JUŻ W KIOSKU

Porządek obrad kwietniowej sesji Rady Powiatu

2022-04-27 10:00:00

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W czwartek (28 kwietnia) w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv.

Porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) powierzenia Gminie Starachowice zadania publicznego dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi nr 0617T Starachowice - Lubienia oraz 0907T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka - ul. Leśna
b) powierzenia Gminie Starachowice zadania publicznego dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i czystości w obrębie pasów drogowych,
c) zmiany uchwały Nr XXXVII/292/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego, 
d) wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mirzec nieruchomości wchodzącej w skład drogi gminnej Mirzec-Podborki - Mirzec-Czerwona - Trębowiec Mały - Trębowiec Duży
e) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz Gminy Starachowice, części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Starachowickiego oraz na obniżenie ceny sprzedaży,
f) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok,
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2022 - 2029.
h) zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Starachowicach zmienionej uchwałą Nr III/15/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2018r., uchwałą Nr XXXIV/281/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 listopada 2021r., uchwałą Nr XXXVII/299/2021Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2021r.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
6. Sprawozdanie z działalności i sytuacji finansowej za 2021 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz podległych jednostek organizacyjnych:
a) Domów Pomocy Społecznej,
b) Warsztatów Terapii Zajęciowej,
c) Placówek opiekuńczo - wychowawczych.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Starachowickim na lata 2021 - 2023.
8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021rok.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu Powiat dla Niepełnosprawnych uchwalonego na lata 2017 - 2022.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Starachowickiego.
11. Informacja na temat działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.
12. Informacja na temat działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach.
13. Informacja na temat działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
14. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Socjalnej „Starachowiczanka” za okres 2019-2021.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
17. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
18. Zakończenie obrad.

/informacja prasowa: Powiat Starachowicki/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu

2022-06-30

Wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu

Za nami jedna z najważniejszych sesji Rady Powiatu w ciągu całego roku. Zarząd Powiatu otrzymał na niej wotum zaufania oraz absolutorium. To wyraz uznania dla jego działań oraz sposobu wykonania zeszłorocznego budżetu.
O dzikach na komisji bezpieczeństwa

2022-06-28

O dzikach na komisji bezpieczeństwa

Niszczą ogrodzenia, rabaty i straszą działkowców. Temat walki z dzikami zdominował ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie. Starosta Piotr Ambroszczyk zlecił służbom rozpoznanie prawnych i finansowych możliwości zakupu  sznurów hukowych, które mogłyby odstraszyć zwierzęta.
Imprezowali dla Helenki

2022-06-25

Imprezowali dla Helenki

Fundacja Zdążyć przed Panem Bogiem i starosta Piotr Ambroszczyk? To się nie mogło skończyć inaczej jak wspólną połączeniem przyjemnego z pożytecznym czyli pomocą i imprezą.
Powiat uruchomi Centrum Pomocy Uchodźcom

2022-06-20

Powiat uruchomi Centrum Pomocy Uchodźcom

Centrum Pomocy Uchodźcom zostanie uruchomione niebawem w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Wsparcie znają tutaj obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z trwającym konfliktem i zamieszkują obecnie na terenie naszego powiatu.
Wykus 2022

2022-06-15

Wykus 2022

Władze powiatu wzięły udział w uroczystościach Wykus 2022, upamiętniających żołnierzy Armii Krajowej, walczących pod komendą Jana Piwnika „Ponurego” i Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”. W tym roku obchodziliśmy 65. rocznicę powstania Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Ponury-Nurt, pierwszego po wojnie niezależnego stowarzyszenia zrzeszającego żołnierzy Armii Krajowej.
O planie transportowym w powiecie

2022-05-29

O planie transportowym w powiecie

Trwają wstępne rozmowy z gminami w sprawie opracowania planu rozwoju transportu zbiorowego dla powiatu starachowickiego. Podstawowa idea jest taka, by lepiej skomunikować siedziby gmin z siedzibą powiatu, ułatwiając w ten sposób mieszkańcom dojazd do pracy, szpitala, szkoły czy załatwienie spraw urzędowych.
Rusza remont drogi powiatowej w Poddąbrowie

2022-05-27

Rusza remont drogi powiatowej w Poddąbrowie

Niebawem rozpocznie się remont drogi powiatowej Mirzec-Podkowalów-Mirzec-Poddąbrowa. 25 maja br. Zarząd Dróg Powiatowych przekazał już wykonawcy plac budowy. Na blisko 800 m odcinku odnowiona zostanie nawierzchnia, odwodnienie oraz pobocza. Pojawi się również wyniesione przejście dla pieszych i nowe oznakowanie.
XXI Jarmark u Starzecha

2022-05-25

XXI Jarmark u Starzecha

Już w najbliższą sobotę (28 maja) na terenie Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach odbędzie się XXI Jarmark u Starzecha. Impreza organizowana przez Powiat Starachowicki wspólnie z Gminą Starachowice, Ekomuzeum i Parkiem Kultury. Gwiazdami tegorocznej imprezy będą: Jula oraz Felicjan Andrzejczak – wykonawca  legendarnego przeboju Budki Suflera „Jolka Jolka pamiętasz”, który wystąpi u nas na scenie z kwartetem smyczkowym. 
Nabór do szkół ponadpodstawowych

2022-05-23

Nabór do szkół ponadpodstawowych

Rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. Rejestracja potrwa do 20 czerwca br. Nie warto zwlekać z dokonaniem wyboru. Lepiej zrobić to teraz!
Niebawem ruszy kwalifikacja wojskowa

2022-05-13

Niebawem ruszy kwalifikacja wojskowa

W poniedziałek (16 maja) rozpocznie się kwalifikacja wojskowa w powiecie starachowickim. Wezwanie na nią otrzyma ok. 450 osób, głównie mężczyzn urodzonych w 2003r., ale także w latach wcześniejszych, tj. 1998-2002, którym do tej pory nie przyznano kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Wzywane mogą być także kobiety, które mają umiejętności potrzebne w wojsku.