JUŻ W KIOSKU

Marcowa sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad

2023-03-30 09:30:00

Ocena:

5/5 | 1 głosów

W piątek (31 marca br.) o godz. 9.00 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego odbędzie się kolejna w tym roku sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Posiedzenie radnych, będzie można oglądać online, pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm

fot. UM Starachowice

Porządek sesji Rady Miejskiej w Starachowicach 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr II/2023 z sesji Rady Miejskiej w dniu 24 lutego 2023 roku.

5. Prezentacja ochotniczych form służby wojskowej.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Starachowicach:
1) Komenda Powiatowa Policji - zapytania do wystąpienia,
2) Sąd Rejonowy - zapytania do wystąpienia,
3) Prokuratura Rejonowa - zapytania do wystąpienia,
4) Służba Celno-Skarbowa - zapytania do wystąpienia,
5) Straż Miejska - zapytania do wystąpienia.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na terenie Starachowic:
1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zapytania do wystąpienia,
2) Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – zapytania do wystąpienia.

8. Informacja dotycząca wykonywania przez nieletnich prac społecznych.

9. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:
1) zapytania do wystąpienia.

10. Projekty uchwał:
1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok,
2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką „Łazy”,
3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką „Łąki”,
4) w sprawie zmiany uchwały nr IV/4/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice,
5) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,
6) w sprawie zaliczenia ul. Romantycznej w Starachowicach do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jego przebiegu,
7) w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka,
8) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starachowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
9) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy materialnej w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w Gminie Starachowice”,
10) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/9/2022 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Ramowego Planu Finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice na 2023 rok,
11) w sprawie realizacji zadania pn. „Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A., m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach” wspólnie z Powiatem Starachowickim,
12) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. gen. Józefa Bema, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Brata Alberta w Starachowicach,
13) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na 2023 rok na terenie Gminy Starachowice,
14) w sprawie zmiany uchwały nr V/8/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzanie,
15) w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Starachowicach,
16) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/2/2022 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2023-2040.

11. Odpowiedzi na interpelacje.

12. Komunikaty.

13. Zamknięcie obrad.

[PROJEKTY UCHWAŁ: https://bit.ly/3nyzxy7]

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Wykorzystajmy potencjał turystyczny Starachowic

2023-06-09

Wykorzystajmy potencjał turystyczny Starachowic

- Budujemy pozytywny wizerunek miasta po to, aby ludzie mieli świadomość, że jesteśmy miastem, które warto wybrać i tu zamieszkać. Starachowice mogą być idealnym miejscem do życia, ale również aktywnego wypoczynku turystycznego. Jesteśmy gotowi do kolejnych zmian, by stać się świętokrzyską perełką – zapewnia Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek po zakończeniu pierwszego z cyklu spotkań „Porozmawiajmy o turystyce”, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych oraz branży hotelarskiej i usługowej.
Świętujemy 400-lecie

2023-06-07

Świętujemy 400-lecie

Starachowice przygotowują się do świętowania 400-lecia wydania przywileju lokacyjnego Wierzbnika, będącego kolebką miasta nad Kamienną. Liczne wydarzenia kulturalne i sportowe, publikacje naukowe, koncerty czy inscenizacje historyczne będą przypominać o niezwykłym jubileuszu. Obchody rozpoczną się już we wrześniu tego roku i potrwają do kolejnych Dni Starachowic na zakończenie wakacji 2024 roku.
Środa dniem handlowym na miejskim targowisku

2023-06-06

Środa dniem handlowym na miejskim targowisku

Administracja Targowiska Miejskiego w Starachowicach informuje, że ze względu na Święto Bożego Ciała tradycyjnie przypadające w czwartek (8 czerwca) handel na Targowisku Miejskim zostaje przełożony na środę (7 czerwca). 
Wybory ławników

2023-06-05

Wybory ławników

Do końca października Rada Miejska w Starachowicach dokona wyboru ławników sądowych. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w terminie do 30 czerwca 2023 roku. 
Budżet Obywatelski 2024

2023-06-03

Budżet Obywatelski 2024

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Starachowice. Wspólnie wybieramy projekty do realizacji na 2024 rok. Propozycje projektu do zrealizowania może zgłosić każdy zameldowany mieszkaniec miasta, który ukończył 16 rok życia. Wnioski należy zgłaszać do 30 czerwca – bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców UM lub internetowo za pośrednictwem nowej strony Budżetu Obywatelskiego.
Kolejne starachowickie małżeństwa z 50-letnim stażem

2023-06-01

Kolejne starachowickie małżeństwa z 50-letnim stażem

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania. Złote Gody to jednak rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Niezwykłe uroczystości jubileuszowe mają za sobą kolejne starachowickie małżeństwa z 50-letnim stażem.
Debata nad raportem o stanie gminy

2023-05-30

Debata nad raportem o stanie gminy

Na sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 25 maja 2023 r., Prezydent Miasta Starachowice przedstawił raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku 2022 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. W czerwcu odbędzie się debata nad przedstawionym raportem.

2023-05-27

"Starachowicka Strzała" - będą objazdy autobusów!

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach – Komunikacja Miejska informuje, że w niedzielę (28 maja) w godzinach 10:30-14:30 w związku z organizowaną imprezą kolarską „Starachowicka Strzała” nastąpią zmiany w kursowaniu autobusów linii nr 0, 2, 7 oraz 19.
Majowa sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad

2023-05-24

Majowa sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad

W czwartek (25 maja br.) o godz. 9.00 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego odbędzie się kolejna w tym roku sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Posiedzenie radnych, będzie można oglądać online pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm
E-usługi ułatwią życie mieszkańców

2023-05-22

E-usługi ułatwią życie mieszkańców

Gmina Starachowice rozpoczęła kolejny etap realizacji wielkiego projektu e-usług, który w znaczący sposób zwiększa dostępność mieszkańców do załatwiania wielu spraw urzędowych przez internet. Trzeci etap tych działań to między innymi wprowadzenie systemu telefonii VOIP. Telefonia jest gwarantem poprawy jakości obsługi mieszkańca, oszczędności w gminnym budżecie i poprawy cyberbezpieczeństwa.