JUŻ W KIOSKU

Szpital rozszerza specjalistykę

2023-01-18 14:30:00

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Starachowicki szpital poszerza wachlarz usług medycznych. Do dyspozycji pacjentów są już cztery nowe poradnie, w tym stomatologiczna w znieczuleniu ogólnym dla osób niepełnosprawnych, neonatologiczna i neurologiczna dla dzieci, a w planach kolejne, w tym m.in. poradnia prenatalna dla kobiet w ciąży powyżej 35 roku życia.

fot. Powiat Starachowicki

Trwają intensywne działania w zakresie rozszerzenia usług medycznych przez PZOZ w Starachowicach. Szpital wspólnie z władzami powiatu próbuje poszerzać swoją ofertę, zarówno w zakresie leczenia szpitalnego, jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Efektem tych działań jest uruchomienie jeszcze w ubiegłym roku czterech nowy poradni, w tym trzech skierowanych bezpośrednio do dzieci.

I tak mali pacjenci mogą już u nas korzystać z poradni: logopedycznej, neonatologicznej oraz neurologicznej.

Logopedia

Poradnia logopedyczna skierowana jest także do młodzieży i osób dorosłych. Oferuje pełną i całościową diagnozę logopedyczną oraz terapię indywidualną w zakresie: usprawniania motoryki narządów mowy i korygowania wad wymowy, doskonalenia funkcji językowych, komunikacyjnych, oddechowych, fonacyjnych, a także poszerzania zasobu słownictwa czynnego i biernego. Prowadzona jest tu terapia opóźnionego rozwoju mowy, jąkania, zbyt szybkiego tempa mowy oraz terapia surdologopedyczna (zaburzenia słuchu, trening słuchowy, pamięć słuchowa, analiza i synteza słuchowa), terapia ręki, czy terapia sensomotoryczna. Logopeda wspomaga dzieci w pokonywaniu trudności w czytaniu i pisaniu.

Przyjmowane są również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj.: autyzm, niepełnosprawność intelektualna, niedokształcenie mowy o typie afazji, mózgowe porażenie dziecięce oraz wady genetyczne, a w przypadku dorosłych terapia prowadzona jest w zakresie zaburzeń komunikacji językowej wynikających z niedosłuchu, uszkodzeń neurologicznych (udary niedokrwienne mózgu, wylewy), upośledzenia umysłowego, czy MPD.

Poradnia czynna jest trzy dni w tygodniu w godzinach dopasowanych do potrzeb pacjentów.

Neurologia

Z tą samą częstotliwością działa w szpitalu Poradnia Neurologiczna dla Dzieci (począwszy od 1 miesiąca życia do ukończenia 18 lat). Konsultacje lekarskie odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy. Diagnozowaniem i leczeniem pacjentów ze schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego zajmuje się lekarz specjalista w zakresie neurologii dziecięcej.

Neonatologia

Z myślą o najmłodszych pacjentach, urodzonych nie tylko w naszym szpitalu na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z Salą Porodową, powstała poradnia neonatologiczna, która stanowi przedłużenie opieki lekarskiej po wyjściu noworodka ze Szpitala. Ma ona na celu zapewnienia kompleksowej opieki, leczenia oraz oceny rozwoju noworodków do 28 dnia życia. Lekarze specjaliści z zakresu neonatologii dokonują tutaj oceny noworodka pod kątem jego rozwoju fizycznego, procesów adaptacji poszczególnych narządów, oceny i ewentualnego leczenia żółtaczek okresu noworodkowego. A w razie wystąpienia takiej potrzeby planują dalsze konsultacje i dodatkowe badania.

Poradnia Neonatologiczna czynna jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 10.00 do 14.00.

Stomatologia w znieczuleniu ogólnym

Dużym udogodnieniem, zwłaszcza dla rodzin osób niepełnosprawnych, było uruchomienie Poradni stomatologiczna w znieczuleniu ogólnym. Świadczy ona usługi specjalistyczne zarówno dla dzieci niepełnosprawnych, jak i osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, których schorzenie i stopień niepełnosprawności uniemożliwiają przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu miejscowym.

W ramach poradni wykonywane są świadczenia w zakresie:

- profilaktyki (lakowanie),

- skalingu (usuwanie kamienia i złogów nazębnych),

- wypełniania ubytków,

- ekstrakcji zębów,

- drobnych zabiegów chirurgicznych tj.: resekcji, usuwanie torbieli, leczenie endodontyczne itd.

Tych, którzy jeszcze nie wiedzą, informujemy, że jest ona zlokalizowana na parterze w prawym skrzydle nowo zakupionego budynku po PAKS (wejście od drugiej strony Szpitala tj. od strony basenu).

