JUŻ W KIOSKU

Przystosowują miasto do zmian klimatu

2022-12-28 11:46:08

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Miejski Plan Retencjonowania Wód Opadowych i Roztopowych, wraz z inwentaryzacją miejskiej kanalizacji deszczowej, to odpowiedź miasta Starachowice na zmiany klimatu i występowanie nawalnych deszczy.

fot. Z lotu Myszki / źródło. UM Starachowice

Starachowice, podobnie jak wiele innych miast, borykają się z problemami dotyczącymi zalewania i podtopień na skutek deszczy nawalnych. Licząca sobie kilkadziesiąt lat sieć kanalizacyjna nie jest w stanie przyjąć i odprowadzić nadmiaru wód opadowych, co skutkuje tym, że podczas obfitych opadów na ulicach powstają rozlewiska wody lub płyną rzeki.

- Kanalizacja deszczowa wykonana została wiele lat temu i jest niewydolna, dlatego pracujemy nad tym, aby znaleźć rozwiązanie – informuje Ernest Kumek, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Dróg Urzędu Miejskiego. – Coraz częściej na skutek zmian klimatu występują gwałtowne opady deszczu, podczas których w ciągu 15 minut na jeden metr kwadratowy spada tyle wody, ile przed laty padało w ciągu miesiąca. I żadne urządzenia nie są w stanie ich odprowadzić. Według prognoz, zjawiska pogodowe związane z występowaniem częstych i obfitych opadów deszczu będą się nasilać. Dlatego naszym celem jest minimalizować ich negatywne skutki. Żeby tak się stało, najpierw należy zinwentaryzować miejską kanalizację, aby wskazać możliwe rozwiązania.

Gmina Starachowice przeprowadziła szacowanie rynku odnośnie opracowania Miejskiego Planu Retencjonowania Wód Opadowych i Roztopowych wraz z inwentaryzacją miejskiej kanalizacji deszczowej w ramach projektu pn.: „Starachowice – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”.

Zamówienie obejmuje:

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej miejskiej kanalizacji deszczowej.

- Opracowanie Planu Retencjonowania – wskazanie lokalizacji i rodzaju zbiorników retencyjnych i nowych odbiorników wód.

- Opracowanie wariantowej koncepcji systemu kanalizacji deszczowej wraz ze wskazaniem nowych możliwości technicznych.

- Opracowanie dokumentu – rekomendacji, map, planów sytuacyjnych, działań, harmonogramu itp.

Miasto zamierza zlecić firmie wyłonionej w przetargu wykonanie prac inwentaryzacyjnych kanałów, studni i kanalizacji deszczowej oraz przeniesienie sieci kanalizacji deszczowej dla obszaru całego miasta z map ogólnodostępnych z danymi o uzbrojeniu terenu do Platformy służącej do gromadzenia, zarządzania i analizowania danych.

- Opracowanie Planu Retencjonowania obejmuje wskazanie lokalizacji oraz rodzaju zbiorników retencyjnych i nowych odbiorników wód – informuje kierownik. - Z kolei koncepcja ma na celu analizę obecnego sposobu gospodarowania wodami opadowymi, określenie kierunków działań (technicznych, organizacyjnych, inwestycyjnych i planistycznych) w zakresie poprawy wydolności i bezpieczeństwa systemu odprowadzania wód opadowych. W koncepcji zostaną przeanalizowane możliwości retencjonowania i ujmowania wód opadowych przed ich spływem do systemu kanalizacyjnego, rowów przydrożnych, melioracyjnych oraz możliwości wykorzystania istniejących zbiorników wodnych do gromadzenia wody.

Założeniem jest przechwycenie jak największej ilości wód opadowych i ich odpowiednie zagospodarowanie. Miasto zgromadzone wody opadowe może wykorzystywać np. do podlewania miejskich skwerów i klombów oraz nawadniania miejskich terenów zielonych.

Szacunkowy koszt opracowania Miejski Plan Retencjonowania Wód Opadowych i Roztopowych to ponad 900 tys. zł.

- Jest to dosyć wąska dziedzina i nie ma dużo firm, specjalistów, którzy mogliby w sposób komplementarny podejść do wykonania powyższego zamówienia – informuje kierownik Ernest Kumek. – Oprócz zaprojektowania samych zbiorników, istotna jest także właściwa diagnoza i wyznaczenie kierunków działań. Myślę, że to będzie ogólny trend, bo miasta muszą zaadaptować się do nowej rzeczywistości klimatycznej.

