JUŻ W KIOSKU

Budżet powiatu na 2023 rok przyjęty

2022-12-30 11:12:18

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Rada Powiatu w Starachowicach, podczas czwartkowej (29 grudnia 2022 r.) sesji przyjęła budżet na 2023 rok. Opiewa on na kwotę ponad 184 mln zł. Ponad 77 mln zł przeznaczone zostanie na inwestycje. 

fot. Powiat Starachowicki

Przyjęcie budżetu powiatu na rok 2023 r. było najważniejszym punktem XLVII sesji Rady Powiatu w Starachowicach. Projekt planu finansowego wraz z Wieloletnią Perspektywą Finansowania na lata 2023 – 2030 przedstawiła Radzie Skarbnik Powiatu Magdalena Zawadzka, podkreślając, że został przygotowany przy trudnej do przewidzenia sytuacji makroekonomicznej kraju, w okresie konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy.

Rokrocznie zmniejszane możliwości powiatu w zakresie uzyskania dodatkowych dochodów, które można by przeznaczyć na wydatki bieżące przy jednoczesnych znacznych wzrostach kosztów funkcjonowania jednostek, tj. wzrostu wynagrodzenia minimalnego, podwyżek dla nauczycieli, wzrostu kosztów energii, usług w tym usług inwestycyjnych powodują, iż nie ma możliwości finansowego zabezpieczenia w 100% wszystkich zadań, do których realizacji zobowiązany jest powiat, jak tłumaczyła Skarbnik. 

- Powiat pozyskuje dodatkowe środki finansowe, ale są to środki przede wszystkim na zadania inwestycyjne oraz projekty na konkretne zadania, gdzie należy też zabezpieczać własne środki Powiatu. Największym problemem naszego samorządu są niewystarczające środki na wydatki bieżące, które rosną niewspółmiernie do uzyskiwanych dochodów. Jednocześnie, z uwagi na wysokie spłaty rat kredytów i wykup obligacji w latach następnych, Wieloletnia Prognoza Finansowa wymusza niejako konieczność obniżania wydatków bieżących, co jest zupełnie nierealne w obecnej sytuacji makroekonomicznej – wyjaśniała M. Zawadzka. Podkreślała przy tym, że Zarząd Powiatu dokłada wszelkich starań, by przy ograniczonych możliwościach finansowych realizować jak najwięcej zadań i aby możliwym było uchwalanie kolejnych budżetów i zachowanie płynności finansowej Powiatu. 

Warto zaznaczyć, że przedłożony nowy plan finansowy został wcześniej pozytywnie zaopiniowany zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową i poszczególne Komisje Rady Powiatu. Za przyjęciem budżetu głosowało 12 radnych, a 5 wstrzymało się od głosu. 

Budżet Powiatu na 2023 r. w liczbach

Przyszłoroczne dochody zaplanowano na kwotę 184 428 913,75 zł, na co składają się:

 • udziały w podatki PIT i CIT – 18 156 440,00 zł

 • subwencje – 61 876 934 zł 

 • dotacje celowe z Budżetu Państwa – 71 567 239 zł,

 • dotacje z innych JST – 2 938 836,12 zł

 • środki z UE – 14 408 204,82 zł

 • dochody własne – 19 241 476,54 

Wydatki wyniosą 193 322 078,90 zł, w tym: 

 • wydatki bieżące – 115 742 251,47 zł

 • wydatki majątkowe – 77 579 827,43 zł 

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości  8 893 165,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym oraz wolnych środków. 

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 r. przewidziano kwotę 77 490 398,83 zł w tym na :

 • zadania roczne – 3 521 938,20 zł

 • zadania wieloletnie – 73 968 460,63 zł

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2023 r.:

 • „Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice SA m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach” - budowa wiaduktu, podziemnych zbiorników retencyjnych i budowę parkingu na terenie SSE;

 • „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych” - przebudowa jezdni na odcinku od skrzyżowania na Lipie do skrzyżowania na Lubienie, budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kamieniczki w Parszowie, a w gminie Mirzec - przebudowa chodnika w Gadce;

 • „Modernizacja bazy ZDP”;

 • „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do infrastruktury sportowej powiatu starachowickiego” – termomodernizacja hali sportowej przy ZSZ nr 3 i budowa boiska przy II LO; 

 • „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim” – termomodernizacja ZSZ nr 2 i dwóch obiektów CKZ przy ul.1 Maja; 

 • „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Starachowicach” – termomodernizacja ZSZ nr 1 i II LO. 

