JUŻ W KIOSKU

Pierwsza sesja Rady Powiatu VII kadencji. Piotr Babicki starostą

2024-05-07 18:03:33

Ocena:

4/5 | 1 głosów

W starachowickim Starostwie Powiatowym we wtorek (7 maja) odbyło się uroczyste, pierwsze posiedzenie Rady Powiatu. Radni otrzymali akty zaświadczające o ich wyborze i złożyli ślubowanie. Dokonano także wyboru starosty i Zarządu Powiatu oraz wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących powiatowej Rady. 

Zarząd Powiatu Starachowickiego. Na zdjęciu (od lewej): nieetatowa członkini Zarządu Joanna Żyśko, nieetatowa członkini Zarządu Aleksandra Piechota, starosta Piotr Babicki, wicestarosta Małgorzata Galas-Bąba, etatowy członek Zarządu Jarosław Samela / fot. Anna Ząbecka

Rada Powiatu liczy 21 radnych. W obecnej kadencji tworzą ją trzy kluby: Marka Materka (9 radnych) z przewodniczącym Sławomirem Rymarczykiem, Prawa i Sprawiedliwości im. Joanny Główki (6 radnych) z przewodniczącą Danutą Krępą, Klub Demokratyczny (4 radnych) z przewodniczącym Hubertem Michalskim oraz dwoje radnych niezrzeszonych. Mieszkańcy w wyborach samorządowych 2024 r. mandaty radnych powierzyli: 

KWW Marka Materka - Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Piotr Kruk, Marek Maciukajć, Jarosław Olech, Robert Sowula, Sławomir Rymarczyk, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona; 

KW Prawo i Sprawiedliwość - Przemysław Czaja, Konrad Kosiarski, Danuta Krępa, Rafał Lipiec, Dariusz Stachowicz, Mirosław Wojciechowski; 

Klub Demokratyczny - Iwona Koszarska-Zemła, Hubert Michalski, Jarosław Samela, Joanna Żyśko. 

Piotr Ambroszczyk, który do Rady Powiatu dostał się z listy KWW Marka Materka oraz Kinga Sawicka, która radną została z listy KW TST ogłosili, że w nowej kadencji będą radnymi niezależnymi.

***

W trakcie pierwszych obrad Rady Powiatu nowej kadencji został wybrany jej przewodniczący. Klubu zgłosiły dwie kandydatury: Bożeny Wrony z KWW Marka Materka oraz Dariusza Stachowicza z KW Prawo i Sprawiedliwość. W trakcie tajnego głosowania Bożena Wrona uzyskała 13 głosów "za", zaś na Dariusza Stachowicza głos oddało 7 radnych. Jeden głos został oddany jako wstrzymujący. Większością głosów przewodniczącą została Bożena Wrona. 

Na wiceprzewodniczących zgłoszeni zostali: Hubert Michalski (Klub Demokratyczny) – 15 "za", 0 "przeciw", 5 wstrzymujących się; Piotr Kruk (Klub Marka Materka) – 13 "za", 1 "przeciw", 6 wstrzymujących się; Dariusz Stachowicz (Klub PiS) – 6 "za", 11 "przeciw", 3 wstrzymujące się. 

Prezydium, obok przewodniczącego liczy dwóch wiceprzewodniczących. Głosami radnych zostali nimi: Hubert Michalski oraz Piotr Kruk. 

***

Radni powiatowi nowej kadencji wybrali także nowy Zarząd Powiatu. Na stanowisko starosty starachowickiego zgłoszona została jedna kandydatura, radnego Piotra Babickiego. Podczas tajnego głosowania zdobył on 14 głosów "za", 5 radnych było "przeciw", jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

- Mam zaszczyt podjąć to zobowiązanie. Za tym dzisiejszym sukcesem – chciałbym, żebyście państwo to usłyszeli – stoi drużyna. Serdecznie dziękuję wszystkim członkom i współpracownikom Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Materka, który mam przyjemność reprezentować. Dziękuje również liderowi naszego komitetu panu prezydentowi Markowi Materkowi za współpracę i za wsparcie w dalszym budowaniu i rozwoju powiatu starachowickiego. Mam przekonanie, że to będzie dobra kadencja, choć pewnie nie bez problemów. Jestem przekonany, że w gronie państwa radnych, w gronie nowego zarządu powiatu, włodarzy gmin naszego powiatu, jesteśmy w stanie wspólnie zrobić wiele dobrego dla rozwoju naszego samorządu. Będziemy sukcesywnie realizować nasz program wyborczy, oczywiście z poszanowaniem zasad ekonomii i finansów publicznych. Życzę nam wszystkim zgodnej współpracy dla dobra mieszkańców wszystkich gmin powiatu starachowickiego – powiedział starosta Piotr Babicki, który podziękował swojemu poprzednikowi Piotrowi Ambroszczykowi za czas rozwoju powiatu starachowickiego w okresie sprawowania przez niego tej funkcji. 

