JUŻ W KIOSKU

Pracowity rok w powiecie

2022-12-27 11:18:24

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Odcovidowienia szpitala, zakup budynku po PAKS, pomoc uchodźcom, rozwój polityki społecznej czy zwiększanie obronności – to tym obszarom podporządkowane były w tym roku działania starosty Piotra Ambroszczyka i Zarządu Powiatu. Największym jednak wzywaniem, które udało się przekuć w sukces, było pozyskanie 100 mln zł na budowę wiaduktu w Starachowicach.

fot. Powiat Starachowicki

Powoli dobiega końca 2022 r. Nie był on łatwy, także dla samorządów. Powiat musiał się zmierzyć z wieloma problemami, i to na różnych płaszczyznach, począwszy od służby zdrowia, przez inwestycje, zarządzanie kryzysowe, wsparcie uchodźców, politykę społeczną, a na finansach skończywszy. Wiele jednak zrobiono.

Szpital wrócił na prostą

Po przejściowych trudnościach, związanych z wakatem na stanowisku dyrektora, Zarząd nawiązał współpracę z Jolantą Kręcką, która kierowała placówką do czasu wyłonienia nowej dyrektor – Mileny Witczak. W tym czasie szpital przeszedł dużą metamorfozę. Po blisko dwóch latach leczenia tylko COVID-u, z powrotem stał się placówką ogólnodostępną i zaczął rozwijać. Rozszerzono zakres Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej o Poradnię Logopedyczną dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych czy stomatologię w znieczuleniu ogólnym, która ruszy już w grudniu. Wznowiono także działalność Poradni Nefrologicznej. Za chwilę lepsze warunki będą mieli pacjenci oddziału chirurgicznego oraz położniczo – ginekologicznego, gdzie aktualnie trwa remont.

Co ważne, udało się także rozwiązać problem z Polsko – Amerykańskimi Klinikami Serca. Zarząd Powiatu zainicjował działania w sprawie wykupu jego budynku. I choć rozmowy nie były łatwe, zostały zwieńczone sukcesem. Z punktu widzenia powiatu jest to o tyle ważne, że w razie powrotu pandemii, będziemy mogli zapobiec planom przekształcenia szpitala w placówkę leczącą pacjentów wyłącznie z COVID - 19. Szpital natomiast zyskał nową powierzchnię pod dalszy rozwój.

Wojna na Ukrainie i pomoc uchodźcom

Wprawdzie skończył się kryzys związany z COVID-19, ale pojawił się nowy, związany z wojną na Ukrainie. Powiat musiał się zmierzyć z nowym wyzwaniem, jakim była pomoc uchodźcom. Na takie właśnie potrzeby zaadaptował budynek dawnego oddziału zakaźnego, gdzie utworzono punkt pobytu uchodźców. Wspierali nas w tym zarówno mieszkańcy, jak i organizacje społeczne. Zorganizowaliśmy również pomoc długofalową. W ramach pozyskanych funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego uruchomiliśmy Centrum Pomocy Uchodźcom, które świadczy usługi na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych do Polski w związku z trwającym konfliktem i zamieszkujących na terenie naszego powiatu. Chodzi o zabezpieczenie ich najważniejszych potrzeb bytowych, opiekę psychologiczną, prawną, pomoc w znalezieniu pracy i dostosowanie się do polskich realiów.

Rozwój polityki społecznej

Nie byłoby to zapewne możliwe, a przynajmniej w tak dużym zakresie, gdyby nie rozwój polityki społecznej. Powiat z inicjatywy starosty, wspólnie z gminami: Starachowice, Mirzec i Pawłów, utworzył spółdzielnię socjalną „Integracja”, na co pozyskał pieniądze z EFS, zapewniając miejsca pracy osobom wykluczonym społecznie. Spółdzielnia ma się zajmować realizacją usług społecznych, w tym działaniami na rzecz integracji i wsparcia uchodźców z Ukrainy, co faktycznie już robi, organizując m.in. kursy dla uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Sięga także po mikrogranty, wraz z innymi organizacjami, które w ostatnim czasie znacznie się ożywiły, co jest zasługą zwiększenia wysiłku Powiatu w obszarze polityki społecznej. Po raz pierwszy zaczęto też głośno mówić o problemie samobójstw, co było zasługą projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Razem Bezpieczniej. Wiele dzieje się również w zakresie pieczy zastępczej, która wymaga wsparcia czy osób niepełnosprawnych, co widać po Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy, który w ostatnim czasie mocno się uaktywnił.

