JUŻ W KIOSKU

Powiat z pomocą dla uchodźców

2022-03-29 10:04:26

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Już prawie tysiąc uchodźców z Ukrainy znalazło schronienie w powiecie starachowickim. Część z nich mieszka w ośrodkach przygotowanych przez Powiat, w tym m.in. w dawnym budynku oddziału zakaźnego, który z pomocą wolontariuszy został zaadaptowany na potrzeby uchodźców.

fot. Powiat Starachowicki

Władze powiatu mają pod swoją opieką trzy obiekty, w których znalazło schronienie już prawie 140 uchodźców. Jest to hostel Zacisze, były oddział zakaźny, który z pomocą wolontariuszy został zaadaptowany na potrzeby uchodźców, a także Dom Pielgrzyma w Kałkowie – Godowie. Aktualnie przebywa w nich 110 osób, na łączną liczbę 122 miejsc. Kolejne pięćdziesiąt miejsc znajduje się w Domu Rekolekcyjnym w Marcinkowie, zgłoszonym przez Gminę Wąchock. Gotowość do przyjęcia uchodźców zgłosiły też gminy: Starachowice i Pawłów, które zaproponowały budynki szkolne – tj. gimnazjum przy ul. Leśnej w Starachowicach (aktualnie 60, a docelowe nawet 120 miejsc) oraz szkołę podstawową w Grabkowie (50 miejsc).

– Z całego serca dziękuję tym wszystkim, którzy zdecydowali się na przyjęcie uchodźców pod swój dach, udostępnili mieszkania czy całe domy. Dziękuję tym, którzy spontanicznie organizowali zbiórki, ale też tym którzy pomogli nam przystosować i wyposażyć dla potrzeb uchodźców budynek dawnego oddziału zakaźnego. Dziękuję też służbom zarządzania kryzysowego w całym powiecie, które pracują nad tym, by żaden z uchodźców nie został bez dachu nad głową – mówi starosta Piotr Ambroszczyk.

Przypomnijmy, że Powiat Starachowicki już w drugim dniu wojny uruchomił infolinię, na którą mogły dzwonić osoby deklarujące chęć przyjęcia do swoich domów osób potrzebujących z Ukrainy. Informacje były przekazywane Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego, które decydowało o lokowaniu uchodźców.

Od samego początku koordynuje także działania, zarówno Miasta Starachowice, jak i pozostałych gmin w zakresie pomocy udzielanej uchodźcom.

Na sesji, która odbyła się 24 marca br., Rada Powiatu w Starachowicach podjęła uchwałę w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Umożliwia ona udzielanie pomocy w zakresie zakwaterowania, zapewnienia całodobowego wyżywienia zbiorowego , środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów do końca września 2022 r. z możliwością wydłużenia tego okresu, w zależności od posiadanych środków.

Pomoc w znalezieniu pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy powołany został zespół do wsparcia przybywających uchodźców. Chodzi o pomoc przy rejestracji, szukaniu pracy, informowanie o aktualnych ofertach, ale też pozyskiwanie nowych.

Jak dotąd możliwość zatrudnienia obywateli Ukrainy, zgłosiło ponad 30 pracodawców z naszego powiatu. Zadeklarowali oni wstępnie chęć zatrudnienia 64 osób. 22 marca zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami firmy PKC, która jest zainteresowana zatrudnieniem ok. 300 osób.

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br., może podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez dodatkowych formalności. Może też zarejestrować się w urzędzie jako bezrobotny lub poszukujący pracy, co daje mu prawo korzystać ze wszystkich oferowanych usług i instrumentów rynku pracy.

Jak dotąd skorzystało z tego 4 obywateli Ukrainy. Urząd prowadzi też ewidencję osób, które nie są zainteresowane rejestracją, a jedynie uzyskaniem pomocy w znalezieniu pracy. Jak na razie jest ich 16. Zostały one poinformowane o dostępnych ofertach pracy.

