JUŻ W KIOSKU

Budżet powiatu na 2023 rok przyjęty

2022-12-30 11:12:18

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Rada Powiatu w Starachowicach, podczas czwartkowej (29 grudnia 2022 r.) sesji przyjęła budżet na 2023 rok. Opiewa on na kwotę ponad 184 mln zł. Ponad 77 mln zł przeznaczone zostanie na inwestycje. 

fot. Powiat Starachowicki

Przyjęcie budżetu powiatu na rok 2023 r. było najważniejszym punktem XLVII sesji Rady Powiatu w Starachowicach. Projekt planu finansowego wraz z Wieloletnią Perspektywą Finansowania na lata 2023 – 2030 przedstawiła Radzie Skarbnik Powiatu Magdalena Zawadzka, podkreślając, że został przygotowany przy trudnej do przewidzenia sytuacji makroekonomicznej kraju, w okresie konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy.

Rokrocznie zmniejszane możliwości powiatu w zakresie uzyskania dodatkowych dochodów, które można by przeznaczyć na wydatki bieżące przy jednoczesnych znacznych wzrostach kosztów funkcjonowania jednostek, tj. wzrostu wynagrodzenia minimalnego, podwyżek dla nauczycieli, wzrostu kosztów energii, usług w tym usług inwestycyjnych powodują, iż nie ma możliwości finansowego zabezpieczenia w 100% wszystkich zadań, do których realizacji zobowiązany jest powiat, jak tłumaczyła Skarbnik. 

- Powiat pozyskuje dodatkowe środki finansowe, ale są to środki przede wszystkim na zadania inwestycyjne oraz projekty na konkretne zadania, gdzie należy też zabezpieczać własne środki Powiatu. Największym problemem naszego samorządu są niewystarczające środki na wydatki bieżące, które rosną niewspółmiernie do uzyskiwanych dochodów. Jednocześnie, z uwagi na wysokie spłaty rat kredytów i wykup obligacji w latach następnych, Wieloletnia Prognoza Finansowa wymusza niejako konieczność obniżania wydatków bieżących, co jest zupełnie nierealne w obecnej sytuacji makroekonomicznej – wyjaśniała M. Zawadzka. Podkreślała przy tym, że Zarząd Powiatu dokłada wszelkich starań, by przy ograniczonych możliwościach finansowych realizować jak najwięcej zadań i aby możliwym było uchwalanie kolejnych budżetów i zachowanie płynności finansowej Powiatu. 

Warto zaznaczyć, że przedłożony nowy plan finansowy został wcześniej pozytywnie zaopiniowany zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową i poszczególne Komisje Rady Powiatu. Za przyjęciem budżetu głosowało 12 radnych, a 5 wstrzymało się od głosu. 

Budżet Powiatu na 2023 r. w liczbach

Przyszłoroczne dochody zaplanowano na kwotę 184 428 913,75 zł, na co składają się:

 • udziały w podatki PIT i CIT – 18 156 440,00 zł

 • subwencje – 61 876 934 zł 

 • dotacje celowe z Budżetu Państwa – 71 567 239 zł,

 • dotacje z innych JST – 2 938 836,12 zł

 • środki z UE – 14 408 204,82 zł

 • dochody własne – 19 241 476,54 

Wydatki wyniosą 193 322 078,90 zł, w tym: 

 • wydatki bieżące – 115 742 251,47 zł

 • wydatki majątkowe – 77 579 827,43 zł 

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości  8 893 165,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym oraz wolnych środków. 

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 r. przewidziano kwotę 77 490 398,83 zł w tym na :

 • zadania roczne – 3 521 938,20 zł

 • zadania wieloletnie – 73 968 460,63 zł

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2023 r.:

 • „Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice SA m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach” - budowa wiaduktu, podziemnych zbiorników retencyjnych i budowę parkingu na terenie SSE;

 • „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych” - przebudowa jezdni na odcinku od skrzyżowania na Lipie do skrzyżowania na Lubienie, budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kamieniczki w Parszowie, a w gminie Mirzec - przebudowa chodnika w Gadce;

 • „Modernizacja bazy ZDP”;

 • „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do infrastruktury sportowej powiatu starachowickiego” – termomodernizacja hali sportowej przy ZSZ nr 3 i budowa boiska przy II LO; 

 • „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim” – termomodernizacja ZSZ nr 2 i dwóch obiektów CKZ przy ul.1 Maja; 

 • „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Starachowicach” – termomodernizacja ZSZ nr 1 i II LO. 