Proobronnie

Powiat zacieśnił współpracę z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Kielcach, 10 Świętokrzyską Brygadą Obrony Terytorialnej, czy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, czego efektem były spotkania mające na celu propagowanie wśród młodych idei obronności oraz motywowanie ich do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przynależności do wojsk terytorialnych czy Wojskowe Targi Pracy. W planach mamy też uruchomienie szkolnego centrum strzelectwa dla szkół z naszego powiatu przy II LO w Starachowicach. Podjęte zostały również działania mającego na celu utworzenie jednostki wojskowej w Starachowicach. Starosta Piotr Ambroszczyk wspólnie z prezydentem Markiem Materkiem wystosował list intencyjny w tej sprawie do Ministra Obrony Narodowej.

Inwestycje

Mimo niełatwej sytuacji finansowej realizowaliśmy inwestycje. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie może poszczycić się dzisiaj nowym budynkiem. Niedawno dobiegła końca modernizacja jego obiektów. Inwestycje widać też w szkołach. W ZSZ nr 3 w Starachowicach zakończyły się prace związane z remontem i termomodernizacją budynku dydaktycznego oraz łącznika prowadzącego na halę. Trwają przygotowania do termomodernizacji i remontu wewnątrz hali sportowej oraz budowy boiska sportowego wraz z całą infrastrukturą przy II LO. Zasadnicza część środków pochodzić będzie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Infrastruktura drogowa

Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i dobrej współpracy z gminą Mirzec dokończyliśmy remont drogi powiatowej w Mircu Poddąbrowie. Wykonany tam został ponad 700 m odcinek z nową nawierzchnią, odwodnieniem, poboczami, wyniesionym przejściem dla pieszych i podjazdami.

Zakończyliśmy również modernizację przejść dla pieszych, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Była to pierwsza tak duża inwestycja tego rodzaju. Powiat przebudował ponad dwadzieścia „zebr”, z czego czternaście w samych Starachowicach. Zostały lepiej wyeksponowane i doświetlone. Pojawiły się przy nich ostrzegawcze warstwy wibracyjne i barierki ochronne. A wszystko po to, by było bezpieczniej.

Kolejne przejście zostało przebudowane przy ul. Piłsudskiego, z pomocą środków z programu „Razem Bezpieczniej”. W ramach tego samego projektu przeprowadzona została też akcja znaczenia „zebr”.

Ruszyły też inwestycje za ponad 11 mln zł w ramach Polskiego Ładu na kilku odcinkach dróg powiatowych na terenie gmin: Starachowice, Brody, Mirzec i Wąchock. Jest wśród nich długo wyczekiwana przebudowa jezdni na odcinku od skrzyżowania na Lipie do skrzyżowania na Lubienie. Przy okazji tej inwestycji wykonany zostanie ciąg pieszo-rowerowy od ronda przy ul. Leśnej i ul. Kościelnej do skrzyżowania z linią kolejki wąskotorowej, a także odwodnienie od kolejki do skrzyżowania na Lipie.

W gminie Wąchock, wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Kamieniczki w Parszowie, a w gminie Mirzec przebudowany zostanie chodnik w Gadce.

Największym jednak wyzwaniem było pozyskanie funduszy na budowę wiaduktu w Starachowicach Zachodnich. Jeszcze kilka miesięcy temu, Powiat dysponował kwotą 55 mln zł. Okazała się ona jednak niewystarczalna do rozstrzygnięcia przetargu. Dlatego podpisane zostało porozumienie z Gminą Starachowice oraz SSE Starachowice, by móc aplikować o środki z Polskiego Ładu, dedykowane strefom, co zakończyło się powodzeniem. Pieniądze pozwolą na budowę wiaduktu, ale również podziemnych zbiorników retencyjnych, które pozwolą rozwiązać problem wód opadowych, jak i budowę parkingu przy wjeździe na teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. Już wkrótce zmieni się bardzo układ komunikacyjny w dolnej części Starachowic. Znikną korki i będziemy mogli płynnie przemieszczać się z jednej strony miasta na drugą. Zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy, zyskają komfort podróżowania. Na wiadukcie powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, a rowerzyści i piesi będą mieli zapewnioną bezkolizyjną przeprawę nad torami.

