JUŻ W KIOSKU

Porządek obrad kwietniowej sesji Rady Powiatu

2022-04-27 10:00:00

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W czwartek (28 kwietnia) w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv.

Porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) powierzenia Gminie Starachowice zadania publicznego dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi nr 0617T Starachowice - Lubienia oraz 0907T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka - ul. Leśna
b) powierzenia Gminie Starachowice zadania publicznego dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i czystości w obrębie pasów drogowych,
c) zmiany uchwały Nr XXXVII/292/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego, 
d) wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mirzec nieruchomości wchodzącej w skład drogi gminnej Mirzec-Podborki - Mirzec-Czerwona - Trębowiec Mały - Trębowiec Duży
e) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz Gminy Starachowice, części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Starachowickiego oraz na obniżenie ceny sprzedaży,
f) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok,
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2022 - 2029.
h) zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Starachowicach zmienionej uchwałą Nr III/15/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2018r., uchwałą Nr XXXIV/281/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 listopada 2021r., uchwałą Nr XXXVII/299/2021Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2021r.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
6. Sprawozdanie z działalności i sytuacji finansowej za 2021 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz podległych jednostek organizacyjnych:
a) Domów Pomocy Społecznej,
b) Warsztatów Terapii Zajęciowej,
c) Placówek opiekuńczo - wychowawczych.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Starachowickim na lata 2021 - 2023.
8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021rok.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu Powiat dla Niepełnosprawnych uchwalonego na lata 2017 - 2022.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Starachowickiego.
11. Informacja na temat działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.
12. Informacja na temat działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach.
13. Informacja na temat działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
14. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Socjalnej „Starachowiczanka” za okres 2019-2021.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
17. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
18. Zakończenie obrad.

/informacja prasowa: Powiat Starachowicki/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
„Zielony dom receptą na smog” - konkurs plastyczny rozstrzygnięty

2023-06-02

„Zielony dom receptą na smog” - konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Za nami kolejna edycja konkursu plastycznego „Zielony dom receptą na smog”, organizowanego przez Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska naszego starostwa przy współpracy z Państwowym Ogniskiem Plastycznym. Wręczenie nagród odbyło się 31 maja br. z udziałem starosty Piotra Ambroszczyka. 
Coraz bliżej wbicia pierwszej łopaty pod wiadukt

2023-06-01

Coraz bliżej wbicia pierwszej łopaty pod wiadukt

W poniedziałek (5 czerwca br.) nastąpi protokolarne przekazanie placu budowy firmie TRAKCJA S.A, która zajmie się budową wiaduktu w Starachowicach.
Strzelali jak John Wick

2023-05-31

Strzelali jak John Wick

Za nami pierwsze ćwiczenie proobronne dla mieszkańców powiatu, zorganizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy Rezerwa w Starachowicach, 103 Batalionem Lekkiej Piechoty w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wojskowym Centrum Rekrutacji w Kielcach i ZDZ w Starachowicach. Ci, którzy przyszli, mieli okazję zapoznać się z bronią, sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie, zmysł taktyczny i wiedzę z zakresu medycyny pola walki.
Rusza kwalifikacja wojskowa 2023

2023-05-29

Rusza kwalifikacja wojskowa 2023

W poniedziałek (29 maja br.) rusza kwalifikacja wojskowa w powiecie starachowickim. Komisja lekarska, pracująca w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, oceni stan zdrowia osób stawiających się na Komisję. Kwalifikacja potrwa do 20 czerwca br. i obejmie ok. 480 osób.
27-28 maja. Zapraszamy na Rowerowy Weekend w Powiecie Starachowickim

2023-05-26

27-28 maja. Zapraszamy na Rowerowy Weekend w Powiecie Starachowickim

Zbliża się Rowerowy Weekend w Powiecie Starachowickim i kultowa kolarska impreza - VII Starachowicka Strzała. To będzie znów prawdziwe widowisko, pełne emocji i niezapomnianych wrażeń. 27 maja br. kolarze będą się mogli sprawdzić w jeździe indywidualnej na czas podczas II Czasówki o Puchar Starosty Starachowickiego. A już w niedzielę, 28 maja rozegrane zostaną główne zawody -  VII Starachowicka Strzała - wyścigi na rowerach szosowych na fenomenalnej, pofałdowanej trasie naszego powiatu. 
Pieniądze na książki do szkolnych bibliotek

2023-05-22

Pieniądze na książki do szkolnych bibliotek

O nowe książkowe pozycje wzbogacą się wkrótce szkolne książnice w trzech powiatowych placówkach: I i II LO oraz Technikum nr 1 w ZSZ nr 1 w Starachowicach. Jest to zasługą pozyskanego dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. 18 maja br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach podpisana została umowa w tej sprawie.
To dopiero będzie strzelanie!

2023-05-19

To dopiero będzie strzelanie!

W najbliższą sobotę (20 maja) w parku przy Starostwie Powiatowym (teren przyległy do ulicy Na Szlakowisku) rozegrane zostaną zawody łucznicze - Druga Runda Pucharu Polski Field i Druga Runda Pucharu Polski 3D. Znowu przyjedzie do nas łucznicza „śmietanka”.
Przyjdź na szkolenie proobronne

2023-05-19

Przyjdź na szkolenie proobronne

To już w ten weekend! 21 maja br. w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach odbędzie się szkolenie proobronne dla mieszkańców powiatu starachowickiego. Można się będzie na nim nauczyć bezpiecznego posługiwania bronią, strzelania z KBKS–u, poznać elementy taktyki, medycynę pola walki i wiele innych.
Budowa wiaduktu stała się faktem!

2023-05-16

Budowa wiaduktu stała się faktem!

16 maja 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach podpisana została umowa na realizację tej największej w historii naszego powiatu inwestycji drogowej. Wykonawcą zadania będzie firma TRAKCJA S.A. z Warszawy, a inżynierem kontraktu - Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT z Chmielnika. Rozpoczęcie robót niebawem, a zakończenie - do końca 2024 r. 
Będzie nowa winda w starachowickim DPS

2023-05-17

Będzie nowa winda w starachowickim DPS

Powiat pozyskał pieniądze z PFRON-u na zakup nowej windy do Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach. Dotychczasową, 22-letnią, zastąpi nowa, bezobsługowa, przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych, a tych, jest w placówce już prawie 80 procent.