JUŻ W KIOSKU

Dodatek Osłonowy w CUS

2022-01-06 11:02:30

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Od dnia 10.01.2022r. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Centrum Usług Społecznych, przy ul. Majówka 21a, pokój nr 1 na parterze, będzie realizował wypłatę dodatku osłonowego. Mieszkańcy Gminy Starachowice mogą składać wnioski o przyznanie tej formy rządowej pomocy zarówno w tradycyjnej formie papierowej lub drogą elektroniczną (wniosek można składać za pośrednictwem profilu zaufanego, w innym przypadku wniosek musi być podpisany podpisem elektronicznym).

źródło. UM Starachowice

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2022r. WNIOSKI, KTÓRE WPŁYNĄ PO TYM DNIU BĘDĄ POZOSTAWIONE BEZ ROZPATRZENIA

Dodatek osłonowy przysługuje:

- osobie prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe, której dochód nie przekracza 2100 zł netto,

- osobie w wieloosobowym gospodarstwie domowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł netto na osobę.

Dochód ustala się na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 3 pkt 1; t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 111 z późn. zm.).

Dla wniosków, które zostaną złożone do dnia 31.07.2022r. rokiem bazowym do wyliczenia dochodu jest za rok 2020.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

- 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

- 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

- 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

- 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania domu jest paliwo stałe tj węgiel lub ekogroszek (UWAGA: aby skorzystać z dodatku osłonowego w wyższej wysokości niezbędny jest wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) dodatek osłonowy wynosi rocznie:

- 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

- 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

- 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

- 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

WAŻNE Dodatek osłonowy otrzymają także rodziny, których dochód przekroczy ustawowe kryterium dochodowe, będzie on wyliczony zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę

Wnioski, które zostaną złożone do dnia 31 stycznia bieżącego roku i przejdą pozytywną weryfikację zostaną załatwione załatwione przez wypłatę dodatku w dwóch równych ratach, natomiast wnioski złożone w okresie od 01.02.2022r. do 31.10.2022r. będą wypłacane jednorazowo (pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego).

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Osoba wnioskująca o dodatek osłonowy otrzyma informację na wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

WAŻNE - nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pod nr telefonu:

274-71-92 - Informacja

273-74-00 - Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Wzór wniosku do pobrania poniżej:

wzór_wniosku_o_wypłate_dodatku_osłonowego.pdf

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dot. dodatku osłonowego, który stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Szczegóły na stronie: //www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

/komunikat prasowy UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Przeżyli ze sobą tyle lat

2022-08-12

Przeżyli ze sobą tyle lat

Jak pisał polski poeta Konstanty Ildefons Gałczyński: "Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”. I już od 50 lat tę drogę przemierza 8 par z Gminy Starachowice, które w tym roku obchodzą Jubileusz 50 - lecia Pożycia Małżeńskiego.
Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu społeczności lokalnej Starachowic

2022-08-11

Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu społeczności lokalnej Starachowic

Urząd Miejski w Starachowicach zaprasza do wypełnienia ankiety mającej na celu poznanie opinii mieszkańców Starachowic oraz osób pracujących lub prowadzących firmę w tym mieście na temat działań związanych z adaptacją do zmian klimatu.
Eko Szkoła - nowa jakość edukacji

2022-08-09

Eko Szkoła - nowa jakość edukacji

Gmina Starachowice zmierza do finalizacji prac nad końcowym opracowaniem projektu zagospodarowania przyszłej Eko Szkoły w Szkole Podstawowej nr 11.
Dotacje dla klubów sportowych

2022-08-07

Dotacje dla klubów sportowych

Prezydent Miasta Starachowice przyznał dotacje na zadania publiczne związane z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku. Łączna wartość dotacji przyznanych starachowickim organizacjom pozarządowym wyniosła 268 500 złotych.
Przy

2022-08-07

Przy "Pałacyku" prace idą pełną parą

Stuletni "Pałacyk” w Starachowicach zmienia swoje oblicze. Na placu przy ul. Konstytucji 3 Maja coraz wyraźniej widać już zarysy nowego skrzydła i łącznika, które powstają przy dotychczasowym budynku. Po zakończeniu wszystkich prac niszczejący od lat obiekt ma szansę odzyskać dawny blask i ponownie stać się tętniącym życiem miejscem spotkań.
Dni Starachowic 2022 z gwiazdami

2022-08-03

Dni Starachowic 2022 z gwiazdami

Po dwóch latach przerwy powracają lubiane przez mieszkańców Dni Starachowic 2022, w tym roku z dodatkową atrakcją - MANią Biegania.
Uroczystości w 79. rocznicę

2022-08-03

Uroczystości w 79. rocznicę

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Starachowice, Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek oraz Park Kultury zapraszają do udziału w obchodach 79. rocznicy rozbicia aresztu w Starachowicach przez żołnierzy Armii Krajowej pod dowództwem ppor. Antoniego Hedy „Szarego”.
Piękne rzeźby młodych artystów

2022-08-02

Piękne rzeźby młodych artystów

Kolejna grupa zdolnych, młodych starachowiczan ukończyła Letnią Szkółkę Rzeźbiarską prowadzoną przez Kazimierza Kopcia. Przez cały lipiec dzieci i młodzież mogli doskonalić swoje umiejętności w ramach zajęć rzeźbiarskich w pracowni przy ulicy Leśnej.
W Starachowicach o współpracy 17 gmin

2022-07-28

W Starachowicach o współpracy 17 gmin

W sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach, w środę (27 lipca) odbyły się warsztaty diagnostyczne w ramach opracowania „Planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy”.
Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

2022-07-25

Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

We wtorek (26 lipca) o godz. 14.00 w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja starachowickiej Rady Miejskiej. Obrady można oglądać online, pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm