JUŻ W KIOSKU

Architekci opracują koncepcje przebudowy szpitala

2023-01-22 09:30:00

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Zakończył się pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Konsultacje odbywały się w formie warsztatów planowania partycypacyjnego metodą „Charette” w ramach projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

fot. UM Starachowice

Zgodnie z założeniami harmonogramu konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 16 stycznia 2023 r. do dnia 25 lutego 2023 roku.

Wizja lokalna

W pierwszym etapie konsultacji odbyły się warsztaty stanowiące tzw. część diagnostyczno-projektową. Środowe warsztaty (18 stycznia)

rozpoczęły się od wspólnej wizyty w terenie.

Wizja lokalna terenu dawnego szpitala trwała prawie dwie godziny. W trakcie wspólnego spaceru po budynku byłej starachowickiej lecznicy omówiono uwarunkowania, przedstawiono potencjał i ewentualne problemy związane z lokalizacją oraz charakterystyką i stanem technicznym budynku szpitala.

Po powrocie do Urzędu Miejskiego prowadzący warsztaty zaprezentowali uwarunkowania urbanistyczne i architektoniczne projektu. Uczestnicy spotkania dyskutowali nad przyszłością tych terenów. Po południu do dyskusji zaproszeni zostali mieszkańcy Starachowic. W części otwartej każdy z mieszkańców mógł zadać pytania do prowadzących warsztaty.

Spotkania z mieszkańcami

W czwartek odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej. Podczas odbywającego się w sali „Olimpia” spotkania przedstawiono wstępne założenia. Przedyskutowano uwarunkowania i kierunki koncepcji urbanistycznej dla tego terenu. Spotkanie odbyło się w formule World Cafe.

Uczestnicy warsztatów wypracowali już wstępne pomysły, które zostały szczegółowo omówione. Podczas warsztatów dyskutowano na temat wskazanych kierunków i wspólnego wypracowania wstępnych scenariuszy zagospodarowania terenu.

- Przez dwa dni udało nam się zrealizować wszystkie nasze plany. Po pierwsze udało nam się porozmawiać zarówno z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, jak i pracownikami Urzędu Miejskiego. Celem naszych rozmów było wspólne zastanowienie się nad tym, jak w przyszłości ma wyglądać ta konsultowana przestrzeń. Dla nas szczególnie ważne były rozmowy z przedstawicielami starachowickiego TBS-u, który zapewne będzie realizatorem powstania osiedla mieszkaniowego w tym miejscu. Istotną kwestią naszych konsultacji był fakt, że na tym etapie musieliśmy niejako wykonać taki symboliczny krok wstecz i sprawdzić, jakie są możliwości zagospodarowania terenu starego szpitala – podsumował starachowickie konsultacje Łukasz Pancewicz, architekt z firmy A2P2.

Scenariusze zabudowy

Gdański architekt, który w Starachowicach współpracował już przy powstaniu Gminnego Programu Rewitalizacji, wskazał kilka możliwych scenariuszy zagospodarowania tego terenu.

- Rozpatrujemy kilka scenariuszy. Pierwszym z nich jest ten zakładający zachowanie tego budynku i adaptowanie go na funkcje mieszkalne. Takie rozwiązanie jest możliwe do realizacji. Pozwala bowiem na to zarówno konstrukcja budynku, jak i możliwość oszczędności na kosztach wyburzenia budynku i utylizacji gruzu. Analizowaliśmy również opcję, gdybyśmy częściowo zachowali niektóre elementy tej przestrzeni, a część z nich wyburzyli i w ich miejsce zbudowali nowe obiekty. Teren ten jest bowiem na tyle duży, że możliwe jest etapowanie prac w tym miejscu. Trzeci scenariusz zakłada zbudowanie całkowicie nowego osiedla mieszkaniowego, ale z zachowaniem układu szpitala i istniejącej zieleni wysokiej – dodał Pancewicz.

Na tym etapie prac nie jest oczywiście możliwe wskazanie, które z rozwiązań wydaje się najbardziej prawdopodobne.

- Naszym celem warsztatów było na razie zebranie informacji. Przez dwa dni rozmawialiśmy z mnóstwem osób, które przychodziły na nasze spotkania. Poza urzędnikami mieliśmy okazję wysłuchać opinii mieszkańców. W tej grupie znaleźli się zarówno seniorzy, jak i osoby młode, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, aktywistki, a także osoby, które wciąż żyją wspomnieniami na temat funkcjonowania tego szpitala w przeszłości. Te rozmowy były dla nas bardzo ważne. Wracamy teraz do siebie z głowami pełnymi informacji i komentarzy. Mamy głowy „spuchnięte” od pomysłów i teraz zabieramy się za dalsze prace – podkreśliła Małgorzata Borys z MAM Architekci.

W lutym czas na wizualizacje

Kolejne spotkanie odbędzie się już za niespełna miesiąc. 16 lutego odbędzie się kolejna część warsztatów – tzw. weryfikacyjna. Spotkanie odbędzie się tradycyjnie w sali „Olimpia” w godzinach od 9-ej do 14-ej.

Podczas lutowych warsztatów przedstawione zostaną uszczegółowione koncepcje odpowiadające wypracowanym w części diagnostyczno-projektowej kierunkom. Organizatorzy spotkania planują ponadto dyskusję nad plusami i minusami przedstawionej koncepcji oraz wspólną pracę nad wybranymi wariantami.

- W lutym zaprezentujemy plusy i minusy każdego z przedstawionych wariantów naszej koncepcji urbanistycznej. To jest nasze zadanie na teraz. Chcemy pokazać wizję powstania osiedla mieszkaniowego z bardzo dużym komponentem TBS-owym, z usługami społecznymi, ale jednocześnie takiego osiedla, na którego budowę będzie można pozyskać dofinansowanie ze środków rządowych. Chcemy oszacować jak najlepiej skalę możliwej zabudowy, ocenić te projekty, ale jednocześnie nie zamykać się na żadną z koncepcji – powiedział Łukasz Pancewicz.

W drugiej części konsultacji społecznych nie zabraknie oczywiście wstępnych wizualizacji dla tych pomysłów.

- Godnym podkreślenia jest fakt, iż w trakcie konsultacji pojawiało się sporo głosów, aby cała inwestycja mogła przyczyniać się do powrotu młodych ludzi do Starachowic. Popularne były również opinie dotyczące wzajemnej integracji wszystkich pokoleń i wszelkie rozmowy dotyczące podnoszenia jakości życia. Naszym zdaniem zarówno wariant wyburzeniowy, jak i ten zakładający pozostawienie budynku umożliwia realizację tych celów – dodała Borys.

Goście z Gdańska przyznają jednocześnie, iż starachowickiego budynek „starego szpitala” jest prawdziwą perełką architektoniczną.

- Nam jako architektom ten budynek się bardzo podoba. Forma jego wpisania w otaczający go krajobraz stworzony z zieleni, sprawiają, że ten budynek w naszej opinii jest po prostu piękny. Gdybyśmy dzisiaj taki zaprojektowali, to bylibyśmy z nieco dumni – przyznali architekci.

Zapraszamy mieszkańców

Przypominamy jednocześnie, iż konsultacje przeprowadzone będą również w formie wyrażenia pisemnych opinii lub uwag na formularzu konsultacyjnym, dostarczonym do siedziby Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@starachowice.eu do dnia 25 lutego 2023 r.

Formularz konsultacyjny jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta w Starachowicach, na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Starachowicach w zakładce Tablica ogłoszeń/Konsultacje społeczne oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

fot. UM Starachowice

fot. UM Starachowice

fot. UM Starachowice

fot. UM Starachowice

/informacja prasowa: UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Uczniowie wybrali projekty

2023-12-08

Uczniowie wybrali projekty

Znamy już rozstrzygnięcia pierwszej edycji starachowickiego Zielonego Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego. Uczniowie wybrali 24 zwycięskie projekty, które będą realizowane w pierwszym kwartale 2024 roku. Łączna wartość wybranych projektów to ponad 39 tysięcy złotych.
Ruszyły nabory do programów społecznych

