JUŻ W KIOSKU

Lutowa sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

2023-02-23 09:30:00

Ocena:

5/5 | 1 głosów

W piątek (24 lutego br.) o godz. 9.00 rozpocznie się druga w tym roku sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Posiedzenie radnych, można oglądać online, pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm

fot. UM Starachowice

Porządek sesji Rady Miejskiej w Starachowicach 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr I/2023 z sesji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2023 roku.

5. Prezentacja ochotniczych form służby wojskowej.

6. Działania socjalne wspierające osoby niepełnosprawne, starsze, bezdomne i potrzebujące pomocy - informacja, perspektywy:

1) Starachowickie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus Starachowice” - zapytania do wystąpienia,

2) Środowiskowy Dom Samopomocy - zapytania do wystąpienia,

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zapytania do wystąpienia,

4) Caritas - zapytania do wystąpienia,

5) Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań” - zapytania do wystąpienia,

6) Starachowicki Klub „Amazonek” - zapytania do wystąpienia,

7) Polski Związek Niewidomych Koło w Starachowicach - zapytania do wystąpienia,

8) Fundacja „Nasze Zdrowie” - zapytania do wystąpienia.

7. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

8. Projekty uchwał zgłoszone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej:

1) w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach nr VII/17/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. i powierzenia Zakładowi Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Starachowicach wykonywania zadania własnego gminy Starachowice z zakresu publicznego transportu zbiorowego do dnia 30 czerwca 2024 r.,

2) w sprawie przeprowadzenia kompleksowych konsultacji społecznych dotyczących poprawy jakości i dostępności komunikacji miejskiej w Starachowicach oraz powołania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. zbiorowego transportu publicznego miasta Starachowice.

9. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok,

3) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką „Widok”,

4) w sprawie zmiany Uchwały Nr V/7/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych i części, stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych w granicach administracyjnych miasta Starachowice, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, zmienionej Uchwałą Nr VI/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 maja 2016 r.,

5) w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Starachowice, ustalonego uchwałą nr IV/11/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2009 r. z późniejszymi zmianami,

6) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/2/2022 Rady Miejskiej w Starachowice z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2023-2040.

10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

11. Odpowiedzi na interpelacje.

12. Komunikaty.

13. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał [zobacz]

/źródło: UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
400-lecie Wierzbnika. Jubileuszowy harmonogram

2023-11-28

400-lecie Wierzbnika. Jubileuszowy harmonogram

- Od wrześniowych Dni Starachowic nasze miasto świętuje jubileusz 400-lecia wydania przywileju lokacyjnego Wierzbnika, będącego kolebką miasta nad Kamienną. Liczne wydarzenia kulturalne i sportowe, publikacje naukowe, koncerty czy inscenizacje historyczne przypominają o niezwykłym jubileuszu. Przed nami kolejne wydarzenia, na które już czekają nasi mieszkańcy – powiedział podczas wtorkowej (28 listopada br.) konferencji prasowej prezydent miasta Marek Materek.
Porządek obrad listopadowej sesji Rady Miejskiej

2023-11-23

Porządek obrad listopadowej sesji Rady Miejskiej

Przed nami kolejne w tym roku obrady Rady Miejskiej w Starachowicach. W piątek (24 listopada) o godz. 9.00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Sesję "na żywo" można oglądać poprzez transmisję online.
Miasto Starachowice ponownie docenione

2023-11-23

Miasto Starachowice ponownie docenione

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek wziął udział w uroczystej gali Rankingu Gmin Województwa Świętokrzyskiego, podczas której odebrał statuetkę dla Najlepszej Gminy Powiatu Starachowickiego. To kolejne takie wyróżnienie, gdyż w poprzedniej edycji Starachowice otrzymały podobną nagrodę. Dobry trend rozwojowy jest zatem utrzymany.
Zielone pomysły. Starachowice szkoły dbają o ekologię

2023-11-21

Zielone pomysły. Starachowice szkoły dbają o ekologię

Uczniowie ośmiu starachowickich szkół podstawowych w ramach pierwszej edycji Szkolnego Zielonego Budżetu Obywatelskiego zgłosili aż 47 ekologicznych projektów. Ich pomysły zostaną teraz ocenione w szkolnych głosowaniach, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Te najciekawsze zostaną wybrane do realizacji. Każda szkoła będzie mogła otrzymać ponad 5 tysięcy złotych na realizację tych przedsięwzięć.
Konkurs na logo dla seniorów

2023-11-16

Konkurs na logo dla seniorów

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach we współpracy ze Starachowicką Radą Seniorów ogłosiło konkurs na logo starachowickiej rady. Prace konkursowe należy składać do końca listopada w Punkcie Informacyjnym CUS lub Biurze Obsługi Klienta „Galerii Skałka”.
MOF szansą na rozwój turystyczny miasta

2023-11-15

MOF szansą na rozwój turystyczny miasta

Rozwijanie potencjału turystycznego Miasta Starachowice, a także zwrócenie uwagi na problemy demograficzne to niewątpliwie najważniejsze tematy poruszane podczas czwartkowego (9 listopada br.) spotkania w Urzędzie Miejskim. Odbywało się ono w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Pluszaki dla małych pacjentów

2023-11-14

Pluszaki dla małych pacjentów

Starachowice przyłączają się do corocznej akcji o zasięgu regionalnym „Przynieś Misia” organizowanej przez jędrzejowską Fundację Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”. Zbiórka pluszaków i zabawek odbywa się w tym tygodniu w starachowickich szkołach podstawowych. Zebrane misie zostaną zawiezione do siedziby fundacji, a następnie trafią do małych pacjentów z oddziałów onkologicznych.
Porządek sesji Rady Miejskiej. Główny temat: budowa Instalacji Odzysku Energii

2023-11-08

Porządek sesji Rady Miejskiej. Główny temat: budowa Instalacji Odzysku Energii

W czwartek (9 listopada br.) w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Sesję na żywo będzie można oglądać poprzez transmisję online: http://esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm
Konsultacje mieszkaniowe

2023-11-05

Konsultacje mieszkaniowe

Prezydent Miasta Starachowice zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących strategii gospodarowania i rozwoju mieszkalnictwa w Starachowicach. Konsultacje odbędą się już 10 listopada (piątek) o godzinie 16 w Galerii „Skałka” - w siedzibie Klubu Seniora „Niezapominajka”.
Konsultacje dla Miast Północy

2023-11-01

Konsultacje dla Miast Północy

Prezydent Miasta Starachowice zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Spotkanie dla mieszkańców odbędzie się 9 listopada (czwartek) w sali konferencyjnej „Olimpia”. Początek spotkania - godz. 16.00.