JUŻ W KIOSKU

Remont drogi w Lipiu i w Adamowie. Jest dofinansowanie, ale oferty przetargów je przewyższają

2023-11-27 08:42:33

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Na jednej z sesji Rady Powiatu była mowa o remoncie ulicy Starachowickiej w Lipiu. Na tę inwestycję powiat starachowicki pozyskał dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg. Po podpisaniu umów z wojewodą świętokrzyskim ogłoszone zostały przetargi. Wyniki postępowań i oferty złożone przez firmy drogowe zweryfikowały jednak możliwości finansowe, a co za tym idzie zakres prac, jakie planowano wykonać.

fot. Gazeta Starachowicka

Zwróciliśmy się z prośbą do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach o szczegółowe informacje w tym zakresie. Przedstawiamy odpowiedzieć dyrektor ZDP Beaty Stąpor. 

- Powiat Starachowicki w sierpniu 2022 złożył wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o pozyskanie dofinansowania do zadania drogowego obejmującego łącznie przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Lipie, ul. Starachowicka oraz rozbudowę drogi powiatowej w miejscowości Adamów, ul. Szkolna". Założono, że zadanie zostanie zrealizowane w systemie „zaprojektuj – wybuduj” z uzyskaniem decyzji ZRID.

W ramach zadania zaplanowano dokończenie przebudowy ulicy Szkolnej w Adamowie na odcinku około 990 mb, czyli połączenie odcinków drogi powiatowej przebudowane w latach ubiegłych. Realizacja zadania spowoduje, że droga powiatowa przebiegająca przez miejscowość Adamów, na całej długości miejscowości zostałaby przebudowana. Na całym odcinku posiadałaby nawierzchnię jezdni bez ubytków i zaniżeń, chodnik dla pieszych oraz sprawnie funkcjonujący system odwodnienia drogowego. Ponadto prace polegałyby na uregulowaniu szerokości jezdni do 5,5 m, wykonanie w istniejącym pasie drogowym chodnika dla pieszych, wykonanie poboczy wraz ze zjazdami, modernizację odwodnienia drogowego, oznakowanie poziome i pionowe, w tym znaki aktywne D-6, zastosowanie rozwiązań uspokojenia ruchu na terenie zabudowanym.

Przebudowa fragmentu ulicy Starachowickiej w Lipiu polegać miała na poszerzeniu jezdni do szerokości 5m, wykonaniu w istniejącym pasie drogowym chodnika dla pieszych, wykonanie poboczy wraz ze zjazdami, modernizację odwodnienia drogowego, oznakowanie poziome i pionowe, w tym znaki aktywne D6, zastosowanie rozwiązań uspokojenia ruchu na terenie zabudowanym w postaci wyniesionego przejścia dla pieszych wraz doświetleniem. Pracami planowano objąć odcinek o długości około 1080 mb i byłby to odcinek od odcinka wyremontowanego w latach poprzednich do końca ulicy Starachowickiej. Zadanie planowano realizować w systemie „zaprojektuj – wybuduj”.

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, w wyniku czego Powiat Starachowicki uzyskał dofinansowanie do ww. zadania w wysokości 70%. We wniosku o dofinansowanie zadanie wyszacowano na kwotę 7,9 miliona zł i wnioskowano o dofinansowanie w wysokości 80%.

Niestety w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielnie zamówienia publicznego, oferty składane przez potencjalnych wykonawców prac znacznie przewyższały kwoty, które Powiat zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Najniższe oferty złożone w przetargach znacznie przekraczały szacunkowy koszt zadania ujęty we wniosku. W drugim postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego najniższa oferta był o blisko 3 miliony zł wyższa od kwoty założonej we wniosku o dofinansowanie. Niestety Powiat nie był w stanie wygospodarować środków finansowych na zwiększenie budżetu do poziomu składanych ofert. Również Gmina Brody, która zaoferowała pokrycie 50% pierwotnie zakładanego wkładu własnego, nie była w stanie zabezpieczyć brakujących środków finansowych.