A w planach są już kolejne…

Badania prenatalne

Mamy nadzieję, że już niebawem w ramach poradni położniczo – ginekologicznej będzie można wykonać badania prenatalne, co będzie ukłonem w stronę kobiet powyżej 35 roku życia, u których ryzyko urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi około 3% - 5%. Panie będą miały możliwość skorzystania z bezpłatnej diagnostyki w ramach Programu Badań Prenatalnych finansowanego przez NFZ. Do tej pory takie badania realizowane były w naszym województwie tylko w Kielcach. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach będzie czwartym podmiotem leczniczym w Świętokrzyskiem umożliwiającym kobietom po 35 roku życia diagnostykę we wczesnym etapie ciąży.

Na tym oczywiście nie koniec, ale o tym niebawem…

/informacja prasowa: Powiat Starachowicki/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Całodobowa opieka wytchnieniowa. Można składać wnioski

2023-03-13

Całodobowa opieka wytchnieniowa. Można składać wnioski

W Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie – Godowie rusza całodobowa opieka wytchnieniowa dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych z powiatu starachowickiego. Osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą już składać wnioski.
Ruszy opieka wytchnieniowa w powiecie

2023-02-22

Ruszy opieka wytchnieniowa w powiecie

Powiat Starachowicki zapewni wytchnienie rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych. Wreszcie będą mogli sobie pozwolić na krótki urlop, nie martwiąc się o podopiecznych, którzy będą mieć zapewnioną fachową opiekę w całodobowej placówce. Z pomocy będą mogły skorzystać w tym roku 62 osoby. Usługi będą świadczone w Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie – Godowie.
Porządek obrad lutowej sesji Rady Powiatu

2023-02-22

Porządek obrad lutowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (23 lutego br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się sesja Rady Powiatu. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie transmitowane na stronie: https://esesja.tv/ 
Duże zainteresowanie firm budową wiaduktu

2023-02-07

Duże zainteresowanie firm budową wiaduktu

Do 14 lutego br. wydłużony został termin składania ofert w przetargu dotyczącym poprawy warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A. m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach. Powodem, jak informuje dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach Andrzej Klimczak, jest bardzo duże zainteresowanie, w tym wpływające pytania od potencjalnych oferentów. 
Dla bezpieczeństwa na drogach

2023-02-07

Dla bezpieczeństwa na drogach

Niebawem dobiegną końca prace projektowe przy przebudowie i rozbudowie odcinków dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji  Strategicznych. Chodzi o fragmenty czterech dróg powiatowych o łącznej długości 6,5 km na terenie gmin: Starachowice, Brody, Wąchock i Mirzec, w tym długo wyczekiwaną przebudowę jezdni na odcinku od skrzyżowania na Lipie do skrzyżowania na Lubienie. Tymczasem zakończyły się prace remontowo – montażowe, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, zarządzanych przez Powiat. 
Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023

2023-02-01

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023

Mieszkasz na terenie powiatu starachowickiego? Jesteś osobą niepełnosprawną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub opiekunem dziecka do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności? Jeśli tak, możesz ubiegać się o asystenta, który będzie cię wspierał w czynnościach dnia codziennego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach rozpoczęło nabór, który potrwa do 10 lutego br. 
Podziękowanie za serce i wychowanie

2023-01-29

Podziękowanie za serce i wychowanie

Niewiele powiatów w kraju może poszczycić się taką placówką rodzinną, jak nasza przy ulicy Warszawskiej w Starachowicach, z tak dużym stażem i z tak ogromnym zaangażowaniem w opiekę nad dziećmi. Jej wieloletni dyrektor Pan Witold Kowalski przez ponad 40 lat wraz z małżonką dawał ciepło i miłość dziesiątkom dzieciaków, które nie doświadczyły tego od swoich biologicznych rodziców. A teraz kończy już swoją działalność, choć nie porzuca misji, jaką jest wychowanie.
Jak sobie radzić w kryzysie?

2023-01-29

Jak sobie radzić w kryzysie?

Jak rozmawiać z osoba będącą w kryzysie, mającą myśli samobójcze, czy z dzieckiem, które ma za sobą próbę samobójczą – na te i inne pytania próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy warsztatów, jakie odbyły się 25 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Jest to kolejne spotkanie w ramach działań zainicjowanych przez Powiat Starachowicki, wspólnie z III LO, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Starachowicki, związanych z zapobieganiem zachowaniom samobójczym.
Porządek obrad styczniowej sesji Rady Powiatu

2023-01-25

Porządek obrad styczniowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (26 stycznia br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLIX sesja Rady Powiatu. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie transmitowane na stronie: http://esesja.tv
Dofinansowanie dla PZAZ

2023-01-23

Dofinansowanie dla PZAZ

Ponad 500 tys. zł przekaże w tym roku Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na utrzymanie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie. 19 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach podpisana została umowa w sprawie udzielenia dotacji na działalność zakładu w 2023 roku.