JUŻ W KIOSKU

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /lokalnainfo/htm/sys/boki/LinkiZ.php on line 45

Tag: absolutorium

Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Materka

2023-06-29

Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Materka

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej prezydent Starachowic Marek Materek otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Starachowice za rok 2022. Procedurę absolutoryjną poprzedziło głosowanie nad wotum zaufania, w którym 12 radnych głosowało "za", jeden był "przeciw", a dwóch radnych wstrzymało się od głosu.
Wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu

2023-06-23

Wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu

Za nami jedna z najważniejszych sesji Rady Powiatu w Starachowicach. Zarząd Powiatu otrzymał na niej wotum zaufania oraz absolutorium od Rady Powiatu. To wyraz uznania dla jego działań oraz sposobu wykonania zeszłorocznego budżetu.
Wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu

2022-06-30

Wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu

Za nami jedna z najważniejszych sesji Rady Powiatu w ciągu całego roku. Zarząd Powiatu otrzymał na niej wotum zaufania oraz absolutorium. To wyraz uznania dla jego działań oraz sposobu wykonania zeszłorocznego budżetu.
Absolutorium dla wójta gminy Mirzec

2022-06-29

Absolutorium dla wójta gminy Mirzec

Radni Gminy Mirzec jednogłośnie głosowali nad absolutorium dla Mirosława Seweryna za wykonanie budżetu za 2021 rok.
Wszyscy radni za Wójtem Gminy Brody

2022-06-06

Wszyscy radni za Wójtem Gminy Brody

Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 27 maja br., Rada Gminy w Brodach jednogłośnie poparła działalność Wójta Gminy Brody Marzeny Bernat w 2021 roku. Radni przyznali wotum zaufania i udzielili absolutorium.
Prezydent z wotum zaufania. Pochwały, krytyka i... zaskakujący

2021-06-26

Prezydent z wotum zaufania. Pochwały, krytyka i... zaskakujący "prezent"

Podczas piątkowej (25 czerwca) sesji Rady Miejskiej, odbyła się debata nad raportem o stanie gminy za 2020 rok. Chęć udziału w debacie zgłosiło pięciu mieszkańców Starachowic. Po dyskusji radni głosowali nad udzielenie prezydentowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu gminy za miniony rok.
Prezydent Materek z absolutorium i wotum zaufania

2021-06-25

Prezydent Materek z absolutorium i wotum zaufania

Radni Rady Miejskiej w Starachowicach udzielili prezydentowi miasta absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. - To już siódme udzielone mi absolutorium. Wyjątkowe, bo 2020 rok był trudny i nietypowy – mówi Prezydent Starachowic Marek Materek. - Każdego dnia mierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami, z jakimi dotychczas nie mieliśmy do czynienia. W mojej ocenie starachowicki samorząd zdał ten egzamin.
Pełne poparcie dla Marzeny Bernat

2021-06-04

Pełne poparcie dla Marzeny Bernat

Podczas sesji Rady Gminy Brody, która odbyła się 28 maja, radni jednogłośnie zagłosowała za przyznaniem wotum zaufania, oraz udzielili absolutorium wójt Marzenie Bernat. Chwalili Panią Wójt za pracę dla społeczności lokalnej, a także gratulowali wyróżnienia, jakim było przyznanie przez Premiera RP Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.