JUŻ W KIOSKU

Informacja prezydenta miasta z czynności wykonawczych za okres od 27 sierpnia do 29 września 2011 r.

2011-10-24 00:00:00

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W wyżej wymienionym okresie uczestniczyłem w 5 Kolegiach Wykonawczych Prezydenta Miasta. Wydałem w tym czasie 42 zarządzenia.

W okresie sprawozdawczym odbyłem następujące spotkania:

27 sierpnia – M. Szlęzak uczestniczyła w uroczystości z okazji 31. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” (apel przy Rondzie Solidarności);

29 sierpnia – M. Szlęzak przeprowadziła narady dyrektorów SP i gimnazjów dot. bieżących spraw związanych z organizacją roku szkolnego;

30 i 31 sierpnia oraz 6 września – M. Szlęzak uczestniczyła w rozpoczęciu posiedzeń rad pedagogicznych Gimnazjów nr 2 i 4 oraz PM nr 15 w celu przedstawienia nowo powołanych dyrektorów;

1 września – wziąłem udział wraz z M. Szlęzak w miejskiej inauguracji roku szkolnego 2011/12, która odbyła się w SP nr 13;

1 września – M. Szlęzak reprezentowała władze samorzadowe w Apelu poległych przy pomniku Żołnieży Września Gloria Victis na cmentarzu parafialnym na Bugaju;

6 września – M. Szlęzak wzięła udział w „Żywej lekcji historii” dla uczniów gimnazjów zorganizowanej przy współpracy grupy rekonstrukcji historii z Iłży (prezentacja miała miejsce w Starachowickim Centrum Kultury);

6 września – uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 72. rocznicy obrony Starachowic przed atakiem wojsk hitlerowskich, które odbyły się przy pomniku Obrońcom Starachowic 1939 r.

7 września – M. Szlęzak odbyła naradę z dyrektorami SP i gimnazjów na temat bieżących spraw zwiazanych z organizacją roku szkolnego (z udziałem naczelnika i pracowników Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych);

11 września – M. Szlęzak uczestniczyła w Miejskim Pikniku Rodzinnym ph. „Aktywnie i pozytywnie” zorganizowanym przez Referat Promocji i Sportu UM przy współpracy KP Policji, Straży Miejskiej, Harcerskiej Grupy Ratowniczej, SCK, Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat, Stowarzyszenia Nauczycieli Zdrowa Szkoła i in.(piknik odbył się na terenie Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku);

15 września – M. Szlęzak wzięła udział w uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi - Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Starachowicach;

16 września – uczestniczyłem wraz z M. Szlęzak w uroczystym podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim, w sprawie przekazania nagrody pieniężnej w kwocie 5 tys. zł dla Gimnazjum nr 3, którego uczniowie zostali laureatami konkursu „Moja miejscowość dziś i za 5 lat, czyli jak zmienia sie mój region w Unii Europejskiej” (uroczystość z udziałem Kazimierza Kotowskiego członka Zarządu Województwa Świetokrzyskego);

17 września – M. Szlęzak wzięła udział w Apelu Poległych przed Krzyżem Katyńskim, uroczystość poświęcona pamięci dramatu katyńskiego 1940 roku;

18 i 19 września – M. Szlęzak uczestniczyła w ogólnopolskim przeglądzie teatrów młodzieżowych „Noce Teatralne" (plenerowa impreza artystyczna pod Skałkami, której organizatorami był Młodzieżowy Dom Kultury i SCK);

20 września - podpisałem umowę z dyrektorem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie dofinansowania usuwania azbestu.

20 września – M. Szlęzak wzięła udział w otwarciu imprezy ekologicznej nad Lubianką z okazji Światowego Dnia Monitoringu Wód (uczestnikami byli uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a organizatorami Referat. Gosp. Odpadami i Ochrony Środowiska UM, Grupa "ANIMEX" oraz MCRiW, w programie znalazło się m.in. - badanie prób wody przez drużyny z poszczególnych szkół);

20 września – M. Szlęzak spotkała się z przedstawicielem firmy Pfizer Polska S.A., która m.in. zajmuje się współpracą z organizacjami zdrowia (zrzeszającymi pacjentów i lekarzy), organizacją konferencji oraz realizacją programów profilaktycznych. Spotkanie dotyczyło programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy;

20 września – M. Szlęzak odbyła spotkanie z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych – NSZZ "Solidarność" oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Starachowice (stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/11/09 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2009);

21 września – spotkałem się z dyrektorem zakładu MAN w Starachowicach, wspólnie z delegacją niemieckiego miasta Wittenberge;

21 września – M. Szlęzak dbyła naradę z dyrektorami PM, SP i gimnazjów.: część I szkoleniowa w zakresie bezpieczeństwa p.pożarowego (prowadzący komendant PPSP Marek Kaczmarczyk), część II dot. opracowania harmonogramu konkursów i prezentacji międzyszkolnych;

23 września – M. Szlęzak spotkała się z dyrekcją Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum w sprawie bieżącego i przyszłego funkcjonowania tych placówek w naszym mieście;

24 września – M. Szlęzak uczestniczyła w jubileuszu 60-lecia Koła Polskiego Związku Głuchych przy Terenowym Ośrodku Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Osób Niesłyszących w Starachowicach (impreza odbyła się w sali Olimpia UM);

24 września – spotkałem się z uczestnikami II Otwartych Mistrzostw Polski LOK w Płetwonurkowaniu oraz wręczyłem puchary zwycięzcom w poszczególnych konkurencjach;

24 września – uczestniczyłem wraz z M. Szlęzak w podsumowaniu projektu pięciu powiatów „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego” (impreza na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach);

