JUŻ W KIOSKU

Grudniowa sesja starachowickiej Rady Miejskiej

2021-12-15 11:55:54

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W najbliższy piątek (17 grudnia) w sali Olimpia Urzędu Miejskiego odbędą się obrady Rady Miejskiej w Starachowicach, początek godz. 9.00. Sesja transmitowana będzie na żywo na kanale Telewizji Ratusz, na stronie: www.starachowice.eu w zakładce Telewizja Ratusz - „sesja na żywo”.

fot. Gazeta Starachowicka

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr XI/2021 z sesji Rady Miejskiej w dniu 29 października 2021 r.

5. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

6. Projekt budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok:

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej (bez załączników) wraz z uzasadnieniem Prezydenta Miasta,

2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczącej projektu budżetu,

3) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Starachowice na 2022 rok,

4) odczytanie opinii i wniosków stałych Komisji Rady Miejskiej o projekcie budżetu,

5) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta do opinii i wniosków komisji Rady Miejskiej o projekcie budżetu,

6) debata – w tym dyskusja nad wniesionymi poprawkami do projektu budżetu i ich przegłosowanie,

7) głosowanie uchwały budżetowej.

7. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2022 - 2040:

1) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starachowice na lata 2022 - 2040,

2) głosowanie.

8. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Starachowicach na 2022 rok.

9. Plany pracy komisji stałych RM na I półrocze 2022 r.:

1) Komisja Finansów i Budżetu,

2) Komisja Gospodarcza,

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu.

10. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok,

2) w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,

3) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Starachowicach na 2022 rok,

4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Starachowice na lata 2022 – 2026.

11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

12. Odpowiedzi na interpelacje.

13. Komunikaty.

14. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ: https://bit.ly/3s47mr3

/informator UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

2022-09-29

Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

W piątek (30 września) o godzinie 9.00 w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja starachowickiej Rady Miejskiej. Obrady, można oglądać online, pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm
Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu

2022-09-26

Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu

Gmina Starachowice serdecznie zaprasza do aktywnego udziału w badaniu zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu społeczności lokalnej Starachowic.
Młodzi rozmawiają o patriotyzmie

2022-09-25

Młodzi rozmawiają o patriotyzmie

Na zaproszenie Młodzieżowej Rady Miasta do Starachowic zawitała młodzież z kilku krajów Europy. Byli przedstawiciele Grecji, Macedonii Północnej, Włoch, Portugalii, Czech oraz Łotwy. Młodzi ludzie przyjechali, aby porozmawiać oraz wymienić się poglądami na temat kondycji patriotyzmu na Starym Kontynencie i zagrożeniach płynących z nacjonalizmu. Wydarzenie odbyło się w gościnnych murach Muzeum Przyrody i Techniki.
Nowe łazienki dla przedszkolaków z

2022-09-25

Nowe łazienki dla przedszkolaków z "czternastki"

Skrzaty i Biedronki z Przedszkola Miejskiego nr 14 doczekały się remontu łazienek w swoim ukochanym przedszkolu. Gmina Starachowice wyremontowała dwie łazienki w placówce. To kolejna inwestycja gminna służąca poprawie warunków w starachowickich przedszkolach.
Konsultacje dotyczące rozwoju mieszkalnictwa

2022-09-20

Konsultacje dotyczące rozwoju mieszkalnictwa

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zachęca do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania strategii gospodarowania i rozwoju mieszkalnictwa w Starachowicach, prowadzonych przez Politechnikę Warszawską w ramach projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
Starachowice liderem zrównoważonej mobilności

2022-09-18

Starachowice liderem zrównoważonej mobilności

Już po raz piąty miasto Starachowice włącza się w organizację Europejskiego Tygodnia Mobilności. Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez Komisję Europejską promująca zrównoważony transport. W tym roku działania edukacyjne i profilaktyczne będą skierowane przede wszystkim do dzieci z lokalnych przedszkoli.
W Starachowicach o szlaku turystyki postindustrialnej „Żelazne doliny”

2022-09-17

W Starachowicach o szlaku turystyki postindustrialnej „Żelazne doliny”

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach odbyły się kolejne warsztaty diagnostyczne będące częścią przygotowań do opracowania „Planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miast i gmin – członków MOF-u oraz doradcy Związku Miast Polskich.
Za zmarłych zesłańców polskich „na nieludzkiej ziemi”. Obchody Dnia Sybiraka

2022-09-17

Za zmarłych zesłańców polskich „na nieludzkiej ziemi”. Obchody Dnia Sybiraka

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, Związek Sybiraków Koło w Starachowicach, społeczność Szkoły Podstawowej nr 11 im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Starachowicach Park Kultury zapraszają na obchody Dnia Sybiraka i 83 rocznicy napaści ZSRR na Polskę.
Starachowickie dobre praktyki

2022-09-16

Starachowickie dobre praktyki

Starachowickie Centrum Usług Społecznych jest w wielu miejscach w kraju, stawiane jako przykład dobrych praktyk w kwestii polityki społecznej. W celu wymiany doświadczeń i poznania szczegółów funkcjonowania Centrum do naszego miasta zawitała delegacja z gminy Skawina.
Nagrody dla starachowickich uczniów

2022-09-15

Nagrody dla starachowickich uczniów

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek przyznał nagrody finansowe dla uczniów starachowickich szkół podstawowych za wysokie wyniki w nauce. Finansowe wsparcie otrzymała czwórka uczniów.