JUŻ W KIOSKU

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

2023-02-24 13:13:22

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Gmina Starachowice pozyskała ponad 2,7 miliona złotych dofinansowania na realizację programów dla osób z niepełnosprawnościami. Realizatorem programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” będzie Centrum Usług Społecznych. Pozyskana dotacja pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.

fot. UM Starachowice

Pod koniec stycznia zakończyła się gminna rekrutacja do obu programów dedykowanych wsparciu dla osób niepełnosprawnych, a w tym tygodniu Gmina Starachowice podpisała już umowy na realizację tych zadań.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Ma on na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia przez osoby z niepełnosprawnościami. Dzięki wsparciu asystenta uczestnicy programu oprócz pomocy w sprawach codziennych takich jak zakupy, załatwianie spraw urzędowych czy wizyta u lekarza biorą udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych – podkreśla Wioletta Grosicka, pełniąca obowiązki Dyrektora Centrum Usług Społecznych.

Do tegorocznej edycji programu w naszej gminie zgłosiło się aż 290 osób, czyli niemal dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. W 2022 roku w programie uczestniczyły 164 osoby, a rok wcześniej w premierowej edycji programu liczba uczestników tego programu w mieście wyniosła 70 osób. W ubiegłym roku Gmina Starachowice otrzymała finansowe wsparcie w wysokości nieco ponad 2,5 miliona złotych. W tym roku dofinansowanie było niższe – 2,3 mln złotych.

W gronie 290 osób, które uczestniczyć będą w tegorocznej edycji, znalazło się: 58 osób posiadających orzeczenie o stopniu znacznym i niepełnosprawności sprzężonej, 177 osób z orzeczeniem o stopniu znacznym, 47 osób ze stopniem umiarkowanym oraz 8 dzieci.

- Usługą asystencką zostali objęci wszyscy, którzy złożyli wnioski i spełniali kryteria określone w czasie naboru. Średnia liczba godzin usługi asystenckiej przyznanej miesięcznie na jednego uczestnika wyniosła 18 godzin. Za realizację usługi asystencji osobistej uczestnik nie ponosi odpłatności – dodaje Wioletta Grosicka.

Opieka wytchnieniowa

Nasze miasto otrzymało również dofinansowanie na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”. Na ten cel Gmina Starachowice pozyskała ponad 411 tysięcy złotych.

Opieka wytchnieniowa umożliwia odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach, lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Za realizację usługi opieki wytchnieniowej uczestnik nie ponosi odpłatności – informuje dyrektor CUS.

Chęć udziału w programie Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 wyraziło 48 opiekunów. Program realizowany będzie w Gminie Starachowice po raz drugi. W ubiegłym roku pozyskano na ten cel ponad 195 tysięcy złotych, a z programu skorzystało 21 opiekunów. Usługa opieki wytchnieniowej przysługuje w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnościami i sprawowania nad tą osobą całodobowej opieki.

- Obydwa programy z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. To pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na wsparcie osób o szczególnych potrzebach, a także ich opiekunów – podsumowała Grosicka.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Uczniowie wybrali projekty

2023-12-08

Uczniowie wybrali projekty

Znamy już rozstrzygnięcia pierwszej edycji starachowickiego Zielonego Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego. Uczniowie wybrali 24 zwycięskie projekty, które będą realizowane w pierwszym kwartale 2024 roku. Łączna wartość wybranych projektów to ponad 39 tysięcy złotych.
Ruszyły nabory do programów społecznych

2023-12-07

Ruszyły nabory do programów społecznych

Centrum Usług Społecznych ogłosiło nabór do programów „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” oraz „Opieka wytchnieniowa”. Karty zgłoszeniowe do programów dostępne są od 4 grudnia w siedzibie CUS-u w Galerii Skałka. Nabór trwa do 15 grudnia.
Konsultacje społeczne - budżet Starachowic i Wieloletnia Prognoza Finansowa

2023-12-01

Konsultacje społeczne - budżet Starachowic i Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zawiadamia o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektów budżetu Gminy Starachowice na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2024 – 2040.
400-lecie Wierzbnika. Jubileuszowy harmonogram

2023-11-28

400-lecie Wierzbnika. Jubileuszowy harmonogram

- Od wrześniowych Dni Starachowic nasze miasto świętuje jubileusz 400-lecia wydania przywileju lokacyjnego Wierzbnika, będącego kolebką miasta nad Kamienną. Liczne wydarzenia kulturalne i sportowe, publikacje naukowe, koncerty czy inscenizacje historyczne przypominają o niezwykłym jubileuszu. Przed nami kolejne wydarzenia, na które już czekają nasi mieszkańcy – powiedział podczas wtorkowej (28 listopada br.) konferencji prasowej prezydent miasta Marek Materek.
Porządek obrad listopadowej sesji Rady Miejskiej

2023-11-23

Porządek obrad listopadowej sesji Rady Miejskiej

Przed nami kolejne w tym roku obrady Rady Miejskiej w Starachowicach. W piątek (24 listopada) o godz. 9.00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Sesję "na żywo" można oglądać poprzez transmisję online.
Miasto Starachowice ponownie docenione

2023-11-23

Miasto Starachowice ponownie docenione

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek wziął udział w uroczystej gali Rankingu Gmin Województwa Świętokrzyskiego, podczas której odebrał statuetkę dla Najlepszej Gminy Powiatu Starachowickiego. To kolejne takie wyróżnienie, gdyż w poprzedniej edycji Starachowice otrzymały podobną nagrodę. Dobry trend rozwojowy jest zatem utrzymany.
Zielone pomysły. Starachowice szkoły dbają o ekologię

2023-11-21

Zielone pomysły. Starachowice szkoły dbają o ekologię

Uczniowie ośmiu starachowickich szkół podstawowych w ramach pierwszej edycji Szkolnego Zielonego Budżetu Obywatelskiego zgłosili aż 47 ekologicznych projektów. Ich pomysły zostaną teraz ocenione w szkolnych głosowaniach, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Te najciekawsze zostaną wybrane do realizacji. Każda szkoła będzie mogła otrzymać ponad 5 tysięcy złotych na realizację tych przedsięwzięć.
Konkurs na logo dla seniorów

2023-11-16

Konkurs na logo dla seniorów

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach we współpracy ze Starachowicką Radą Seniorów ogłosiło konkurs na logo starachowickiej rady. Prace konkursowe należy składać do końca listopada w Punkcie Informacyjnym CUS lub Biurze Obsługi Klienta „Galerii Skałka”.
MOF szansą na rozwój turystyczny miasta

2023-11-15

MOF szansą na rozwój turystyczny miasta

Rozwijanie potencjału turystycznego Miasta Starachowice, a także zwrócenie uwagi na problemy demograficzne to niewątpliwie najważniejsze tematy poruszane podczas czwartkowego (9 listopada br.) spotkania w Urzędzie Miejskim. Odbywało się ono w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Pluszaki dla małych pacjentów

2023-11-14

Pluszaki dla małych pacjentów

Starachowice przyłączają się do corocznej akcji o zasięgu regionalnym „Przynieś Misia” organizowanej przez jędrzejowską Fundację Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”. Zbiórka pluszaków i zabawek odbywa się w tym tygodniu w starachowickich szkołach podstawowych. Zebrane misie zostaną zawiezione do siedziby fundacji, a następnie trafią do małych pacjentów z oddziałów onkologicznych.