JUŻ W KIOSKU

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /lokalnainfo/htm/sys/boki/LinkiZ.php on line 45

Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

2022-09-29 10:30:09

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W piątek (30 września) o godzinie 9.00 w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja starachowickiej Rady Miejskiej. Obrady, można oglądać online, pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm

fot. UM Starachowice

P o r z ą d e k sesji Rady Miejskiej w Starachowicach

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy stadionowi przy ulicy Szkolnej 14 w Starachowicach.

5. Przyjęcie Protokołu Nr IX/2022 z sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 31 sierpnia 2022 roku.

6. Aktualna sytuacja na rynku pracy – przedsięwzięcia:

1) wystąpienie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – zapytania do wystąpienia.

7. Rozwój przedsiębiorczości — działania i zamierzenia:

-wystąpienie prezesa Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego – zapytania do wystąpienia,

-wystąpienie prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej – zapytania do wystąpienia.

8. Aktualna sytuacja w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”.

10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Starachowice za I półrocze 2022 r.

- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach nt. „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Starachowice za I półrocze 2022 roku”,

- zapytania dotyczące informacji.

11. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2022 r.

12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2022 roku.

13. Informacja prezydenta miasta z prac między sesjami:

- zapytania do wystąpienia

14. Projekty uchwał:

- w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

- w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

- w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

- w sprawie udzielenia Powiatowi Starachowickiemu w latach 2023 - 2024 pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice - Lubienia, wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach”,

- w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice,

- w sprawie zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adolfa Dygasińskiego w Starachowicach,

- w sprawie zmiany uchwały Nr X/13/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Starachowice,

- w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Starachowice obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,

- w sprawie przejęcia od Zarządu Starostwa Powiatowego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr 1808T – ul. Dworcowa – ul. M. Piłsudskiego,

- w sprawie przyjęcia do realizacji Aneksu nr 2 do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice,

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Starachowice,

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/2/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2022-2040.

15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

16. Odpowiedzi na interpelacje.

17. Komunikaty.

18. Zamknięcie obrad.

[PROJEKTY UCHWAŁ: https://bit.ly/3E2QzdW]

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Sukces „Rowerowego Maja”

2024-06-08

Sukces „Rowerowego Maja”

Prawie 600 dzieciaków ze starachowickich szkół podstawowych i przedszkoli miejskich wzięło udział w akcji „Rowerowy Maj”. Dziękujemy wszystkim miłośnikom dwóch kółek za wysoką frekwencję i wspaniałą zabawę połączoną z bezpiecznym dojazdem do szkoły i przedszkola.
Debata nad raportem Gminy

2024-06-10

Debata nad raportem Gminy

Do 13 czerwca mieszkańcy Starachowic mogą zgłaszać swój udział w debacie nad przedstawionym w maju raportem o stanie gminy. Debata będzie jednym z punktów czerwcowej sesji Rady Miejskiej.
Terenowa jazda po Szlakowisku

2024-06-05

Terenowa jazda po Szlakowisku

Zdalnie sterowane modele samochodów terenowych powracają do Starachowic. Już 15 czerwca odbędzie się kolejna edycja Pikniku 4x4 RC. To kontynuacja ubiegłorocznej imprezy „Wyboje 4x4”.
Złóż wniosek do Budżetu Obywatelskiego

2024-06-03

Złóż wniosek do Budżetu Obywatelskiego

Już 3 czerwca rozpoczyna się procedura zgłaszania projektów do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wnioski można składać do 30 czerwca. Natomiast we wrześniu odbędzie się dwuetapowe głosowanie, które wyłoni zadania do realizacji.
Zbieraj kilometry dla Starachowic

2024-06-01

Zbieraj kilometry dla Starachowic

Starachowice włączają się do zabawy o tytuł „Rowerowej Stolicy Polski”. W czerwcu wszyscy Starachowiczanie w oparciu o dedykowaną bezpłatną aplikację mobilną będą mogli wykręcać kilometry na rowerze, dopisując je do wspólnego konta naszego miasta. Miasto, które uzbiera najwięcej kilometrów, wygra ogólnopolski ranking. Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie.
Wybory do Parlamentu Europejskiego. Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnością

2024-05-27

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnością

W niedzielę, 9 czerwca 2024 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Informujemy o uprawnieniach, z jakich mogą skorzystać wyborcy z niepełnosprawnością.
Majowa sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad

2024-05-23

Majowa sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad

W piątek (24 maja) odbędzie się druga sesja nowej kadencji Rady Miejskiej w Starachowicach. Obrady w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego rozpoczną się o godzinie 9.00.
Wracają letnie, niedzielne potańcówki

2024-05-22

Wracają letnie, niedzielne potańcówki

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, Starachowicka Rada Seniorów oraz Park Kultury w Starachowicach serdecznie zapraszają na  „Niedzielne Potańcówki”, które w zeszłym roku okazały się kulturalnym hitem i zyskały ogromną sympatię mieszkańców miasta.
Starachowicka Strzała już w ten weekend

2024-05-21

Starachowicka Strzała już w ten weekend

W weekend miłośników rowerowej rywalizacji czeka kibicowanie uczestnikom ósmej edycji „Starachowickiej Strzały”. Przed nami kolejna odsłona imprezy organizowanej przez Poland Bike. Honorowy patronat nad wydarzeniami, które odbędą się 25-26 maja objął Prezydent Miasta Marek Materek.
Nowi kierownicy w Urzędzie Miejskim

2024-05-16

Nowi kierownicy w Urzędzie Miejskim

Prezydent Miasta Marek Materek poinformował o kolejnych zmianach organizacyjnych w Urzędzie Miejskim. Nowym kierownikiem Referatu Gospodarki Odpadami i Dróg została Pani Monika Gębska. Pracami Referatu Realizacji Inwestycji pokieruje natomiast Mateusz Bidziński.