JUŻ W KIOSKU

Budżet Obywatelski. Nowy system głosowania internetowego

2023-08-21 10:07:35

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Przed nami decydujący etap tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. W tym roku mieszkańcy Starachowic zgłosili 5 projektów do realizacji na 2024 rok. Weryfikacja zgłoszonych projektów zakończyła się na początku miesiąca. We wrześniu odbędzie się dwuetapowe głosowanie na zgłoszone projekty. Głosowanie internetowe będzie odbywać się przy użyciu nowego systemu głosowania.

Przypominamy, iż wyboru projektów do realizacji dokonają mieszkańcy w głosowaniu powszechnym. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Starachowice, który jest zameldowany na terenie miasta. Głosować będzie można na platformie internetowej budżetu obywatelskiego, dostępnej w okresie głosowania na stronie budżetu obywatelskiego miasta Starachowice //konsultacje.starachowice.eu/ lub głosując tradycyjnie w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45.

Głosowanie odbędzie się we wrześniu. W pierwszym etapie (4-10 września) zaplanowano głosowanie internetowe. 11 września rozpocznie się głosowanie tradycyjne, które potrwa do 15 września.

- Wybrane w głosowaniu przez mieszkańców projekty z największą liczbą głosów w ramach kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski Prezydent Miasta ujmuje w projekcie uchwały budżetowej lub w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta – przypominają pracownicy Urzędu Miejskiego.

Nowy moduł głosowania

Pierwszym etapem głosowania będzie głosowanie internetowe, którego procedura uległa drobnym zmianom. Gmina Starachowice wprowadziła bowiem nowy system do przeprowadzenia konsultacji społecznych. Jednym ze elementów tego systemu jest moduł do Budżetu Obywatelskiego. Po raz pierwszy od bieżącego roku Budżet Obywatelski jest prowadzony na nowej stronie internetowej - konsultacje.starachowice.eu

- Mając doświadczenia z lat ubiegłych dotyczące dużej ilości głosów nieważnych w głosowaniu na projekty Budżetu Obywatelskiego oraz przypadki, w których osoby nie uprawnione próbowały posłużyć się w głosowaniu danymi np. osób zmarłych, postanowiono uszczelnić system oddawania głosów na projekty Budżetu Obywatelskiego. Od bieżącego roku osoba chcąca oddać głos drogą elektroniczną będzie musiała w pierwszym kroku zarejestrować konto na stronie https://konsultacje.starachowice.eu/. Rejestracji konta dokonuje się tylko raz. Zarejestrowany użytkownik będzie w przyszłości mógł po zalogowaniu oddawać swój głos w głosowaniach Budżetu Obywatelskiego oraz innych konsultacjach społecznych prowadzonych na miejskiej platformie – informuje Rafał Piwnik, pracownik Urzędu Miejskiego.

W procesie rejestracji osoba chcąca założyć konto będzie musiała podać następujące dane: adres: e-mail, numer telefonu (na który zostanie wysłany kod aktywacyjny), hasło, imię, nazwisko, numer PESEL.

W kolejnym kroku głosujący będzie musiał zalogować się do systemu, podając login i hasło. Po zalogowaniu będzie mógł oddać głos na wybrany projekt.

Pięć projektów do wyboru

Przypominamy, iż w tegorocznym rozdaniu do rozdysponowania będą środki finansowe w wysokości 600 tysięcy złotych. Miasto będzie traktowane jako jeden okręg wyborczy.

Mieszkańcy będą mogli głosować na następujące projekty zgłoszone przez mieszkańców.

Oświetlenie ulicy

Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Bursztynowej to propozycja zadania zgłoszona przez Panią Paulinę Jesionek. Szacunkowa wartość tego zadania wynosi nieco ponad 113 tysięcy złotych.

