JUŻ W KIOSKU

Ciepłownicze i komunikacyjne sukcesy ZEC

2023-04-26 07:30:00

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Kwietniowa sesja Rady Miejskiej w Starachowicach była okazją do podsumowania działalności i funkcjonowania starachowickich spółek. Bardzo dobrze w tym podsumowaniu wypada Zakład Energetyki Cieplnej, którego Prezes Zarządu Marcin Pocheć zaprezentował m.in. porównania naszej spółki z sąsiednimi miastami.

fot. UM Starachowice

Ekologia, komfort i bezpieczeństwo to hasło przewodnie działalności starachowickiego Zakładu Energetyki Cieplnej, który w ubiegłym roku zanotował zysk netto na poziomie ponad 2,7 miliona złotych. W poprzednich latach roczny zysk spółki był znacznie niższy. Dla porównania, w roku 2021 ZEC zanotował wynik finansowy netto w wysokości ponad 860 tysięcy złotych. Ubiegłoroczny wynik jest ponad 3-krotnie wyższy.

- Za 2022 rok spółka ZEC Starachowice osiągnęła stosunkowo wysoki wynik finansowy, który zawdzięcza przede wszystkim wynikowi osiągniętemu na działalności ciepłowniczej (2,6 mln złotych), a to z kolei dzięki obniżeniu kosztów wytwarzania ciepła. W porównaniu z rokiem 2021 w ubiegłym roku koszty te obniżyliśmy o ponad 6,3 miliona złotych. To zasługa wyjścia ciepłowni z obowiązku nabywania uprawnień do emisji CO2 – podkreślają przedstawiciele Zarządu ZEC.

W tym samym czasie wzrosły jednak znacząco koszty zakupu surowców energetycznych. Wybuch kryzysu energetycznego przełożył się na wzrost zwłaszcza węgla opałowego. W 2021 roku średnia cena węgla z transportem wynosiła około 330 złotych za tonę. Pod koniec ubiegłego roku cena wzrosła dwukrotnie i wynosiła około 740 złotych.

- Oszczędności uzyskane w związku z brakiem potrzeby uprawnień do emisji CO2 zrekompensowały wzrost innych kosztów w 2022 roku. Przy umiarkowanym wzroście cen ciepła w taryfie spółka osiągnęła na tyle wysoki wynik, aby mogła w ubiegłym roku sfinansować zakupy węgla dla ciepłowni bez dodatkowego zadłużania spółki – podkreśla Marcin Pocheć, prezes Zakładu Energetyki Cieplnej, który na realizację inwestycji i remontów w 2023 roku planuje wydać ponad 74 miliony złotych.

W poprzednich latach kwota wydatków inwestycyjno-remontowych była znacznie niższa. W ubiegłym roku wydano na ten cel ponad 12 milionów złotych, a w okresie 2019-2021 przeznaczono na te zadania nieco ponad 9 milionów złotych.

Spółka zarządzana jest jednak bardzo dobrze, a w porównaniach ze spółkami z innych miast wypada niezwykle okazale. Porównując ceny jednoczłonowe za ciepło według taryfy T1 (węzeł indywidualny, własność odbiorcy) oraz taryfy T2 (węzeł indywidualny, własność dostawcy) okazuje się, że oferta starachowickiego ZEC jest najtańsza w okolicy. Starachowicka Taryfa T1 wynosi 83 złote za jednego GJ podczas gdy Celsium Starachowice oferował tę usługę w cenie 142 złote, Celsium Skarżysko-Kamienna w cenie 173 złote, a Miejska Energetyka Cieplna z Ostrowca Świętokrzyskiego oferowała ciepło po 197 złotych.

W przypadku taryfy T2 starachowicki ZEC jako jedyny oferuje cenę na poziomie poniżej 100 złotych. W Skarżysku-Kamiennej cena za ciepło wynosiła pod koniec roku 175 złotych, a w Ostrowcu Świętokrzyskim przekroczyła 204 złote.

Bardzo ważne miejsce w rozwoju starachowickiej spółki spełnia inwestycja związana z budową instalacji termicznego przetwarzania paliwa alternatywnego z segregowanych odpadów komunalnych połączona z produkcją energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji. Zakład Energetyki Cieplnej podpisał umowę na budowę Instalacji Odzysku Energii w sierpniu 2021 roku. Rok później otrzymał ostateczną decyzję pozwolenia na budowę IOE i nastąpiło protokólarne przekazanie placu budowy.

