JUŻ W KIOSKU

Ciepłownicze i komunikacyjne sukcesy ZEC

2023-04-26 07:30:00

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Kwietniowa sesja Rady Miejskiej w Starachowicach była okazją do podsumowania działalności i funkcjonowania starachowickich spółek. Bardzo dobrze w tym podsumowaniu wypada Zakład Energetyki Cieplnej, którego Prezes Zarządu Marcin Pocheć zaprezentował m.in. porównania naszej spółki z sąsiednimi miastami.

fot. UM Starachowice

Ekologia, komfort i bezpieczeństwo to hasło przewodnie działalności starachowickiego Zakładu Energetyki Cieplnej, który w ubiegłym roku zanotował zysk netto na poziomie ponad 2,7 miliona złotych. W poprzednich latach roczny zysk spółki był znacznie niższy. Dla porównania, w roku 2021 ZEC zanotował wynik finansowy netto w wysokości ponad 860 tysięcy złotych. Ubiegłoroczny wynik jest ponad 3-krotnie wyższy.

- Za 2022 rok spółka ZEC Starachowice osiągnęła stosunkowo wysoki wynik finansowy, który zawdzięcza przede wszystkim wynikowi osiągniętemu na działalności ciepłowniczej (2,6 mln złotych), a to z kolei dzięki obniżeniu kosztów wytwarzania ciepła. W porównaniu z rokiem 2021 w ubiegłym roku koszty te obniżyliśmy o ponad 6,3 miliona złotych. To zasługa wyjścia ciepłowni z obowiązku nabywania uprawnień do emisji CO2 – podkreślają przedstawiciele Zarządu ZEC.

W tym samym czasie wzrosły jednak znacząco koszty zakupu surowców energetycznych. Wybuch kryzysu energetycznego przełożył się na wzrost zwłaszcza węgla opałowego. W 2021 roku średnia cena węgla z transportem wynosiła około 330 złotych za tonę. Pod koniec ubiegłego roku cena wzrosła dwukrotnie i wynosiła około 740 złotych.

- Oszczędności uzyskane w związku z brakiem potrzeby uprawnień do emisji CO2 zrekompensowały wzrost innych kosztów w 2022 roku. Przy umiarkowanym wzroście cen ciepła w taryfie spółka osiągnęła na tyle wysoki wynik, aby mogła w ubiegłym roku sfinansować zakupy węgla dla ciepłowni bez dodatkowego zadłużania spółki – podkreśla Marcin Pocheć, prezes Zakładu Energetyki Cieplnej, który na realizację inwestycji i remontów w 2023 roku planuje wydać ponad 74 miliony złotych.

W poprzednich latach kwota wydatków inwestycyjno-remontowych była znacznie niższa. W ubiegłym roku wydano na ten cel ponad 12 milionów złotych, a w okresie 2019-2021 przeznaczono na te zadania nieco ponad 9 milionów złotych.

Spółka zarządzana jest jednak bardzo dobrze, a w porównaniach ze spółkami z innych miast wypada niezwykle okazale. Porównując ceny jednoczłonowe za ciepło według taryfy T1 (węzeł indywidualny, własność odbiorcy) oraz taryfy T2 (węzeł indywidualny, własność dostawcy) okazuje się, że oferta starachowickiego ZEC jest najtańsza w okolicy. Starachowicka Taryfa T1 wynosi 83 złote za jednego GJ podczas gdy Celsium Starachowice oferował tę usługę w cenie 142 złote, Celsium Skarżysko-Kamienna w cenie 173 złote, a Miejska Energetyka Cieplna z Ostrowca Świętokrzyskiego oferowała ciepło po 197 złotych.

W przypadku taryfy T2 starachowicki ZEC jako jedyny oferuje cenę na poziomie poniżej 100 złotych. W Skarżysku-Kamiennej cena za ciepło wynosiła pod koniec roku 175 złotych, a w Ostrowcu Świętokrzyskim przekroczyła 204 złote.

