JUŻ W KIOSKU

Spółdzielnia Socjalna „Integracja”

2022-07-11 08:00:00

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Integracja międzykulturowa i realizacja usług społecznych to główne cele działania Spółdzielni Socjalnej „Integracja”, która została utworzona na spotkaniu założycielskim, jakie odbyło się 8 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. 

Uczestnicy spotkania założycielskiego nowej spółdzielni socjalnej „Integracja ” / fot. Powiat Starachowicki

Inicjatorem powstania spółdzielni był Powiat Starachowicki, do którego przyłączyły się gminy: Starachowice, Mirzec i Pawłów. Wspólnie złożono wniosek do naboru prowadzonego przez Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (KOowes) na utworzenie nowych miejsc pracy. Projekt okazał się dużym sukcesem. Uzyskał najwyższa notę punktową i zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej. W efekcie Powiat otrzymał ponad 120 tys. zł na utworzenie 6 miejsc pracy, a także wsparcie pomostowe dla pracowników nowej spółdzielni.

8 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyło się spotkanie założycielskie, na którym podpisano uchwałę o utworzeniu spółdzielni socjalnej. Dokument sygnowali podpisami: z ramienia Powiatu - starosta Piotr Ambroszczyk, członek Zarządu Jerzy Materek i skarbnik Magdalena Zawadzka, ze strony Gminy Starachowice – Zastępca Prezydenta Miasta Elżbieta Gralec oraz Urszula Kowalska – Dziura (w imieniu Skarbnika), z ramienia Gminy Mirzec – Wójt Mirosław Seweryn, a także Skarbnik Urszula Barszcz, natomiast ze strony Gminy Pawłów – Sekretarz Krzysztof Charemski w imieniu wójta Marka Wojtasa i Skarbnik Gminy Halina Pocheć.

Przyjęto też statut spółdzielni i dokonano wyboru prezesa. Została nim Małgorzata Florczyk. Jeszcze tego samego dnia podjęte zostały działania w celu zarejestrowania spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z chwilą rejestracji, spółdzielnia rozpocznie swoje funkcjonowanie. Ma się zajmować realizacją usług społecznych, w tym działaniami na rzecz integracji i wsparcia uchodźców z Ukrainy.

/informacja prasowa: Powiat Starachowicki/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Młodzieżowy Sejmik Wojewódzki gościł w Powiecie

2022-11-30

Młodzieżowy Sejmik Wojewódzki gościł w Powiecie

W Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyła się IV sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni dyskutowali m.in. o planowanych przedsięwzięciach dedykowanych młodzieży czy rocznym programie współpracy województwa świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 r., czemu przysłuchiwał się m.in. starosta Piotr Ambroszczyk. 
Bezpłatne dowozy do PŚDS

2022-11-27

Bezpłatne dowozy do PŚDS

Powiat testuje bezpłatne dowozy dla podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach. Usługi te świadczy spółdzielnia socjalna „Integracja”, która prowadzi działania w zakresie integracji środowiska skupionego wokół placówki.
Porządek obrad listopadowej sesji Rady Powiatu

2022-11-23

Porządek obrad listopadowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (24 listopada br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLVI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv. 
Podziękowania dla pracowników socjalnych

2022-11-21

Podziękowania dla pracowników socjalnych

Starosta Piotr Ambroszczyk spotkał się w poniedziałek z dyrektorami jednostek świadczących pomoc społeczną w naszym powiecie. Okazją był obchodzony 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego.
Wesprzeć pieczę zastępczą

2022-11-21

Wesprzeć pieczę zastępczą

Trwają rozmowy z rodzinami zastępczymi w sprawie przebudowania systemu pieczy zastępczej w naszym powiecie. Jest duża potrzeba utworzenia placówki specjalistycznej oraz interwencyjnej.
Zwiększanie obronności państwa

2022-11-16

Zwiększanie obronności państwa

Szkolne Centrum Strzelectwa dla szkół czy Wojskowe Targi Pracy – w ten sposób powiat dokłada swoją cegiełkę do zwiększania obronności naszego kraju.
Włączamy lokalne działanie!

2022-11-14

Włączamy lokalne działanie!

Spółdzielnia Socjalna „Integracja”, Stowarzyszenie „Edu –Rozwój” przy ZSZ nr 3., Stowarzyszenie „Zdrowy Kręgosłup” przy MOGKiK oraz Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy III LO w Starachowicach będą realizować „Mikrogranty - lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Starachowickim”. 9 listopada br. w obecności starosty Piotry Ambroszczyka podpisały one umowy ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg”. W ramach pozyskanych funduszy będą rozwijać różne formy wolontariatu.
Do hymnu z „Kreatywnymi Nutkami”

2022-11-11

Do hymnu z „Kreatywnymi Nutkami”

Każdy, kto jest rodzicem wie, jak trudno wytłumaczyć 4- czy 5 -latkowi czym jest niepodległość. W dwujęzycznym żłobku i przedszkolu „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem w Starachowicach robią to znakomicie, o czym przekonał się osobiście starosta Piotr Ambroszczyk zaproszony do udziału w akcji „Szkoła do Hymnu”.
Razem dla rewitalizacji SKW

2022-11-06

Razem dla rewitalizacji SKW

Powiat Starachowicki intensyfikuje działania wokół rewitalizacji Starachowickiej Kolei Wąskotorowej. 4 listopada br. podpisana została deklaracja z jedenastoma partnerami co do ich udziału w procesie odbudowy kolei. Planowane jest również powołanie zespołu konsultacyjno – doradczego przy Staroście Starachowickim do spraw Starachowickiej Kolei Wąskotorowej.
Darmowe korepetycje dla uczniów z przedmiotów ścisłych

2022-11-04

Darmowe korepetycje dla uczniów z przedmiotów ścisłych

Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych w naszym powiecie, zwłaszcza maturzyści przygotowujący się do studiów na kierunkach technicznych lub ścisłych, będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć, prowadzonych przez kieleckich wykładowców akademickich. Starosta Piotr Ambroszczyk podpisał list intencyjny w sprawie deklaracji współpracy Powiatu z Politechniką Świętokrzyską i Urzędem Marszałkowskim w ramach przygotowania i realizacji projektu „Dziś  uczeń – jutro student”, który ma to umożliwić.