JUŻ W KIOSKU

Gmina wspiera „Starachowickie Podwórka”

2023-03-24 08:30:00

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Rusza kolejna edycja programu „Starachowickie Podwórka”. Realizowany od 2016 roku program cieszy się dużą popularnością wśród starachowickich wspólnot mieszkaniowych, które w ramach programu otrzymują wsparcie na budowę miejsc postojowych, chodników czy modernizacji dróg dojazdowych na naszych osiedlach. W tegorocznym naborze wnioski należy składać do 11 kwietnia.

Celem programu „Starachowice podwórka” jest wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie polepszenia standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców Starachowic poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności otoczenia budynków Wspólnot Mieszkaniowych. Programem mogą zostać objęte nieruchomości stanowiące własność Gminy Starachowice przylegające do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, do których Wspólnota uzyskała tytuł prawny w postaci umowy dzierżawy lub użyczenia.

Zgodnie z regulaminem programu, gmina może współfinansować projekty obejmujące budowę, remont ciągów pieszych, zieleńców i placów zabaw oraz zakup i montaż urządzeń małej architektury. W ramach realizowanych projektów mogą być również tworzone miejsca postojowe dla samochodów osobowych, place utwardzone oraz dojścia i dojazdy.

Finansowanie projektów

Współfinansowanie Projektu przez Gminę nie może przekroczyć 70% wartości Projektu ustalonej wspólnie przez Wnioskodawcę i Gminę Starachowice, w oparciu o przedłożony przez Wnioskodawcę kosztorys. Maksymalna kwota współfinansowania nie może być wyższa niż 35.000 zł brutto.

Projekt nie może być dzielony na części celem uzyskania wyższego współfinansowania Projektu udzielonego przez Gminę Starachowice. O kolejne współfinansowanie Projektu realizowanego na danej nieruchomości można ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 1 roku od daty rozliczenia poprzedniego Projektu.

Tryb wyboru projektów

Gmina Starachowice corocznie ogłasza konkurs na wybór Projektów, które mają zostać objęte współfinansowaniem przez Gminę Starachowice, z terminem składania wniosków do 10 kwietnia danego roku. Z uwagi, iż w tym roku dzień ten wypada w dzień wolny (Poniedziałek Wielkanocny) – termin składania wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami upływa 11 kwietnia (wtorek).

Wnioski złożone w terminie rozpatrywane są przez komisję do dnia 30 kwietnia. Lista projektów wybranych przez Komisję zostanie ogłoszona przez kierownika Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz na tablicy ogłoszeń Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach w terminie do dnia 10 maja.

Realizacja projektu

Wyboru Wykonawcy projektu dokonuje Gmina Starachowice, która zawiera ze Wspólnotą Mieszkaniową, której Projekt został wybrany w konkursie, umowę o wykonanie Projektu. W umowie tej Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania przelewu środków finansowych, w terminie dwóch tygodni od podpisania umowy, na podane konto Gminy Starachowice, w wysokości odpowiadającej wkładowi Wnioskodawcy w realizację zadania Projektu.

Dodatkowych informacji dotyczących programu udzielą Państwu pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, tel. 41-273-82-32.

/źródło: UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Wykorzystajmy potencjał turystyczny Starachowic

2023-06-09

Wykorzystajmy potencjał turystyczny Starachowic

- Budujemy pozytywny wizerunek miasta po to, aby ludzie mieli świadomość, że jesteśmy miastem, które warto wybrać i tu zamieszkać. Starachowice mogą być idealnym miejscem do życia, ale również aktywnego wypoczynku turystycznego. Jesteśmy gotowi do kolejnych zmian, by stać się świętokrzyską perełką – zapewnia Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek po zakończeniu pierwszego z cyklu spotkań „Porozmawiajmy o turystyce”, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych oraz branży hotelarskiej i usługowej.
Świętujemy 400-lecie

2023-06-07

Świętujemy 400-lecie

Starachowice przygotowują się do świętowania 400-lecia wydania przywileju lokacyjnego Wierzbnika, będącego kolebką miasta nad Kamienną. Liczne wydarzenia kulturalne i sportowe, publikacje naukowe, koncerty czy inscenizacje historyczne będą przypominać o niezwykłym jubileuszu. Obchody rozpoczną się już we wrześniu tego roku i potrwają do kolejnych Dni Starachowic na zakończenie wakacji 2024 roku.
Środa dniem handlowym na miejskim targowisku

2023-06-06

Środa dniem handlowym na miejskim targowisku

Administracja Targowiska Miejskiego w Starachowicach informuje, że ze względu na Święto Bożego Ciała tradycyjnie przypadające w czwartek (8 czerwca) handel na Targowisku Miejskim zostaje przełożony na środę (7 czerwca). 
Wybory ławników

2023-06-05

Wybory ławników

Do końca października Rada Miejska w Starachowicach dokona wyboru ławników sądowych. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w terminie do 30 czerwca 2023 roku. 
Budżet Obywatelski 2024

2023-06-03

Budżet Obywatelski 2024

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Starachowice. Wspólnie wybieramy projekty do realizacji na 2024 rok. Propozycje projektu do zrealizowania może zgłosić każdy zameldowany mieszkaniec miasta, który ukończył 16 rok życia. Wnioski należy zgłaszać do 30 czerwca – bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców UM lub internetowo za pośrednictwem nowej strony Budżetu Obywatelskiego.
Kolejne starachowickie małżeństwa z 50-letnim stażem

2023-06-01

Kolejne starachowickie małżeństwa z 50-letnim stażem

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania. Złote Gody to jednak rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Niezwykłe uroczystości jubileuszowe mają za sobą kolejne starachowickie małżeństwa z 50-letnim stażem.
Debata nad raportem o stanie gminy

2023-05-30

Debata nad raportem o stanie gminy

Na sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 25 maja 2023 r., Prezydent Miasta Starachowice przedstawił raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku 2022 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. W czerwcu odbędzie się debata nad przedstawionym raportem.

2023-05-27

"Starachowicka Strzała" - będą objazdy autobusów!

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach – Komunikacja Miejska informuje, że w niedzielę (28 maja) w godzinach 10:30-14:30 w związku z organizowaną imprezą kolarską „Starachowicka Strzała” nastąpią zmiany w kursowaniu autobusów linii nr 0, 2, 7 oraz 19.
Majowa sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad

2023-05-24

Majowa sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad

W czwartek (25 maja br.) o godz. 9.00 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego odbędzie się kolejna w tym roku sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Posiedzenie radnych, będzie można oglądać online pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm
E-usługi ułatwią życie mieszkańców

2023-05-22

E-usługi ułatwią życie mieszkańców

Gmina Starachowice rozpoczęła kolejny etap realizacji wielkiego projektu e-usług, który w znaczący sposób zwiększa dostępność mieszkańców do załatwiania wielu spraw urzędowych przez internet. Trzeci etap tych działań to między innymi wprowadzenie systemu telefonii VOIP. Telefonia jest gwarantem poprawy jakości obsługi mieszkańca, oszczędności w gminnym budżecie i poprawy cyberbezpieczeństwa.