JUŻ W KIOSKU

Porządek obrad listopadowej sesji Rady Powiatu

2022-11-23 09:38:39

Ocena:

5/5 | 1 głosów

W czwartek (24 listopada br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLVI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv

grafika: Powiat Starachowicki

Porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu 

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2. Rozpoczęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy Pawłów
b) wyrażenia zgody dla I Liceum Ogólnokształcącego na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, znajdującej się w budynku szkoły, położonym w Starachowicach przy ul. Radomskiej 37
c) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego
d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Starachowickiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
e) zmiany uchwały Nr XLII/348/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie Regulaminu wynagradzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki
f) wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.Leczniczych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
g) zmiany Uchwały Nr XL/312/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 marca 2022r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
h) zmiany uchwały Nr XXXVII/292/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego na rok 2022
i) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok
j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2029
4. Informacja dotycząca działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach na terenie Powiatu Starachowickiego.
5. Informacja o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
6. Sprawozdanie Starosty Starachowickiego z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zakończenie obrad.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Nowa winda w DPS już działa

2023-12-10

Nowa winda w DPS już działa

Podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach mogą korzystać już z nowej windy, przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zastąpiła ona dotychczasową, która służyła tutaj przez ponad 20 lat.
Ruszają inwestycje z Funduszu Rozwoju Dróg

2023-12-08

Ruszają inwestycje z Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi powiatowej w Lipiu, rozbudowa drogi w Adamowie, przebudowa przejścia dla pieszych w Dąbrowie, a także czterech kolejnych w Starachowicach. Powiat podpisał umowy na realizację tych inwestycji. Dla mieszkańców oznacza to jedno – poprawę warunków i bezpieczeństwa na drogach. 
Nowe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

2023-12-05

Nowe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

Po 7 latach obowiązywania zmieniają się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. Więcej będzie kosztować m.in. umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym, prowadzenie tam robót, czy też ustawianie w obrębie działki drogowej, a więc na chodnikach, poboczach czy pasach zieleni urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, czyli np. bankomatów, paczkomatów, ogródków gastronomicznych, kwietników czy reklam. 
Powiatowe linie autobusowe na trasie Starachowice – Mirzec

2023-11-24

Powiatowe linie autobusowe na trasie Starachowice – Mirzec

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Powiat Starachowicki wspólnie z Gminą Mirzec chce uruchomić z początkiem nowego roku cztery linie komunikacyjne o charakterze użyteczności publicznej, pomiędzy siedzibą Powiatu w Starachowicach a gminą Mirzec. Czy tak się stanie zależeć będzie jednak od otrzymania dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 
Będzie mammograf w naszym szpitalu

2023-11-17

Będzie mammograf w naszym szpitalu

Mieszkanki powiatu starachowickiego nie będą musiały już jeździć do odległych ośrodków, aby wykonać badanie mammograficzne. Niebawem zrobią je u nas, w szpitalu. Powiat pozyskał ponad 750 tys. zł dotacji ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na zakup mammografu i dostosowanie pomieszczeń do wykonywania badań mammograficznych w PZOZ w Starachowicach.
Zostań rodzicem zastępczym

2023-11-07

Zostań rodzicem zastępczym

103 to liczba rodzin zastępczych, jakie działają w naszym powiecie. Aż 71 z nich to rodziny spokrewnione, a tylko pięć ma status zawodowych. To nadal za mało, biorąc pod uwagę coraz bardziej rosnące zapotrzebowanie. Codziennie przychodzą maile z pytaniem o miejsce dla kolejnych dzieci w pieczy zastępczej. Wszystkich, którzy chcieliby pomóc, zachęcamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia PRIDE dla rodzin zastępczych. 
Porządek obrad październikowej sesji Rady Powiatu

2023-10-25

Porządek obrad październikowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (26 października br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: http://esesja.tv
Droga w Mircu Poddąbrowie zyska nową nawierzchnię

2023-10-24

Droga w Mircu Poddąbrowie zyska nową nawierzchnię

Rusza kolejna inwestycja drogowa w naszym powiecie. 16 października br. przekazany został teren budowy w Mircu Poddąbrowie, gdzie przebudowany zostanie ponad 200 m odcinek drogi powiatowej pomiędzy tą miejscowością a ulicą Langiewicza. Finał prac za ok. 1,5 miesiąca.
Niebawem wbijanie fundamentów pod wiadukt

2023-10-23

Niebawem wbijanie fundamentów pod wiadukt

Trwają prace przy budowie wiaduktu w Starachowicach Zachodnich. Aktualnie wykonano ponad 2% kontraktu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem finansowo-rzeczowym. Niebawem rozpocznie się palowanie, czyli wbijanie fundamentów pod nowy obiekt.
Od poniedziałku czasowe zamknięcie drogi powiatowej

2023-10-19

Od poniedziałku czasowe zamknięcie drogi powiatowej

Uwaga kierowcy! W związku z prowadzonymi robotami drogowymi od poniedziałku (23 października) do soboty (28 października br.) zamknięty będzie dla ruchu odcinek drogi powiatowej 0618T (Lipie-Henryk „Szyb”) - od zjazdu na Lipie do Willi Rosochacz.