JUŻ W KIOSKU

Sesja Rady Miejskiej wyjątkowo w poniedziałek. Porządek obrad

2023-08-28 08:06:39

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Przed nami kolejne w tym roku obrady Rady Miejskiej w Starachowicach. Dzisiaj, w poniedziałek 28 sierpnia, odbędzie się kolejna sesja rady. Początek o godz. 9.00.

Poniedziałkowa sesja odbędzie się tradycyjnie w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Zachęcamy Państwa do obejrzenia sesji na żywo poprzez transmisję on-line. Link, pod którym można śledzić obrady [kliknij]

Porządek sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 28 sierpnia 2023 r. – godz. 9.00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr V/2023 z sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2023 r.

5. Przyjęcie Protokołu Nr VI/2023 z sesji Rady Miejskiej w dniu 23 czerwca 2023 r.

6. Przyjęcie Protokołu Nr VII/2023 z sesji Rady Miejskiej w dniu 21 lipca 2023 r.

7. Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych za 2022 rok - zapytania do wystąpienia.

8. Działalność miejskich instytucji kultury:

1) Park Kultury - zapytania do wystąpienia,

2) Miejska Biblioteka Publiczna – zapytania do wystąpienia.

9. Sprawozdania z prac komisji stałych za I półrocze 2023 r.:

1) Komisja Finansów i Budżetu,

2) Komisja Gospodarcza

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu,

4) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,

5) Komisja Rewizyjna.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2023 roku.

11. Informacja prezydenta miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

12. Projekty uchwał:

- w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok,

- w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok,

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/2/2022 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2023 – 2040,

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na terenie Gminy Starachowice na lata 2023 -2026,

- w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

13. Stanowisko Zespołu opiniującego kandydatów na ławników:

- projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

15. Odpowiedzi na interpelacje.

16. Komunikaty.

17. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał [zobacz]

Źródło: UM Starachowice

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Uczniowie wybrali projekty

2023-12-08

Uczniowie wybrali projekty

Znamy już rozstrzygnięcia pierwszej edycji starachowickiego Zielonego Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego. Uczniowie wybrali 24 zwycięskie projekty, które będą realizowane w pierwszym kwartale 2024 roku. Łączna wartość wybranych projektów to ponad 39 tysięcy złotych.
Ruszyły nabory do programów społecznych

2023-12-07

Ruszyły nabory do programów społecznych

Centrum Usług Społecznych ogłosiło nabór do programów „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” oraz „Opieka wytchnieniowa”. Karty zgłoszeniowe do programów dostępne są od 4 grudnia w siedzibie CUS-u w Galerii Skałka. Nabór trwa do 15 grudnia.
Konsultacje społeczne - budżet Starachowic i Wieloletnia Prognoza Finansowa

2023-12-01

Konsultacje społeczne - budżet Starachowic i Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zawiadamia o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektów budżetu Gminy Starachowice na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2024 – 2040.
400-lecie Wierzbnika. Jubileuszowy harmonogram

2023-11-28

400-lecie Wierzbnika. Jubileuszowy harmonogram

- Od wrześniowych Dni Starachowic nasze miasto świętuje jubileusz 400-lecia wydania przywileju lokacyjnego Wierzbnika, będącego kolebką miasta nad Kamienną. Liczne wydarzenia kulturalne i sportowe, publikacje naukowe, koncerty czy inscenizacje historyczne przypominają o niezwykłym jubileuszu. Przed nami kolejne wydarzenia, na które już czekają nasi mieszkańcy – powiedział podczas wtorkowej (28 listopada br.) konferencji prasowej prezydent miasta Marek Materek.
Porządek obrad listopadowej sesji Rady Miejskiej

2023-11-23

Porządek obrad listopadowej sesji Rady Miejskiej

Przed nami kolejne w tym roku obrady Rady Miejskiej w Starachowicach. W piątek (24 listopada) o godz. 9.00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Sesję "na żywo" można oglądać poprzez transmisję online.
Miasto Starachowice ponownie docenione

2023-11-23

Miasto Starachowice ponownie docenione

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek wziął udział w uroczystej gali Rankingu Gmin Województwa Świętokrzyskiego, podczas której odebrał statuetkę dla Najlepszej Gminy Powiatu Starachowickiego. To kolejne takie wyróżnienie, gdyż w poprzedniej edycji Starachowice otrzymały podobną nagrodę. Dobry trend rozwojowy jest zatem utrzymany.
Zielone pomysły. Starachowice szkoły dbają o ekologię

2023-11-21

Zielone pomysły. Starachowice szkoły dbają o ekologię

Uczniowie ośmiu starachowickich szkół podstawowych w ramach pierwszej edycji Szkolnego Zielonego Budżetu Obywatelskiego zgłosili aż 47 ekologicznych projektów. Ich pomysły zostaną teraz ocenione w szkolnych głosowaniach, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Te najciekawsze zostaną wybrane do realizacji. Każda szkoła będzie mogła otrzymać ponad 5 tysięcy złotych na realizację tych przedsięwzięć.
Konkurs na logo dla seniorów

2023-11-16

Konkurs na logo dla seniorów

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach we współpracy ze Starachowicką Radą Seniorów ogłosiło konkurs na logo starachowickiej rady. Prace konkursowe należy składać do końca listopada w Punkcie Informacyjnym CUS lub Biurze Obsługi Klienta „Galerii Skałka”.
MOF szansą na rozwój turystyczny miasta

2023-11-15

MOF szansą na rozwój turystyczny miasta

Rozwijanie potencjału turystycznego Miasta Starachowice, a także zwrócenie uwagi na problemy demograficzne to niewątpliwie najważniejsze tematy poruszane podczas czwartkowego (9 listopada br.) spotkania w Urzędzie Miejskim. Odbywało się ono w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Pluszaki dla małych pacjentów

2023-11-14

Pluszaki dla małych pacjentów

Starachowice przyłączają się do corocznej akcji o zasięgu regionalnym „Przynieś Misia” organizowanej przez jędrzejowską Fundację Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”. Zbiórka pluszaków i zabawek odbywa się w tym tygodniu w starachowickich szkołach podstawowych. Zebrane misie zostaną zawiezione do siedziby fundacji, a następnie trafią do małych pacjentów z oddziałów onkologicznych.