JUŻ W KIOSKU

Konsultacje w sprawie „Nowowiejskiej”

2023-03-10 12:00:00

Ocena:

4/5 | 1 głosów

Do końca miesiąca trwają konsultacje społeczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Nowowiejska". We wtorek (14 marca) w sali konferencyjnej "Olimpia" odbędzie się dyskusja publiczna nad opracowanym projektem. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.00. 

grafika: UM Starachowice

Gmina Starachowice wyłożyła do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką „Nowowiejska” na obszarze miasta Starachowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowy projekt dostępny jest na stronie internetowej urzędu: //bip.um.starachowice.pl/ w zakładce Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne → Projekty w trakcie opracowania → Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki zwanej umownie „Nowowiejska” oraz w Portalu Informacji Przestrzennej miasta Starachowice pod adresem www.voxly.pl/starachowice wybierając zakładkę „Konsultacje”.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Do 31 marca 2023 r. mogą Państwo zapoznać się z projektem planu i składać ewentualne uwagi do przygotowanego opracowania w formie tradycyjnej, jak również poprzez specjalnie przygotowaną platformę informacji przestrzennej miasta Starachowice. Na wszelkie pytania dotyczące rozwiązań przyjętych w planie odpowiedzi udzielą Państwu pracownicy Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Starachowicach pok. 204 i 202.

Link do konsultacji: Konsultacje-Nowowiejska

Uwagi do końca marca

Wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@starachowice.eu lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2023 r., w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice lub korespondencyjnie na jego adres.

- Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice, uchwalonego Uchwałą Nr XII/12/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 listopada 2021 r., obszar objęty uchwałą intencyjną w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zlokalizowany jest na terenie jednostek urbanistycznych: 28 Starachowice Górne i 27 Górniki. Dominującym przeznaczeniem – zgodnie z studium – jest strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach zieleni, przeznaczenie uzupełniające stanowią: strefa zabudowy usługowej, strefa zieleni i wód powierzchniowych oraz strefa zabudowy mieszkaniowej mieszanej: jednorodzinnej, wielorodzinnej. Przeprowadzona analiza zasadności przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu wykazała, że pozwoli to na rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w tym obszarze między innymi poprzez wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową oraz zorganizowanie i dostosowanie układu komunikacyjnego do obecnych potrzeb z uwzględnieniem zmian wynikających z rozwiązań przyjętych w studium. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowowiejska” w granicach objętych uchwałą intencyjną będzie nawiązywać również do planów miejscowych zlokalizowanych w sąsiedztwie, czyli: m.p.z.p. „Podlesie” i m.p.z.p. „Południe” - czytamy w uzasadnieniu do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką "Nowowiejska".

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 14 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, Sala Olimpia, o godz. 16:00.

W trakcie spotkania projektant planu omówi główne założenia i wyniki prac projektowych, a także uzasadni przyjęte rozwiązania. Na spotkaniu na pytania odpowiadać będą pracownicy Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz główny projektant planu.

- Wtorkowa dyskusja będzie okazją do odpowiedzi na pytania dotyczące przyjętych rozwiązań. Będzie można przedyskutować założenia projektu, a także omówić propozycje ewentualnych korekt w projekcie i zakres możliwych zmian - zapewniają pracownicy Urzędu Miejskiego. 

/komunikat prasowy: UM Starachowice/

 

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Starachowicki „Kierunek Przyszłość”. Podsumowanie projektu

2024-04-12

Starachowicki „Kierunek Przyszłość”. Podsumowanie projektu

- Dla Starachowic projekt norweski okazał się szansą na to, żeby skutecznie zniwelować skutki niżu demograficznego i procesu migracji. To szansa, żeby przyciągać do takich miejsc jak Pałacyk zarówno młode osoby jak i młodych przedsiębiorców, którzy w Starachowicach mogą zakładać działalności gospodarcze i je rozwijać. Cele, które osiągnęliśmy, są długotrwałe i efektywność tych zadań będzie plonem, który będziemy zbierać w kolejnych latach. Stawiamy na rozwój miasta, na nowoczesną edukację i działania partycypacyjne – podsumował starachowicki projekt realizowany dzięki wsparciu z funduszy norweskich Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice Marcin Gołębiowski.
Norweskie zagadki. Zwycięstwo uczniów z SP nr 11

