JUŻ W KIOSKU

Przystosowują miasto do zmian klimatu

2022-12-28 11:46:08

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Miejski Plan Retencjonowania Wód Opadowych i Roztopowych, wraz z inwentaryzacją miejskiej kanalizacji deszczowej, to odpowiedź miasta Starachowice na zmiany klimatu i występowanie nawalnych deszczy.

fot. Z lotu Myszki / źródło. UM Starachowice

Starachowice, podobnie jak wiele innych miast, borykają się z problemami dotyczącymi zalewania i podtopień na skutek deszczy nawalnych. Licząca sobie kilkadziesiąt lat sieć kanalizacyjna nie jest w stanie przyjąć i odprowadzić nadmiaru wód opadowych, co skutkuje tym, że podczas obfitych opadów na ulicach powstają rozlewiska wody lub płyną rzeki.

- Kanalizacja deszczowa wykonana została wiele lat temu i jest niewydolna, dlatego pracujemy nad tym, aby znaleźć rozwiązanie – informuje Ernest Kumek, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Dróg Urzędu Miejskiego. – Coraz częściej na skutek zmian klimatu występują gwałtowne opady deszczu, podczas których w ciągu 15 minut na jeden metr kwadratowy spada tyle wody, ile przed laty padało w ciągu miesiąca. I żadne urządzenia nie są w stanie ich odprowadzić. Według prognoz, zjawiska pogodowe związane z występowaniem częstych i obfitych opadów deszczu będą się nasilać. Dlatego naszym celem jest minimalizować ich negatywne skutki. Żeby tak się stało, najpierw należy zinwentaryzować miejską kanalizację, aby wskazać możliwe rozwiązania.

Gmina Starachowice przeprowadziła szacowanie rynku odnośnie opracowania Miejskiego Planu Retencjonowania Wód Opadowych i Roztopowych wraz z inwentaryzacją miejskiej kanalizacji deszczowej w ramach projektu pn.: „Starachowice – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”.

Zamówienie obejmuje:

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej miejskiej kanalizacji deszczowej.

- Opracowanie Planu Retencjonowania – wskazanie lokalizacji i rodzaju zbiorników retencyjnych i nowych odbiorników wód.

- Opracowanie wariantowej koncepcji systemu kanalizacji deszczowej wraz ze wskazaniem nowych możliwości technicznych.

- Opracowanie dokumentu – rekomendacji, map, planów sytuacyjnych, działań, harmonogramu itp.

Miasto zamierza zlecić firmie wyłonionej w przetargu wykonanie prac inwentaryzacyjnych kanałów, studni i kanalizacji deszczowej oraz przeniesienie sieci kanalizacji deszczowej dla obszaru całego miasta z map ogólnodostępnych z danymi o uzbrojeniu terenu do Platformy służącej do gromadzenia, zarządzania i analizowania danych.

- Opracowanie Planu Retencjonowania obejmuje wskazanie lokalizacji oraz rodzaju zbiorników retencyjnych i nowych odbiorników wód – informuje kierownik. - Z kolei koncepcja ma na celu analizę obecnego sposobu gospodarowania wodami opadowymi, określenie kierunków działań (technicznych, organizacyjnych, inwestycyjnych i planistycznych) w zakresie poprawy wydolności i bezpieczeństwa systemu odprowadzania wód opadowych. W koncepcji zostaną przeanalizowane możliwości retencjonowania i ujmowania wód opadowych przed ich spływem do systemu kanalizacyjnego, rowów przydrożnych, melioracyjnych oraz możliwości wykorzystania istniejących zbiorników wodnych do gromadzenia wody.

Założeniem jest przechwycenie jak największej ilości wód opadowych i ich odpowiednie zagospodarowanie. Miasto zgromadzone wody opadowe może wykorzystywać np. do podlewania miejskich skwerów i klombów oraz nawadniania miejskich terenów zielonych.

Szacunkowy koszt opracowania Miejski Plan Retencjonowania Wód Opadowych i Roztopowych to ponad 900 tys. zł.

