JUŻ W KIOSKU

Konsultacje w sprawie „Nowowiejskiej”

2023-03-10 12:00:00

Ocena:

4/5 | 1 głosów

Do końca miesiąca trwają konsultacje społeczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Nowowiejska". We wtorek (14 marca) w sali konferencyjnej "Olimpia" odbędzie się dyskusja publiczna nad opracowanym projektem. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.00. 

grafika: UM Starachowice

Gmina Starachowice wyłożyła do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką „Nowowiejska” na obszarze miasta Starachowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowy projekt dostępny jest na stronie internetowej urzędu: //bip.um.starachowice.pl/ w zakładce Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne → Projekty w trakcie opracowania → Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki zwanej umownie „Nowowiejska” oraz w Portalu Informacji Przestrzennej miasta Starachowice pod adresem www.voxly.pl/starachowice wybierając zakładkę „Konsultacje”.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Do 31 marca 2023 r. mogą Państwo zapoznać się z projektem planu i składać ewentualne uwagi do przygotowanego opracowania w formie tradycyjnej, jak również poprzez specjalnie przygotowaną platformę informacji przestrzennej miasta Starachowice. Na wszelkie pytania dotyczące rozwiązań przyjętych w planie odpowiedzi udzielą Państwu pracownicy Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Starachowicach pok. 204 i 202.

Link do konsultacji: Konsultacje-Nowowiejska

Uwagi do końca marca

Wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@starachowice.eu lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2023 r., w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice lub korespondencyjnie na jego adres.

- Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice, uchwalonego Uchwałą Nr XII/12/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 listopada 2021 r., obszar objęty uchwałą intencyjną w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zlokalizowany jest na terenie jednostek urbanistycznych: 28 Starachowice Górne i 27 Górniki. Dominującym przeznaczeniem – zgodnie z studium – jest strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach zieleni, przeznaczenie uzupełniające stanowią: strefa zabudowy usługowej, strefa zieleni i wód powierzchniowych oraz strefa zabudowy mieszkaniowej mieszanej: jednorodzinnej, wielorodzinnej. Przeprowadzona analiza zasadności przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu wykazała, że pozwoli to na rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w tym obszarze między innymi poprzez wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową oraz zorganizowanie i dostosowanie układu komunikacyjnego do obecnych potrzeb z uwzględnieniem zmian wynikających z rozwiązań przyjętych w studium. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowowiejska” w granicach objętych uchwałą intencyjną będzie nawiązywać również do planów miejscowych zlokalizowanych w sąsiedztwie, czyli: m.p.z.p. „Podlesie” i m.p.z.p. „Południe” - czytamy w uzasadnieniu do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką "Nowowiejska".

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 14 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, Sala Olimpia, o godz. 16:00.

W trakcie spotkania projektant planu omówi główne założenia i wyniki prac projektowych, a także uzasadni przyjęte rozwiązania. Na spotkaniu na pytania odpowiadać będą pracownicy Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz główny projektant planu.

- Wtorkowa dyskusja będzie okazją do odpowiedzi na pytania dotyczące przyjętych rozwiązań. Będzie można przedyskutować założenia projektu, a także omówić propozycje ewentualnych korekt w projekcie i zakres możliwych zmian - zapewniają pracownicy Urzędu Miejskiego. 

/komunikat prasowy: UM Starachowice/

 

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Starachowice stawiają na mieszkalnictwo

2023-03-20

Starachowice stawiają na mieszkalnictwo

Kolejny w Starachowicach budynek z mieszkaniami czynszowymi na wynajem powstaje na osiedlu Południe. 39 rodzin zamieszka w nim już w przyszłym roku. Na lokatorów będą czekać w pełni wyposażone mieszkania. Atrakcyjna dla deweloperów działka przy Alei Świętego Jana Pawła II została przeznaczona na miejskie budownictwo czynszowe, które w Starachowicach rozwija się bardzo dobrze.
Dodatek gazowy dla mieszkańców Starachowic