W kolejnych miesiącach następował postęp robót związanych z realizacją inwestycji. Wykonane zostały prace rozbiórkowe, roboty ziemne i dokładne pomiary geologiczne i geodezyjne. W tym roku rozpoczęto już montaż zbrojenia i wykonano niezbędne wykopy, a także odwodniono teren.

W lutym 2023 roku do ZEC-u wpłynęła decyzja Wojewody Świętokrzyskiego uchylająca w całości decyzję Starosty Starachowickiego. W marcu prace nie były już prowadzone, a aktualnie zamawiający pozostaje w bieżącym kontakcie z Wykonawcą w toku cotygodniowych narad budowy. W tym czasie szczegółowo są omawiane i analizowane kwestie dalszej realizacji inwestycji.

Bardzo ważne miejsce w funkcjonowaniu spółki zajmują zadania związane z prowadzeniem nadzoru nad komunikacją publiczną w mieście. Realizacja ważnych projektów przeniosła Zakład Energetyki Cieplnej w XXI wiek. Zmiany w bazie autobusowej, nowy tabor miejski, inwestycje zwiększające jakość świadczonych usług czy wreszcie wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla osób płacących podatki w mieście są gwarantem dalszego rozwoju spółki.

W 2022 roku z komunikacji miejskiej skorzystało prawie 2,9 miliona pasażerów. Transport publiczny w Starachowicach od roku cieszy się zdecydowanie większym zainteresowaniem ze strony pasażerów, niż w przypadku przewozów, kiedy obowiązywała opłata za przejazd. Potwierdzają to statystyki.

Od wprowadzenia bezpłatnej komunikacji publicznej w Starachowicach (kwiecień 2022 r.) skorzystało z niej prawie 3,5 miliona pasażerów. W marcu 2022 roku miejskimi autobusami przewieziono około 133 tysiące pasażerów. 12 miesięcy później – w ubiegłym miesiącu – z bezpłatnej komunikacji autobusowej skorzystało już 375 tysięcy osób. Oznacza to wzrost liczby pasażerów o 180 procent.

W pierwszym miesiącu korzystania z bezpłatnej komunikacji w Starachowicach autobusami jeździło około 247 tysięcy osób. Rok wcześniej – przed wprowadzeniem tego udogodnienia – autobus był popularnym środkiem transportu dla 125 tysięcy osób.

Spółka zakłada, że w 2023 roku liczba pasażerów Komunikacji Miejskiej Starachowice przekroczy 4 miliony osób.

Starachowicki ZEC planuje, że w tym roku liczba wozokilometrów w skali roku znów przekroczy milion. Dla porównania ostrowieckie MZK planuje około 50 tysięcy kilometrów mniej, a MKS w Skarżysku-Kamiennej ma wykonać około 820 tysięcy wozokilometrów w skali roku.

Porównując zestawienie wynagrodzeń władz spółek miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Starachowicach okazuje się, że starachowickie wydatki są znacznie niższe. Na podstawie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych można zauważyć, iż w 2021 roku praca Prezesa Zarządu ZEC, który pod opieką ma zarówno ciepłownictwo jak i komunikację, została wyceniona na kwotę 191 tysięcy złotych. Dla porównania w Ostrowcu Świętokrzyskim Prezes spółki komunikacyjnej otrzymał ponad 173 tysiące złotych, a łączne wynagrodzenie prezesa i wiceprezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej wyniosło ponad 612 tysięcy złotych.

W latach poprzednich te dane wyglądały bardzo podobnie. W 2020 roku prezes starachowickiego Zakładu Energetyki Cieplnej otrzymał 201 tysięcy złotych, a łączne koszty wynagrodzenia ostrowieckich zarządów spółek wyniosły ponad 714 tysięcy złotych. W 2019 roku w Starachowicach wydano 194 tysiące złotych, a w Ostrowcu Świętokrzyskim ponad 536 tysięcy złotych w skali roku.

