JUŻ W KIOSKU

Tag: Jerzy Miśkiewicz

2024-02-12

"Tłuste koty", czyli o uposażeniu samorządowców

Stowarzyszenie Twój Samorząd Teraz - TST podczas piątkowej (9 lutego br.) konferencji prasowej, w kontekście osiągnięć minionej kadencji Marka Materka i ludzi z jego otoczenia, przyjrzało się wynagrodzeniom zarówno prezydenta Starachowic, jak i prezesów podległych mu spółek miejskich. 
100 letnia tradycja zaopatrzenia Starachowic w wodę

2024-02-02

100 letnia tradycja zaopatrzenia Starachowic w wodę

Bieżącą wodę w kranach dostarcza nam Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach. Dzieje się tak od lat 50 - tych XX wieku. Wtedy powstał zakład, którego spadkobiercą jest dzisiejsza miejska spółka PWiK. Ale według ustaleń historycznych początki infrastruktury doprowadzającej pitną wodę do naszego miasta, a także odprowadzającej ścieki, można datować już na 1923 rok. Do tych korzeni sięgnęło PWiK świętując 2 lutego br. 100-lecie tradycji starachowickich wodociągów. 
Modernizacja starachowickiej oczyszczalni ścieków zakończona

2023-03-17

Modernizacja starachowickiej oczyszczalni ścieków zakończona

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach zakończyło "Modernizację części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach". Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we wrześniu 2016 roku.
Miejska oczyszczalnia po modernizacji za ponad 30 mln zł

2021-09-07

Miejska oczyszczalnia po modernizacji za ponad 30 mln zł

W starachowicką oczyszczalnię zainwestowano blisko 34 mln zł. Efekty tej inwestycji oglądali uczestnicy kolejnego spaceru z Prezydentem Miasta Starachowice Markiem Materkiem. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o zastosowanych rozwiązaniach, sposobach oczyszczania ścieków i dalszych planach inwestycyjnych. Teren oczyszczalni miejskiej widziany z lotu ptaka uczestnicy podziwiali z dachu jeden z komór fermentacyjnych.