Bardzo ważne miejsce w rozwoju starachowickiej spółki spełnia inwestycja związana z budową instalacji termicznego przetwarzania paliwa alternatywnego z segregowanych odpadów komunalnych połączona z produkcją energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji. Zakład Energetyki Cieplnej podpisał umowę na budowę Instalacji Odzysku Energii w sierpniu 2021 roku. Rok później otrzymał ostateczną decyzję pozwolenia na budowę IOE i nastąpiło protokólarne przekazanie placu budowy.

W kolejnych miesiącach następował postęp robót związanych z realizacją inwestycji. Wykonane zostały prace rozbiórkowe, roboty ziemne i dokładne pomiary geologiczne i geodezyjne. W tym roku rozpoczęto już montaż zbrojenia i wykonano niezbędne wykopy, a także odwodniono teren.

W lutym 2023 roku do ZEC-u wpłynęła decyzja Wojewody Świętokrzyskiego uchylająca w całości decyzję Starosty Starachowickiego. W marcu prace nie były już prowadzone, a aktualnie zamawiający pozostaje w bieżącym kontakcie z Wykonawcą w toku cotygodniowych narad budowy. W tym czasie szczegółowo są omawiane i analizowane kwestie dalszej realizacji inwestycji.

Bardzo ważne miejsce w funkcjonowaniu spółki zajmują zadania związane z prowadzeniem nadzoru nad komunikacją publiczną w mieście. Realizacja ważnych projektów przeniosła Zakład Energetyki Cieplnej w XXI wiek. Zmiany w bazie autobusowej, nowy tabor miejski, inwestycje zwiększające jakość świadczonych usług czy wreszcie wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla osób płacących podatki w mieście są gwarantem dalszego rozwoju spółki.

W 2022 roku z komunikacji miejskiej skorzystało prawie 2,9 miliona pasażerów. Transport publiczny w Starachowicach od roku cieszy się zdecydowanie większym zainteresowaniem ze strony pasażerów, niż w przypadku przewozów, kiedy obowiązywała opłata za przejazd. Potwierdzają to statystyki.

Od wprowadzenia bezpłatnej komunikacji publicznej w Starachowicach (kwiecień 2022 r.) skorzystało z niej prawie 3,5 miliona pasażerów. W marcu 2022 roku miejskimi autobusami przewieziono około 133 tysiące pasażerów. 12 miesięcy później – w ubiegłym miesiącu – z bezpłatnej komunikacji autobusowej skorzystało już 375 tysięcy osób. Oznacza to wzrost liczby pasażerów o 180 procent.

W pierwszym miesiącu korzystania z bezpłatnej komunikacji w Starachowicach autobusami jeździło około 247 tysięcy osób. Rok wcześniej – przed wprowadzeniem tego udogodnienia – autobus był popularnym środkiem transportu dla 125 tysięcy osób.

Spółka zakłada, że w 2023 roku liczba pasażerów Komunikacji Miejskiej Starachowice przekroczy 4 miliony osób.

Starachowicki ZEC planuje, że w tym roku liczba wozokilometrów w skali roku znów przekroczy milion. Dla porównania ostrowieckie MZK planuje około 50 tysięcy kilometrów mniej, a MKS w Skarżysku-Kamiennej ma wykonać około 820 tysięcy wozokilometrów w skali roku.

Porównując zestawienie wynagrodzeń władz spółek miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Starachowicach okazuje się, że starachowickie wydatki są znacznie niższe. Na podstawie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych można zauważyć, iż w 2021 roku praca Prezesa Zarządu ZEC, który pod opieką ma zarówno ciepłownictwo jak i komunikację, została wyceniona na kwotę 191 tysięcy złotych. Dla porównania w Ostrowcu Świętokrzyskim Prezes spółki komunikacyjnej otrzymał ponad 173 tysiące złotych, a łączne wynagrodzenie prezesa i wiceprezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej wyniosło ponad 612 tysięcy złotych.

W latach poprzednich te dane wyglądały bardzo podobnie. W 2020 roku prezes starachowickiego Zakładu Energetyki Cieplnej otrzymał 201 tysięcy złotych, a łączne koszty wynagrodzenia ostrowieckich zarządów spółek wyniosły ponad 714 tysięcy złotych. W 2019 roku w Starachowicach wydano 194 tysiące złotych, a w Ostrowcu Świętokrzyskim ponad 536 tysięcy złotych w skali roku.