2024-04-11

Norweskie zagadki. Zwycięstwo uczniów z SP nr 11

Konrad Siara i Natan Klimiuk wygrali trzecią edycję Turnieju Wiedzy o Norwegii. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 wykazali się doskonałą znajomością z zakresu gospodarki, geografii, historii czy kultury norweskiej. Konkurs promował projekt „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” realizowany w naszym mieście przy wsparciu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
Program Inicjatyw Lokalnych

2024-04-09

Program Inicjatyw Lokalnych

Poznaliśmy rozstrzygnięcia kolejnej edycji starachowickiego Programu Inicjatyw Lokalnych. Na tegorocznej liście projektów znalazło się 11 zadań o łącznej wartości ponad 380 tysięcy złotych. Gmina Starachowice wesprze realizację tych zadań swoim udziałem finansowym w wysokości ponad 268 tysięcy złotych.
W trosce o lokalne dziedzictwo 

2024-04-09

W trosce o lokalne dziedzictwo 

Niszczejący budynek przy ulicy Sportowej to jedna z pamiątek hutniczego dziedzictwa Starachowic, który doczekał się nowego rozdziału w swojej historii. Najstarszy budynek mieszkalny w mieście zmienia swojego właściciela, który już zapowiada jego remont, a w kolejnym kroku przekazanie go lokalnej społeczności. Zmiany wokół budynku mieszkalno-robotniczego z XIX wieku zapowiada Prezydent Miasta Marek Materek oraz właściciele firmy Star San Duo, którzy sukcesem zakończyli negocjacje w tej sprawie z dotychczasowym właścicielem Panem Adamem Janikiem.
Ważna informacja dla wyborców 

2024-04-05

Ważna informacja dla wyborców 

W najbliższą niedzielę, 7 kwietnia 2024 r. odbędą się wybory samorządowe. Istotna zmiana dotyczy Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5, która mieściła się w budynku byłego Gimnazjum nr 3 w Starachowicach przy ul. Leśnej.
Starachowice stawiają na ekologię

2024-04-02

Starachowice stawiają na ekologię

Funkcjonalna przestrzeń Centrum Kreatywności „Pałacyk” już służy starachowickiej społeczności. Nazajutrz od oficjalnego otwarcia odbyło się tu spotkanie podsumowujące kolejny rok działań realizowanych w ramach projektu COGreen. W ekologiczne działania zaangażowane jest bowiem starachowickie Centrum Usług Społecznych.
Dni otwarte w Pałacyku

2024-04-02

Dni otwarte w Pałacyku

Centrum Kreatywności „Pałacyk” ma za sobą oficjalne otwarcie. Wszyscy goście obecni na spotkaniu inaugurującym działalność byli pod wrażeniem nowej miejskiej przestrzeni. Teraz o jej funkcjonalności mogą przekonać się wszyscy mieszkańcy. We wtorek rozpoczynają się „Dni Otwarte Pałacyku”.
Świętokrzyski Kreator Rozwoju dla Starachowic

2024-03-29

Świętokrzyski Kreator Rozwoju dla Starachowic

Starachowice napędzają do rozwoju i inspirują do działania, a za realizację swoich inwestycji są nagradzane w województwie, regionie czy kraju. Kolejne dobre wiadomości płyną do nas z Kielc. Za realizację ważnych inwestycji dla mieszkańców miasta w ramach projektu rewitalizacji zostaliśmy wyróżnieni tytułem Świętokrzyskiego Kreatora Rozwoju.
29 marca Urząd Miejski nieczynny

2024-03-26

29 marca Urząd Miejski nieczynny

Prezydent Miasta Starachowice ustalił dzień 29 marca (piątek) dodatkowym dniem wolnym dla pracowników Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Tego dnia starachowicki magistrat nie będzie czynny.
Na szlaku międzynarodowej delegacji

2024-03-24

Na szlaku międzynarodowej delegacji

Kilkunastoosobowa grupa młodych ludzi z Azerbejdżanu, Mołdawii, Gruzji oraz Armenii odwiedziła nasze miasto. Międzynarodowa delegacja przebywała w naszym kraju od 11 do 15 marca w ramach delegacji Study Visit in Poland. Środa (13 marca) była dniem wizyty w Starachowicach.