JUŻ W KIOSKU

Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

2022-09-29 10:30:09

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W piątek (30 września) o godzinie 9.00 w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja starachowickiej Rady Miejskiej. Obrady, można oglądać online, pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm

fot. UM Starachowice

P o r z ą d e k sesji Rady Miejskiej w Starachowicach

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy stadionowi przy ulicy Szkolnej 14 w Starachowicach.

5. Przyjęcie Protokołu Nr IX/2022 z sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 31 sierpnia 2022 roku.

6. Aktualna sytuacja na rynku pracy – przedsięwzięcia:

1) wystąpienie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – zapytania do wystąpienia.

7. Rozwój przedsiębiorczości — działania i zamierzenia:

-wystąpienie prezesa Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego – zapytania do wystąpienia,

-wystąpienie prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej – zapytania do wystąpienia.

8. Aktualna sytuacja w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”.

10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Starachowice za I półrocze 2022 r.

- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach nt. „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Starachowice za I półrocze 2022 roku”,

- zapytania dotyczące informacji.

11. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2022 r.

12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2022 roku.

13. Informacja prezydenta miasta z prac między sesjami:

- zapytania do wystąpienia

14. Projekty uchwał:

- w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

- w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

- w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

- w sprawie udzielenia Powiatowi Starachowickiemu w latach 2023 - 2024 pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice - Lubienia, wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach”,

- w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice,

- w sprawie zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adolfa Dygasińskiego w Starachowicach,

- w sprawie zmiany uchwały Nr X/13/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Starachowice,

- w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Starachowice obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,

- w sprawie przejęcia od Zarządu Starostwa Powiatowego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr 1808T – ul. Dworcowa – ul. M. Piłsudskiego,

- w sprawie przyjęcia do realizacji Aneksu nr 2 do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice,

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Starachowice,

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/2/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2022-2040.

15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

16. Odpowiedzi na interpelacje.

17. Komunikaty.

18. Zamknięcie obrad.

[PROJEKTY UCHWAŁ: https://bit.ly/3E2QzdW]

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU

2023-05-27

"Starachowicka Strzała" - będą objazdy autobusów!

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach – Komunikacja Miejska informuje, że w niedzielę (28 maja) w godzinach 10:30-14:30 w związku z organizowaną imprezą kolarską „Starachowicka Strzała” nastąpią zmiany w kursowaniu autobusów linii nr 0, 2, 7 oraz 19.
Majowa sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad

2023-05-24

Majowa sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad

W czwartek (25 maja br.) o godz. 9.00 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego odbędzie się kolejna w tym roku sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Posiedzenie radnych, będzie można oglądać online pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm
E-usługi ułatwią życie mieszkańców

2023-05-22

E-usługi ułatwią życie mieszkańców

Gmina Starachowice rozpoczęła kolejny etap realizacji wielkiego projektu e-usług, który w znaczący sposób zwiększa dostępność mieszkańców do załatwiania wielu spraw urzędowych przez internet. Trzeci etap tych działań to między innymi wprowadzenie systemu telefonii VOIP. Telefonia jest gwarantem poprawy jakości obsługi mieszkańca, oszczędności w gminnym budżecie i poprawy cyberbezpieczeństwa.
Spotkanie w sprawie lokalu

2023-05-17

Spotkanie w sprawie lokalu

Gmina Starachowice ogłosiła przetarg nieograniczony pisemny na wynajęcie w budynku „Pałacyku” lokalu usługowo-handlowego. Spotkanie otwarte w tej sprawie odbędzie się w czwartek (18 maja) o godz. 17. w budynku rewitalizowanej przestrzeni.
Łatwiejszy dostęp do biblioteki

2023-05-15

Łatwiejszy dostęp do biblioteki

Zakończyły się prace związane z budową dojścia do głównej wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Kochanowskiego. Nowe dojście ułatwi korzystanie z zasobów bibliotecznych również osobom z niepełnosprawnościami. Inwestycja miejska jest kolejnym zadaniem zrealizowanym przez Urząd Miejski, które wpisuje się w poprawę dostępności dla mieszkańców miasta do najważniejszych usług i sfer życia codziennego.
Harmonogram spotkań

2023-05-08

Harmonogram spotkań

Rozpoczął się kolejny miesiąc bezpłatnych konsultacji dla mieszkańców realizowanych w ramach projektu „Kierunek Przyszłość: Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”. Do 30 maja w Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Widok każdy może skorzystać z bezpłatnych porad psychologa oraz doradcy finansowego, zawodowego i rodzinnego.

2023-05-05

"Sukces Roku" dla Starachowic

Za nami kolejna edycja ogólnopolskiej gali „Osobowości i Sukcesy Rok 2023”. Podczas uroczystej gali wręczono nagrody dla wybitnych osób świata biznesu, sportu, nauki, kultury i mediów, a także samorządów. Statuetki „Sukces Roku” trafiły również do Starachowic. W gronie wyróżnionych znalazło się miejsce dla Miasta Starachowice oraz Restauracji „Atrium” mieszczącej się w Hotelu Senator.
Najlepsze życzenia dla Pani Stefanii

2023-05-05

Najlepsze życzenia dla Pani Stefanii

- Pani Stefania przeżyła obóz Auschwitz i Marsz Śmierci. Dziś dołączamy się do wspólnych życzeń i wspólnie świętujemy jej 100 urodziny. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia – powiedział Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek po wizycie u dostojnej jubilatki Stefanii Turbiarz, która w ostatnim dniu kwietnia wspólnie z najbliższymi świętowała niezwykłe urodziny. Do najserdeczniejszych życzeń dołączył się również prezydent Marek Materek, który osobiście odwiedził Panią Stefanię, wręczając jej kwiaty, upominek oraz list gratulacyjny.
Drugi konkurs wiedzy o Norwegii

2023-05-01

Drugi konkurs wiedzy o Norwegii

Jakie jest największe zwierzę lądowe Norwegii, jak tłumaczymy tytuł norweskiego hymnu, a także co jest tradycją piątkowych kolacji w Skandynawii. Między innymi z takimi pytaniami musieli zmierzyć się uczestnicy drugiej edycji konkursu wiedzy o Norwegii, który odbył się w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego. Konkurs wygrała Julia Przygoda – uczennica Szkoły Podstawowej nr 13.
Światełko dla Ukrainy

2023-04-26

Światełko dla Ukrainy

Od momentu agresji Rosji na Ukrainę minął już rok. Polacy nie zapominają o wsparciu dla naszych sąsiadów. W całej Polsce trwa zbiórka materiałów do produkcji świec okopowych. W akcję zaangażowało się również nasze miasto. „Światełko ze Starachowic dla Ukrainy” to niezwykle szlachetna inicjatywa wspierająca te działania, a ich koordynatorem była Inna Mekheda, asystent międzykulturowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach.