JUŻ W KIOSKU

Czas kolejnych zmian nad Pasternikiem

2023-02-03 09:49:37

Ocena:

4.5/5 | 2 głosów

Gmina Starachowice ogłosiła przetarg na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach rewitalizacji Zalewu Pasternik. Do 16 lutego potencjalni Wykonawcy mogą składać oferty na przebudowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Kielecką z osiedlem Orłowo oraz budowę kolejnego tarasu widokowego przy starachowickim zalewie.

fot. UM Starachowice

- Osiem lat temu, gdy mówiłem Państwu o tym, że musimy zająć się rewitalizacją otoczenia zbiornika Pasternik, a także oczyszczeniem samego zbiornika wielu ludzi w Starachowicach „pukało się” w głowę. Przez lata niewykonalne bowiem było, chociażby załatanie dziury w grobli, która powstała po powodzi. W poprzedniej kadencji grobla została jednak naprawiona i mieszkańcy mogli spacerować w tym miejscu. To, co wydawało się niemożliwe w kwestii samego zbiornika, stało się możliwe dzięki pracy, którą wykonaliśmy wspólnie z zespołem pracowników Urzędu Miejskiego. Uregulowaliśmy kwestie własnościowe zbiornika Pasternika i rozpoczęliśmy prace rewitalizacyjne zbiornika, który nie tylko w mojej opinii zawsze powinien być wizytówką miasta Starachowice – mówił  podczas listopadowej konferencji prasowej dotyczącej aktualnego postępu prac przy oczyszczaniu zbiornika prezydent Starachowic, Marek Materek.

Zbiornik oczyszczony

Wizytówka miasta z każdym dniem odzyskuje swoje walory naturalne i zachęca do wspólnych spacerów. Wyniki badania wody są powodem do dumy. Po raz pierwszy od wielu lat wędkarze oraz spacerowicze mogą zobaczyć w czystej wodzie piaszczyste dno zbiornika. Wcześniej dostrzec tu można było tylko zalegającą warstwę osadu, która momentami sięgała nawet 100 centymetrów. To, co widoczne, potwierdzają badania i analizy próbek wody oraz osadów dennych. Wysoka skuteczność zastosowanej metody oczyszczania sprawiła, że warstwa zalegających w zbiorniku osadów zmniejszyła się aż o 80%.

- Bardzo cieszymy się, że wyniki przeprowadzonych badań są tak dobre, co pokazuje słuszność tej inwestycji. Jednocześnie mocno pracujemy nad tym, by zmodernizować otoczenie zbiornika Pasternika. Chcemy, by mieszkańcy z jeszcze większą przyjemnością mogli spędzać tam swój wolny czas, dlatego obecnie trwa zagospodarowanie grobli zbiornika, zaś w najbliższych miesiącach będziemy starali się rozstrzygnąć postępowanie przetargowe na zagospodarowanie północnej linii brzegowej oraz na zagospodarowanie dalszego odcinka grobli i wykonanie mostu na rzece Kamiennej, tak aby można było przejść zbiornik Pasternik dookoła – zapowiadał Marek Materek.

Włodarz miasta słowa dotrzymał i Gmina Starachowice ogłosiła właśnie przetarg na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych w tym miejscu.

Jedna z wizytówek Starachowic w ostatnich miesiącach przeszła dużą metamorfozę i stała się miejscem niezwykle lubianym nie tylko przez mieszkańców naszego miasta. Okolice Pasternika na stałe wpisały się na mapę miejsc idealnych do rodzinnych spacerów. Teraz teren ten czekają kolejne zmiany inwestycyjne.

Czas na kolejny etap rewitalizacji

Gmina ogłosiła postępowanie składające się z dwóch części. W pierwszej części planowana jest przebudowa ciągu pieszo-rowerowego, łączącego ul. Kielecką z osiedlem Orłowo w Starachowicach wraz z budową oświetlenia i odbudową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Kamienną. Zagospodarowanie północnej linii brzegowej zalewu Pasternik realizowane jest w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, a jego finansowanie przewidziane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Oś 6 „Rozwój miast”). Druga część tego postępowania dotyczy budowy tarasu widokowego przy zalewie Pasternik. Optymizmem napawa zakres prac rewitalizacyjnych zaplanowanych do realizacji w tym miejscu.

