JUŻ W KIOSKU

Szpital rozszerza specjalistykę

2023-01-18 14:30:00

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Starachowicki szpital poszerza wachlarz usług medycznych. Do dyspozycji pacjentów są już cztery nowe poradnie, w tym stomatologiczna w znieczuleniu ogólnym dla osób niepełnosprawnych, neonatologiczna i neurologiczna dla dzieci, a w planach kolejne, w tym m.in. poradnia prenatalna dla kobiet w ciąży powyżej 35 roku życia.

fot. Powiat Starachowicki

Trwają intensywne działania w zakresie rozszerzenia usług medycznych przez PZOZ w Starachowicach. Szpital wspólnie z władzami powiatu próbuje poszerzać swoją ofertę, zarówno w zakresie leczenia szpitalnego, jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Efektem tych działań jest uruchomienie jeszcze w ubiegłym roku czterech nowy poradni, w tym trzech skierowanych bezpośrednio do dzieci.

I tak mali pacjenci mogą już u nas korzystać z poradni: logopedycznej, neonatologicznej oraz neurologicznej.

Logopedia

Poradnia logopedyczna skierowana jest także do młodzieży i osób dorosłych. Oferuje pełną i całościową diagnozę logopedyczną oraz terapię indywidualną w zakresie: usprawniania motoryki narządów mowy i korygowania wad wymowy, doskonalenia funkcji językowych, komunikacyjnych, oddechowych, fonacyjnych, a także poszerzania zasobu słownictwa czynnego i biernego. Prowadzona jest tu terapia opóźnionego rozwoju mowy, jąkania, zbyt szybkiego tempa mowy oraz terapia surdologopedyczna (zaburzenia słuchu, trening słuchowy, pamięć słuchowa, analiza i synteza słuchowa), terapia ręki, czy terapia sensomotoryczna. Logopeda wspomaga dzieci w pokonywaniu trudności w czytaniu i pisaniu.

Przyjmowane są również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj.: autyzm, niepełnosprawność intelektualna, niedokształcenie mowy o typie afazji, mózgowe porażenie dziecięce oraz wady genetyczne, a w przypadku dorosłych terapia prowadzona jest w zakresie zaburzeń komunikacji językowej wynikających z niedosłuchu, uszkodzeń neurologicznych (udary niedokrwienne mózgu, wylewy), upośledzenia umysłowego, czy MPD.

Poradnia czynna jest trzy dni w tygodniu w godzinach dopasowanych do potrzeb pacjentów.

Neurologia

Z tą samą częstotliwością działa w szpitalu Poradnia Neurologiczna dla Dzieci (począwszy od 1 miesiąca życia do ukończenia 18 lat). Konsultacje lekarskie odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy. Diagnozowaniem i leczeniem pacjentów ze schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego zajmuje się lekarz specjalista w zakresie neurologii dziecięcej.

Neonatologia

Z myślą o najmłodszych pacjentach, urodzonych nie tylko w naszym szpitalu na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z Salą Porodową, powstała poradnia neonatologiczna, która stanowi przedłużenie opieki lekarskiej po wyjściu noworodka ze Szpitala. Ma ona na celu zapewnienia kompleksowej opieki, leczenia oraz oceny rozwoju noworodków do 28 dnia życia. Lekarze specjaliści z zakresu neonatologii dokonują tutaj oceny noworodka pod kątem jego rozwoju fizycznego, procesów adaptacji poszczególnych narządów, oceny i ewentualnego leczenia żółtaczek okresu noworodkowego. A w razie wystąpienia takiej potrzeby planują dalsze konsultacje i dodatkowe badania.

Poradnia Neonatologiczna czynna jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 10.00 do 14.00.

Stomatologia w znieczuleniu ogólnym

Dużym udogodnieniem, zwłaszcza dla rodzin osób niepełnosprawnych, było uruchomienie Poradni stomatologiczna w znieczuleniu ogólnym. Świadczy ona usługi specjalistyczne zarówno dla dzieci niepełnosprawnych, jak i osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, których schorzenie i stopień niepełnosprawności uniemożliwiają przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu miejscowym.

W ramach poradni wykonywane są świadczenia w zakresie:

- profilaktyki (lakowanie),

- skalingu (usuwanie kamienia i złogów nazębnych),

- wypełniania ubytków,

- ekstrakcji zębów,

- drobnych zabiegów chirurgicznych tj.: resekcji, usuwanie torbieli, leczenie endodontyczne itd.

Tych, którzy jeszcze nie wiedzą, informujemy, że jest ona zlokalizowana na parterze w prawym skrzydle nowo zakupionego budynku po PAKS (wejście od drugiej strony Szpitala tj. od strony basenu).