2023-12-07

Ruszyły nabory do programów społecznych

Centrum Usług Społecznych ogłosiło nabór do programów „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” oraz „Opieka wytchnieniowa”. Karty zgłoszeniowe do programów dostępne są od 4 grudnia w siedzibie CUS-u w Galerii Skałka. Nabór trwa do 15 grudnia.
Konsultacje społeczne - budżet Starachowic i Wieloletnia Prognoza Finansowa

2023-12-01

Konsultacje społeczne - budżet Starachowic i Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zawiadamia o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektów budżetu Gminy Starachowice na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2024 – 2040.
400-lecie Wierzbnika. Jubileuszowy harmonogram

2023-11-28

400-lecie Wierzbnika. Jubileuszowy harmonogram

- Od wrześniowych Dni Starachowic nasze miasto świętuje jubileusz 400-lecia wydania przywileju lokacyjnego Wierzbnika, będącego kolebką miasta nad Kamienną. Liczne wydarzenia kulturalne i sportowe, publikacje naukowe, koncerty czy inscenizacje historyczne przypominają o niezwykłym jubileuszu. Przed nami kolejne wydarzenia, na które już czekają nasi mieszkańcy – powiedział podczas wtorkowej (28 listopada br.) konferencji prasowej prezydent miasta Marek Materek.
Porządek obrad listopadowej sesji Rady Miejskiej

2023-11-23

Porządek obrad listopadowej sesji Rady Miejskiej

Przed nami kolejne w tym roku obrady Rady Miejskiej w Starachowicach. W piątek (24 listopada) o godz. 9.00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Sesję "na żywo" można oglądać poprzez transmisję online.
Miasto Starachowice ponownie docenione

2023-11-23

Miasto Starachowice ponownie docenione

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek wziął udział w uroczystej gali Rankingu Gmin Województwa Świętokrzyskiego, podczas której odebrał statuetkę dla Najlepszej Gminy Powiatu Starachowickiego. To kolejne takie wyróżnienie, gdyż w poprzedniej edycji Starachowice otrzymały podobną nagrodę. Dobry trend rozwojowy jest zatem utrzymany.
Zielone pomysły. Starachowice szkoły dbają o ekologię

2023-11-21

Zielone pomysły. Starachowice szkoły dbają o ekologię

Uczniowie ośmiu starachowickich szkół podstawowych w ramach pierwszej edycji Szkolnego Zielonego Budżetu Obywatelskiego zgłosili aż 47 ekologicznych projektów. Ich pomysły zostaną teraz ocenione w szkolnych głosowaniach, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Te najciekawsze zostaną wybrane do realizacji. Każda szkoła będzie mogła otrzymać ponad 5 tysięcy złotych na realizację tych przedsięwzięć.
Konkurs na logo dla seniorów

2023-11-16

Konkurs na logo dla seniorów

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach we współpracy ze Starachowicką Radą Seniorów ogłosiło konkurs na logo starachowickiej rady. Prace konkursowe należy składać do końca listopada w Punkcie Informacyjnym CUS lub Biurze Obsługi Klienta „Galerii Skałka”.
MOF szansą na rozwój turystyczny miasta

2023-11-15

MOF szansą na rozwój turystyczny miasta

Rozwijanie potencjału turystycznego Miasta Starachowice, a także zwrócenie uwagi na problemy demograficzne to niewątpliwie najważniejsze tematy poruszane podczas czwartkowego (9 listopada br.) spotkania w Urzędzie Miejskim. Odbywało się ono w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Pluszaki dla małych pacjentów

2023-11-14

Pluszaki dla małych pacjentów

Starachowice przyłączają się do corocznej akcji o zasięgu regionalnym „Przynieś Misia” organizowanej przez jędrzejowską Fundację Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”. Zbiórka pluszaków i zabawek odbywa się w tym tygodniu w starachowickich szkołach podstawowych. Zebrane misie zostaną zawiezione do siedziby fundacji, a następnie trafią do małych pacjentów z oddziałów onkologicznych.