/grafiki: ZEC Komunikacja Miejska w Starachowicach/

/informacja prasowa: UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Uczniowie wybrali projekty

2023-12-08

Uczniowie wybrali projekty

Znamy już rozstrzygnięcia pierwszej edycji starachowickiego Zielonego Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego. Uczniowie wybrali 24 zwycięskie projekty, które będą realizowane w pierwszym kwartale 2024 roku. Łączna wartość wybranych projektów to ponad 39 tysięcy złotych.
Ruszyły nabory do programów społecznych

2023-12-07

Ruszyły nabory do programów społecznych

Centrum Usług Społecznych ogłosiło nabór do programów „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” oraz „Opieka wytchnieniowa”. Karty zgłoszeniowe do programów dostępne są od 4 grudnia w siedzibie CUS-u w Galerii Skałka. Nabór trwa do 15 grudnia.
Konsultacje społeczne - budżet Starachowic i Wieloletnia Prognoza Finansowa

2023-12-01

Konsultacje społeczne - budżet Starachowic i Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zawiadamia o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektów budżetu Gminy Starachowice na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2024 – 2040.
400-lecie Wierzbnika. Jubileuszowy harmonogram

2023-11-28

400-lecie Wierzbnika. Jubileuszowy harmonogram

- Od wrześniowych Dni Starachowic nasze miasto świętuje jubileusz 400-lecia wydania przywileju lokacyjnego Wierzbnika, będącego kolebką miasta nad Kamienną. Liczne wydarzenia kulturalne i sportowe, publikacje naukowe, koncerty czy inscenizacje historyczne przypominają o niezwykłym jubileuszu. Przed nami kolejne wydarzenia, na które już czekają nasi mieszkańcy – powiedział podczas wtorkowej (28 listopada br.) konferencji prasowej prezydent miasta Marek Materek.
Porządek obrad listopadowej sesji Rady Miejskiej

2023-11-23

Porządek obrad listopadowej sesji Rady Miejskiej

Przed nami kolejne w tym roku obrady Rady Miejskiej w Starachowicach. W piątek (24 listopada) o godz. 9.00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Sesję "na żywo" można oglądać poprzez transmisję online.
Miasto Starachowice ponownie docenione

2023-11-23

Miasto Starachowice ponownie docenione

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek wziął udział w uroczystej gali Rankingu Gmin Województwa Świętokrzyskiego, podczas której odebrał statuetkę dla Najlepszej Gminy Powiatu Starachowickiego. To kolejne takie wyróżnienie, gdyż w poprzedniej edycji Starachowice otrzymały podobną nagrodę. Dobry trend rozwojowy jest zatem utrzymany.
Zielone pomysły. Starachowice szkoły dbają o ekologię

2023-11-21

Zielone pomysły. Starachowice szkoły dbają o ekologię

Uczniowie ośmiu starachowickich szkół podstawowych w ramach pierwszej edycji Szkolnego Zielonego Budżetu Obywatelskiego zgłosili aż 47 ekologicznych projektów. Ich pomysły zostaną teraz ocenione w szkolnych głosowaniach, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Te najciekawsze zostaną wybrane do realizacji. Każda szkoła będzie mogła otrzymać ponad 5 tysięcy złotych na realizację tych przedsięwzięć.
Konkurs na logo dla seniorów

2023-11-16

Konkurs na logo dla seniorów

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach we współpracy ze Starachowicką Radą Seniorów ogłosiło konkurs na logo starachowickiej rady. Prace konkursowe należy składać do końca listopada w Punkcie Informacyjnym CUS lub Biurze Obsługi Klienta „Galerii Skałka”.
MOF szansą na rozwój turystyczny miasta

2023-11-15

MOF szansą na rozwój turystyczny miasta

Rozwijanie potencjału turystycznego Miasta Starachowice, a także zwrócenie uwagi na problemy demograficzne to niewątpliwie najważniejsze tematy poruszane podczas czwartkowego (9 listopada br.) spotkania w Urzędzie Miejskim. Odbywało się ono w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Pluszaki dla małych pacjentów

2023-11-14

Pluszaki dla małych pacjentów

Starachowice przyłączają się do corocznej akcji o zasięgu regionalnym „Przynieś Misia” organizowanej przez jędrzejowską Fundację Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”. Zbiórka pluszaków i zabawek odbywa się w tym tygodniu w starachowickich szkołach podstawowych. Zebrane misie zostaną zawiezione do siedziby fundacji, a następnie trafią do małych pacjentów z oddziałów onkologicznych.