JUŻ W KIOSKU

Czas kolejnych zmian nad Pasternikiem

2023-02-03 09:49:37

Ocena:

4.5/5 | 2 głosów

Gmina Starachowice ogłosiła przetarg na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach rewitalizacji Zalewu Pasternik. Do 16 lutego potencjalni Wykonawcy mogą składać oferty na przebudowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Kielecką z osiedlem Orłowo oraz budowę kolejnego tarasu widokowego przy starachowickim zalewie.

fot. UM Starachowice

- Osiem lat temu, gdy mówiłem Państwu o tym, że musimy zająć się rewitalizacją otoczenia zbiornika Pasternik, a także oczyszczeniem samego zbiornika wielu ludzi w Starachowicach „pukało się” w głowę. Przez lata niewykonalne bowiem było, chociażby załatanie dziury w grobli, która powstała po powodzi. W poprzedniej kadencji grobla została jednak naprawiona i mieszkańcy mogli spacerować w tym miejscu. To, co wydawało się niemożliwe w kwestii samego zbiornika, stało się możliwe dzięki pracy, którą wykonaliśmy wspólnie z zespołem pracowników Urzędu Miejskiego. Uregulowaliśmy kwestie własnościowe zbiornika Pasternika i rozpoczęliśmy prace rewitalizacyjne zbiornika, który nie tylko w mojej opinii zawsze powinien być wizytówką miasta Starachowice – mówił  podczas listopadowej konferencji prasowej dotyczącej aktualnego postępu prac przy oczyszczaniu zbiornika prezydent Starachowic, Marek Materek.

Zbiornik oczyszczony

Wizytówka miasta z każdym dniem odzyskuje swoje walory naturalne i zachęca do wspólnych spacerów. Wyniki badania wody są powodem do dumy. Po raz pierwszy od wielu lat wędkarze oraz spacerowicze mogą zobaczyć w czystej wodzie piaszczyste dno zbiornika. Wcześniej dostrzec tu można było tylko zalegającą warstwę osadu, która momentami sięgała nawet 100 centymetrów. To, co widoczne, potwierdzają badania i analizy próbek wody oraz osadów dennych. Wysoka skuteczność zastosowanej metody oczyszczania sprawiła, że warstwa zalegających w zbiorniku osadów zmniejszyła się aż o 80%.

- Bardzo cieszymy się, że wyniki przeprowadzonych badań są tak dobre, co pokazuje słuszność tej inwestycji. Jednocześnie mocno pracujemy nad tym, by zmodernizować otoczenie zbiornika Pasternika. Chcemy, by mieszkańcy z jeszcze większą przyjemnością mogli spędzać tam swój wolny czas, dlatego obecnie trwa zagospodarowanie grobli zbiornika, zaś w najbliższych miesiącach będziemy starali się rozstrzygnąć postępowanie przetargowe na zagospodarowanie północnej linii brzegowej oraz na zagospodarowanie dalszego odcinka grobli i wykonanie mostu na rzece Kamiennej, tak aby można było przejść zbiornik Pasternik dookoła – zapowiadał Marek Materek.

Włodarz miasta słowa dotrzymał i Gmina Starachowice ogłosiła właśnie przetarg na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych w tym miejscu.

Jedna z wizytówek Starachowic w ostatnich miesiącach przeszła dużą metamorfozę i stała się miejscem niezwykle lubianym nie tylko przez mieszkańców naszego miasta. Okolice Pasternika na stałe wpisały się na mapę miejsc idealnych do rodzinnych spacerów. Teraz teren ten czekają kolejne zmiany inwestycyjne.

Czas na kolejny etap rewitalizacji

Gmina ogłosiła postępowanie składające się z dwóch części. W pierwszej części planowana jest przebudowa ciągu pieszo-rowerowego, łączącego ul. Kielecką z osiedlem Orłowo w Starachowicach wraz z budową oświetlenia i odbudową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Kamienną. Zagospodarowanie północnej linii brzegowej zalewu Pasternik realizowane jest w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, a jego finansowanie przewidziane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Oś 6 „Rozwój miast”). Druga część tego postępowania dotyczy budowy tarasu widokowego przy zalewie Pasternik. Optymizmem napawa zakres prac rewitalizacyjnych zaplanowanych do realizacji w tym miejscu.