- Jest to dosyć wąska dziedzina i nie ma dużo firm, specjalistów, którzy mogliby w sposób komplementarny podejść do wykonania powyższego zamówienia – informuje kierownik Ernest Kumek. – Oprócz zaprojektowania samych zbiorników, istotna jest także właściwa diagnoza i wyznaczenie kierunków działań. Myślę, że to będzie ogólny trend, bo miasta muszą zaadaptować się do nowej rzeczywistości klimatycznej.

/informacja prasowa: UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Świętujemy 400-lecie

2023-06-07

Świętujemy 400-lecie

Starachowice przygotowują się do świętowania 400-lecia wydania przywileju lokacyjnego Wierzbnika, będącego kolebką miasta nad Kamienną. Liczne wydarzenia kulturalne i sportowe, publikacje naukowe, koncerty czy inscenizacje historyczne będą przypominać o niezwykłym jubileuszu. Obchody rozpoczną się już we wrześniu tego roku i potrwają do kolejnych Dni Starachowic na zakończenie wakacji 2024 roku.
Środa dniem handlowym na miejskim targowisku

2023-06-06

Środa dniem handlowym na miejskim targowisku

Administracja Targowiska Miejskiego w Starachowicach informuje, że ze względu na Święto Bożego Ciała tradycyjnie przypadające w czwartek (8 czerwca) handel na Targowisku Miejskim zostaje przełożony na środę (7 czerwca). 
Wybory ławników

2023-06-05

Wybory ławników

Do końca października Rada Miejska w Starachowicach dokona wyboru ławników sądowych. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w terminie do 30 czerwca 2023 roku. 
Budżet Obywatelski 2024

2023-06-03

Budżet Obywatelski 2024

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Starachowice. Wspólnie wybieramy projekty do realizacji na 2024 rok. Propozycje projektu do zrealizowania może zgłosić każdy zameldowany mieszkaniec miasta, który ukończył 16 rok życia. Wnioski należy zgłaszać do 30 czerwca – bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców UM lub internetowo za pośrednictwem nowej strony Budżetu Obywatelskiego.
Kolejne starachowickie małżeństwa z 50-letnim stażem

2023-06-01

Kolejne starachowickie małżeństwa z 50-letnim stażem

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania. Złote Gody to jednak rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Niezwykłe uroczystości jubileuszowe mają za sobą kolejne starachowickie małżeństwa z 50-letnim stażem.
Debata nad raportem o stanie gminy

2023-05-30

Debata nad raportem o stanie gminy

Na sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 25 maja 2023 r., Prezydent Miasta Starachowice przedstawił raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku 2022 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. W czerwcu odbędzie się debata nad przedstawionym raportem.

2023-05-27

"Starachowicka Strzała" - będą objazdy autobusów!

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach – Komunikacja Miejska informuje, że w niedzielę (28 maja) w godzinach 10:30-14:30 w związku z organizowaną imprezą kolarską „Starachowicka Strzała” nastąpią zmiany w kursowaniu autobusów linii nr 0, 2, 7 oraz 19.
Majowa sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad

2023-05-24

Majowa sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad

W czwartek (25 maja br.) o godz. 9.00 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego odbędzie się kolejna w tym roku sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Posiedzenie radnych, będzie można oglądać online pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm
E-usługi ułatwią życie mieszkańców

2023-05-22

E-usługi ułatwią życie mieszkańców

Gmina Starachowice rozpoczęła kolejny etap realizacji wielkiego projektu e-usług, który w znaczący sposób zwiększa dostępność mieszkańców do załatwiania wielu spraw urzędowych przez internet. Trzeci etap tych działań to między innymi wprowadzenie systemu telefonii VOIP. Telefonia jest gwarantem poprawy jakości obsługi mieszkańca, oszczędności w gminnym budżecie i poprawy cyberbezpieczeństwa.
Spotkanie w sprawie lokalu

2023-05-17

Spotkanie w sprawie lokalu

Gmina Starachowice ogłosiła przetarg nieograniczony pisemny na wynajęcie w budynku „Pałacyku” lokalu usługowo-handlowego. Spotkanie otwarte w tej sprawie odbędzie się w czwartek (18 maja) o godz. 17. w budynku rewitalizowanej przestrzeni.