Ciąg pieszo-rowerowy

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego połączona z zagospodarowaniem północnej linii brzegowej jest zadaniem zaplanowanym do realizacji w dwóch etapach.

- Planowane przedsięwzięcie znajduje się w okolicy zalewu Pasternik na granicy terenów Gminy Wąchock i Gminy Starachowice. Obszar inwestycji w stanie istniejącym obejmuje niezabudowany teren północnej linii brzegowej rzeki Kamiennej, natomiast po południowej stronie rzeki Kamiennej znajduje się istniejąca grobla ziemna przecinająca tereny zalewu Pasternik. Istniejąca grobla ziemna łączy się z ul. Kielecką na granicy Gminy Wąchock i Starachowice. Grobla ziemna posiada nawierzchnię z płyt betonowych. Jest to teren zielony, niezabudowany. W terenie przeznaczonym na przedmiotową inwestycję nie zinwentaryzowano żadnej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu. W miejscu projektowanej kładki pieszo-rowerowej znajdowała się w przeszłości kładka dla pieszych przez rzekę Kamienną, lecz obiekt ten uległ awarii i został rozebrany – czytamy w ogłoszonym postępowaniu przetargowym.

Projektowane przedsięwzięcie ma polegać na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscu istniejącej grobli ziemnej od ul. Kieleckiej w Starachowicach, a także odbudowie kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Kamienną oraz połączeniu ciągu pieszo – rowerowego z projektowaną budową terenów rekreacyjnych wokół zalewu Pasternik. W ramach projektu zaplanowano również budowę oświetlenia drogowego, monitoringu oraz obiektów małej architektury takich jak ławki parkowe, śmietniki i stojaki rowerowe. Zgodnie ze specyfikacją zamówienia oświetlenie drogowe będzie się składać z latarni rozstawionych co około 25 m na całej długości projektowanego ciągu pieszo – rowerowego oraz linii kablowej niskiego napięcia.

- Zadaniem zamawianego systemu monitoringu będzie ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze grobli. Przewidziano wykonanie 3 punktów kamerowych wraz z zasilaniem energetycznym. Włączenie do miejskiego systemu monitoringu wizyjnego, wykonane zostanie poprzez skomunikowanie nowych punktów drogą radiową ze stacją bazową znajdującą się na wieżowcu przy ul. Zakładowej 4, umożliwiające przesyłanie sygnału wizyjnego do centrum monitoringu miejskiego – informują pracownicy Urzędu Miejskiego.

Kamery mają zostać zamontowane na słupach oświetleniowych na terenie grobli oraz obok zatoczki dla autobusów.

Będzie pięknie

W drugim etapie prac ma zostać wykonana ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy, promenada reprezentacyjna, pomosty, podesty, skatespot, a także wspomniana wcześniej tzw. mała architektura. Tworzyć ją będą ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, altany, plac zabaw, oświetlenie, a także nasadzona zieleń. Gmina wymaga od wykonawcy zakończenie pierwszego etapu prac w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Drugi etap tej części postępowania powinien zakończyć się do końca października 2023 roku.

Powstanie taras widokowy

Ważnym elementem kolejnych zmian nad Zalewem Pasternik będzie budowa tarasu widokowego.

- Taras widokowy zaprojektowano jako konstrukcję stalową. Platforma widokowa w kształcie trójkąta na rzędnej 3,00 m powyżej poziomu terenu. Konstrukcję tarasu stanowią słupy w kształcie litery V, belki nośne obwodowe oraz belki pośrednie, podest w formie krat pomostowych, barierki stalowe. Na podest zaprojektowano wejście schodami dwubiegowymi ażurowymi także z krat pomostowych. Fundamenty tarasu widokowego stanowi żelbetowa płyta fundamentowa oparta pośrednio na palach fundamentowych. Do konstrukcji stalowej mocowane są elementy architektoniczne w formie ażurowej obudowy, poprawiające wygląd architektoniczny – czytamy w części specyfikacji dotyczącej zaprojektowanego zagospodarowania terenu.

