JUŻ W KIOSKU

Stowarzyszenie Wrażliwi Społecznie wnioskuje do radnych o wprowadzenie usług sąsiedzkich

2024-02-09 13:03:40

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Zarząd Stowarzyszenia Wrażliwi Społecznie złożył do Rady Miejskiej w Starachowicach wniosek o przyjęcie w drodze uchwały tzw. usług sąsiedzkich, które byłyby dostępne dla potrzebujących seniorów w mieście. 

Na zdjęciu (od lewej): Barbara Głowacka-Lewkowicz, Paweł Lewkowicz, Iwana Jaśkiewicz / fot. Anna Ząbecka - Gazeta Starachowicka

Podczas czwartkowej (8 lutego br.) konferencji prasowej stowarzyszenie przedstawiło pomysł na zwiększenie oferty wsparcia usług społecznych dla osób wykluczonych, zwłaszcza seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Wniosek zreferował prezes Wrażliwych Społecznie Paweł Lewkowicz, natomiast członkini stowarzyszenia Iwona Jaśkiewicz przedstawiła potrzebę wprowadzenia usług sąsiedzkich w mieście, jako przykład podając samotnych, często już niesamodzielnych seniorów.

- 1/3 osób w naszym mieście to seniorzy wymagający wsparcia. Realizowane obecnie usługi są często niewystarczające - podkreślił Paweł Lewkowicz. - Teraz gminy mają możliwość uzyskania wsparcia na ten cel, tj. 800 zł miesięcznie na świadczeniobiorcę. Dotyczy to osób, które nie mają mentalności, ale też motywacji, by prosić o pomoc. Są wokół nas osoby wycofane, którym trzeba pomóc i trzeba do tych osób dotrzeć. Nie samymi tańcami senior żyje.

Prezes stowarzyszenia mówił, że w Starachowicach podobnie jak w całym kraju występuje niedobór kadry opiekuńczej, przybywa osób w wieku poprodukcyjnym, dlatego usługi sąsiedzkie typu opieka higieniczno-sanitarna, zapewnienie kontaktu z otoczeniem są bardzo potrzebna.

- Gminy na uruchomienie usług sąsiedzkich mogą otrzymać wsparcie z programu korpus wsparcia seniorów, gdzie w module I udział gminy jest 20% kosztów usługi, oszacowany na ok. 800 zł brutto miesięcznie. W grudniu ub.r. zwróciliśmy się z wnioskiem do Minister ds. polityki senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz o wydanie  zaleceń i  zajęcie stanowiska w zakresie uruchomienia usług sąsiedzkich dla osób w wieku 65+ świadczonych przez osoby  zamieszkujące w bliskim sąsiedztwie osoby uprawnionej - dodał. 

- Ludzie są często zamknięci w domu i w sobie, często w depresji i bez rodziny, która wyjechała za pracą zagranicę. To są ludzie, którzy się nie poskarżą - zauważyła Iwona Jaśkiewicz. - Czasem potrzeba zrobić zakupy, pobyć, porozmawiać, by to nie były wybrane pojedyncze osoby, ale ludzka inicjatywa pomocy.

Paweł Lewkowicz dodał, że dla stowarzyszenia Wrażliwi Społecznie kluczowe jest, by w Starachowicach usługi sąsiedzkie nie były tylko z nazwy dla wąskiej grupy osób, tylko dla większej ilości osób naprawdę potrzebujących. Osobą, która pomagałaby w ramach umowy zlecenia i otrzymywała za to wynagrodzenie, mogłaby być osoba spoza rodziny.

