JUŻ W KIOSKU

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /lokalnainfo/htm/sys/boki/LinkiZ.php on line 45

Marcowa sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad

2023-03-30 09:30:00

Ocena:

5/5 | 1 głosów

W piątek (31 marca br.) o godz. 9.00 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego odbędzie się kolejna w tym roku sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Posiedzenie radnych, będzie można oglądać online, pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm

fot. UM Starachowice

Porządek sesji Rady Miejskiej w Starachowicach 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr II/2023 z sesji Rady Miejskiej w dniu 24 lutego 2023 roku.

5. Prezentacja ochotniczych form służby wojskowej.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Starachowicach:
1) Komenda Powiatowa Policji - zapytania do wystąpienia,
2) Sąd Rejonowy - zapytania do wystąpienia,
3) Prokuratura Rejonowa - zapytania do wystąpienia,
4) Służba Celno-Skarbowa - zapytania do wystąpienia,
5) Straż Miejska - zapytania do wystąpienia.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na terenie Starachowic:
1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zapytania do wystąpienia,
2) Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – zapytania do wystąpienia.

8. Informacja dotycząca wykonywania przez nieletnich prac społecznych.

9. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:
1) zapytania do wystąpienia.

10. Projekty uchwał:
1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok,
2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką „Łazy”,
3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką „Łąki”,
4) w sprawie zmiany uchwały nr IV/4/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice,
5) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,
6) w sprawie zaliczenia ul. Romantycznej w Starachowicach do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jego przebiegu,
7) w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka,
8) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starachowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
9) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy materialnej w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w Gminie Starachowice”,
10) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/9/2022 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Ramowego Planu Finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice na 2023 rok,
11) w sprawie realizacji zadania pn. „Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A., m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach” wspólnie z Powiatem Starachowickim,
12) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. gen. Józefa Bema, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Brata Alberta w Starachowicach,
13) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na 2023 rok na terenie Gminy Starachowice,
14) w sprawie zmiany uchwały nr V/8/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzanie,
15) w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Starachowicach,
16) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/2/2022 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2023-2040.

11. Odpowiedzi na interpelacje.

12. Komunikaty.

13. Zamknięcie obrad.

[PROJEKTY UCHWAŁ: https://bit.ly/3nyzxy7]

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Sukces „Rowerowego Maja”

2024-06-08

Sukces „Rowerowego Maja”

Prawie 600 dzieciaków ze starachowickich szkół podstawowych i przedszkoli miejskich wzięło udział w akcji „Rowerowy Maj”. Dziękujemy wszystkim miłośnikom dwóch kółek za wysoką frekwencję i wspaniałą zabawę połączoną z bezpiecznym dojazdem do szkoły i przedszkola.
Debata nad raportem Gminy

2024-06-10

Debata nad raportem Gminy

Do 13 czerwca mieszkańcy Starachowic mogą zgłaszać swój udział w debacie nad przedstawionym w maju raportem o stanie gminy. Debata będzie jednym z punktów czerwcowej sesji Rady Miejskiej.
Terenowa jazda po Szlakowisku

2024-06-05

Terenowa jazda po Szlakowisku

Zdalnie sterowane modele samochodów terenowych powracają do Starachowic. Już 15 czerwca odbędzie się kolejna edycja Pikniku 4x4 RC. To kontynuacja ubiegłorocznej imprezy „Wyboje 4x4”.
Złóż wniosek do Budżetu Obywatelskiego

2024-06-03

Złóż wniosek do Budżetu Obywatelskiego

Już 3 czerwca rozpoczyna się procedura zgłaszania projektów do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wnioski można składać do 30 czerwca. Natomiast we wrześniu odbędzie się dwuetapowe głosowanie, które wyłoni zadania do realizacji.
Zbieraj kilometry dla Starachowic

2024-06-01

Zbieraj kilometry dla Starachowic

Starachowice włączają się do zabawy o tytuł „Rowerowej Stolicy Polski”. W czerwcu wszyscy Starachowiczanie w oparciu o dedykowaną bezpłatną aplikację mobilną będą mogli wykręcać kilometry na rowerze, dopisując je do wspólnego konta naszego miasta. Miasto, które uzbiera najwięcej kilometrów, wygra ogólnopolski ranking. Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie.
Wybory do Parlamentu Europejskiego. Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnością

2024-05-27

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnością

W niedzielę, 9 czerwca 2024 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Informujemy o uprawnieniach, z jakich mogą skorzystać wyborcy z niepełnosprawnością.
Majowa sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad

2024-05-23

Majowa sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad

W piątek (24 maja) odbędzie się druga sesja nowej kadencji Rady Miejskiej w Starachowicach. Obrady w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego rozpoczną się o godzinie 9.00.
Wracają letnie, niedzielne potańcówki

2024-05-22

Wracają letnie, niedzielne potańcówki

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, Starachowicka Rada Seniorów oraz Park Kultury w Starachowicach serdecznie zapraszają na  „Niedzielne Potańcówki”, które w zeszłym roku okazały się kulturalnym hitem i zyskały ogromną sympatię mieszkańców miasta.
Starachowicka Strzała już w ten weekend

2024-05-21

Starachowicka Strzała już w ten weekend

W weekend miłośników rowerowej rywalizacji czeka kibicowanie uczestnikom ósmej edycji „Starachowickiej Strzały”. Przed nami kolejna odsłona imprezy organizowanej przez Poland Bike. Honorowy patronat nad wydarzeniami, które odbędą się 25-26 maja objął Prezydent Miasta Marek Materek.
Nowi kierownicy w Urzędzie Miejskim

2024-05-16

Nowi kierownicy w Urzędzie Miejskim

Prezydent Miasta Marek Materek poinformował o kolejnych zmianach organizacyjnych w Urzędzie Miejskim. Nowym kierownikiem Referatu Gospodarki Odpadami i Dróg została Pani Monika Gębska. Pracami Referatu Realizacji Inwestycji pokieruje natomiast Mateusz Bidziński.