JUŻ W KIOSKU

Dodatek Osłonowy w CUS

2022-01-06 11:02:30

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Od dnia 10.01.2022r. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Centrum Usług Społecznych, przy ul. Majówka 21a, pokój nr 1 na parterze, będzie realizował wypłatę dodatku osłonowego. Mieszkańcy Gminy Starachowice mogą składać wnioski o przyznanie tej formy rządowej pomocy zarówno w tradycyjnej formie papierowej lub drogą elektroniczną (wniosek można składać za pośrednictwem profilu zaufanego, w innym przypadku wniosek musi być podpisany podpisem elektronicznym).

źródło. UM Starachowice

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2022r. WNIOSKI, KTÓRE WPŁYNĄ PO TYM DNIU BĘDĄ POZOSTAWIONE BEZ ROZPATRZENIA

Dodatek osłonowy przysługuje:

- osobie prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe, której dochód nie przekracza 2100 zł netto,

- osobie w wieloosobowym gospodarstwie domowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł netto na osobę.

Dochód ustala się na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 3 pkt 1; t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 111 z późn. zm.).

Dla wniosków, które zostaną złożone do dnia 31.07.2022r. rokiem bazowym do wyliczenia dochodu jest za rok 2020.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

- 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

- 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

- 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

- 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania domu jest paliwo stałe tj węgiel lub ekogroszek (UWAGA: aby skorzystać z dodatku osłonowego w wyższej wysokości niezbędny jest wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) dodatek osłonowy wynosi rocznie:

- 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

- 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

- 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

- 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

WAŻNE Dodatek osłonowy otrzymają także rodziny, których dochód przekroczy ustawowe kryterium dochodowe, będzie on wyliczony zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę

Wnioski, które zostaną złożone do dnia 31 stycznia bieżącego roku i przejdą pozytywną weryfikację zostaną załatwione załatwione przez wypłatę dodatku w dwóch równych ratach, natomiast wnioski złożone w okresie od 01.02.2022r. do 31.10.2022r. będą wypłacane jednorazowo (pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego).

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Osoba wnioskująca o dodatek osłonowy otrzyma informację na wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

WAŻNE - nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pod nr telefonu:

274-71-92 - Informacja

273-74-00 - Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Wzór wniosku do pobrania poniżej:

wzór_wniosku_o_wypłate_dodatku_osłonowego.pdf

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dot. dodatku osłonowego, który stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Szczegóły na stronie: //www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

/komunikat prasowy UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Młodzi o europejskim rynku pracy

2022-01-17

Młodzi o europejskim rynku pracy

W ciągu ostatnich kilku lat Unia Europejska zdecydowanie wzmocniła swoją politykę ukierunkowaną na osoby młode. W związku z tym Gmina Starachowice wspólnie z Fundacją Centrum im. Bronisława Geremka w minionym tygodniu (13-14 stycznia) zorganizowała dwudniowe warsztaty dotyczące transformacji rynku pracy oraz gospodarki w ramach projektu "Mix the Bubbles".
Pomoc Gminy Starachowice w usunięciu azbestu

2022-01-13

Pomoc Gminy Starachowice w usunięciu azbestu

Uwaga właściciele wyrobów i odpadów azbestowych – ruszył nabór wniosków na 2022 rok. Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Starachowice.
Paweł ,,LOJAK

2022-01-12

Paweł ,,LOJAK" Kozarzewski przyleci do Starachowic

W ramach wydarzenia "Spotkanie z Pasją Gwiazdy Sportu Lotniczego" organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, z mieszkańcami spotka się wyjątkowy gość - motoparalotniowy Mistrz Polski, Europy i Świata!
Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

2022-01-09

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego w Starachowicach co roku organizuje uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Przygotowanie uroczystości wiąże się z procedurą trwająca kilka miesięcy, tj. wystąpieniem do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a następnie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie odznaczeń i dyplomów za długoletnie pożycie małżeńskie.
Zaproszenie na warsztaty Mix the Bubbles

2022-01-08

Zaproszenie na warsztaty Mix the Bubbles

Gmina Starachowice wspólnie z Fundacją Centrum im. Bronisława Geremka serdecznie zaprasza osoby do 35. roku życia do udziału w dwudniowych warsztatach dotyczących transformacji rynku pracy oraz gospodarki w ramach projektu "Mix the Bubbles", które odbędą się w dniach 13-14 stycznia 2022 r. w godz. 9:30 – 15:00.
Targ przełożony na środę

2022-01-04

Targ przełożony na środę

Urząd Miejski informuje...
Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do magistratu

2021-12-24

Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do magistratu

Z Betlejemskim Światełkiem Pokoju, Urząd Miejski w Starachowicach odwiedzili przedstawiciele Hufca Starachowice z komendantem phm. Konradem Ćwikiem na czele. Światełko dla mieszkańców Starachowic przekazali Zastępcy Prezydenta Miasta Ewie Skibie.   
Konkurs na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach

2021-12-22

Konkurs na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach

Prezydent Starachowic Marek Materek ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adolfa Dygasińskiego w Starachowicach. Czas na składanie ofert upływa 10 stycznia 2022 roku.
Nowy wóz dla OSP Michałów

2021-12-21

Nowy wóz dla OSP Michałów

Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy marki Stolarczyk zasilił bazę sprzętową jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na osiedlu Michałów. Nowy nabytek strażaków kosztował 824 000 zł. W uroczystym przekazaniu samochodu, które odbyło się w sobotę (18 grudnia), uczestniczyli przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych oraz strażacy i mieszkańcy. Do tej pory, strażacy OSP Michałów, do swojej dyspozycji mieli dwa auta, jedno z 1998 r., a drugie z 1993 r.