A w planach są już kolejne…

Badania prenatalne

Mamy nadzieję, że już niebawem w ramach poradni położniczo – ginekologicznej będzie można wykonać badania prenatalne, co będzie ukłonem w stronę kobiet powyżej 35 roku życia, u których ryzyko urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi około 3% - 5%. Panie będą miały możliwość skorzystania z bezpłatnej diagnostyki w ramach Programu Badań Prenatalnych finansowanego przez NFZ. Do tej pory takie badania realizowane były w naszym województwie tylko w Kielcach. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach będzie czwartym podmiotem leczniczym w Świętokrzyskiem umożliwiającym kobietom po 35 roku życia diagnostykę we wczesnym etapie ciąży.

Na tym oczywiście nie koniec, ale o tym niebawem…

/informacja prasowa: Powiat Starachowicki/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Pieniądze na konserwację Wielkiego Pieca

2023-09-30

Pieniądze na konserwację Wielkiego Pieca

Powiat pozyskał 500 tys. zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie Wielkiego Pieca. W ramach tych środków odnowiony zostanie najważniejszy obiekt jedynego w Europie zachowanego w pełni ciągu technologicznego zakładu wielkopiecowego z XIX wieku.
Porządek obrad wrześniowej sesji Rady Powiatu

2023-09-27

Porządek obrad wrześniowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (28 września br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: http://esesja.tv. 
Starostwo bez barier

2023-09-26

Starostwo bez barier

Plany tyflograficzne, pętle indukcyjne, dostęp do aplikacji internetowej, pozwalającej modyfikować treści tak, aby były one zrozumiałe dla osób z trudnościami intelektualnymi czy wzrokowymi – to tylko niektóre z rozwiązań, jakie zostały zastosowane w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, aby stało się ono przyjazne osobom niepełnosprawnym. Dzisiaj to jeden z najbardziej dostępnych budynków w naszym powiecie. 
10 Festiwal Nauki w Starachowicach

2023-09-25

10 Festiwal Nauki w Starachowicach

Już we wtorek (26 września br.) zapraszamy na 10 Festiwal Nauki – jedyne takie wydarzenie dla uczniów szkół podstawowych i średnich w naszym powiecie, popularyzujące naukę. Impreza odbędzie się tradycyjnie na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Będą pokazy, warsztaty naukowe poświęcone naukom ścisłym i przyrodniczym, prezentacje prac uczniowskich i dodatkowo w tym roku spotkanie oko w oko z dinozaurami.
Coraz bliżej finału inwestycji w szkołach

2023-09-25

Coraz bliżej finału inwestycji w szkołach

Blisko 13 mln zł – to wartość inwestycji, realizowanych aktualnie przez Powiat Starachowicki w szkołach. Oprócz hali sportowej przy ZSZ nr 3 w Starachowicach gruntowną termomodernizację przechodzi też ZSZ nr 2 w Starachowicach wraz z dwiema pracowniami CKZ. Trwają też prace przy budowie nowego boiska przy II LO, a finał niebawem.
Kolejne zmiany w organizacji ruchu

2023-09-21

Kolejne zmiany w organizacji ruchu

Uwaga kierowcy! Będą kolejne zmiany w organizacji ruchu w związku z budową wiaduktu. Już  od 28 września br., na czas robót budowlanych zamknięta zostanie dla ruchu ulica Wielkopiecowa w Starachowicach. Klienci sklepów: Mrówka i Polbudrol będą mogli dojechać do nich przez parking przy Biedronce. 
25-lecie usamorządowienia Powiatów

2023-09-19

25-lecie usamorządowienia Powiatów

Starosta Piotr Ambroszczyk uczestniczył w zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich z okazji 25 – lecia ustanowienia samorządu powiatowego w Polsce zjeździe samorządowców na Zamku Królewskim w Warszawie. 
Dzieje się na powiatowych drogach

2023-09-18

Dzieje się na powiatowych drogach

Powiat Starachowicki przyspiesza z inwestycjami. Łączna wartość zadań realizowanych aktualnie na drogach to ponad 102 mln zł. Oprócz sztandarowej inwestycji, jaką jest budowa wiaduktu, prowadzi też prace na drogach w gminie Mirzec oraz na przedłużeniu ul. Leśnej w Starachowicach. A wkrótce kolejne…
Zmiana organizacji ruchu w Dolnych Starachowicach

2023-09-14

Zmiana organizacji ruchu w Dolnych Starachowicach

Uwaga kierowcy! Od 20 września br. planowana jest zmiana organizacji ruchu w ciągu ulicy Radomskiej i Hutniczej w Starachowicach w związku z budową wiaduktu. Które odcinki będą zamknięte, a na których wprowadzony zostanie jeden kierunek? Szczegóły poniżej.
Święto plonów w powiecie

2023-09-07

Święto plonów w powiecie

Za nami powiatowo – gminne dożynki. Ich gospodarzem była w tym roku Gmina Mirzec. Starosta Piotr Ambroszczyk wspólnie z Wójtem Gminy Mirzec Mirosławem Sewerynem dziękowali rolnikom za rok wytężonej pracy.