JUŻ W KIOSKU

Porządek obrad listopadowej sesji Rady Powiatu

2022-11-23 09:38:39

Ocena:

5/5 | 1 głosów

W czwartek (24 listopada br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLVI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv

grafika: Powiat Starachowicki

Porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu 

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2. Rozpoczęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy Pawłów
b) wyrażenia zgody dla I Liceum Ogólnokształcącego na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, znajdującej się w budynku szkoły, położonym w Starachowicach przy ul. Radomskiej 37
c) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego
d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Starachowickiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
e) zmiany uchwały Nr XLII/348/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie Regulaminu wynagradzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki
f) wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.Leczniczych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
g) zmiany Uchwały Nr XL/312/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 marca 2022r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
h) zmiany uchwały Nr XXXVII/292/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego na rok 2022
i) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok
j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2029
4. Informacja dotycząca działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach na terenie Powiatu Starachowickiego.
5. Informacja o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
6. Sprawozdanie Starosty Starachowickiego z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zakończenie obrad.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Porządek obrad styczniowej sesji Rady Powiatu

2023-01-25

Porządek obrad styczniowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (26 stycznia br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLIX sesja Rady Powiatu. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie transmitowane na stronie: http://esesja.tv
Dofinansowanie dla PZAZ

2023-01-23

Dofinansowanie dla PZAZ

Ponad 500 tys. zł przekaże w tym roku Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na utrzymanie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie. 19 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach podpisana została umowa w sprawie udzielenia dotacji na działalność zakładu w 2023 roku.
Podziękowanie za pomoc uchodźcom

2023-01-22

Podziękowanie za pomoc uchodźcom

Powiat Starachowicki doceniony przez Województwo za realizację projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy". Podczas gali, jaka odbyła się 16 stycznia w Filharmonii Świętokrzyskiej, starosta Piotr Ambroszczyk odebrał podziękowania z rąk marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renaty Janik.
„Reagując ratujesz” - podsumowano kampanię społeczną

2023-01-21

„Reagując ratujesz” - podsumowano kampanię społeczną

Ola Szaudel i Tadeusz Valde ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach zostali zwycięzcami konkursu „Krótki film o bezpieczeństwie”, jaki odbył się w ramach kampanii społecznej "Reagując Ratujesz", ukierunkowanej na eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących. Uroczyste wręczenie nagród połączone z podsumowaniem działań odbyło się 13 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Starachowicach. 
Szpital rozszerza specjalistykę

2023-01-18

Szpital rozszerza specjalistykę

Starachowicki szpital poszerza wachlarz usług medycznych. Do dyspozycji pacjentów są już cztery nowe poradnie, w tym stomatologiczna w znieczuleniu ogólnym dla osób niepełnosprawnych, neonatologiczna i neurologiczna dla dzieci, a w planach kolejne, w tym m.in. poradnia prenatalna dla kobiet w ciąży powyżej 35 roku życia.
Budżet powiatu na 2023 rok przyjęty

2022-12-30

Budżet powiatu na 2023 rok przyjęty

Rada Powiatu w Starachowicach, podczas czwartkowej (29 grudnia 2022 r.) sesji przyjęła budżet na 2023 rok. Opiewa on na kwotę ponad 184 mln zł. Ponad 77 mln zł przeznaczone zostanie na inwestycje. 
Porządek obrad grudniowej sesji Rady Powiatu

2022-12-28

Porządek obrad grudniowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (29 grudnia br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie transmitowane na stronie: http://esesja.tv
Pracowity rok w powiecie

2022-12-27

Pracowity rok w powiecie

Odcovidowienia szpitala, zakup budynku po PAKS, pomoc uchodźcom, rozwój polityki społecznej czy zwiększanie obronności – to tym obszarom podporządkowane były w tym roku działania starosty Piotra Ambroszczyka i Zarządu Powiatu. Największym jednak wzywaniem, które udało się przekuć w sukces, było pozyskanie 100 mln zł na budowę wiaduktu w Starachowicach.
Wyjątkowa Wigilia w wyjątkowym miejscu

2022-12-26

Wyjątkowa Wigilia w wyjątkowym miejscu

Czas spotkań wigilijnych to czas życzeń i podsumowań. I tak było właśnie podczas spotkania wigilijnego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Judy Tadeusza w Starachowicach,
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie wreszcie na swoim

2022-12-22

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie wreszcie na swoim

Dobiegła końca modernizacja jednego z budynków Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie. W poniedziałek (19 grudnia br.) odbyło się oficjalne otwarcie nowego obiektu.