JUŻ W KIOSKU

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /lokalnainfo/htm/sys/boki/LinkiZ.php on line 45

Patriotycznie z wyróżnieniami

2019-12-15 08:00:31

Ocena:

0/5 | 0 głosów

LOK Zapewne nie ma już wśród żywych tych, którzy pamiętają szczęśliwie zakończone wydarzenia sprzed ponad wieku. Jednak dzięki naszym dziadkom czy rodzicom, historia tamtych czasów przetrwała ciężkie próby zacierania w narodzie patriotyzmu. Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju wraz z Klubem Żołnierzy Rezerwy zorganizowali w SDK uroczystą akademię z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Historyczną drogę Polaków przypomniał major Witold Kowalski, a po interesującym odczycie, scenę SDK opanował Zespół Estradowy "Wiarusy", który dał popis wokalny głośno oklaskiwanych przez gości piosenek żołnierskich. Wieczór rocznicowy był też okazją do wręczenia wyróżnień. Na wniosek Zarządu Powiatowego LOK, Naczelna Komenda Polskich Drużyn Strzeleckich w Warszawie, przyznała za wybitne zasługi w całokształcie działalności patriotyczno-wychowawczej i krzewieniu tradycji żołnierskiej, Krzyże Legionowe, które mjr. Włodzimierzowi Werysowi, mjr. Witoldowi Kowalskiemu oraz st. bosmanowi Zdzisławowi Piechocie wręczył gen. Jan Grudniewski w asyście płk. Stanisława Ciska. Na wniosek Koła LOK w Brodach, Zarząd Powiatowy LOK przyznał też za krzewienie tradycji żołnierskich, historii Wojska Polskiego oraz pomoc w organizacji corocznych rocznic wybuchu II wojny światowej odznaczenia: dyrektorce Wydziału Oświaty UG w Brodach Dorocie Grudnickiej- Glinie, Rajmundowi Gęburze, prezesowi koła LOK w Brodach oraz nauczycielom z terenu gminy Brody. Odebrali je: Grzegorz Księżak, Sławomir Leśniewski, Ewa Stawiarska, Agnieszka Lotko, Maria Cząstka i Tomasz Sobański. Marek Oziomek