/informacja prasowa: UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Starachowicki „Kierunek Przyszłość”. Podsumowanie projektu

2024-04-12

Starachowicki „Kierunek Przyszłość”. Podsumowanie projektu

- Dla Starachowic projekt norweski okazał się szansą na to, żeby skutecznie zniwelować skutki niżu demograficznego i procesu migracji. To szansa, żeby przyciągać do takich miejsc jak Pałacyk zarówno młode osoby jak i młodych przedsiębiorców, którzy w Starachowicach mogą zakładać działalności gospodarcze i je rozwijać. Cele, które osiągnęliśmy, są długotrwałe i efektywność tych zadań będzie plonem, który będziemy zbierać w kolejnych latach. Stawiamy na rozwój miasta, na nowoczesną edukację i działania partycypacyjne – podsumował starachowicki projekt realizowany dzięki wsparciu z funduszy norweskich Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice Marcin Gołębiowski.
Norweskie zagadki. Zwycięstwo uczniów z SP nr 11

2024-04-11

Norweskie zagadki. Zwycięstwo uczniów z SP nr 11

Konrad Siara i Natan Klimiuk wygrali trzecią edycję Turnieju Wiedzy o Norwegii. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 wykazali się doskonałą znajomością z zakresu gospodarki, geografii, historii czy kultury norweskiej. Konkurs promował projekt „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” realizowany w naszym mieście przy wsparciu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
Program Inicjatyw Lokalnych

2024-04-09

Program Inicjatyw Lokalnych

Poznaliśmy rozstrzygnięcia kolejnej edycji starachowickiego Programu Inicjatyw Lokalnych. Na tegorocznej liście projektów znalazło się 11 zadań o łącznej wartości ponad 380 tysięcy złotych. Gmina Starachowice wesprze realizację tych zadań swoim udziałem finansowym w wysokości ponad 268 tysięcy złotych.
W trosce o lokalne dziedzictwo 

2024-04-09

W trosce o lokalne dziedzictwo 

Niszczejący budynek przy ulicy Sportowej to jedna z pamiątek hutniczego dziedzictwa Starachowic, który doczekał się nowego rozdziału w swojej historii. Najstarszy budynek mieszkalny w mieście zmienia swojego właściciela, który już zapowiada jego remont, a w kolejnym kroku przekazanie go lokalnej społeczności. Zmiany wokół budynku mieszkalno-robotniczego z XIX wieku zapowiada Prezydent Miasta Marek Materek oraz właściciele firmy Star San Duo, którzy sukcesem zakończyli negocjacje w tej sprawie z dotychczasowym właścicielem Panem Adamem Janikiem.
Ważna informacja dla wyborców 

2024-04-05

Ważna informacja dla wyborców 

W najbliższą niedzielę, 7 kwietnia 2024 r. odbędą się wybory samorządowe. Istotna zmiana dotyczy Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5, która mieściła się w budynku byłego Gimnazjum nr 3 w Starachowicach przy ul. Leśnej.
Starachowice stawiają na ekologię

2024-04-02

Starachowice stawiają na ekologię

Funkcjonalna przestrzeń Centrum Kreatywności „Pałacyk” już służy starachowickiej społeczności. Nazajutrz od oficjalnego otwarcia odbyło się tu spotkanie podsumowujące kolejny rok działań realizowanych w ramach projektu COGreen. W ekologiczne działania zaangażowane jest bowiem starachowickie Centrum Usług Społecznych.
Dni otwarte w Pałacyku

2024-04-02

Dni otwarte w Pałacyku

Centrum Kreatywności „Pałacyk” ma za sobą oficjalne otwarcie. Wszyscy goście obecni na spotkaniu inaugurującym działalność byli pod wrażeniem nowej miejskiej przestrzeni. Teraz o jej funkcjonalności mogą przekonać się wszyscy mieszkańcy. We wtorek rozpoczynają się „Dni Otwarte Pałacyku”.
Świętokrzyski Kreator Rozwoju dla Starachowic

2024-03-29

Świętokrzyski Kreator Rozwoju dla Starachowic

Starachowice napędzają do rozwoju i inspirują do działania, a za realizację swoich inwestycji są nagradzane w województwie, regionie czy kraju. Kolejne dobre wiadomości płyną do nas z Kielc. Za realizację ważnych inwestycji dla mieszkańców miasta w ramach projektu rewitalizacji zostaliśmy wyróżnieni tytułem Świętokrzyskiego Kreatora Rozwoju.
29 marca Urząd Miejski nieczynny

2024-03-26

29 marca Urząd Miejski nieczynny

Prezydent Miasta Starachowice ustalił dzień 29 marca (piątek) dodatkowym dniem wolnym dla pracowników Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Tego dnia starachowicki magistrat nie będzie czynny.
Na szlaku międzynarodowej delegacji

2024-03-24

Na szlaku międzynarodowej delegacji

Kilkunastoosobowa grupa młodych ludzi z Azerbejdżanu, Mołdawii, Gruzji oraz Armenii odwiedziła nasze miasto. Międzynarodowa delegacja przebywała w naszym kraju od 11 do 15 marca w ramach delegacji Study Visit in Poland. Środa (13 marca) była dniem wizyty w Starachowicach.