JUŻ W KIOSKU

Dorota Chyczewska komendantką Hufca

2019-12-13 11:15:14

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Małgorzata Ślaska, po 10. latach sprawowania funkcji komendantki Hufca ZHP w Starachowicach, zakończyła swoją bogatą i owocną misję. Delegaci na Zjazd Hufca ZHP Starachowice wybrali nowe władze. W głosowaniu jawnym i jednogłośnie w skład Komendy Hufca powołano: hm. Dorotę Chyczewską na komendantkę Hufca,  phm. Ilonę Traczyk na zastępcę komendanta d/s wizerunku, phm. Konrada Ćwika na zastępcę komendanta d/s organizacyjnych, phm. Pawła Lesiaka na zastępcę komendanta d/s programowych oraz phm. Pawła Szypulskiego na skarbnika, Powołano również Komisję Rewizyjną w składzie: phm. Karolina Bilska, przewodnicząca, phm. Adrian Gorzkowski - zastępca, pwd. Tomasz Paluch- sekretarz. Zjazd obradował 30 listopada br. w Starostwie Powiatowym, a uczestniczący w nim:: starosta Piotr Babicki, wicestarosta Dariusz Dąbrowski oraz prezydent Marek Materek, podziękowali dh. Małgorzacie Ślaskiej za bardzo owocną współpracę. Odebrali też odznaczenia "Zasłużony dla Hufca ZHP Starachowice".     (a)