JUŻ W KIOSKU

Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

2022-09-29 10:30:09

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W piątek (30 września) o godzinie 9.00 w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja starachowickiej Rady Miejskiej. Obrady, można oglądać online, pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm

fot. UM Starachowice

P o r z ą d e k sesji Rady Miejskiej w Starachowicach

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy stadionowi przy ulicy Szkolnej 14 w Starachowicach.

5. Przyjęcie Protokołu Nr IX/2022 z sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 31 sierpnia 2022 roku.

6. Aktualna sytuacja na rynku pracy – przedsięwzięcia:

1) wystąpienie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – zapytania do wystąpienia.

7. Rozwój przedsiębiorczości — działania i zamierzenia:

-wystąpienie prezesa Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego – zapytania do wystąpienia,

-wystąpienie prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej – zapytania do wystąpienia.

8. Aktualna sytuacja w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”.

10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Starachowice za I półrocze 2022 r.

- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach nt. „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Starachowice za I półrocze 2022 roku”,

- zapytania dotyczące informacji.

11. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2022 r.

12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2022 roku.

13. Informacja prezydenta miasta z prac między sesjami:

- zapytania do wystąpienia

14. Projekty uchwał:

- w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

- w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

- w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

- w sprawie udzielenia Powiatowi Starachowickiemu w latach 2023 - 2024 pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice - Lubienia, wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach”,

- w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice,

- w sprawie zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adolfa Dygasińskiego w Starachowicach,

- w sprawie zmiany uchwały Nr X/13/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Starachowice,

- w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Starachowice obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,

- w sprawie przejęcia od Zarządu Starostwa Powiatowego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr 1808T – ul. Dworcowa – ul. M. Piłsudskiego,

- w sprawie przyjęcia do realizacji Aneksu nr 2 do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice,

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Starachowice,

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/2/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2022-2040.

15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

16. Odpowiedzi na interpelacje.

17. Komunikaty.

18. Zamknięcie obrad.

[PROJEKTY UCHWAŁ: https://bit.ly/3E2QzdW]

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Gruntowe ulice na osiedlu Południe będą zmodernizowane

2022-12-02

Gruntowe ulice na osiedlu Południe będą zmodernizowane

Kolejne ulice zlokalizowane na osiedlu Południe przejdą gruntowną modernizację. Ekipy drogowców rozpoczynają prace na ulicach: kpt. Mariańskiego, Wąsika – Kowalskiego, por. Robota, Ignacego Zaczkiewicza. - Koszt zaplanowanych robót to blisko 3,9 mln zł. Na ten cel pozyskaliśmy 95% dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - informuje Prezydent Miasta Marek Materek.
Nabór na XI kadencję Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice

2022-11-30

Nabór na XI kadencję Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice

Prezydent Miasta Starachowice zaprasza młode osoby w wieku od 13 do 25 roku życia, które chcą aktywnie włączyć się w tworzenie polityki młodzieżowej w naszym mieście, do udziału w naborze do XI kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice. Osoby mogą zgłaszać swoje kandydatury do 7 grudnia br.
Starachowice wygrały w rankingu „Rzeczpospolitej”

2022-11-27

Starachowice wygrały w rankingu „Rzeczpospolitej”

Nasze miasto okazało się najlepsze w prestiżowym ogólnopolskim rankingu samorządowym organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Starachowice zdobyły pierwsze miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Prezydent Starachowic Marek Materek odebrał pamiątkową statuetkę oraz serdeczne gratulacje z rąk szefa kapituły konkursowej profesora Jerzego Buzka.

2022-11-27

"Green City" po naszemu

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek wziął udział w konferencji Smart City Forum w Warszawie. Jako prelegent panelu dotyczącego realizacji idei Eko-miasta mówił o budowanej przez Starachowice Instalacji Odzysku Energii, bezpłatnej komunikacji oraz zielonej transformacji przestrzeni miasta.
Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

2022-11-24

Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

W piątek (25 listopada) o godzinie 9.00 w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja starachowickiej Rady Miejskiej. Obrady, można oglądać online, pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm
Starachowice Dolne zmieniają swoją przestrzeń

2022-11-23

Starachowice Dolne zmieniają swoją przestrzeń

Trwa przebudowa placu dworcowego wraz z budową parkingu dwupoziomowego w Starachowicach Zachodnich. Z każdym tygodniem widoczne są kolejne efekty prowadzonych prac.
Strategiczna inwestycja dla miasta. Trwa budowa Instalacji Odzysku Energii

2022-11-23

Strategiczna inwestycja dla miasta. Trwa budowa Instalacji Odzysku Energii

- Trwa budowa Instalacji Odzysku Energii. Zgodnie z naszymi zapowiedziami prace w terenie trwają i chcemy je zakończyć jak najszybciej. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom naszego miasta – powiedział Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek podczas poniedziałkowej (21 listopada br.) konferencji prasowej.
Międzynarodowe porozumienie na rzecz profilaktyki

2022-11-17

Międzynarodowe porozumienie na rzecz profilaktyki

Gmina Starachowice weszła w skład międzynarodowego partnerstwa samorządów lokalnych z państw basenu Morza Bałtyckiego powołanego na rzecz współpracy w zakresie działań profilaktycznych w obszarze zwalczania alkoholizmu i narkomanii. Spotkanie inauguracyjne odbyło się w norweskim Oslo, a reprezentujący nasze miasto Zastępca Prezydenta do spraw społecznych Marcin Gołębiowski był jedynym reprezentantem polskiego samorządu terytorialnego.
Starachowickie ciepłownictwo wzorem dla innych

2022-11-15

Starachowickie ciepłownictwo wzorem dla innych

Prezydent Marek Materek wziął udział w ogólnopolskiej konferencji samorządowej organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w panelu „Zrównoważony rozwój a wyzwania ciepłownictwa”. Sukcesy i stabilność sektora ciepłowniczego w Starachowicach są wzorem dla innych samorządów w kraju. Mimo problemów w całej Polsce, ciepło w naszym mieście jest jednym z najtańszych.
MOSiR zapowiada zmiany na

2022-11-10

MOSiR zapowiada zmiany na "Piachach"

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapowiada kolejne inwestycje służące poprawie swoich obiektów sportowych oraz bazy wypoczynkowej. Poza dalszym rozwojem infrastruktury sportowej Gmina Starachowice przewiduje również realizację zadania dotyczącego zagospodarowania kąpieliska Piachy.