JUŻ W KIOSKU

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /lokalnainfo/htm/sys/boki/LinkiZ.php on line 45

Tag: organizacje pozarządowe

Zapraszamy na Forum NGO

2024-03-04

Zapraszamy na Forum NGO

27 luty to ważna data dla wszystkich organizacji pozarządowych. W tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, które swoimi codziennymi działaniami przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Starachowickie stowarzyszenia powinny zapisać w swoim kalendarzu kolejną ważną datę. Już 14 marca zainauguruje Forum Organizacji Pozarządowych.
Gmina przyzna dotacje

2023-12-19

Gmina przyzna dotacje

Urząd Miejski zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku. Stosowne Zarządzenie Prezydenta Miasta Starachowice w tej sprawie zostanie w najbliższych dniach opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Miasto zachęca przedstawicieli NGO do obserwowania stron miejskiego portalu.
Finansowe wsparcie od Gminy

2023-08-18

Finansowe wsparcie od Gminy

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadań z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Łączna wartość przyznanych dotacji to ponad 476 tysięcy złotych. Wsparcie otrzymało 7 organizacji.
Otwarty konkurs ofert 

2023-07-25

Otwarty konkurs ofert 

Prezydent Miasta Starachowice zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Termin składania ofert mija 7 sierpnia tj. poniedziałek 2023 roku o godzinie 15.30.
Więcej pieniędzy dla NGO

2023-04-28

Więcej pieniędzy dla NGO

W pierwszej połowie maja Gmina Starachowice ogłosi kolejny otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych. Konkurs będzie dotyczył zadań publicznych związanych z wypoczynkiem wakacyjnym, zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży, a także zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Dla NGO Gmina planuje przeznaczyć ponad 760 tysięcy złotych.
Finansowe wsparcie dla organizacji pozarządowych

2023-02-09

Finansowe wsparcie dla organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek przyznał dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych. Finansowe wsparcie otrzyma 69 projektów. Gmina Starachowice przyznała w ogłoszonym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych dotacje o wartości ponad 1,6 miliona złotych.
Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych w Starachowicach

2022-06-22

Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych w Starachowicach

Gmina Starachowice przyznała dotacje na zadania publiczne związane między innymi z letnim wypoczynkiem realizowanym w 2022 roku. Łączna wartość dotacji przyznanych starachowickim organizacjom pozarządowym wyniosła 483.030 złotych.
Kolejne pieniądze dla NGO

2021-06-25

Kolejne pieniądze dla NGO

Powiat ogłosił kolejny konkurs na realizację zadań przez organizacje pozarządowe. Do rozdysponowania jest kwota 24 tys. zł. Są to oszczędności powstałe po pierwszym konkursie. Zarząd Powiatu chce je przeznaczyć na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.