/źródło: UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Program Inicjatyw Lokalnych. Wybrano projekty do realizacji

2023-03-21

Program Inicjatyw Lokalnych. Wybrano projekty do realizacji

W ramach tegorocznej edycji Programu Inicjatyw Lokalnych 10 wniosków uzyskało rekomendacje na finansowanie zgłoszonego zadania. Łączna wartość wybranych zadań wynosi ponad 183 tysiące złotych. Udział finansowy Gminy Starachowice w realizacji tych zadań ma wynieść nieco ponad 125 tysięcy złotych.
Starachowice stawiają na mieszkalnictwo

2023-03-20

Starachowice stawiają na mieszkalnictwo

Kolejny w Starachowicach budynek z mieszkaniami czynszowymi na wynajem powstaje na osiedlu Południe. 39 rodzin zamieszka w nim już w przyszłym roku. Na lokatorów będą czekać w pełni wyposażone mieszkania. Atrakcyjna dla deweloperów działka przy Alei Świętego Jana Pawła II została przeznaczona na miejskie budownictwo czynszowe, które w Starachowicach rozwija się bardzo dobrze.
Dodatek gazowy dla mieszkańców Starachowic

2023-03-13

Dodatek gazowy dla mieszkańców Starachowic

Centrum Usług  Społecznych w Starachowicach przyjmuje wnioski o wypłatę refundacji VAT tzw. dodatku gazowego. Ta forma wsparcia przysługuje osobom, które korzystają z ogrzewania gazowego zgłoszonego do ewidencji emisyjności budynków oraz spełniają kryterium dochodowe.
Starachowicki projekt nominowany

2023-03-10

Starachowicki projekt nominowany

„Bezpłatna i ekologiczna komunikacja miejska w Starachowicach” znalazła się w gronie 28 nominowanych inwestycji polskich samorządów. Starachowicki projekt zdobył uznanie ekspertów i powalczy o zwycięstwo w konkursie „Top Inwestycje Komunalne 2023”. Członkowie Rady Konsultacyjnej wybiorą 10 zwycięskich projektów. Czytelnicy Portalu Samorządowego wybiorą zwycięzcę w głosowaniu internetowym.
Starachowice wyróżnione w programie Polska Stolica Recyklingu

2023-03-10

Starachowice wyróżnione w programie Polska Stolica Recyklingu

Program Polska Stolica Recyklingu rozstrzygnięty. W ogólnopolskiej grywalizacji miast zwyciężyły Siedlce, zdobywając zaszczytny tytuł i statuetkę z recyklingu. Starachowice otrzymały dyplom oraz bon na sadzonki drzew. Wiosną, Fundacja Odzyskaj Środowisko wspólnie z mieszkańcami zasadzi 112 drzew.
Prezydent Starachowic gościem Europejskiego Kongresu Samorządów

2023-03-09

Prezydent Starachowic gościem Europejskiego Kongresu Samorządów

Prezydent Starachowic Marek Materek był gościem VIII Europejskiego Kongresu Samorządów, jaki w dniach 6-7 marca br. odbył się w Mikołajkach.
Czas rekrutacji do szkół i przedszkoli

2023-03-09

Czas rekrutacji do szkół i przedszkoli

Trwa postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych oraz przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024. Po raz pierwszy w historii naszego samorządu proces ten odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. Rekrutacja przedszkolaków trwa do 21 marca. Cztery dni wcześniej (17 marca) zakończy się nabór do klas pierwszych.
Konsultacje w sprawie „Nowowiejskiej”

2023-03-10

Konsultacje w sprawie „Nowowiejskiej”

Do końca miesiąca trwają konsultacje społeczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Nowowiejska". We wtorek (14 marca) w sali konferencyjnej "Olimpia" odbędzie się dyskusja publiczna nad opracowanym projektem. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.00. 
Punkt pomocy prawnej już otwarty

2023-03-09

Punkt pomocy prawnej już otwarty

W piątek (23 lutego) wznowił swoją działalność punkt pomocy prawnej działający w budynku starachowickiego magistratu. Z bezpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Miejskim mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy Starachowice.
Przetarg na wyposażenie budynku zaplecza sportowego przy ulicy Szkolnej

2023-03-07

Przetarg na wyposażenie budynku zaplecza sportowego przy ulicy Szkolnej

Gmina Starachowice ogłosiła postępowanie na „Dostawę wyposażenia zaplecza sportowego przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach”. Zamówienie dotyczy zakupu mebli (włącznie z biurowymi), wyposażenia, urządzeń domowych i środków czyszczących. Oferty można składać do 28 marca 2023 roku.