/informacja prasowa: Powiat Starachowicki/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Całodobowa opieka wytchnieniowa. Można składać wnioski

2023-03-13

Całodobowa opieka wytchnieniowa. Można składać wnioski

W Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie – Godowie rusza całodobowa opieka wytchnieniowa dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych z powiatu starachowickiego. Osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą już składać wnioski.
Ruszy opieka wytchnieniowa w powiecie

2023-02-22

Ruszy opieka wytchnieniowa w powiecie

Powiat Starachowicki zapewni wytchnienie rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych. Wreszcie będą mogli sobie pozwolić na krótki urlop, nie martwiąc się o podopiecznych, którzy będą mieć zapewnioną fachową opiekę w całodobowej placówce. Z pomocy będą mogły skorzystać w tym roku 62 osoby. Usługi będą świadczone w Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie – Godowie.
Porządek obrad lutowej sesji Rady Powiatu

2023-02-22

Porządek obrad lutowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (23 lutego br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się sesja Rady Powiatu. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie transmitowane na stronie: https://esesja.tv/ 
Duże zainteresowanie firm budową wiaduktu

2023-02-07

Duże zainteresowanie firm budową wiaduktu

Do 14 lutego br. wydłużony został termin składania ofert w przetargu dotyczącym poprawy warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A. m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach. Powodem, jak informuje dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach Andrzej Klimczak, jest bardzo duże zainteresowanie, w tym wpływające pytania od potencjalnych oferentów. 
Dla bezpieczeństwa na drogach

2023-02-07

Dla bezpieczeństwa na drogach

Niebawem dobiegną końca prace projektowe przy przebudowie i rozbudowie odcinków dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji  Strategicznych. Chodzi o fragmenty czterech dróg powiatowych o łącznej długości 6,5 km na terenie gmin: Starachowice, Brody, Wąchock i Mirzec, w tym długo wyczekiwaną przebudowę jezdni na odcinku od skrzyżowania na Lipie do skrzyżowania na Lubienie. Tymczasem zakończyły się prace remontowo – montażowe, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, zarządzanych przez Powiat. 
Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023

2023-02-01

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023

Mieszkasz na terenie powiatu starachowickiego? Jesteś osobą niepełnosprawną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub opiekunem dziecka do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności? Jeśli tak, możesz ubiegać się o asystenta, który będzie cię wspierał w czynnościach dnia codziennego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach rozpoczęło nabór, który potrwa do 10 lutego br. 
Podziękowanie za serce i wychowanie

2023-01-29

Podziękowanie za serce i wychowanie

Niewiele powiatów w kraju może poszczycić się taką placówką rodzinną, jak nasza przy ulicy Warszawskiej w Starachowicach, z tak dużym stażem i z tak ogromnym zaangażowaniem w opiekę nad dziećmi. Jej wieloletni dyrektor Pan Witold Kowalski przez ponad 40 lat wraz z małżonką dawał ciepło i miłość dziesiątkom dzieciaków, które nie doświadczyły tego od swoich biologicznych rodziców. A teraz kończy już swoją działalność, choć nie porzuca misji, jaką jest wychowanie.
Jak sobie radzić w kryzysie?

2023-01-29

Jak sobie radzić w kryzysie?

Jak rozmawiać z osoba będącą w kryzysie, mającą myśli samobójcze, czy z dzieckiem, które ma za sobą próbę samobójczą – na te i inne pytania próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy warsztatów, jakie odbyły się 25 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Jest to kolejne spotkanie w ramach działań zainicjowanych przez Powiat Starachowicki, wspólnie z III LO, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Starachowicki, związanych z zapobieganiem zachowaniom samobójczym.
Porządek obrad styczniowej sesji Rady Powiatu

2023-01-25

Porządek obrad styczniowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (26 stycznia br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLIX sesja Rady Powiatu. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie transmitowane na stronie: http://esesja.tv
Dofinansowanie dla PZAZ

2023-01-23

Dofinansowanie dla PZAZ

Ponad 500 tys. zł przekaże w tym roku Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na utrzymanie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie. 19 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach podpisana została umowa w sprawie udzielenia dotacji na działalność zakładu w 2023 roku.