JUŻ W KIOSKU

Porządek obrad listopadowej sesji Rady Miejskiej

2023-11-23 14:28:25

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Przed nami kolejne w tym roku obrady Rady Miejskiej w Starachowicach. W piątek (24 listopada) o godz. 9.00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Sesję "na żywo" można oglądać poprzez transmisję online.

Piątkowa sesja odbędzie się tradycyjnie w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Link, pod którym można śledzić obrady: http://esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm

Porządek sesji Rady Miejskiej

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr IX/2023 z sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2023 r.

5. Przyjęcie Protokołu Nr X/2023 z sesji Rady Miejskiej w dniu 24 października 2023 r.

6. Informacja o wykorzystaniu Funduszy Unijnych:

1) zapytania do wystąpienia.

7. Informacje o zaawansowaniu inwestycji:

1) Referat Realizacji Inwestycji – zapytania.

8. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia

9. Informacja dotycząca realizacji §2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.01.2023 r. §3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r.

10. Projekty uchwał:

1) w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, dotyczącego postanowień Uchwały Nr V/17/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych Gminy Starachowice na rzecz ich najemców, wniesionego przez p. …............,

2) w sprawie przekazania wniosku do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Starachowicach,

3) w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024,

4) w sprawie przyjęcia do realizacji Ramowego Planu Finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice na 2024 rok,

5) w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/10/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Starachowice,

6) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Starachowice na lata 2024-2026,

7) w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Starachowice w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028,

8) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

9) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

10) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1792T na ul. Piłsudskiego w miejscowości Starachowice” oraz „Przebudowy dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1788T na ul. Długiej w miejscowości Starachowice”,

11) w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Starachowice prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. położonych na obszarze podstrefy Starachowice, na których zlokalizowane są drogi wewnętrzne,

12) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego umownie jednostką „Nowowiejska” na terenie miasta Starachowice,

13) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

14) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok,

15) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok,

16) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok,

17) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok,

18) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok,

19) w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023,

20) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/2/2022 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2023-2040.

11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

12. Odpowiedzi na interpelacje.

13. Komunikaty.

14. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: KLIKNIJ

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców

2024-02-27

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców

W Urzędzie Miejskim ruszył punkt bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Starachowic. Punkt znajduje się w pokoju nr 19 – na parterze budynku.
Zagospodarowanie przestrzeni na Piachach. Prezydent Starachowic zaprasza na spacer inwestycyjny

2024-02-28

Zagospodarowanie przestrzeni na Piachach. Prezydent Starachowic zaprasza na spacer inwestycyjny

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zaprasza mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych na kolejny spacer inwestycyjny - tym razem spotkamy się przy kąpielisku Piachy. Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek, 29 lutego 2024 r. o godzinie 15:30.
Złote Gody

2024-02-24

Złote Gody

Jubileusz 50. rocznicy ślubu to niezwykła data w życiu wszystkich małżeństw. Złoto jest tradycyjnym symbolem tego jubileuszu, reprezentującym cenną i trwałą naturę miłości, która trwa już 50 lat. To symbol siły, mądrości i bogactwa. Złote Gody to czas świętowania bogactwa i obfitości, które miłość wnosi do naszego życia.
Lutowa sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

2024-02-22

Lutowa sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

W piątek (23 lutego br.) odbędą się czwarte w tym roku obrady Rady Miejskiej w Starachowicach. Miejscy radni po raz drugi w tym miesiącu spotkają się podczas sesji.
Wydawnicza podróż w czasie

2024-02-20

Wydawnicza podróż w czasie

W sercu starachowickiego Wierzbnika – w księgarni „Graf” zarządzanej przez Pana Wiesława Jurczuka – odbyła się oficjalna prezentacja albumu „Starachowice – Wierzbnik. Przeszłość wykuta w kadrze”. Wydawnictwo powstało z okazji 400-lecia miasta, a szczegółowo zaprezentował je Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek wraz z zespołem redakcyjnym odpowiedzialnym za stworzenie niezwykłego albumu.
Remont Radomskiej, przebudowa skrzyżowania

2024-02-16

Remont Radomskiej, przebudowa skrzyżowania

Miasto planuje kompleksową przebudowę ulicy Radomskiej, która pozwoli zwiększyć płynność ruchu samochodowego w tej części Starachowic. W ramach zadania inwestycyjnego realizowanego na drodze wojewódzkiej ma zostać przebudowane skrzyżowanie ulicy Radomskiej ze Szkolną. Pomysł budowy ronda w tym miejscu poddał pod dyskusję Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek.
Gratulacje i życzenia

2024-02-15

Gratulacje i życzenia

 Pani Wiktoria Strzelecka to kolejna starachowiczanka obchodząca w tym roku swoje 100. urodziny. Urodzona 11 lutego Pani Wiktoria na co dzień mieszka obecnie w starachowickim Domu Pomocy Społecznej, gdzie może liczyć na znakomitą opiekę.
Ruszyła kolejna edycja starachowickiego Programu Inicjatyw Lokalnych

2024-02-13

Ruszyła kolejna edycja starachowickiego Programu Inicjatyw Lokalnych

Poniedziałek (12 lutego br.) był pierwszym dniem okresu składania wniosków do 10. edycji Programu Inicjatyw Lokalnych. Dokumenty o wsparcie realizacji mikroinwestycji można składać do 23 lutego br.
Ferie w mieście, czyli

2024-02-11

Ferie w mieście, czyli "Miejska przygoda"

Już od poniedziałku (12 lutego br.) dzieci i młodzież czeka dwutygodniowy wypoczynek. Dla tych, które nigdzie nie wyjeżdżają, ten czas wcale nie musi być nudny. Starachowickie placówki kulturalne przygotowały dla nich moc atrakcji. Szczegóły na plakatach.
Najlepszego dla Pani Marianny

2024-02-09

Najlepszego dla Pani Marianny

Kolejna mieszkanka Starachowic świętowała w ostatnim tygodniu setne urodziny. Najlepsze życzenia z okazji 100 lat dla Pani Marianny Kozłowskiej przekazał Prezydent Starachowic Marek Materek. Szanowna Jubilatka otrzymała również piękny bukiet kwiatów.