JUŻ W KIOSKU

Powstanie Zespół Doradczy MOF

2023-01-15 10:30:00

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Do 18 stycznia br. (środa) można zgłaszać kandydatów na przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych do Zespołu Doradczego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy.

fot. UM Starachowice

Nabór na członków Zespołu Doradczego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy (ZIT MOF MP) ogłasza Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, który pełni rolę Lidera Partnerstwa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy.  

- W celu zapewnienia udziału partnerów społeczno – gospodarczych w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy, Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, jako Lider Partnerstwa ZIT MOF MP, zaprasza do zgłaszania swoich kandydatur na członków Zespołu Doradczego ZIT MOF MP - czytamy w ogłoszeniu.

Członkami Zespołu Doradczego mogą zostać pełnoletni mieszkańcy gmin wchodzących w skład ZIT MOF MP, tj.: Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Bodzechów, Kunów, Ćmielów, Waśniów, Bałtów, Skarżysko–Kamienna, Starachowice, Brody, Pawłów, Wąchock, Mirzec, Skarżysko Kościelne, Bliżyn, Suchedniów, Końskie, Stąporków, posiadający pełnię praw publicznych i doświadczenie w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju społeczno – gospodarczego ww. gmin, reprezentanci jednej z poniższych grup:

1. partnerów gospodarczych i społecznych (np. przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, związki zawodowe/branżowe, izby gospodarcze, inkubatory technologiczne, ośrodki przedsiębiorczości i ośrodki szkoleniowo – doradcze);

2. społeczeństwa obywatelskiego, tj. szeroko rozumiany sektor organizacji pozarządowych, w tym także podmioty ekonomii społecznej;

3. innych podmiotów istotnych z punktu widzenia działań przewidzianych w Strategii, np.: administracja centralna, szkoły wyższe, instytuty badawcze;

4. innych podmiotów, na które może oddziaływać realizacja Strategii, np.: podmioty działające na rzecz ochrony środowiska, reprezentanci instytucji kultury i innych funkcjonujących w obszarze ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego.

Uczestnictwo w Zespole ma charakter społeczny, za udział w posiedzeniach i pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

Jak zgłosić swój udział

Formularze zgłoszeniowe kandydatów na członków Zespołu Doradczego ZIT MOF MP można składać do 18 stycznia 2023 roku. Przedmiotowe formularze i Regulamin powoływania członków oraz zasad funkcjonowania Zespołu Doradczego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

/informacja prasowa UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Styczniowa sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

2023-01-26

Styczniowa sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

W piątek (27 stycznia br.) o godz. 9.00 rozpocznie się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Posiedzenie radnych, można oglądać online, pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm
Potencjał lokalnych społeczności

2023-01-25

Potencjał lokalnych społeczności

Od ponad roku, w trzech wyznaczonych częściach Starachowic, działają animatorzy zajmujący się Organizowaniem Społeczności Lokalnej. Zachęcają - zniechęconych, przekonują – nieprzekonanych i pokazują, że w lokalnych społecznościach tkwi ogromny potencjał.
Bezpłatne porady dla mieszkańców

2023-01-24

Bezpłatne porady dla mieszkańców

Styczeń to kolejny miesiąc bezpłatnych konsultacji dla mieszkańców realizowanych w ramach projektu „Kierunek Przyszłość: Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”. W Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Widok każdy może bezpłatnie skorzystać z bezpłatnych porad psychologa, a także doradcy finansowego, zawodowego i rodzinnego.
Architekci opracują koncepcje przebudowy szpitala

2023-01-22

Architekci opracują koncepcje przebudowy szpitala

Zakończył się pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Konsultacje odbywały się w formie warsztatów planowania partycypacyjnego metodą „Charette” w ramach projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.
Długowieczna Starachowiczanka. 108 urodziny Pani Jadwigi Farafoszyn

2023-01-20

Długowieczna Starachowiczanka. 108 urodziny Pani Jadwigi Farafoszyn

20 stycznia 2023 roku Pani Jadwiga Farafoszyn obchodzi swoje 108. urodziny. Starachowiczanka jest najstarszą mieszkanką powiatu starachowickiego i jedną z najstarszych Polek (urodzona w 1915 roku). Podczas dzisiejszej wizyty u dostojnej seniorki receptę na długowieczność jubilatki kolejny raz poznał Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, który z Panią Jadwigą wcześniej, po raz pierwszy, spotkał się w dniu jej setnych urodzin.
Gmina Starachowice w Voxly

2023-01-18

Gmina Starachowice w Voxly

Starachowice dołączyły do grona miast wykorzystujących Voxly - nowoczesną platformę konsultacji społecznych. Pozwala ona na wyrażenie swojej opinii w sprawach ważnych dla mieszkańców miasta bez wychodzenia z domu.
Pomoc Gminy w usunięciu azbestu. Nabór 2023

2023-01-17

Pomoc Gminy w usunięciu azbestu. Nabór 2023

Uwaga właściciele wyrobów i odpadów azbestowych – ruszył nabór wniosków na 2023 rok. Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Starachowice.
Nabory do programów pomocowych

2023-01-15

Nabory do programów pomocowych

Centrum Usług Społecznych ogłosiło nabór do tegorocznych edycji programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”. Przyjmowanie wypełnionych kart zgłoszeniowych odbywa się w terminie do 27 stycznia 2023 roku.
Jaka przyszłość terenu dawnego szpitala przy ul. Radomskiej?

2023-01-13

Jaka przyszłość terenu dawnego szpitala przy ul. Radomskiej?

Już w przyszłym tygodniu rozpoczną się konsultacje społeczne, przeprowadzone w formie warsztatów planowania partycypacyjnego metodą „Charette”, dotyczące stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach.
Informatyka dla seniorów

2023-01-11

Informatyka dla seniorów

Styczeń jest czwartym miesiącem realizacji projektu "Cyfrowa Niezapominajka" realizowanego od października w kawiarence internetowej "E-seniorek". Popularne wśród seniorów miejsce do surfowania po sieci i nauki informatyki znajduje się w Galerii Skałka przy Alei Armii Krajowej.