"Wnioskodawca wnosi o zorganizowanie w mieście Starachowice usług sąsiedzkich, decydując w drodze uchwały rady, jak świadczone będą usługi sąsiedzkie, dodatkowo poszerzając katalogu osób uprawnionych do otrzymania usług sąsiedzkich, gdy rodzina nie będzie w stanie zaoferować określonego wsparcia oraz zabezpieczenie odpowiedniego finansowania usług sąsiedzkich z budżetu miasta - czytamy we wniosku. - Intencją ustawodawcy w zakresie wprowadzenia w lipcu 2023r. nowelizacją ustawy o pomocy społecznej usług sąsiedzkich była i wciąż jest niewystarczająca oferta usługowa, ograniczenie kadry opiekuńczej i progres osób w wieku pow. 60 rż. W Starachowicach powyższe czynnik również są dominujące, stąd potrzeba wdrożenia usług sąsiedzkich. Na gminie jako organizatorze usług sąsiedzkich będzie spoczywało ustalenie w drodze uchwały zasad świadczenia usług sąsiedzkich oraz ich finansowanie. Gmina również określi, kto będzie mógł zapewnić pomoc (poza wymogami ustawowymi) szczególnie w aspekcie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, formy współpracy z opiekunami (np. umowa zlecenie) itp. Argumentów za uruchomieniem usług sąsiedzkich jest wiele. Seniorów dotyka alienacja, owdowienie, doznają syndromu opuszczonego gniazda (wyjazd dzieci do innej miejscowości aniżeli zamieszkały rodzic), posiadają wielochorobowość i są w zdecydowanej większości niepełnosprawni ze względu na stan zdrowia. Co więcej, starość jest wprost proporcjonalna do utraty umiejętności społecznych. Następuje zwiększenie udziału seniorów w ogólnej populacji, gdzie w Starachowicach ich udział przewyższa 30% ogółu mieszkańców wg stanu na 31.12.2023 r. Powyższe wino obligować do zliberalizowania usług sąsiedzkich wobec seniorów w sytuacji gdy mają zstępnych, ale z powodu niezapewnienia przez najbliższych pomocy na odpowiednim poziomie, będą wymagać wsparcia usługami sąsiedzkimi. Niniejsze jest jednym z pryncypialnych celów Unii Europejskiej w kierunku rozwoju świadczeń usług społecznych w środowisku lokalnym, jako element strategii deinstytucjonalnej. Gminy, które zorganizują usługi opiekuńcze, będą mogły uzyskać dodatkowe środki finansowe na realizację wyżej wymienionych usług w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów".

***

Do tematu konferencji odniósł się Urząd Miejski w Starachowicach. 

-  Usługi sąsiedzkie są nową formą świadczenia pomocy społecznej, która została wprowadzona na mocy nowelizacji ustawy o pomocy społecznej od dnia 01.11.2023 r. Usługi sąsiedzkie jako formy usług opiekuńczych jest nową możliwością gmin, wprowadzenie tej formy podyktowane było niedostosowaniem oferty usługowej do obecnych potrzeb oraz ograniczeniem zasobów kadry opiekuńczej w wielu gminach. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej usługi sąsiedzkie są formą wsparcia świadczoną przez osoby blisko mieszkające, które wynagradzane są w formie pieniężnej przez gminę.

Gmina Starachowice złożyła w grudniu 2023 roku wniosek projektowy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w związku z naborem o dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne nr: FESW.09.04-IZ.00-001/23, w którym jednym zadań jest realizacja bezpłatnych usług sąsiedzkich. Obecnie oczekujemy na wyniki oceny złożonego wniosku. Usługi te zostały wprowadzone do tego projektu po przeprowadzonej diagnozie wśród podopiecznych CUS w zakresie potrzeby świadczenia tych usług w formie bezpłatnej.

W przypadku nieuzyskania środków w ramach ww. konkursu Prezydent Miasta Starachowice złoży wniosek o podjęcie uchwały na sesję Rady Miejskiej, w której określi szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług. W przypadku przyznawania usług sąsiedzkich na podstawie uchwały, będą one przyznawane decyzją administracyjną określającą wymiar i odpłatność za te usługi, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, tak jak odbywa się to w przypadku pozostałych usług opiekuńczych i specjalistycznych.

Jednocześnie podkreślamy, iż usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki zatrudnione w CUS, a także przez podmiot zewnętrzny zaspokajają potrzeby osób, które tego wymagają. Istnieje możliwość zwiększenia ilości godzin w każdym przypadku tego wymagającym. Gmina Starachowice nie mierzy się z problemem braku opiekunek, wiele osób poszukuje pracy w tym zakresie, dlatego też usługi sąsiedzkie nie będą w tym przypadku odpowiedzią na ograniczenie zasobów kadry opiekuńczej - informuje rzecznik prasowy starachowickiego magistratu, Leszek Kowalski.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Rowerami na lekcje

2024-02-28

Rowerami na lekcje

Ścieżek rowerowych w mieście przybywa, samorząd chce, by korzystała z nich jak największa ilość mieszkańców. Specjalną zachętę kieruje w stronę przedszkolaków i uczniów oraz nauczycieli. W ramach akcji "Rowerowy Maj" mieliby docierać na lekcje i do pracy ekologicznymi środkami transportu. Dla najaktywniejszych uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody.    
Walka z bezlitosnym nowotworem trwa. Paweł ze Starachowic potrzebuje naszej pomocy

2024-02-28

Walka z bezlitosnym nowotworem trwa. Paweł ze Starachowic potrzebuje naszej pomocy

W pomoc dla 41-letniego Pawła Plewniaka ze Starachowic zaangażowali się wszyscy. Rodzina, przyjaciele, bliżsi i dalsi znajomi oraz wielu dobrych ludzi poruszonych prośbą mężczyzny. Diagnoza, którą usłyszał 41-latek, jest przerażająca. To czerniak skóry okolicy nadłopatkowej po stronie prawej z przerzutami do wątroby, płuc, śledziony, węzłów chłonnych, wnęki wątroby, kręgosłupa. Trwa zbiórka pieniędzy na pomoc starachowiczaninowi. Cel to: leczenie, wizyty, leki, zabiegi, sprzęt rehabilitacyjny, turnusy, za zakup schodołazu.
Jakie okulary dla kierowców?

