JUŻ W KIOSKU

Tag: konsultacje

Harmonogram spotkań

2023-05-08

Harmonogram spotkań

Rozpoczął się kolejny miesiąc bezpłatnych konsultacji dla mieszkańców realizowanych w ramach projektu „Kierunek Przyszłość: Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”. Do 30 maja w Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Widok każdy może skorzystać z bezpłatnych porad psychologa oraz doradcy finansowego, zawodowego i rodzinnego.
Konsultacje w sprawie „Nowowiejskiej”

2023-03-10

Konsultacje w sprawie „Nowowiejskiej”

Do końca miesiąca trwają konsultacje społeczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Nowowiejska". We wtorek (14 marca) w sali konferencyjnej "Olimpia" odbędzie się dyskusja publiczna nad opracowanym projektem. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.00. 
Konsultacje dotyczące zagospodarowania przestrzennego

2022-12-30

Konsultacje dotyczące zagospodarowania przestrzennego

W środę (21 grudnia 2022 r.) na portalu informacji przestrzennej rozpoczęły się konsultacje polegające na przyjmowaniu ewentualnych uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dwóch „starachowickich jednostek”. Konsultacje dotyczą jednostek „Widok” oraz „Pastwiska” i potrwają do 30 stycznia 2023 roku. Uwagi można wnieść za pośrednictwem usługi uruchomionej na portalu voxly.pl
Obwodnica Starachowic. GDDKiA rozpoczyna akcję informacyjną

2022-05-19

Obwodnica Starachowic. GDDKiA rozpoczyna akcję informacyjną

Rusza akcja informacyjna, podczas której prezentowane będą wstępne warianty przebiegu projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42. Spotkania odbędą się w Wąchocku, Starachowicach i Brodach.
Miejskie rowery - konsultacje dla przedsiębiorców

2022-02-10

Miejskie rowery - konsultacje dla przedsiębiorców

Starachowice przygotowują się do wprowadzenia systemu roweru miejskiego. Gmina ogłosiła wstępne konsultacje rynkowe poprzedzające planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na uruchomienie i zarządzanie systemem samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych.
Bezpłatne dyżury psychologa i psychiatry

2022-02-08

Bezpłatne dyżury psychologa i psychiatry

W ramach realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok w Wąchocku odbywają się bezpłatne dyzury psychologa i psychiatry.
Konsultacje pod namiotem

2020-11-14

Konsultacje pod namiotem