Integracja ze środowiskiem

Razem z Katolickim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych "Motylkowe Wzgórze", proboszczem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Starachowicach, a także wolontariuszkami z grupy „Łazanki” Powiat współorganizuje sobotnie spotkania dla społeczności ukraińskiej, połączone z nauką języka polskiego. Ogromne podziękowania dla gospodarza obiektu – księdza Grzegorza Roszczyka – za udzielone wsparcie.

Pomoc dla Baru

Nie zapominamy również o naszych przyjaciołach z partnerskiego miasta Bar na Ukrainie. W odwiedzanym przez nas Domu Polskim, do niedawna centrum życia kulturowego, dziś udzielane jest schronienie dla setek uchodźców z innych terenów Ukrainy. Potrzeby są duże, począwszy od materiałów medycznych i leków, a skończywszy na śpiworach i karimatach. Pierwszy transport darów wyruszył z naszego powiatu 11 marca i trafił głównie do miejscowego szpitala. Aktualnie najpilniejszą potrzebą jest agregat prądotwórczy o mocy do 50 kW, który pozwoliłby zabezpieczyć infrastrukturę techniczną w mieście. Dlatego wspólnie ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat zorganizował zbiórkę pieniędzy na stronie zrzutka.pl, pod nazwą „Pomoc dla mieszkańców Baru na Ukrainie”. Pieniądze można wpłacać do końca marca. Gorąco prosimy o wsparcie.

Jednocześnie, dziękujemy za udzielone już wsparcie wszystkim darczyńcom z naszego powiatu, kraju i zagranicy. Duży pakiet medykamentów dla szpitala w Barze przesłał ze Szwajcarii Wojciech Wiśnios.

Nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym, wprowadziła możliwość udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym innym państw, dzięki czemu Powiat może wesprzeć rzeczowo Miasto Bar. O udzieleniu takiej pomocy radni zdecydowali w ostatni czwartek.

***

Tematowi pomocy uchodźcom poświęcona była konferencja prasowa z udziałem starosty Piotra Ambroszczyka, członka Zarządu Powiatu Jerzego Materka, dyrektora PUP - Jarosława Nowaka, a także przedstawicielek Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych "Motylkowe wzgórze" (Katarzyna Migdalska i Kamila Raczyńska) i grupy wolontarystycznej "Łazanki" (Dorota Lenart), która odbyła się 28 marca br. w budynku dawnego oddziału zakaźnego. W spotkaniu wzięła też udział Tatiana Doroshenko - jedna z uchodźczyń, przybyłych do naszego powiatu z okolic Żytomierza. 

/informacja prasowa: Powiat Starachowicki/

fot. Powiat Starachowicki

fot. Powiat Starachowicki

fot. Powiat Starachowicki

fot. Powiat Starachowicki

fot. Powiat Starachowicki

fot. Powiat Starachowicki

fot. Powiat Starachowicki

fot. Powiat Starachowicki

fot. Powiat Starachowicki

fot. Powiat Starachowicki

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Za nami II etap budowy wiaduktu

2024-05-06

Za nami II etap budowy wiaduktu

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, działający w imieniu Powiatu Starachowickiego zakończył czynności odbiorowe związane z realizacją drugiego etapu inwestycji pn.: „Poprawa warunków obsługi i rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A., m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”. Generalnym Wykonawcą prac jest Firma Trakcja S.A. Powiat Starachowicki pozyskał dofinansowanie  na realizację przedmiotowego zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, V edycji Programu Inwestycji Strategicznych, dedykowanej rozwojowi stref przemysłowych w wysokości: 79 686 860,82 zł co stanowi 98% wartości zadania.
Koniec tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie

2024-04-30

Koniec tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie

W tym roku przed komisją stawiło się 410 osób, głównie mężczyzn urodzonych w 2005 roku. Starosta Piotr Ambroszczyk podziękował komisji za dobrą oraz rzetelną pracę.
Powiedz jej o tym: W kobiecym interesie!

