JUŻ W KIOSKU

Grudniowa sesja starachowickiej Rady Miejskiej

2021-12-15 11:55:54

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W najbliższy piątek (17 grudnia) w sali Olimpia Urzędu Miejskiego odbędą się obrady Rady Miejskiej w Starachowicach, początek godz. 9.00. Sesja transmitowana będzie na żywo na kanale Telewizji Ratusz, na stronie: www.starachowice.eu w zakładce Telewizja Ratusz - „sesja na żywo”.

fot. Gazeta Starachowicka

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr XI/2021 z sesji Rady Miejskiej w dniu 29 października 2021 r.

5. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

6. Projekt budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok:

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej (bez załączników) wraz z uzasadnieniem Prezydenta Miasta,

2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczącej projektu budżetu,

3) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Starachowice na 2022 rok,

4) odczytanie opinii i wniosków stałych Komisji Rady Miejskiej o projekcie budżetu,

5) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta do opinii i wniosków komisji Rady Miejskiej o projekcie budżetu,

6) debata – w tym dyskusja nad wniesionymi poprawkami do projektu budżetu i ich przegłosowanie,

7) głosowanie uchwały budżetowej.

7. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2022 - 2040:

1) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starachowice na lata 2022 - 2040,

2) głosowanie.

8. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Starachowicach na 2022 rok.

9. Plany pracy komisji stałych RM na I półrocze 2022 r.:

1) Komisja Finansów i Budżetu,

2) Komisja Gospodarcza,

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu.

10. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok,

2) w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,

3) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Starachowicach na 2022 rok,

4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Starachowice na lata 2022 – 2026.

11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

12. Odpowiedzi na interpelacje.

13. Komunikaty.

14. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ: https://bit.ly/3s47mr3

/informator UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Styczniowe obrady Rady Miejskiej w Starachowicach

2022-01-27

Styczniowe obrady Rady Miejskiej w Starachowicach

W piątek, 28 stycznia br. o godzinie 9:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. W związku z epidemią podczas sesji prosimy o zachowanie szczególnych środki ostrożności. Rekomendujemy obejrzenie sesji na żywo poprzez transmisję na stronie Telewizji Ratusz Starachowice: //www.youtube.com/c/TelewizjaRatuszStarachowice 
Dotacje dla klubów i stowarzyszeń

2022-01-27

Dotacje dla klubów i stowarzyszeń

Finansowe wsparcie dla 65 projektów, dotacje z budżetu Gminy Starachowice o wartości ponad 1,2 miliona złotych i możliwość realizacji zadań publicznych od stycznia 2022 roku – to najważniejsze rozstrzygnięcia kolejnego konkursu dotacyjnego na wsparcie działalności dla naszych stowarzyszeń i klubów sportowych. Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek przyznał dotacje na realizację zadań publicznych w 2022 roku na łączną wartość 1.211.550 złotych.
Starachowice	  na piątym miejscu w krajowym rankingu

2022-01-26

Starachowice na piątym miejscu w krajowym rankingu

- Po raz kolejny dowodzimy temu, że Starachowice nie stoją w miejscu. Dotarła do nas informacja, że Starachowice zajęły 5 miejsce w  prestiżowym, ogólnopolskim rankingu Programu „Plan Działań Dla Miast – Modelowa Lokalność”, czyli inicjatywie Instytutu Rozwoju Miast i Regionów – mówi Prezydent Miasta Marek Materek. - Możemy być z siebie dumni. To wyraz uznania dla naszego miasta – dodaje prezydent.
Komunikat w sprawie organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim

2022-01-24

Komunikat w sprawie organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim

W związku z utrzymującym się w kraju stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo, kierując się dobrem zarówno interesantów, jak i urzędników, starachowicki magistrat zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie do minimum.
Młodzi o europejskim rynku pracy

2022-01-17

Młodzi o europejskim rynku pracy

W ciągu ostatnich kilku lat Unia Europejska zdecydowanie wzmocniła swoją politykę ukierunkowaną na osoby młode. W związku z tym Gmina Starachowice wspólnie z Fundacją Centrum im. Bronisława Geremka w minionym tygodniu (13-14 stycznia) zorganizowała dwudniowe warsztaty dotyczące transformacji rynku pracy oraz gospodarki w ramach projektu "Mix the Bubbles".
Pomoc Gminy Starachowice w usunięciu azbestu

2022-01-13

Pomoc Gminy Starachowice w usunięciu azbestu

Uwaga właściciele wyrobów i odpadów azbestowych – ruszył nabór wniosków na 2022 rok. Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Starachowice.
Paweł ,,LOJAK

2022-01-12

Paweł ,,LOJAK" Kozarzewski przyleci do Starachowic

W ramach wydarzenia "Spotkanie z Pasją Gwiazdy Sportu Lotniczego" organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, z mieszkańcami spotka się wyjątkowy gość - motoparalotniowy Mistrz Polski, Europy i Świata!
Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

2022-01-09

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego w Starachowicach co roku organizuje uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Przygotowanie uroczystości wiąże się z procedurą trwająca kilka miesięcy, tj. wystąpieniem do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a następnie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie odznaczeń i dyplomów za długoletnie pożycie małżeńskie.
Zaproszenie na warsztaty Mix the Bubbles

2022-01-08

Zaproszenie na warsztaty Mix the Bubbles

Gmina Starachowice wspólnie z Fundacją Centrum im. Bronisława Geremka serdecznie zaprasza osoby do 35. roku życia do udziału w dwudniowych warsztatach dotyczących transformacji rynku pracy oraz gospodarki w ramach projektu "Mix the Bubbles", które odbędą się w dniach 13-14 stycznia 2022 r. w godz. 9:30 – 15:00.
Dodatek Osłonowy w CUS

2022-01-06

Dodatek Osłonowy w CUS

Od dnia 10.01.2022r. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Centrum Usług Społecznych, przy ul. Majówka 21a, pokój nr 1 na parterze, będzie realizował wypłatę dodatku osłonowego. Mieszkańcy Gminy Starachowice mogą składać wnioski o przyznanie tej formy rządowej pomocy zarówno w tradycyjnej formie papierowej lub drogą elektroniczną (wniosek można składać za pośrednictwem profilu zaufanego, w innym przypadku wniosek musi być podpisany podpisem elektronicznym).