- Na ulicy Bursztynowej brak jest oświetlenia ulicznego, co znacznie utrudnia mieszkańcom funkcjonowanie po zmroku. Brak widoczności jest niebezpieczny dla życia i zdrowia mieszkańców. Budowa oświetlenia ulicznego stanowi kolejny etap przystosowywania infrastruktury do potrzeb powstającego osiedla mieszkalnego. Gmina Starachowice posiada dokumentację projektową tego zadania, a w 2022 roku uzyskała pozwolenie na budowę – czytamy w opisie zgłoszonego zadania.

Remont w szkole

Pan Konrad Rączka jest wnioskodawcą zadania polegającego na remoncie sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 12. Zadanie zostało wycenione na 600 tysięcy złotych, a w ramach prac miałaby zostać wykonana przebudowa i wymiana rurociągów wodno-kanalizacyjnych, wymiana części sanitarnej oraz oświetleniowej. Na wycenę wartości tego zadania wpływają również koszty związane z częścią budowlaną oraz zakupem niezbędnych materiałów.

- Projekt zakłada generalny remont sanitariatów w szkole tj. 10 toalet uczniowskich oraz dwóch nauczycielskich. Wyremontowane sanitariaty będą służyły obecnym uczniom naszej szkoły jak i przyszłym rocznikom przez długie lata – uważa wnioskodawca.

Kolejne zmiany na osiedlu

Pan Ryszard Bachowski jest pomysłodawcą zadania dotyczącego realizacji kolejnego etapu prac związanych z rewitalizacją osiedla Żeromskiego. Tym razem w ramach zadania planowane jest wykonanie remontu w Szkole Podstawowej nr 10 (szatnia dla uczniów, pokój nauczycielski, korytarz szkolny, sale).

Dodatkowo projekt przewiduje prace związane z utwardzeniem terenu pod miejsca postojowe przed Zespołem Szkół Społecznych STO. W obrębie bloku przy ulicy Reja 4 mają zostać wykonane miejsca postojowe, a przy bloku na Kraszewskiego wyremontowane zostaną schody i chodnik. Wnioskodawca przewiduje również potrzebę doposażenia placu zabaw przy ulicy Reja 8. Szacunkowy koszt wszystkich zadań wynosi ponad 538 tysięcy złotych.

Przedszkolne place zabaw

Rewitalizacja placów zabaw w Przedszkolach Miejskich nr 6, 7 i 14 to główne założenie projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego przez Panie Ewelinę Wesołowską oraz Elżbietę Owczarek. Całkowity koszt tego zadania szacowany jest na kwotę 600 tysięcy złotych.

- Głównym celem projektu jest stworzeniem dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż umożliwi dzieciom, które spędzają zbyt dużo czasu przed ekranami telewizorów czy komputerów bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić – podkreślają pomysłodawczynie projektu.

W skład urządzeń zamontowanych na nowych placach zabaw wejdą między innymi wieże ze zjeżdżalnią, tory przeszkód, huśtawki oraz piaskownice.

Leśna Polana na Górnikach

Budowa nowego placu zabaw na osiedlu Górniki jest propozycją zadania zgłoszonego przez Panią Marlenę Kubicką. Plac „Leśna Polana” miałby powstać przy ulicy Nowowiejskiej, a jego koszt szacowany jest na 250 tysięcy złotych.

- Plac zabaw podzielony zostanie na trzy strefy, na które składać się będą atrakcyjne urządzenia, dostosowane do poszczególnych kategorii wiekowych. Będzie to strefa malucha, strefa dzieci starszych oraz strefa młodzieży – zapewnia wnioskodawczyni.

Plac zabaw miałby zostać wyposażony w bujaki sprężynowe, huśtawki czy trampoliny.

Zachęcamy do głosowania.

/komunikat prasowy: UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Uczniowie wybrali projekty

2023-12-08

Uczniowie wybrali projekty

Znamy już rozstrzygnięcia pierwszej edycji starachowickiego Zielonego Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego. Uczniowie wybrali 24 zwycięskie projekty, które będą realizowane w pierwszym kwartale 2024 roku. Łączna wartość wybranych projektów to ponad 39 tysięcy złotych.
Ruszyły nabory do programów społecznych

2023-12-07

Ruszyły nabory do programów społecznych

Centrum Usług Społecznych ogłosiło nabór do programów „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” oraz „Opieka wytchnieniowa”. Karty zgłoszeniowe do programów dostępne są od 4 grudnia w siedzibie CUS-u w Galerii Skałka. Nabór trwa do 15 grudnia.
Konsultacje społeczne - budżet Starachowic i Wieloletnia Prognoza Finansowa

2023-12-01

Konsultacje społeczne - budżet Starachowic i Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zawiadamia o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektów budżetu Gminy Starachowice na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2024 – 2040.
400-lecie Wierzbnika. Jubileuszowy harmonogram

2023-11-28

400-lecie Wierzbnika. Jubileuszowy harmonogram

- Od wrześniowych Dni Starachowic nasze miasto świętuje jubileusz 400-lecia wydania przywileju lokacyjnego Wierzbnika, będącego kolebką miasta nad Kamienną. Liczne wydarzenia kulturalne i sportowe, publikacje naukowe, koncerty czy inscenizacje historyczne przypominają o niezwykłym jubileuszu. Przed nami kolejne wydarzenia, na które już czekają nasi mieszkańcy – powiedział podczas wtorkowej (28 listopada br.) konferencji prasowej prezydent miasta Marek Materek.
Porządek obrad listopadowej sesji Rady Miejskiej

2023-11-23

Porządek obrad listopadowej sesji Rady Miejskiej

Przed nami kolejne w tym roku obrady Rady Miejskiej w Starachowicach. W piątek (24 listopada) o godz. 9.00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Sesję "na żywo" można oglądać poprzez transmisję online.
Miasto Starachowice ponownie docenione

2023-11-23

Miasto Starachowice ponownie docenione

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek wziął udział w uroczystej gali Rankingu Gmin Województwa Świętokrzyskiego, podczas której odebrał statuetkę dla Najlepszej Gminy Powiatu Starachowickiego. To kolejne takie wyróżnienie, gdyż w poprzedniej edycji Starachowice otrzymały podobną nagrodę. Dobry trend rozwojowy jest zatem utrzymany.
Zielone pomysły. Starachowice szkoły dbają o ekologię

2023-11-21

Zielone pomysły. Starachowice szkoły dbają o ekologię

Uczniowie ośmiu starachowickich szkół podstawowych w ramach pierwszej edycji Szkolnego Zielonego Budżetu Obywatelskiego zgłosili aż 47 ekologicznych projektów. Ich pomysły zostaną teraz ocenione w szkolnych głosowaniach, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Te najciekawsze zostaną wybrane do realizacji. Każda szkoła będzie mogła otrzymać ponad 5 tysięcy złotych na realizację tych przedsięwzięć.
Konkurs na logo dla seniorów

2023-11-16

Konkurs na logo dla seniorów

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach we współpracy ze Starachowicką Radą Seniorów ogłosiło konkurs na logo starachowickiej rady. Prace konkursowe należy składać do końca listopada w Punkcie Informacyjnym CUS lub Biurze Obsługi Klienta „Galerii Skałka”.
MOF szansą na rozwój turystyczny miasta

2023-11-15

MOF szansą na rozwój turystyczny miasta

Rozwijanie potencjału turystycznego Miasta Starachowice, a także zwrócenie uwagi na problemy demograficzne to niewątpliwie najważniejsze tematy poruszane podczas czwartkowego (9 listopada br.) spotkania w Urzędzie Miejskim. Odbywało się ono w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Pluszaki dla małych pacjentów

2023-11-14

Pluszaki dla małych pacjentów

Starachowice przyłączają się do corocznej akcji o zasięgu regionalnym „Przynieś Misia” organizowanej przez jędrzejowską Fundację Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”. Zbiórka pluszaków i zabawek odbywa się w tym tygodniu w starachowickich szkołach podstawowych. Zebrane misie zostaną zawiezione do siedziby fundacji, a następnie trafią do małych pacjentów z oddziałów onkologicznych.