JUŻ W KIOSKU

"Wspólnie z mieszkańcami zmieniamy starachowickie osiedla"

2021-09-28 12:55:07

Ocena:

0/5 | 0 głosów

- Najbardziej cieszą mnie inicjatywy realizowane wspólnie z mieszkańcami, często są to niewielkie, mikroinwestycje ale o ogromnym znaczeniu dla społeczności danego osiedla – mówi Prezydent Miasta Marek Materek. Do takich przedsięwzięć należą m.in. inwestycje wykonane przy ulicach: Majówka i Staszica.

fot. UM Starachowice

Wykonanie 8 miejsc postojowych i modernizacja utwardzonych powierzchni gruntu przed budynkiem przy ul. Majówka 26 A w Starachowicach - to zadanie zgłoszone do realizacji przez Wspólnotę Mieszkaniową Majówka 26 A w ramach programu „Starachowickie Podwórka”. Programem zostają objęte nieruchomości stanowiące własność Gminy Starachowice przylegające do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, do których Wspólnota Mieszkaniowa uzyskała tytuł prawny w postaci umowy dzierżawy lub użyczenia.

- Gmina dofinansowuje te przedsięwzięcia pokrywając 70 procent kosztów, pozostałe 30 procent to wkład pokrywany przez wspólnoty z funduszu remontowego – mówi Prezydent Miasta Marek Materek. - Celem Programu jest wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie polepszenia standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców Starachowic poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności otoczenia budynków Wspólnot Mieszkaniowych w wyniku realizacji Projektu. Dziękuję za tę inicjatywę i zaangażowanie członkom Wspólnoty Mieszkaniowej Majówka 26 A.

W ramach inwestycji przy ul. Majówka 26 wykonano nowy chodnik z betonowej kostki brukowej oraz 8 miejsc postojowych. Inwestycja kosztowała ponad 42, 5 tys. zł., a wykonała ją firma DROGMAR s.c.

Z nowego chodnika, miejsc postojowych i wyremontowanych dróg korzystają także mieszkańcy bloku przy ul. Staszica 19 i bloków sąsiednich.

- Dziękuję radnemu Marcinowi Sowuli z Rady Miejskiej, który starał się, aby przy ulicach Staszica i Majówka jak najwięcej terenów należących do gminy zostało lepiej zagospodarowanych. Wykonano remont chodnika wzdłuż budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 19, popękaną i nierówną nawierzchnię zastąpiono nowymi betonowymi płytami chodnikowymi – informuje Prezydent Miasta Marek Materek. - Zrealizowano remont nawierzchni drogi dojazdowej od ul. Majówka do budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 19, nowa wzmocniona nawierzchnia wykonana jest z masy asfaltowej. Wykonano także remonty cząstkowe polegające m.in. na usuwaniu uszkodzeń i ubytków w jezdni wzdłuż budynków mieszkalnych od ul. Staszica nr 7 do nr 21. Ostatnia część tego zadania obejmowała remont miejsc postojowych obok budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 9, łącznie 5 stanowisk na auta osobowe.

Łączny koszt wymienionych prac blisko 69 tys. zł., wykonawcą była także firma DROGMAR.

- Panie Prezydencie dziękujemy za realizację tych wymienionych inwestycji. Wykonawcom dziękuję za sprawną realizację prac - mówi radny Rady Miejskiej Marcin Sowula. - Potrzeby mieszkańców, jednego z najstarszych osiedli w Starachowicach są duże. Do budżetu miasta na przyszły rok złożyłem wniosek z propozycją kolejnych remontów. Teren ten czyli ulice Staszica i Majówka będą się dalej zmieniać.

/komunikat prasowy UM Starachowice/ 

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Młodzieżowa Rada Miasta ma nowego opiekuna

2022-10-04

Młodzieżowa Rada Miasta ma nowego opiekuna

Podczas ostatniej sesji radni podjęli decyzję o wyborze nowego opiekuna dla Młodzieżowej Rady Miasta. Został nim, rekomendowany na to stanowisko przez młodzieżowych radnych, pracownik Urzędu Miasta, Kamil Stanos. Decyzję podjęto jednogłośnie, a sama uchwała nie pociąga za sobą żadnych skutków finansowych.
ŚwiaTOsfera Nauki

2022-10-02

ŚwiaTOsfera Nauki

Gościnne mury starachowickiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki okazały się idealnym miejscem do organizacji drugiego dnia kolejnej edycji Festiwalu Nauki. Wtorkowe spotkania młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych oraz starachowickich liceów poświęcone były różnym dziedzinom nauk humanistycznych i społecznych.
O Starachowicach w Dzień Dobry TVN

2022-09-30

O Starachowicach w Dzień Dobry TVN

W Starachowicach gościła ekipa programu Dzień Dobry TVN, która prosto ze starachowickiego autobusu przeprowadziła wejście "na żywo" - oczywiście w temacie bezpłatnej komunikacji publicznej, która w naszym mieście funkcjonuje od 1 kwietnia br.
Podniosłe święto dostojnych Małżeństw

2022-09-30

Podniosłe święto dostojnych Małżeństw

Diamentowe i Złote Gody obchodziły dziś starachowickie małżeństwa z 60 i 50-letnim stażem. Medale za długoletnie pożycie wręczył Jubilatom Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, składając z tej okazji życzenia kolejnych, szczęśliwych i udanych lat w małżeństwie.
Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

2022-09-29

Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

W piątek (30 września) o godzinie 9.00 w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja starachowickiej Rady Miejskiej. Obrady, można oglądać online, pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm
Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu

2022-09-26

Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu

Gmina Starachowice serdecznie zaprasza do aktywnego udziału w badaniu zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu społeczności lokalnej Starachowic.
Młodzi rozmawiają o patriotyzmie

2022-09-25

Młodzi rozmawiają o patriotyzmie

Na zaproszenie Młodzieżowej Rady Miasta do Starachowic zawitała młodzież z kilku krajów Europy. Byli przedstawiciele Grecji, Macedonii Północnej, Włoch, Portugalii, Czech oraz Łotwy. Młodzi ludzie przyjechali, aby porozmawiać oraz wymienić się poglądami na temat kondycji patriotyzmu na Starym Kontynencie i zagrożeniach płynących z nacjonalizmu. Wydarzenie odbyło się w gościnnych murach Muzeum Przyrody i Techniki.
Nowe łazienki dla przedszkolaków z

2022-09-25

Nowe łazienki dla przedszkolaków z "czternastki"

Skrzaty i Biedronki z Przedszkola Miejskiego nr 14 doczekały się remontu łazienek w swoim ukochanym przedszkolu. Gmina Starachowice wyremontowała dwie łazienki w placówce. To kolejna inwestycja gminna służąca poprawie warunków w starachowickich przedszkolach.
Konsultacje dotyczące rozwoju mieszkalnictwa

2022-09-20

Konsultacje dotyczące rozwoju mieszkalnictwa

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zachęca do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania strategii gospodarowania i rozwoju mieszkalnictwa w Starachowicach, prowadzonych przez Politechnikę Warszawską w ramach projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
Starachowice liderem zrównoważonej mobilności

2022-09-18

Starachowice liderem zrównoważonej mobilności

Już po raz piąty miasto Starachowice włącza się w organizację Europejskiego Tygodnia Mobilności. Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez Komisję Europejską promująca zrównoważony transport. W tym roku działania edukacyjne i profilaktyczne będą skierowane przede wszystkim do dzieci z lokalnych przedszkoli.