Ciąg pieszo-rowerowy

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego połączona z zagospodarowaniem północnej linii brzegowej jest zadaniem zaplanowanym do realizacji w dwóch etapach.

- Planowane przedsięwzięcie znajduje się w okolicy zalewu Pasternik na granicy terenów Gminy Wąchock i Gminy Starachowice. Obszar inwestycji w stanie istniejącym obejmuje niezabudowany teren północnej linii brzegowej rzeki Kamiennej, natomiast po południowej stronie rzeki Kamiennej znajduje się istniejąca grobla ziemna przecinająca tereny zalewu Pasternik. Istniejąca grobla ziemna łączy się z ul. Kielecką na granicy Gminy Wąchock i Starachowice. Grobla ziemna posiada nawierzchnię z płyt betonowych. Jest to teren zielony, niezabudowany. W terenie przeznaczonym na przedmiotową inwestycję nie zinwentaryzowano żadnej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu. W miejscu projektowanej kładki pieszo-rowerowej znajdowała się w przeszłości kładka dla pieszych przez rzekę Kamienną, lecz obiekt ten uległ awarii i został rozebrany – czytamy w ogłoszonym postępowaniu przetargowym.

Projektowane przedsięwzięcie ma polegać na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscu istniejącej grobli ziemnej od ul. Kieleckiej w Starachowicach, a także odbudowie kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Kamienną oraz połączeniu ciągu pieszo – rowerowego z projektowaną budową terenów rekreacyjnych wokół zalewu Pasternik. W ramach projektu zaplanowano również budowę oświetlenia drogowego, monitoringu oraz obiektów małej architektury takich jak ławki parkowe, śmietniki i stojaki rowerowe. Zgodnie ze specyfikacją zamówienia oświetlenie drogowe będzie się składać z latarni rozstawionych co około 25 m na całej długości projektowanego ciągu pieszo – rowerowego oraz linii kablowej niskiego napięcia.

- Zadaniem zamawianego systemu monitoringu będzie ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze grobli. Przewidziano wykonanie 3 punktów kamerowych wraz z zasilaniem energetycznym. Włączenie do miejskiego systemu monitoringu wizyjnego, wykonane zostanie poprzez skomunikowanie nowych punktów drogą radiową ze stacją bazową znajdującą się na wieżowcu przy ul. Zakładowej 4, umożliwiające przesyłanie sygnału wizyjnego do centrum monitoringu miejskiego – informują pracownicy Urzędu Miejskiego.

Kamery mają zostać zamontowane na słupach oświetleniowych na terenie grobli oraz obok zatoczki dla autobusów.

Będzie pięknie

W drugim etapie prac ma zostać wykonana ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy, promenada reprezentacyjna, pomosty, podesty, skatespot, a także wspomniana wcześniej tzw. mała architektura. Tworzyć ją będą ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, altany, plac zabaw, oświetlenie, a także nasadzona zieleń. Gmina wymaga od wykonawcy zakończenie pierwszego etapu prac w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Drugi etap tej części postępowania powinien zakończyć się do końca października 2023 roku.

Powstanie taras widokowy

Ważnym elementem kolejnych zmian nad Zalewem Pasternik będzie budowa tarasu widokowego.

- Taras widokowy zaprojektowano jako konstrukcję stalową. Platforma widokowa w kształcie trójkąta na rzędnej 3,00 m powyżej poziomu terenu. Konstrukcję tarasu stanowią słupy w kształcie litery V, belki nośne obwodowe oraz belki pośrednie, podest w formie krat pomostowych, barierki stalowe. Na podest zaprojektowano wejście schodami dwubiegowymi ażurowymi także z krat pomostowych. Fundamenty tarasu widokowego stanowi żelbetowa płyta fundamentowa oparta pośrednio na palach fundamentowych. Do konstrukcji stalowej mocowane są elementy architektoniczne w formie ażurowej obudowy, poprawiające wygląd architektoniczny – czytamy w części specyfikacji dotyczącej zaprojektowanego zagospodarowania terenu.