2024-02-27

Jakie okulary dla kierowców?

Aż 90% reakcji kierowcy zależy od poprawnego widzenia. Złe warunki atmosferyczne i bardzo wysoka koncentracja sprawiają, że nasze oczy szybciej się męczą. Okulary dla kierowców są pomocą nie tylko dla potrzebujących korekcji, ale dla każdego, kto prowadzi samochód.
Jubileuszowy mural w Starachowicach Wschodnich robi wrażenie!

2024-02-27

Jubileuszowy mural w Starachowicach Wschodnich robi wrażenie!

Słynna wierzbnicka studnia, austeria, starachowickie cmentarze, Wielki Piec, szkoły, kolej, czy oczywiście świętokrzyska czarownica to elementy graficzne, które znalazły się na starachowickim muralu, który wzbogacił przestrzeń w pobliżu dworca Starachowice Wschodnie przy ulicy Kolejowej. Mural upamiętnia obchody 400-lecia wydania przywileju lokacyjnego dla Wierzbnika. Grafika na co dzień będzie cieszyć oczy mieszkańców i witać podróżnych.
Blok przy ulicy Kościelnej czeka na mieszkańców [ZDJĘCIA]

2024-02-27

Blok przy ulicy Kościelnej czeka na mieszkańców [ZDJĘCIA]

Budynek mieszkalny przy ulicy Kościelnej w Starachowicach już odebrany, a pierwsi lokatorzy już oglądają lokale. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy zaplanowano zasiedlenia 103 nowych mieszkań. To kolejna inwestycja mieszkaniowa zrealizowana w naszym mieście, co oznacza poprawę standardu zamieszkania najemców gminnych lokali komunalnych.
Ośmiorniczki dla wcześniaków

2024-02-27

Ośmiorniczki dla wcześniaków

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach włączył się w przedsięwzięcie, którego celem jest wspieranie rozwoju dzieci zbyt wcześnie urodzonych. Opiekę medyczną nad takimi maluszkami uzupełnia rękodzieło - urocze ośmiorniczki dziergane na szydełku. Kilkadziesiąt sztuk takich zabawek ofiarowała szpitalowi Fundacja Małych Serc z Wielenia w województwie wielkopolskim.
Wielomilionowy interes

2024-02-26

Wielomilionowy interes

Odlewnie Polskie S. A. zawarły umowę, która może o około 20% w skali roku zwiększyć ich zdolności wytwórcze. Starachowicka spółka podpisała umowy z trzema niemieckimi firmami na zainstalowanie u siebie nowej linii produkcyjnej o wartości 8 mln 860 tys. EURO. 
Rozmowy o Europie, Polsce i samorządach

2024-02-26

Rozmowy o Europie, Polsce i samorządach

Starachowice odwiedziła Beata Szydło, deputowana Parlamentu Europejskiego, wiceprezeska Prawa i Sprawiedliwości, była premier polskiego rządu. Jej wizyta miała związek z zaplanowanymi na 7 kwietnia br. wyborami samorządowymi, ale w czasie spotkania w Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej była też mowa o sprawach ogólnopolskich w kontekście przejęcia władzy przez rywali z PiS oraz naszego członkostwa w Unii Europejskiej.       
Stowarzyszenie odpowiada prezydentowi Starachowic w sprawie osiedlowych inwestycji

2024-02-25

Stowarzyszenie odpowiada prezydentowi Starachowic w sprawie osiedlowych inwestycji

Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych "Nasze Miasto" podczas konferencji prasowej, która odbyła się 14 lutego br., skrytykowało prezydenta i administrację samorządową za realizację zbyt „rozbuchanych” i generujących koszty inwestycji, przy braku działań mających na celu poprawę codziennego otoczenia mieszkańców najstarszych miejskich osiedli: Majówka, Żeromskiego, czy osiedla Las.
Postępy przy budowie wiaduktu w Starachowicach Zachodnich [ZDJĘCIA]

2024-02-23

Postępy przy budowie wiaduktu w Starachowicach Zachodnich [ZDJĘCIA]

Trwają prace przy budowie wiaduktu w Starachowicach Zachodnich. Aktualnie wykonano już prawie 20% kontraktu. O postępie prac podczas piątkowej (23 lutego br.) konferencji prasowej mówił starosta powiatu Piotr Ambroszczyk oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Beata Stąpor.