Następnie Piotr Babicki przedstawił kandydatów do Zarządu Powiatu. Jako kandydatkę na wicestarostę wskazał: Małgorzatę Galas-Bąbę. 

Zanim doszło do głosowania, głos zabrała przewodnicząca klubu PiS Danuta Krępa. Nie mówiła personalnie do Małgorzaty Galas-Bąby. Zwracała uwagę, że jej zdaniem w Zarządzie Powiatu powinny zasiadać osoby z „powiatowym” doświadczeniem. 

- Jestem zaskoczona, że kandydatem na wicestarostę jest osoba z zewnątrz. W pracy Zarządu Powiatu  ogromne znaczenie ma doświadczenie. Odpowiadamy za pewne kluczowe decyzje dotyczące jego rozwoju. Powinniśmy wziąć pod uwagę, żeby wybierać osoby, które miały z tym samorządem już do czynienia, a wśród nas są takie osoby. Państwo macie kierunek, że bierzecie wszystko, bez jakichkolwiek ustępstw. To się dzieje po raz kolejny. Moglibyście pokazać ludzką twarz, zachować zasady demokracji – powiedziała.

W tajnym głosowaniu nad kandydaturą Małgorzaty Galas-Bąby na wicestarostę powiatu radni oddali 13 głosów "za", 6 głosów "przeciw", jeden radny wstrzymał się od głosu. 

Rekomendowany przez Piotra Babickiego na etatowego członka Zarządu Powiatu Jarosław Samela został poparty przez 15 radnych, 4 osoby głosowały "przeciwne", jedna wstrzymała się od głosu.

Nieetatowymi członkami Zarządu Powiatu zostały Joanna Żyśko z Klubu Demokratycznego (14 głosów "za", 5 "przeciw", 1 wstrzymujący się) oraz Aleksandra Piechota z Klubu Marka Materka (13 głosów "za", 6 "przeciw", 1 wstrzymujący się). 

Podział obowiązków na osoby w Zarządzie Powiatu zostanie dokonany w formie uchwały. Nieoficjalnie mówi się, że starosta Piotr Babicki będzie odpowiedzialny za zdrowie; wicestarosta Małgorzata Galas-Bąba za inwestycje oraz wydział komunikacji, a  Jarosław Samela miałby zająć się oświatą.

***

Radni podjęli także uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących. Przedstawiają się one następująco:

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego: Stanisław Wojtan (przewodniczący); Piotr Kruk (wiceprzewodniczący); Przemysław Czaja; Konrad Kosiarski; Iwona Koszarska – Zemła; Hubert Michalski; Joanna Żyśko.

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej: Marek Maciukajć (przewodniczący); Robert Sowula (wiceprzewodniczący); Piotr Babicki; Przemysław Czaja; Piotr Kruk; Kinga Sawicka; Mirosław Wojciechowski.

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu: Sławomir Rymarczyk (przewodniczący); Iwona Koszarska – Zemła (wiceprzewodniczący); Piotr Ambroszczyk; Paweł Brzozowski; Rafał Lipiec; Jarosław Olech; Jarosław Samela; Kinga Sawicka; Dariusz Stachowicz.

Komisja Budżetu i Finansów: Robert Sowula (przewodniczący); Hubert Michalski (wiceprzewodniczący); Piotr Ambroszczyk; Piotr Babicki; Danuta Krępa; Rafał Lipiec; Jarosław Samela; Joanna Żyśko.

Komisja Rewizyjna: Paweł Brzozowski (przewodniczący); Sławomir Rymarczyk (wiceprzewodniczący); Konrad Kosiarski; Danuta Krępa; Marek Maciukajć.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Jarosław Olech (przewodniczący); Stanisław Wojtan (wiceprzewodniczący); Dariusz Stachowicz; Mirosław Wojciechowski. 

Na zdjęciu (od lewej): wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Kruk, przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Wrona, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Hubert Michalski 

RADNI RADY POWIATU

KLUB MARKA MATERKA

Piotr Babicki

Paweł Brzozowski

Piotr Kruk

Marek Maciukajć

Jarosław Olech

Robert Sowula

Sławomir Rymarczyk

Stanisław Wojtan

Bożena Wrona

KLUB PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI IM. JOANNY GŁÓWKI

Danuta Krępa

Przemysław Czaja

Konrad Kosiarski

Rafał Lipiec

Dariusz Stachowicz

Mirosław Wojciechowski

KLUB DEMOKRATYCZNY

Iwona Koszarska - Zemła

Hubert Michalski

Jarosław Samela

Joanna Żysko

RADNI NIEZALEŻNI

Kinga Sawicka

Piotr Ambroszczyk

fot. Anna Ząbecka / Gaz. Starachowicka

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Mieszkania w bloku przy al. Jana Pawła II przyznane