2023-03-13

Dodatek gazowy dla mieszkańców Starachowic

Centrum Usług  Społecznych w Starachowicach przyjmuje wnioski o wypłatę refundacji VAT tzw. dodatku gazowego. Ta forma wsparcia przysługuje osobom, które korzystają z ogrzewania gazowego zgłoszonego do ewidencji emisyjności budynków oraz spełniają kryterium dochodowe.
Starachowicki projekt nominowany

2023-03-10

Starachowicki projekt nominowany

„Bezpłatna i ekologiczna komunikacja miejska w Starachowicach” znalazła się w gronie 28 nominowanych inwestycji polskich samorządów. Starachowicki projekt zdobył uznanie ekspertów i powalczy o zwycięstwo w konkursie „Top Inwestycje Komunalne 2023”. Członkowie Rady Konsultacyjnej wybiorą 10 zwycięskich projektów. Czytelnicy Portalu Samorządowego wybiorą zwycięzcę w głosowaniu internetowym.
Starachowice wyróżnione w programie Polska Stolica Recyklingu

2023-03-10

Starachowice wyróżnione w programie Polska Stolica Recyklingu

Program Polska Stolica Recyklingu rozstrzygnięty. W ogólnopolskiej grywalizacji miast zwyciężyły Siedlce, zdobywając zaszczytny tytuł i statuetkę z recyklingu. Starachowice otrzymały dyplom oraz bon na sadzonki drzew. Wiosną, Fundacja Odzyskaj Środowisko wspólnie z mieszkańcami zasadzi 112 drzew.
Prezydent Starachowic gościem Europejskiego Kongresu Samorządów

2023-03-09

Prezydent Starachowic gościem Europejskiego Kongresu Samorządów

Prezydent Starachowic Marek Materek był gościem VIII Europejskiego Kongresu Samorządów, jaki w dniach 6-7 marca br. odbył się w Mikołajkach.
Czas rekrutacji do szkół i przedszkoli

2023-03-09

Czas rekrutacji do szkół i przedszkoli

Trwa postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych oraz przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024. Po raz pierwszy w historii naszego samorządu proces ten odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. Rekrutacja przedszkolaków trwa do 21 marca. Cztery dni wcześniej (17 marca) zakończy się nabór do klas pierwszych.
Punkt pomocy prawnej już otwarty

2023-03-09

Punkt pomocy prawnej już otwarty

W piątek (23 lutego) wznowił swoją działalność punkt pomocy prawnej działający w budynku starachowickiego magistratu. Z bezpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Miejskim mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy Starachowice.
Przetarg na wyposażenie budynku zaplecza sportowego przy ulicy Szkolnej

2023-03-07

Przetarg na wyposażenie budynku zaplecza sportowego przy ulicy Szkolnej

Gmina Starachowice ogłosiła postępowanie na „Dostawę wyposażenia zaplecza sportowego przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach”. Zamówienie dotyczy zakupu mebli (włącznie z biurowymi), wyposażenia, urządzeń domowych i środków czyszczących. Oferty można składać do 28 marca 2023 roku.
Małżeński jubileusz

2023-03-08

Małżeński jubileusz

Złote Gody obchodziły w ubiegłym tygodniu kolejne starachowickie małżeństwa z 50-letnim stażem. Medale za długoletnie pożycie wręczył Jubilatom Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek.
Wnioski na węgiel tylko do 8 marca

2023-03-03

Wnioski na węgiel tylko do 8 marca

Urząd Miejski w Starachowicach informuje, że osoby zainteresowane zakupem paliwa stałego dla gospodarstwa domowego po preferencyjnych cenach i chcących zakupić węgiel w tym roku muszą złożyć przedmiotowy wniosek w terminie do 8 marca 2023 roku. Wnioski należy składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców (stanowisko nr 4) w godzinach 7.30 do 15.30 lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.