W świetle powyższego, w celu utrzymania realizacji przedmiotowego zadania i skorzystania z przyznanego dofinansowania, a także ze względów społecznych oraz chęci poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu korzystania z dróg uwzględniając także niezaprzeczalną potrzebę przebudowy ww. dróg, podjęto decyzję, o ograniczeniu zakresu rzeczowego zadania. Po głębokiej i wnikliwej analizie potrzeb, obecnego stanu technicznego poszczególnych odcinków dróg w tym systemu odwodnienia, natężenia, struktury i rodzaju ruchu drogowego występującego na poszczególnych drogach, uzyskanych docelowo efektów, środków, jakie zarządca drogi ponosi na utrzymanie poszczególnych odcinków dróg w obecnym stanie technicznym, zdecydowano o ograniczeniu odcinka objętego zadaniem na ulicy Starachowickiej w Lipiu.

Zmiana dotyczyła korekty długości przebudowy odcinka jezdni i budowy chodnika. Natomiast nie uległy zmianie elementy wyposażenia drogi przewidziane w pierwotnych założeniach. Po zmianach planuje się wykonać przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem jezdni do 5,0 m, poboczami, zjazdami, modernizacją systemu odwodnienia, oznakowaniem poziomym i pionowym na odcinku o długości 620 mb. Jest to odcinek drogi od granicy odcinka przebudowanego w latach poprzednich do funkcjonującej w Lipiu szkoły podstawowej wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną, usytuowanym w sąsiedztwie szkoły. Chodnik dla pieszych wykonany zostałby na odcinku około 150 mb. Byłby to odcinek chodnika łączący szkołę podstawową z przystankami autobusowymi. Warto nadmienić, że obecnie na całej długości drogi powiatowej na terenie miejscowości Lipie, chodnik dla pieszych nie występuje. Wykonane zostałoby także, pierwotnie zakładane bezpieczne, wyniesione przejście dla pieszych z dedykowanym doświetleniem przejścia oraz znakami aktywnymi D-6. Zadanie nadal realizowane byłoby w systemie ,,zaprojektuj – wybuduj”.

Założono, że powyższa korekta zakresu zadania spowoduje, że wartość zadania po przetargu nie przekroczy ujętej we wniosku kwoty 7 900 000,00 zł i Powiat będzie mógł zadanie wykonać, wykorzystując przyznane dofinansowanie, bez konieczności zwiększenia wkładu własnego. Powiat otrzymał zgodę od Wojewody Świętokrzyskiego na wprowadzenie powyższych zmian. 

***

14 listopada 2023 r. Zarząd Dróg Powiatowych otworzył oferty w postępowaniu, w którym „okrojono” zakres prac. W przetargu udział wzięły dwie firmy. Nadal do wyboru najtańszej oferty brakuje nieco ponad 1 milion złotych. 

(za)

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Rowerami na lekcje

2024-02-28

Rowerami na lekcje

Ścieżek rowerowych w mieście przybywa, samorząd chce, by korzystała z nich jak największa ilość mieszkańców. Specjalną zachętę kieruje w stronę przedszkolaków i uczniów oraz nauczycieli. W ramach akcji "Rowerowy Maj" mieliby docierać na lekcje i do pracy ekologicznymi środkami transportu. Dla najaktywniejszych uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody.    
Walka z bezlitosnym nowotworem trwa. Paweł ze Starachowic potrzebuje naszej pomocy

2024-02-28

Walka z bezlitosnym nowotworem trwa. Paweł ze Starachowic potrzebuje naszej pomocy

W pomoc dla 41-letniego Pawła Plewniaka ze Starachowic zaangażowali się wszyscy. Rodzina, przyjaciele, bliżsi i dalsi znajomi oraz wielu dobrych ludzi poruszonych prośbą mężczyzny. Diagnoza, którą usłyszał 41-latek, jest przerażająca. To czerniak skóry okolicy nadłopatkowej po stronie prawej z przerzutami do wątroby, płuc, śledziony, węzłów chłonnych, wnęki wątroby, kręgosłupa. Trwa zbiórka pieniędzy na pomoc starachowiczaninowi. Cel to: leczenie, wizyty, leki, zabiegi, sprzęt rehabilitacyjny, turnusy, za zakup schodołazu.
Jakie okulary dla kierowców?

2024-02-27

Jakie okulary dla kierowców?