2024-05-16

Mieszkania w bloku przy al. Jana Pawła II przyznane

Wiadomo, kto dostanie mieszkanie w bloku komunalnym na osiedlu Południe w Starachowicach. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zakończyła swoje prace i przydzieliła 39 mieszkań dla rodzin, które zamieszkają w dogodnej lokalizacji i satysfakcjonujących warunkach. Lokale cieszyły się dużym zainteresowaniem. O przydział ubiegało się ponad 170 wnioskodawców.
Budynek handlowo-usługowy przy Kopalnianej. Niedługo ruszą prace

2024-05-16

Budynek handlowo-usługowy przy Kopalnianej. Niedługo ruszą prace

Wiosną 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Starachowicach przeprowadzono postępowanie dotyczące sprzedaży dwóch gminnych działek przy ul. Kopalnianej. Gmina chciała minimalne zyskać 345 tysięcy złotych. Ostatecznie z tych transakcji do budżetu miasta wpłynęło 580 tysięcy złotych.  
„Drzwi otwarte” dla przyszłych rodziców

2024-05-15

„Drzwi otwarte” dla przyszłych rodziców

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach zaprasza na kolejne w tym roku wydarzenie z cyklu „DRZWI OTWARTE”. Już 9 czerwca przyszli rodzice będą mogli zobaczyć od środka oddziały: Położniczo-Ginekologiczny z Salą Porodową i Neonatologiczny.
Minister Marzena Okła-Drewnowicz o opiece senioralnej

2024-05-14

Minister Marzena Okła-Drewnowicz o opiece senioralnej

O trzech filarach opieki senioralnej, jakimi będą bon senioralny, opieka stacjonarna i wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku, podczas poniedziałkowej (13 maja) wizyty w Starachowicach mówiła minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. 
Starachowiccy harcerze w wyjątkowym miejscu

2024-05-10

Starachowiccy harcerze w wyjątkowym miejscu

 Pięcioosobowa reprezentacja 38 Starachowickiej Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater w najbliższy poniedziałek wyjedzie do Włoch na Harcerską Wyprawę Pamięci na Monte Cassino. To nagroda za zdobycie „Złotej Jodły”, czyli odznaki najwyższego stopnia nadanej młodym ludziom przez Chorągiew Kielecką ZHP. 
Weronika w finale Miss Polski!

2024-05-09

Weronika w finale Miss Polski!

Starachowiczanka Weronika Nowak znalazła się w gronie 32 finalistek tegorocznego konkursu Miss Polski. Już 5 lipca w Nowym Sączu, podczas 35. jubileuszowej gali powalczy o koronę i tytuł najpiękniejszej Polki. 
Uwięziony we własnym, zamkniętym świecie... Mały Eryk ze Starachowic potrzebuje naszej pomocy

2024-05-09

Uwięziony we własnym, zamkniętym świecie... Mały Eryk ze Starachowic potrzebuje naszej pomocy

Rodzice 3-letniego Eryka Zarody ze Starachowic apelują o finansowe wsparcie zbiórki, której celem jest przeprowadzenie u ich dziecka badania genetycznego o nazwie WES.
Nowy Zarząd Powiatu. Kim są osoby wchodzące w jego skład?

2024-05-08

Nowy Zarząd Powiatu. Kim są osoby wchodzące w jego skład?

Podczas wtorkowego (7 maja) pierwszego posiedzenia Rady Powiat nowej kadencji wybrano Zarząd Powiatu. W jego skład wchodzą: starosta starachowicki Piotr Babicki, wicestarosta Małgorzata Galas-Bąba, członek Zarządu Powiatu Jarosław Samela oraz dwie nieetatowe członkinie Zarządu Powiatu: Joanna Żyśko, oraz Aleksandra Piechota.
Liczba wniosków przekracza liczbę mieszkań. Duże zainteresowanie lokalami na wynajem przy al. Jana Pawła II

2024-05-08

Liczba wniosków przekracza liczbę mieszkań. Duże zainteresowanie lokalami na wynajem przy al. Jana Pawła II

Liczba 170 wniosków złożonych przez chętnych na wynajem jednego z 39 lokali w bloku wybudowanym przy ul. Jana Pawła w Starachowicach świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na tanie mieszkania w naszym mieście. 
Renata Janik marszałkiem województwa świętokrzyskiego

2024-05-07

Renata Janik marszałkiem województwa świętokrzyskiego

W sali kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach w poniedziałek (6 maja) odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego VII kadencji. Ślubowanie złożyło wszystkich 30 radnych. Wybrano przewodniczącego Sejmiku, marszałka i wicemarszałków województwa oraz członków Zarządu Województwa.