JUŻ W KIOSKU

Porządek obrad październikowej sesji Rady Miejskiej

2023-10-23 09:01:31

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Przed nami kolejne w tym roku obrady Rady Miejskiej w Starachowicach. We wtorek (24 października) o godz. 9.00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Sesję "na żywo" można oglądać poprzez transmisję online.

fot. Gazeta Starachowicka

Wtorkowa sesja odbędzie się tradycyjnie w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Zachęcamy Państwa do obejrzenia sesji na żywo poprzez transmisję online. Link, pod którym można śledzić obrady: http://esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm

Porządek sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 24 października 2023 r. – godz. 9.00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Ocena funkcjonowania oświaty:

1) zapytania do wystąpienia.

5. Przygotowanie do Akcji Zima 2023-2024:

1) zapytania do wystąpienia.

6. Wybór ławników na kadencję 2024-2027:

1) opinia Zespołu opiniującego kandydatów na ławników z dnia 4 października 2023 r. na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie,

2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3) głosowanie tajne,

4) projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starachowicach na kadencję 2024-2027,

5) projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na kadencję 2024-2027.

7. Informacja prezydenta miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych:

1) wystąpienie przewodniczącego Rady Miejskiej w Starachowicach,

2) wystąpienie prezydenta miasta Starachowice.

9. Projekty uchwał:

1) w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, dotyczącego postanowień Uchwały Nr V/17/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych Gminy Starachowice na rzecz ich najemców, wniesionego przez p. …………………..,

2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego,

3) w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/2023 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia

31 marca 2023 r. w sprawie: dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka zmienionej uchwałą Nr V/8/2023 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/2023 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka,

4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

6) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok,

7) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/2/2022 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia

16 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2023-2040.

10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

11. Odpowiedzi na interpelacje.

12. Komunikaty.

13. Zamknięcie obrad

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej [zobacz]

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Konsultacje społeczne - budżet Starachowic i Wieloletnia Prognoza Finansowa

2023-12-01

Konsultacje społeczne - budżet Starachowic i Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zawiadamia o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektów budżetu Gminy Starachowice na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2024 – 2040.
400-lecie Wierzbnika. Jubileuszowy harmonogram

2023-11-28

400-lecie Wierzbnika. Jubileuszowy harmonogram

- Od wrześniowych Dni Starachowic nasze miasto świętuje jubileusz 400-lecia wydania przywileju lokacyjnego Wierzbnika, będącego kolebką miasta nad Kamienną. Liczne wydarzenia kulturalne i sportowe, publikacje naukowe, koncerty czy inscenizacje historyczne przypominają o niezwykłym jubileuszu. Przed nami kolejne wydarzenia, na które już czekają nasi mieszkańcy – powiedział podczas wtorkowej (28 listopada br.) konferencji prasowej prezydent miasta Marek Materek.
Porządek obrad listopadowej sesji Rady Miejskiej

2023-11-23

Porządek obrad listopadowej sesji Rady Miejskiej

Przed nami kolejne w tym roku obrady Rady Miejskiej w Starachowicach. W piątek (24 listopada) o godz. 9.00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Sesję "na żywo" można oglądać poprzez transmisję online.
Miasto Starachowice ponownie docenione

2023-11-23

Miasto Starachowice ponownie docenione

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek wziął udział w uroczystej gali Rankingu Gmin Województwa Świętokrzyskiego, podczas której odebrał statuetkę dla Najlepszej Gminy Powiatu Starachowickiego. To kolejne takie wyróżnienie, gdyż w poprzedniej edycji Starachowice otrzymały podobną nagrodę. Dobry trend rozwojowy jest zatem utrzymany.
Zielone pomysły. Starachowice szkoły dbają o ekologię

2023-11-21

Zielone pomysły. Starachowice szkoły dbają o ekologię

Uczniowie ośmiu starachowickich szkół podstawowych w ramach pierwszej edycji Szkolnego Zielonego Budżetu Obywatelskiego zgłosili aż 47 ekologicznych projektów. Ich pomysły zostaną teraz ocenione w szkolnych głosowaniach, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Te najciekawsze zostaną wybrane do realizacji. Każda szkoła będzie mogła otrzymać ponad 5 tysięcy złotych na realizację tych przedsięwzięć.
Konkurs na logo dla seniorów

2023-11-16

Konkurs na logo dla seniorów

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach we współpracy ze Starachowicką Radą Seniorów ogłosiło konkurs na logo starachowickiej rady. Prace konkursowe należy składać do końca listopada w Punkcie Informacyjnym CUS lub Biurze Obsługi Klienta „Galerii Skałka”.
MOF szansą na rozwój turystyczny miasta

2023-11-15

MOF szansą na rozwój turystyczny miasta

Rozwijanie potencjału turystycznego Miasta Starachowice, a także zwrócenie uwagi na problemy demograficzne to niewątpliwie najważniejsze tematy poruszane podczas czwartkowego (9 listopada br.) spotkania w Urzędzie Miejskim. Odbywało się ono w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Pluszaki dla małych pacjentów

2023-11-14

Pluszaki dla małych pacjentów

Starachowice przyłączają się do corocznej akcji o zasięgu regionalnym „Przynieś Misia” organizowanej przez jędrzejowską Fundację Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”. Zbiórka pluszaków i zabawek odbywa się w tym tygodniu w starachowickich szkołach podstawowych. Zebrane misie zostaną zawiezione do siedziby fundacji, a następnie trafią do małych pacjentów z oddziałów onkologicznych.
Porządek sesji Rady Miejskiej. Główny temat: budowa Instalacji Odzysku Energii

2023-11-08

Porządek sesji Rady Miejskiej. Główny temat: budowa Instalacji Odzysku Energii

W czwartek (9 listopada br.) w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Sesję na żywo będzie można oglądać poprzez transmisję online: http://esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm
Konsultacje mieszkaniowe

2023-11-05

Konsultacje mieszkaniowe

Prezydent Miasta Starachowice zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących strategii gospodarowania i rozwoju mieszkalnictwa w Starachowicach. Konsultacje odbędą się już 10 listopada (piątek) o godzinie 16 w Galerii „Skałka” - w siedzibie Klubu Seniora „Niezapominajka”.