Aż 90% reakcji kierowcy zależy od poprawnego widzenia. Złe warunki atmosferyczne i bardzo wysoka koncentracja sprawiają, że nasze oczy szybciej się męczą. Okulary dla kierowców są pomocą nie tylko dla potrzebujących korekcji, ale dla każdego, kto prowadzi samochód.
Jubileuszowy mural w Starachowicach Wschodnich robi wrażenie!

2024-02-27

Jubileuszowy mural w Starachowicach Wschodnich robi wrażenie!

Słynna wierzbnicka studnia, austeria, starachowickie cmentarze, Wielki Piec, szkoły, kolej, czy oczywiście świętokrzyska czarownica to elementy graficzne, które znalazły się na starachowickim muralu, który wzbogacił przestrzeń w pobliżu dworca Starachowice Wschodnie przy ulicy Kolejowej. Mural upamiętnia obchody 400-lecia wydania przywileju lokacyjnego dla Wierzbnika. Grafika na co dzień będzie cieszyć oczy mieszkańców i witać podróżnych.
Blok przy ulicy Kościelnej czeka na mieszkańców [ZDJĘCIA]

2024-02-27

Blok przy ulicy Kościelnej czeka na mieszkańców [ZDJĘCIA]

Budynek mieszkalny przy ulicy Kościelnej w Starachowicach już odebrany, a pierwsi lokatorzy już oglądają lokale. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy zaplanowano zasiedlenia 103 nowych mieszkań. To kolejna inwestycja mieszkaniowa zrealizowana w naszym mieście, co oznacza poprawę standardu zamieszkania najemców gminnych lokali komunalnych.
Ośmiorniczki dla wcześniaków

2024-02-27

Ośmiorniczki dla wcześniaków

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach włączył się w przedsięwzięcie, którego celem jest wspieranie rozwoju dzieci zbyt wcześnie urodzonych. Opiekę medyczną nad takimi maluszkami uzupełnia rękodzieło - urocze ośmiorniczki dziergane na szydełku. Kilkadziesiąt sztuk takich zabawek ofiarowała szpitalowi Fundacja Małych Serc z Wielenia w województwie wielkopolskim.
Wielomilionowy interes

2024-02-26

Wielomilionowy interes

Odlewnie Polskie S. A. zawarły umowę, która może o około 20% w skali roku zwiększyć ich zdolności wytwórcze. Starachowicka spółka podpisała umowy z trzema niemieckimi firmami na zainstalowanie u siebie nowej linii produkcyjnej o wartości 8 mln 860 tys. EURO. 
Rozmowy o Europie, Polsce i samorządach

2024-02-26

Rozmowy o Europie, Polsce i samorządach

Starachowice odwiedziła Beata Szydło, deputowana Parlamentu Europejskiego, wiceprezeska Prawa i Sprawiedliwości, była premier polskiego rządu. Jej wizyta miała związek z zaplanowanymi na 7 kwietnia br. wyborami samorządowymi, ale w czasie spotkania w Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej była też mowa o sprawach ogólnopolskich w kontekście przejęcia władzy przez rywali z PiS oraz naszego członkostwa w Unii Europejskiej.       
Stowarzyszenie odpowiada prezydentowi Starachowic w sprawie osiedlowych inwestycji

2024-02-25

Stowarzyszenie odpowiada prezydentowi Starachowic w sprawie osiedlowych inwestycji

Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych "Nasze Miasto" podczas konferencji prasowej, która odbyła się 14 lutego br., skrytykowało prezydenta i administrację samorządową za realizację zbyt „rozbuchanych” i generujących koszty inwestycji, przy braku działań mających na celu poprawę codziennego otoczenia mieszkańców najstarszych miejskich osiedli: Majówka, Żeromskiego, czy osiedla Las.
Postępy przy budowie wiaduktu w Starachowicach Zachodnich [ZDJĘCIA]

2024-02-23

Postępy przy budowie wiaduktu w Starachowicach Zachodnich [ZDJĘCIA]

Trwają prace przy budowie wiaduktu w Starachowicach Zachodnich. Aktualnie wykonano już prawie 20% kontraktu. O postępie prac podczas piątkowej (23 lutego br.) konferencji prasowej mówił starosta powiatu Piotr Ambroszczyk oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Beata Stąpor.