- Aktualnie czekamy na promesę. Mamy przygotowane już całe postępowanie, w każdej chwili możemy ogłaszać przetarg. Mamy nadzieję, że mimo galopującej inflacji, uda się nam go rozstrzygnąć. Jeśli wszystko poszłoby zgodnie z planem, w 2024 r. powinniśmy móc już pojechać nowym wiaduktem – mówi starosta Piotr Ambroszczyk.

/informacja prasowa: Powiat Starachowicki/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Całodobowa opieka wytchnieniowa. Można składać wnioski

2023-03-13

Całodobowa opieka wytchnieniowa. Można składać wnioski

W Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie – Godowie rusza całodobowa opieka wytchnieniowa dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych z powiatu starachowickiego. Osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą już składać wnioski.
Ruszy opieka wytchnieniowa w powiecie

2023-02-22

Ruszy opieka wytchnieniowa w powiecie

Powiat Starachowicki zapewni wytchnienie rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych. Wreszcie będą mogli sobie pozwolić na krótki urlop, nie martwiąc się o podopiecznych, którzy będą mieć zapewnioną fachową opiekę w całodobowej placówce. Z pomocy będą mogły skorzystać w tym roku 62 osoby. Usługi będą świadczone w Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie – Godowie.
Porządek obrad lutowej sesji Rady Powiatu

2023-02-22

Porządek obrad lutowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (23 lutego br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się sesja Rady Powiatu. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie transmitowane na stronie: https://esesja.tv/ 
Duże zainteresowanie firm budową wiaduktu

2023-02-07

Duże zainteresowanie firm budową wiaduktu

Do 14 lutego br. wydłużony został termin składania ofert w przetargu dotyczącym poprawy warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A. m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach. Powodem, jak informuje dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach Andrzej Klimczak, jest bardzo duże zainteresowanie, w tym wpływające pytania od potencjalnych oferentów. 
Dla bezpieczeństwa na drogach

2023-02-07

Dla bezpieczeństwa na drogach

Niebawem dobiegną końca prace projektowe przy przebudowie i rozbudowie odcinków dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji  Strategicznych. Chodzi o fragmenty czterech dróg powiatowych o łącznej długości 6,5 km na terenie gmin: Starachowice, Brody, Wąchock i Mirzec, w tym długo wyczekiwaną przebudowę jezdni na odcinku od skrzyżowania na Lipie do skrzyżowania na Lubienie. Tymczasem zakończyły się prace remontowo – montażowe, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, zarządzanych przez Powiat. 
Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023

2023-02-01

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023

Mieszkasz na terenie powiatu starachowickiego? Jesteś osobą niepełnosprawną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub opiekunem dziecka do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności? Jeśli tak, możesz ubiegać się o asystenta, który będzie cię wspierał w czynnościach dnia codziennego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach rozpoczęło nabór, który potrwa do 10 lutego br. 
Podziękowanie za serce i wychowanie

2023-01-29

Podziękowanie za serce i wychowanie

Niewiele powiatów w kraju może poszczycić się taką placówką rodzinną, jak nasza przy ulicy Warszawskiej w Starachowicach, z tak dużym stażem i z tak ogromnym zaangażowaniem w opiekę nad dziećmi. Jej wieloletni dyrektor Pan Witold Kowalski przez ponad 40 lat wraz z małżonką dawał ciepło i miłość dziesiątkom dzieciaków, które nie doświadczyły tego od swoich biologicznych rodziców. A teraz kończy już swoją działalność, choć nie porzuca misji, jaką jest wychowanie.
Jak sobie radzić w kryzysie?

2023-01-29

Jak sobie radzić w kryzysie?

Jak rozmawiać z osoba będącą w kryzysie, mającą myśli samobójcze, czy z dzieckiem, które ma za sobą próbę samobójczą – na te i inne pytania próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy warsztatów, jakie odbyły się 25 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Jest to kolejne spotkanie w ramach działań zainicjowanych przez Powiat Starachowicki, wspólnie z III LO, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Starachowicki, związanych z zapobieganiem zachowaniom samobójczym.
Porządek obrad styczniowej sesji Rady Powiatu

2023-01-25

Porządek obrad styczniowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (26 stycznia br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLIX sesja Rady Powiatu. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie transmitowane na stronie: http://esesja.tv
Dofinansowanie dla PZAZ

2023-01-23

Dofinansowanie dla PZAZ

Ponad 500 tys. zł przekaże w tym roku Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na utrzymanie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie. 19 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach podpisana została umowa w sprawie udzielenia dotacji na działalność zakładu w 2023 roku.