARa

Trwają przygotowania do 10 jubileuszowej edycji Legendy STARa – zlotu pojazdów zabytkowych, organizowanych przez Powiat Starachowicki. Impreza planowana jest w ostatnim, w pełni sierpniowym tygodniu, tj. od 20 do 25 sierpnia br. Ma ją poprzedzić konwój STARów przez Polskę. A póki co prezentujemy grafikę autorstwa Marcina Bondarowicza, która będzie promować tegoroczną imprezę.
Wiadukt nabiera realnych kształtów

2024-04-23

Wiadukt nabiera realnych kształtów

W niedzielę (21 kwietnia) rozpoczął się montaż najbardziej widowiskowej części wiaduktu, czyli stalowych łuków, które zwieńczą jego konstrukcję. Prace trwać będą 3 dni. W nocy z 23 na 24 kwietnia planowane jest zamknięcie ruchu na linii kolejowej nr 25 i montaż ostatnich elementów łukowych. 
Powiat chce rewitalizować Starachowicką Kolej Wąskotorową

2024-04-22

Powiat chce rewitalizować Starachowicką Kolej Wąskotorową

Powiat rozpoczął przygotowania do sięgnięcia po duże środki na rewitalizację Starachowickiej Kolei Wąskotorowej. Na najbliższej sesji Rady Powiatu zabezpieczone zostaną fundusze na przygotowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, który będzie niezbędny, by aplikować do szwajcarskiego mechanizmu finansowego.
 Wolontariusze doradzą staroście

2024-04-12

Wolontariusze doradzą staroście

Powstało Powiatowe Centrum Wolontariatu. Ta licząca 15 osób jednostka ma być organem doradczym starosty w sprawie działań non- profit. 
Liderzy powiatowej gospodarki

2024-04-06

Liderzy powiatowej gospodarki

Po raz szósty wręczono Honorowe Nagrody Gospodarcze Starosty Starachowickiego „Żelazny Pierścień” dla wyróżniających się lokalnych biznesmenów. Ich laureatami zostały przedsiębiorstwa STAR-MAX i ZAPAŁA orasz spółka Merkson. Galę gospodarczą po raz drugi połączono z wyróżnieniem także innych działań wspierających samorząd. Statuetkę Starzecha i tytuł Przyjaciela Powiatu Starachowickiego otrzymała wieloletnia działaczka Związku Harcerstwa Polskiego Małgorzata Ślaska.   
Ruszyła kwalifikacja wojskowa 

2024-04-04

Ruszyła kwalifikacja wojskowa 

Po świętach (2 kwietnia br.) ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie starachowickim. Komisja lekarska, pracująca w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, ocenia stan zdrowia osób stawiających się na Komisję. Kwalifikacja potrwa do 23 kwietnia i obejmie ponad 500 osób. 
Dwie nowe klasy mundurowe

2024-04-03

Dwie nowe klasy mundurowe

Od nowego roku szkolnego w dwóch starachowickich szkołach średnich: Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz III Liceum Ogólnokształcącym mają powstać Oddziały Przygotowania Wojskowego. Młodzież będzie w nich mogła zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności w tym zakresie.