/źródło: UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Lutowa sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

2024-02-22

Lutowa sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

W piątek (23 lutego br.) odbędą się czwarte w tym roku obrady Rady Miejskiej w Starachowicach. Miejscy radni po raz drugi w tym miesiącu spotkają się podczas sesji.
Wydawnicza podróż w czasie

2024-02-20

Wydawnicza podróż w czasie

W sercu starachowickiego Wierzbnika – w księgarni „Graf” zarządzanej przez Pana Wiesława Jurczuka – odbyła się oficjalna prezentacja albumu „Starachowice – Wierzbnik. Przeszłość wykuta w kadrze”. Wydawnictwo powstało z okazji 400-lecia miasta, a szczegółowo zaprezentował je Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek wraz z zespołem redakcyjnym odpowiedzialnym za stworzenie niezwykłego albumu.
Remont Radomskiej, przebudowa skrzyżowania

2024-02-16

Remont Radomskiej, przebudowa skrzyżowania

Miasto planuje kompleksową przebudowę ulicy Radomskiej, która pozwoli zwiększyć płynność ruchu samochodowego w tej części Starachowic. W ramach zadania inwestycyjnego realizowanego na drodze wojewódzkiej ma zostać przebudowane skrzyżowanie ulicy Radomskiej ze Szkolną. Pomysł budowy ronda w tym miejscu poddał pod dyskusję Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek.
Gratulacje i życzenia

2024-02-15

Gratulacje i życzenia

 Pani Wiktoria Strzelecka to kolejna starachowiczanka obchodząca w tym roku swoje 100. urodziny. Urodzona 11 lutego Pani Wiktoria na co dzień mieszka obecnie w starachowickim Domu Pomocy Społecznej, gdzie może liczyć na znakomitą opiekę.
Ruszyła kolejna edycja starachowickiego Programu Inicjatyw Lokalnych

2024-02-13

Ruszyła kolejna edycja starachowickiego Programu Inicjatyw Lokalnych

Poniedziałek (12 lutego br.) był pierwszym dniem okresu składania wniosków do 10. edycji Programu Inicjatyw Lokalnych. Dokumenty o wsparcie realizacji mikroinwestycji można składać do 23 lutego br.
Ferie w mieście, czyli

2024-02-11

Ferie w mieście, czyli "Miejska przygoda"

Już od poniedziałku (12 lutego br.) dzieci i młodzież czeka dwutygodniowy wypoczynek. Dla tych, które nigdzie nie wyjeżdżają, ten czas wcale nie musi być nudny. Starachowickie placówki kulturalne przygotowały dla nich moc atrakcji. Szczegóły na plakatach.
Najlepszego dla Pani Marianny

2024-02-09

Najlepszego dla Pani Marianny

Kolejna mieszkanka Starachowic świętowała w ostatnim tygodniu setne urodziny. Najlepsze życzenia z okazji 100 lat dla Pani Marianny Kozłowskiej przekazał Prezydent Starachowic Marek Materek. Szanowna Jubilatka otrzymała również piękny bukiet kwiatów.
Głosujemy na Lubiankę

2024-02-09

Głosujemy na Lubiankę

Starachowicka Lubianka znalazła się w gronie projektów biorących udział w konkursie „Inwestycja z perspektywą”. Plebiscyt organizowany przez Polską Agencję Prasową ma charakter internetowego głosowania na najlepsze inwestycje samorządowe dofinansowane z Funduszy Europejskich. Głosować można do 19 lutego.
Czas przedszkolaków. Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

2024-02-06

Czas przedszkolaków. Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

26 lutego rusza rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Starachowice przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W pierwszym etapie należy złożyć potwierdzenie woli o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Potwierdzenie woli odbywa się poprzez złożenie stosownej deklaracji.
Aktywni wolontariusze

2024-02-02

Aktywni wolontariusze

Klub Senior+ „Niezapominajka” był miejscem organizacji spotkania z wolontariuszami, którzy w ostatnich miesiącach angażowali się w różne działania Centrum Usług Społecznych lub organizacji współpracujących z CUS. Najaktywniejsi wolontariusze otrzymali specjalne podziękowania oraz upominki za swoje zaangażowanie.