26 września – spotkałem się z prezydentem Skarżyska- Kamiennej oraz burmistrzem Końskich. Spotkanie dotyczyło spraw gospodarki odpadami w związku z wprowadzeniem nowego planu gospodarki odpadami na terenie województwa świętokrzyskiego;

27 września – M. Szlęzak wraz z przewodniczącym RM Zbigniewem Rafalskim wzięli udział w posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta podsumowującym działalność w roku szkolnym 2010/2011;

27 września – w imieniu władz samorządowych, sekretarz urzędu Wojciech Wiśnios uczestniczył w uroczystościach przy kapliczce Św. Jacka zwiazanych z obchodami 72. rocznicy powstania Podziemnego Państwa Polskiego;

28 września – Wojciech Wiśnios uczestniczył w uroczystym ślubowaniu pierwszych klas mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego, które odbyło się w Kielcach;

28 września – M. Szlęzak spotkała się na zlocie w PTTK z uczestnikami II Rajdu Dziecięcego Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej ph. „Jesienne wędrowanie w hołdzie Naszym Bohaterom" (rajd zorganizowany przez SP 12 i 12 Drużynę Harcerską przy współpracy PTTK dla dzieci z klas "0" szkół podstawowych i przedszkoli);

28 września – spotkałem się z prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego oraz przedstawicielami spółki prowadzącej wysypisko odpadów komunalnych w miejscowości Janik. Spotkanie dotyczyło spraw związanych z nowym planem gospodarowania odpadami w województwie świętokrzyskim.

28 września – M. Szlęzak uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy staroście starachowickim (tematyka: realizacja rządowego programu „Razem bezpieczniej” oraz prezentacja projektów i inicjatyw podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa);

29 września – M. Szlęzak uczestniczyła w spotkaniu z gośćmi z Darmstadt w Niemczech, przebywającymi w Starachowicach na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu

2022-09-26

Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu

Gmina Starachowice serdecznie zaprasza do aktywnego udziału w badaniu zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu społeczności lokalnej Starachowic.
Młodzi rozmawiają o patriotyzmie

2022-09-25

Młodzi rozmawiają o patriotyzmie

Na zaproszenie Młodzieżowej Rady Miasta do Starachowic zawitała młodzież z kilku krajów Europy. Byli przedstawiciele Grecji, Macedonii Północnej, Włoch, Portugalii, Czech oraz Łotwy. Młodzi ludzie przyjechali, aby porozmawiać oraz wymienić się poglądami na temat kondycji patriotyzmu na Starym Kontynencie i zagrożeniach płynących z nacjonalizmu. Wydarzenie odbyło się w gościnnych murach Muzeum Przyrody i Techniki.
Nowe łazienki dla przedszkolaków z

2022-09-25

Nowe łazienki dla przedszkolaków z "czternastki"

Skrzaty i Biedronki z Przedszkola Miejskiego nr 14 doczekały się remontu łazienek w swoim ukochanym przedszkolu. Gmina Starachowice wyremontowała dwie łazienki w placówce. To kolejna inwestycja gminna służąca poprawie warunków w starachowickich przedszkolach.
Konsultacje dotyczące rozwoju mieszkalnictwa

2022-09-20

Konsultacje dotyczące rozwoju mieszkalnictwa

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zachęca do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania strategii gospodarowania i rozwoju mieszkalnictwa w Starachowicach, prowadzonych przez Politechnikę Warszawską w ramach projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
Starachowice liderem zrównoważonej mobilności

2022-09-18

Starachowice liderem zrównoważonej mobilności

Już po raz piąty miasto Starachowice włącza się w organizację Europejskiego Tygodnia Mobilności. Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez Komisję Europejską promująca zrównoważony transport. W tym roku działania edukacyjne i profilaktyczne będą skierowane przede wszystkim do dzieci z lokalnych przedszkoli.
W Starachowicach o szlaku turystyki postindustrialnej „Żelazne doliny”

2022-09-17

W Starachowicach o szlaku turystyki postindustrialnej „Żelazne doliny”

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach odbyły się kolejne warsztaty diagnostyczne będące częścią przygotowań do opracowania „Planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miast i gmin – członków MOF-u oraz doradcy Związku Miast Polskich.
Za zmarłych zesłańców polskich „na nieludzkiej ziemi”. Obchody Dnia Sybiraka

2022-09-17

Za zmarłych zesłańców polskich „na nieludzkiej ziemi”. Obchody Dnia Sybiraka

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, Związek Sybiraków Koło w Starachowicach, społeczność Szkoły Podstawowej nr 11 im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Starachowicach Park Kultury zapraszają na obchody Dnia Sybiraka i 83 rocznicy napaści ZSRR na Polskę.
Starachowickie dobre praktyki

2022-09-16

Starachowickie dobre praktyki

Starachowickie Centrum Usług Społecznych jest w wielu miejscach w kraju, stawiane jako przykład dobrych praktyk w kwestii polityki społecznej. W celu wymiany doświadczeń i poznania szczegółów funkcjonowania Centrum do naszego miasta zawitała delegacja z gminy Skawina.
Nagrody dla starachowickich uczniów

2022-09-15

Nagrody dla starachowickich uczniów

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek przyznał nagrody finansowe dla uczniów starachowickich szkół podstawowych za wysokie wyniki w nauce. Finansowe wsparcie otrzymała czwórka uczniów.
Budowa zaplecza sportowego na finiszu

2022-09-11

Budowa zaplecza sportowego na finiszu

Dobiega końca budowa zaplecza sportowego przy ul. Szkolnej. Inwestycja była niezwykle potrzebna szczególnie dla sportowców korzystających zarówno ze stadionu jak i boisk piłkarskich. Budynek będzie integralną częścią Zespołu Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych „Stadion”, a jego administrowaniem będzie zajmował się starachowicki MOSiR.