/grafiki: ZEC Komunikacja Miejska w Starachowicach/

/informacja prasowa: UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Wykorzystajmy potencjał turystyczny Starachowic

2023-06-09

Wykorzystajmy potencjał turystyczny Starachowic

- Budujemy pozytywny wizerunek miasta po to, aby ludzie mieli świadomość, że jesteśmy miastem, które warto wybrać i tu zamieszkać. Starachowice mogą być idealnym miejscem do życia, ale również aktywnego wypoczynku turystycznego. Jesteśmy gotowi do kolejnych zmian, by stać się świętokrzyską perełką – zapewnia Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek po zakończeniu pierwszego z cyklu spotkań „Porozmawiajmy o turystyce”, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych oraz branży hotelarskiej i usługowej.
Świętujemy 400-lecie

2023-06-07

Świętujemy 400-lecie

Starachowice przygotowują się do świętowania 400-lecia wydania przywileju lokacyjnego Wierzbnika, będącego kolebką miasta nad Kamienną. Liczne wydarzenia kulturalne i sportowe, publikacje naukowe, koncerty czy inscenizacje historyczne będą przypominać o niezwykłym jubileuszu. Obchody rozpoczną się już we wrześniu tego roku i potrwają do kolejnych Dni Starachowic na zakończenie wakacji 2024 roku.
Środa dniem handlowym na miejskim targowisku

2023-06-06

Środa dniem handlowym na miejskim targowisku

Administracja Targowiska Miejskiego w Starachowicach informuje, że ze względu na Święto Bożego Ciała tradycyjnie przypadające w czwartek (8 czerwca) handel na Targowisku Miejskim zostaje przełożony na środę (7 czerwca). 
Wybory ławników

2023-06-05

Wybory ławników

Do końca października Rada Miejska w Starachowicach dokona wyboru ławników sądowych. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w terminie do 30 czerwca 2023 roku. 
Budżet Obywatelski 2024

2023-06-03

Budżet Obywatelski 2024

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Starachowice. Wspólnie wybieramy projekty do realizacji na 2024 rok. Propozycje projektu do zrealizowania może zgłosić każdy zameldowany mieszkaniec miasta, który ukończył 16 rok życia. Wnioski należy zgłaszać do 30 czerwca – bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców UM lub internetowo za pośrednictwem nowej strony Budżetu Obywatelskiego.
Kolejne starachowickie małżeństwa z 50-letnim stażem

2023-06-01

Kolejne starachowickie małżeństwa z 50-letnim stażem

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania. Złote Gody to jednak rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Niezwykłe uroczystości jubileuszowe mają za sobą kolejne starachowickie małżeństwa z 50-letnim stażem.
Debata nad raportem o stanie gminy

2023-05-30

Debata nad raportem o stanie gminy

Na sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 25 maja 2023 r., Prezydent Miasta Starachowice przedstawił raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku 2022 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. W czerwcu odbędzie się debata nad przedstawionym raportem.

2023-05-27

"Starachowicka Strzała" - będą objazdy autobusów!

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach – Komunikacja Miejska informuje, że w niedzielę (28 maja) w godzinach 10:30-14:30 w związku z organizowaną imprezą kolarską „Starachowicka Strzała” nastąpią zmiany w kursowaniu autobusów linii nr 0, 2, 7 oraz 19.
Majowa sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad

2023-05-24

Majowa sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad

W czwartek (25 maja br.) o godz. 9.00 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego odbędzie się kolejna w tym roku sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Posiedzenie radnych, będzie można oglądać online pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm
E-usługi ułatwią życie mieszkańców

2023-05-22

E-usługi ułatwią życie mieszkańców

Gmina Starachowice rozpoczęła kolejny etap realizacji wielkiego projektu e-usług, który w znaczący sposób zwiększa dostępność mieszkańców do załatwiania wielu spraw urzędowych przez internet. Trzeci etap tych działań to między innymi wprowadzenie systemu telefonii VOIP. Telefonia jest gwarantem poprawy jakości obsługi mieszkańca, oszczędności w gminnym budżecie i poprawy cyberbezpieczeństwa.