JUŻ W KIOSKU

Zakończenie kontroli w starachowickim szpitalu

2022-05-19 12:40:42

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Zespół ds. przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach zakończył pracę. Wnioski pokontrolne, wraz z całym zgromadzonym materiałem zostały przekazane właściwym organom na potrzeby prowadzonego postępowania. 

fot. Powiat Starachowicki

O zakończeniu prac, podczas czwartkowej (19 maja) konferencji prasowej mówił starosta powiatu Piotr Ambroszczyk.

- Kontrola prowadzona była od dnia 9 grudnia 2021r. do 31 marca 2022r. Dotyczyła dwóch zakresów: zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania zatrudnienia, potencjalnych skarg, jakie wpłynęły do PZOZ i wpływu powyższych działań na sytuację finansową PZOZ, a także przestrzegania zasad racjonalnego wydatkowania środków publicznych w zakresie gospodarki zakupowej PZOZ oraz prowadzonych inwestycji. Zakres kontroli dotyczył lat 2020 – 2021 - poinformował starosta. - Zespół pracował w składzie: Sebastian Iskra – radca prawny Starostwa Powiatowego w Starachowicach (Przewodniczący Zespołu); Stanisław Wojtan – Członek Zarządu Powiatu w Starachowicach, Jerzy Materek – Członek Zarządu Powiatu w Starachowicach, Paweł Piątek – Audytor Wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Starachowicach; Agnieszka Wajszczyk – Główny Specjalista ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Starachowicach; Andrzej Przygoda – Główny Specjalista ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Starachowicach; Katarzyna Jamroży – Główny Księgowy Starostwa Powiatowego w Starachowicach; Marta Ewa Figarska – Kierownik w Starostwie Powiatowym  w Starachowicach.

Na podstawie zebranych informacji i zgromadzonego materiału stwierdzono, co następuje: 

  1. W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych ustalono, że proces rekrutacji w PZOZ w Starachowicach powinien odbywać się w oparciu o plan zatrudnienia na dany rok. W wyniku kontroli stwierdzono, że taki Plan zatrudnienia na rok 2020 nie został opracowany, natomiast zgodnie z Planem zatrudnienia na 2021 rok wykazano 789 osób. Faktyczne zatrudnienie obejmowało 804 osoby, co stanowi różnicę 15 osób zatrudnionych ponad Plan. 
  2. Podczas kontroli w 5 przypadkach stwierdzono nieuzasadnione przesunięcia doświadczonych pracowników ze stanowisk kierowniczych na niższe stanowiska. 
  3. W okresie objętym kontrolą proces rekrutacji pracowników PZOZ odbywał się  w większości na podstawie banku ofert pracy. Przyjęta forma naboru kandydatów na poszczególne stanowiska nie zapewniała zasady jawności, otwartości i konkurencyjności przy prowadzonych naborach. 
  4. Uzyskane w trakcie kontroli informacje i wyjaśnienia wskazują na nieprawidłowości w funkcjonowaniu Działu ds. Kadr i Płac, w tym m.in. w zakresie prowadzenia osobowej dokumentacji pracowniczej. 
  5. Przy realizowaniu polityki zakupowej nie zawsze stosowano obowiązujący w jednostce wewnętrzny Regulamin Zamówień Publicznych. 
  6. W zakresie kompleksowej obsługi prawnej PZOZ w Starachowicach nie stwierdzono nieprawidłowości. Ilość podmiotów pełniących obsługę prawną nie uległa zmianie, podobnie jak koszty kompleksowej obsługi w kontrolowanym okresie. 

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych protokół z kontroli został przekazany do dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach celem odniesienia się do zawartych w nim wniosków. Jak informuje starosta, dyrektor placówki pismem z dnia 12 maja br. nie wniósł zastrzeżeń do ustaleń zawartych w treści protokołu.

- Do dyrekcji PZOZ zostaną skierowane zalecenia pokontrolne celem ich wdrożenia - mówił podczas konferencji Piotr Ambroszczyk. - Cały zgromadzony materiał w przedmiotowej sprawie został przekazany właściwym organom na potrzeby prowadzonego postępowania. Do czasu zakończenia postępowania nie będziemy udzielać informacji w tej sprawie - dodał. 