2024-05-04

Powiedz jej o tym: W kobiecym interesie!

Bezpłatne badanie piersi, USG ginekologiczne, cytologię płynną i test na obecność wirusa HPV będą mogły wykonać panie z naszego powiatu już 15 maja br. w ramach 6. edycji programu „W kobiecym interesie”, realizowanego przez firmę Gedeon Richter Polska w partnerstwie z naszym Powiatem. Badania będą wykonywane w mobilnym gabinecie ginekologicznym, który stanie na parkingu przy PZOZ. Aby móc z nich skorzystać, trzeba zarejestrować się wcześniej na stronie programu: http://rejestracja-wkobiecyminteresie.pl/
10 urodziny Legendy STARa

2024-04-29

10 urodziny Legendy STARa

Trwają przygotowania do 10 jubileuszowej edycji Legendy STARa – zlotu pojazdów zabytkowych, organizowanych przez Powiat Starachowicki. Impreza planowana jest w ostatnim, w pełni sierpniowym tygodniu, tj. od 20 do 25 sierpnia br. Ma ją poprzedzić konwój STARów przez Polskę. A póki co prezentujemy grafikę autorstwa Marcina Bondarowicza, która będzie promować tegoroczną imprezę.
Wiadukt nabiera realnych kształtów

2024-04-23

Wiadukt nabiera realnych kształtów

W niedzielę (21 kwietnia) rozpoczął się montaż najbardziej widowiskowej części wiaduktu, czyli stalowych łuków, które zwieńczą jego konstrukcję. Prace trwać będą 3 dni. W nocy z 23 na 24 kwietnia planowane jest zamknięcie ruchu na linii kolejowej nr 25 i montaż ostatnich elementów łukowych. 
Powiat chce rewitalizować Starachowicką Kolej Wąskotorową

2024-04-22

Powiat chce rewitalizować Starachowicką Kolej Wąskotorową

Powiat rozpoczął przygotowania do sięgnięcia po duże środki na rewitalizację Starachowickiej Kolei Wąskotorowej. Na najbliższej sesji Rady Powiatu zabezpieczone zostaną fundusze na przygotowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, który będzie niezbędny, by aplikować do szwajcarskiego mechanizmu finansowego.
 Wolontariusze doradzą staroście

2024-04-12

Wolontariusze doradzą staroście

Powstało Powiatowe Centrum Wolontariatu. Ta licząca 15 osób jednostka ma być organem doradczym starosty w sprawie działań non- profit. 
Liderzy powiatowej gospodarki

2024-04-06

Liderzy powiatowej gospodarki

Po raz szósty wręczono Honorowe Nagrody Gospodarcze Starosty Starachowickiego „Żelazny Pierścień” dla wyróżniających się lokalnych biznesmenów. Ich laureatami zostały przedsiębiorstwa STAR-MAX i ZAPAŁA orasz spółka Merkson. Galę gospodarczą po raz drugi połączono z wyróżnieniem także innych działań wspierających samorząd. Statuetkę Starzecha i tytuł Przyjaciela Powiatu Starachowickiego otrzymała wieloletnia działaczka Związku Harcerstwa Polskiego Małgorzata Ślaska.   
Ruszyła kwalifikacja wojskowa 

2024-04-04

Ruszyła kwalifikacja wojskowa 

Po świętach (2 kwietnia br.) ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie starachowickim. Komisja lekarska, pracująca w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, ocenia stan zdrowia osób stawiających się na Komisję. Kwalifikacja potrwa do 23 kwietnia i obejmie ponad 500 osób. 
Dwie nowe klasy mundurowe

2024-04-03

Dwie nowe klasy mundurowe

Od nowego roku szkolnego w dwóch starachowickich szkołach średnich: Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz III Liceum Ogólnokształcącym mają powstać Oddziały Przygotowania Wojskowego. Młodzież będzie w nich mogła zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności w tym zakresie.