JUŻ W KIOSKU

Marcowa sesja starachowickiej Rady Miejskiej

2022-03-24 14:00:00

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W piątek (25 marca) o godzinie 9:00 w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego odbędzie się kolejna w tym roku sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Obrady będzie można oglądać na stronie Telewizji Ratusz Starachowice: //www.youtube.com/c/TelewizjaRatuszStarachowice 

fot. Gazeta Starachowicka

P o r z ą d e k marcowej sesji Rady Miejskiej w Starachowicach

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Starachowicach:

1) Komenda Powiatowa Policji - zapytania do wystąpienia,

2) Sąd Rejonowy - zapytania do wystąpienia,

3) Prokuratura Rejonowa - zapytania do wystąpienia,

4) Służba Celno-Skarbowa - zapytania do wystąpienia,

5) Straż Miejska - zapytania do wystąpienia.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na terenie Starachowic:

1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zapytania do wystąpienia,

2) Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – zapytania do wystąpienia.

6. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

7. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

3) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

4) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

5) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

6) w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice na lata 2022 – 2024,

7) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego poprzez nasadzenie roślin sezonowych i utrzymanie kwietników i rabat oraz koszenie zieleni przyulicznej w obrębie dróg wojewódzkich w granicach Miasta Starachowice,

8) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego poprzez utrzymanie roślin na rabatach oraz koszenie zieleni przyulicznej w obrębie dróg powiatowych w granicach Miasta Starachowice,

9) w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Starachowicach przy ulicy Radomskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

10) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starachowicach z siedzibą w Starachowicach osiedle Michałów, za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną,

11) w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży pod nazwą Świetlica Środowiskowa Na Wzgórzu i połączenia jej z Centrum Usług Społecznych w Starachowicach,

12) w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/13/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Starachowicach poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach zmienionej Uchwałą Nr XII/22/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/13/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Starachowicach poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach,

13) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/2/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2022-2040.

8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Komunikaty.

11. Zamknięcie obrad.

[PROJEKTY UCHWAŁ: https://bit.ly/3IB32ny]

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Młodzieżowa Rada Miasta ma nowego opiekuna

2022-10-04

Młodzieżowa Rada Miasta ma nowego opiekuna

Podczas ostatniej sesji radni podjęli decyzję o wyborze nowego opiekuna dla Młodzieżowej Rady Miasta. Został nim, rekomendowany na to stanowisko przez młodzieżowych radnych, pracownik Urzędu Miasta, Kamil Stanos. Decyzję podjęto jednogłośnie, a sama uchwała nie pociąga za sobą żadnych skutków finansowych.
ŚwiaTOsfera Nauki

2022-10-02

ŚwiaTOsfera Nauki

Gościnne mury starachowickiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki okazały się idealnym miejscem do organizacji drugiego dnia kolejnej edycji Festiwalu Nauki. Wtorkowe spotkania młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych oraz starachowickich liceów poświęcone były różnym dziedzinom nauk humanistycznych i społecznych.
O Starachowicach w Dzień Dobry TVN

2022-09-30

O Starachowicach w Dzień Dobry TVN

W Starachowicach gościła ekipa programu Dzień Dobry TVN, która prosto ze starachowickiego autobusu przeprowadziła wejście "na żywo" - oczywiście w temacie bezpłatnej komunikacji publicznej, która w naszym mieście funkcjonuje od 1 kwietnia br.
Podniosłe święto dostojnych Małżeństw

2022-09-30

Podniosłe święto dostojnych Małżeństw

Diamentowe i Złote Gody obchodziły dziś starachowickie małżeństwa z 60 i 50-letnim stażem. Medale za długoletnie pożycie wręczył Jubilatom Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, składając z tej okazji życzenia kolejnych, szczęśliwych i udanych lat w małżeństwie.
Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

2022-09-29

Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

W piątek (30 września) o godzinie 9.00 w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja starachowickiej Rady Miejskiej. Obrady, można oglądać online, pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm
Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu

2022-09-26

Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu

Gmina Starachowice serdecznie zaprasza do aktywnego udziału w badaniu zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu społeczności lokalnej Starachowic.
Młodzi rozmawiają o patriotyzmie

2022-09-25

Młodzi rozmawiają o patriotyzmie

Na zaproszenie Młodzieżowej Rady Miasta do Starachowic zawitała młodzież z kilku krajów Europy. Byli przedstawiciele Grecji, Macedonii Północnej, Włoch, Portugalii, Czech oraz Łotwy. Młodzi ludzie przyjechali, aby porozmawiać oraz wymienić się poglądami na temat kondycji patriotyzmu na Starym Kontynencie i zagrożeniach płynących z nacjonalizmu. Wydarzenie odbyło się w gościnnych murach Muzeum Przyrody i Techniki.
Nowe łazienki dla przedszkolaków z

2022-09-25

Nowe łazienki dla przedszkolaków z "czternastki"

Skrzaty i Biedronki z Przedszkola Miejskiego nr 14 doczekały się remontu łazienek w swoim ukochanym przedszkolu. Gmina Starachowice wyremontowała dwie łazienki w placówce. To kolejna inwestycja gminna służąca poprawie warunków w starachowickich przedszkolach.
Konsultacje dotyczące rozwoju mieszkalnictwa

2022-09-20

Konsultacje dotyczące rozwoju mieszkalnictwa

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zachęca do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania strategii gospodarowania i rozwoju mieszkalnictwa w Starachowicach, prowadzonych przez Politechnikę Warszawską w ramach projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
Starachowice liderem zrównoważonej mobilności

2022-09-18

Starachowice liderem zrównoważonej mobilności

Już po raz piąty miasto Starachowice włącza się w organizację Europejskiego Tygodnia Mobilności. Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez Komisję Europejską promująca zrównoważony transport. W tym roku działania edukacyjne i profilaktyczne będą skierowane przede wszystkim do dzieci z lokalnych przedszkoli.