/informacja prasowa: Powiat Starachowicki/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Powiatowe linie autobusowe na trasie Starachowice – Mirzec

2023-11-24

Powiatowe linie autobusowe na trasie Starachowice – Mirzec

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Powiat Starachowicki wspólnie z Gminą Mirzec chce uruchomić z początkiem nowego roku cztery linie komunikacyjne o charakterze użyteczności publicznej, pomiędzy siedzibą Powiatu w Starachowicach a gminą Mirzec. Czy tak się stanie zależeć będzie jednak od otrzymania dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 
Będzie mammograf w naszym szpitalu

2023-11-17

Będzie mammograf w naszym szpitalu

Mieszkanki powiatu starachowickiego nie będą musiały już jeździć do odległych ośrodków, aby wykonać badanie mammograficzne. Niebawem zrobią je u nas, w szpitalu. Powiat pozyskał ponad 750 tys. zł dotacji ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na zakup mammografu i dostosowanie pomieszczeń do wykonywania badań mammograficznych w PZOZ w Starachowicach.
Zostań rodzicem zastępczym

2023-11-07

Zostań rodzicem zastępczym

103 to liczba rodzin zastępczych, jakie działają w naszym powiecie. Aż 71 z nich to rodziny spokrewnione, a tylko pięć ma status zawodowych. To nadal za mało, biorąc pod uwagę coraz bardziej rosnące zapotrzebowanie. Codziennie przychodzą maile z pytaniem o miejsce dla kolejnych dzieci w pieczy zastępczej. Wszystkich, którzy chcieliby pomóc, zachęcamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia PRIDE dla rodzin zastępczych. 
Porządek obrad październikowej sesji Rady Powiatu

2023-10-25

Porządek obrad październikowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (26 października br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: http://esesja.tv
Droga w Mircu Poddąbrowie zyska nową nawierzchnię

2023-10-24

Droga w Mircu Poddąbrowie zyska nową nawierzchnię

Rusza kolejna inwestycja drogowa w naszym powiecie. 16 października br. przekazany został teren budowy w Mircu Poddąbrowie, gdzie przebudowany zostanie ponad 200 m odcinek drogi powiatowej pomiędzy tą miejscowością a ulicą Langiewicza. Finał prac za ok. 1,5 miesiąca.
Niebawem wbijanie fundamentów pod wiadukt

2023-10-23

Niebawem wbijanie fundamentów pod wiadukt

Trwają prace przy budowie wiaduktu w Starachowicach Zachodnich. Aktualnie wykonano ponad 2% kontraktu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem finansowo-rzeczowym. Niebawem rozpocznie się palowanie, czyli wbijanie fundamentów pod nowy obiekt.
Od poniedziałku czasowe zamknięcie drogi powiatowej

2023-10-19

Od poniedziałku czasowe zamknięcie drogi powiatowej

Uwaga kierowcy! W związku z prowadzonymi robotami drogowymi od poniedziałku (23 października) do soboty (28 października br.) zamknięty będzie dla ruchu odcinek drogi powiatowej 0618T (Lipie-Henryk „Szyb”) - od zjazdu na Lipie do Willi Rosochacz.
Pieniądze na konserwację Wielkiego Pieca

2023-09-30

Pieniądze na konserwację Wielkiego Pieca

Powiat pozyskał 500 tys. zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie Wielkiego Pieca. W ramach tych środków odnowiony zostanie najważniejszy obiekt jedynego w Europie zachowanego w pełni ciągu technologicznego zakładu wielkopiecowego z XIX wieku.
Porządek obrad wrześniowej sesji Rady Powiatu

2023-09-27

Porządek obrad wrześniowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (28 września br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: http://esesja.tv. 
Starostwo bez barier

2023-09-26

Starostwo bez barier

Plany tyflograficzne, pętle indukcyjne, dostęp do aplikacji internetowej, pozwalającej modyfikować treści tak, aby były one zrozumiałe dla osób z trudnościami intelektualnymi czy wzrokowymi – to tylko niektóre z rozwiązań, jakie zostały zastosowane w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, aby stało się ono przyjazne osobom niepełnosprawnym. Dzisiaj to jeden z najbardziej dostępnych budynków w naszym powiecie.