[ZOBACZ NAGRANIE: https://fb.watch/d5SBhsHE0I/]

/źródło: Powiat Starachowicki/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Postępy przy budowie wiaduktu w Starachowicach Zachodnich [ZDJĘCIA]

2024-02-23

Postępy przy budowie wiaduktu w Starachowicach Zachodnich [ZDJĘCIA]

Trwają prace przy budowie wiaduktu w Starachowicach Zachodnich. Aktualnie wykonano już prawie 20% kontraktu. O postępie prac podczas piątkowej (23 lutego br.) konferencji prasowej mówił starosta powiatu Piotr Ambroszczyk oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Beata Stąpor.
Stowarzyszenie Wrażliwi Społecznie: „Władze miasta winne słabości społeczeństwa obywatelskiego”

2024-02-23

Stowarzyszenie Wrażliwi Społecznie: „Władze miasta winne słabości społeczeństwa obywatelskiego”

Aktywność i umiejętność samorealizacji osób, grup, czy stowarzyszeń niezależnych od  władz publicznych, to esencja społeczeństwa obywatelskiego w Starachowicach. Niestety z nim nie jest dobrze, uważają  władze Stowarzyszenia Wrażliwi Społecznie (SWS). Powyższa tematyka była wiodącą podczas wtorkowej (20 lutego br.) konferencji prasowej zwołanej  przez SWS, w której udział  wzięli prezes stowarzyszenia Paweł Lewkowicz oraz wiceprezes Beata Gorczyca.
Elżbieta Gralec rozpoczęła kampanię na urząd burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

2024-02-21

Elżbieta Gralec rozpoczęła kampanię na urząd burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

Zastępca prezydent Starachowic ds. gospodarczych Elżbieta Gralec podczas środowej (21 lutego br.) konferencji prasowej, która obyła się na placu przed Klasztorem Cystersów, oficjalnie ogłosiła swój start w wyborach samorządowych 2024. Jako kandydatka KWW Marka Materka będzie ubiegać się o fotel burmistrza Wąchocka.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Lubianka” do aktualizacji

2024-02-22

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Lubianka” do aktualizacji

Starachowiccy radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką „Lubianka”. 
Piotr Capała oficjalnym kandydatem na prezydenta Starachowic. Kandydaci porozumienia samorządowego zaprezentowani [ZDJĘCIA]

2024-02-20

Piotr Capała oficjalnym kandydatem na prezydenta Starachowic. Kandydaci porozumienia samorządowego zaprezentowani [ZDJĘCIA]

Komitet Wyborczy Wyborców TST – Twój Samorząd Teraz podczas spotkania wyborczego, które odbyło się we wtorek (20 lutego br.) w starachowickim Hotelu Senator, przedstawił swojego kandydata na fotel prezydenta miasta Starachowice oraz osoby, które podczas wyborów samorządowych 2024 będą ubiegać się o mandaty radnych Rady Miejskiej i Rady Powiatu Starachowickiego we wszystkich okręgach wyborczych.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

2024-02-20

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Prezydent Starachowic Marek Materek oraz społeczność Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach zapraszają do udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W programie znalazły się dwa wydarzenia: 29 lutego br. prelekcja przedstawiciela IPN i 1 marca br. Msza Święta i program artystyczny w kościele pw. Wszystkich Świętych, a następnie odwiedziny miejsca pamięci na placu kościelnym.     
Modlitwa za bohaterów

2024-02-20

Modlitwa za bohaterów

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło w Wąchocku im. gen. Antoniego Hedy „Szarego”, zaprasza do  udziału w IV Drodze Krzyżowej w intencji bohaterów polskiego podziemia antykomunistycznego, mordowanych i prześladowanych po zakończeniu II wojny światowej. 
Pałacyk

2024-02-21

Pałacyk "odNowa". Otwarcie już pod koniec marca

Zbliża się koniec prac przy rewitalizacji starachowickiego Pałacyku. To właśnie tu swoją siedzibę będzie miało Centrum Kreatywności, którego rolą będzie nakierowane na dialog i współpracę młodzieży, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców miasta. Oficjalne otwarcie planowane jest na koniec marca. Wtedy gmina uroczyście przekaże obiekt do użytku mieszkańców. 
Patriotyczny wzór dla policjantów

2024-02-19

Patriotyczny wzór dla policjantów

Z inicjatywy Powiatowej Rady Pamięci w Starachowicach uczczono przypadającą dziś 80. rocznicę śmierci por. Zygmunta Procha, policjanta i bojownika Armii Krajowej, szefa komórki kontrwywiadu wojskowego iłżeckiego Obwodu ZWZ - AK, który zginął w Starachowicach wytropiony przez niemieckich okupantów. Uczestnicy rocznicowych obchodów spotkali się przy jego pomniku zlokalizowanym przy wejściu do starachowickiej komendy policji.
ZUS ostrzega przed oszustami

2024-02-19

ZUS ostrzega przed oszustami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywym profilem ZUS w mediach społecznościowych, a dokładnie na platformie Facebook, który zachęca do inwestycji mającej zagwarantować emeryturę w wieku 50 lat. W ten sposób oszuści próbują wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze Polaków.