JUŻ W KIOSKU

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /lokalnainfo/htm/sys/boki/LinkiZ.php on line 45

Nowy rezerwat w świętokrzyskiem

2023-01-16 12:00:00

Ocena:

4.5/5 | 2 głosów

Pod koniec ubiegłego roku województwo świętokrzyskie wzbogaciło się o kolejny rezerwat przyrody. to doskonała wiadomość nie tylko dla turystów, ale również dla mieszkańców, cieszy bowiem fakt, ze walory przyrody naszego regionu są tak doceniane. 

Rezerwat „Bliżyn – Kopalnia Ludwik” to teren o powierzchni 92,37 ha, położony w powiecie skarżyskim, na gruntach Nadleśnictwa Suchedniów w leśnictwie Świnia Góra.  Został on objęty jedną z najwyższych w Polsce form ochrony przyrody.

Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie charakterystycznych dla Płaskowyżu Suchedniowskiego, zbliżonych do naturalnych, lasów bukowych oraz borów jodłowych, wraz z gatunkami roślin chronionych, w tym górskich, występujących na stanowiskach z widocznymi historycznymi śladami pozyskania rud żelaza.

Rezerwat jest położony w centrum dużego kompleksu leśnego – Lasy Suchedniowskie, na obszarze wzniesienia Świnia Góra, opadającego w kierunku południowo-wschodnim i południowo-zachodnim. We wschodniej części rezerwatu znajduje się obszar źródliskowy potoku o nazwie Kobylanka.

Wyróżniono tu siedliskowe typy lasów: las wyżynny świeży, las wyżynny wilgotny, ols jesionowy wyżynny. Cały teren odznacza się dość dobrym poziomem uwilgotnienia. W runie występuje wiele chronionych gatunków roślin, w tym buławnik mieczolistny, buławnik wielkokwiatowy, czosnek niedźwiedzi, gnieźnik leśny, liczydło górskie, podrzeń żebrowiec. Występują tu również rzadkie i chronione gatunki owadów w tym rzadki i zagrożony ponurek Schneidera. W obrębie wydzieleń widoczne są pozostałości prowadzonego w przeszłości w tym terenie pozyskiwania rud żelaza w ramach Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.