JUŻ W KIOSKU

Powiat uruchomi Centrum Pomocy Uchodźcom

2022-06-20 10:59:56

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Centrum Pomocy Uchodźcom zostanie uruchomione niebawem w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Wsparcie znają tutaj obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z trwającym konfliktem i zamieszkują obecnie na terenie naszego powiatu.

grafika: Powiat Starachowicki

Powiat pozyskał środki w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” na pomoc dla uchodźców, którzy znaleźli u nas schronienie. Jest to blisko 1 mln 700 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. W ramach tych środków uruchomione zostanie Centrum Pomocy Uchodźcom w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, które świadczyć będzie usługi na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych do Polski w związku z trwającym konfliktem zbrojnym i zamieszkujących na terenie naszego powiatu. Chodzi o zabezpieczenie ich najważniejszych potrzeb bytowych, opiekę psychologiczną, pomoc w znalezieniu pracy i dostosowanie się do polskich realiów. Innymi słowy, usługi mające na celu zwiększenie integracji społecznej i zawodowej.

Wniosek został przygotowany przez pracowników starostwa - Agnieszkę Filus i Michała Gutowskiego. Jest pokłosiem działań starosty Piotra Ambroszczyka, zmierzających do przygotowania urzędników do samodzielnego pozyskiwania środków zewnętrznych.

Dzięki realizacji projektu wsparciem objętych zostanie ok. 200 uchodźców, zamieszkałych w naszym powiecie.

Na jaką pomoc będą mogli liczyć?

- opracowanie ścieżki integracyjnej,

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i bytowych,

- opieka nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną w czasie korzystania ze wsparcia w ramach projektu,

- tłumaczenie dokumentów z języka ukraińskiego na język polski,

- pomoc tłumacza,

- porady psychologiczne,

- porady prawne,

- nauka języka polskiego,

- krótkie kursy zawodowe, doszkalające,

- pomoc socjalno-bytowa,

- usługi z zakresu integracji społecznej (wycieczki, zajęcia rekreacyjne, kulturalne).

13 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się robocze spotkanie partnerów projektu tj.: Powiatu Kieleckiego, Powiatu Pińczowskiego, Powiatu Skarżyskiego, Powiatu Starachowickiego, Powiatu Włoszczowskiego i Miasta Kielce oraz z wicemarszałek województwa Renatą Janik. Powiat Starachowicki reprezentowali: starosta Piotr Ambroszczyk i wicestarosta Dariusz Dąbrowski. Podczas spotkania omówiono m.in. techniczne aspekty realizacji projektu, a także sprawy związane z kwalifikowalnością wydatków. Wymieniono się również doświadczeniami.

Realizacja projektu potrwa do końca czerwca 2023. Niebawem rozpocznie się nabór. Będziemy o nim informować.

/informacja prasowa: Powiat Starachowicki/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Za nami II etap budowy wiaduktu

2024-05-06

Za nami II etap budowy wiaduktu

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, działający w imieniu Powiatu Starachowickiego zakończył czynności odbiorowe związane z realizacją drugiego etapu inwestycji pn.: „Poprawa warunków obsługi i rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A., m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”. Generalnym Wykonawcą prac jest Firma Trakcja S.A. Powiat Starachowicki pozyskał dofinansowanie  na realizację przedmiotowego zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, V edycji Programu Inwestycji Strategicznych, dedykowanej rozwojowi stref przemysłowych w wysokości: 79 686 860,82 zł co stanowi 98% wartości zadania.
Koniec tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie

2024-04-30

Koniec tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie

W tym roku przed komisją stawiło się 410 osób, głównie mężczyzn urodzonych w 2005 roku. Starosta Piotr Ambroszczyk podziękował komisji za dobrą oraz rzetelną pracę.
Powiedz jej o tym: W kobiecym interesie!

2024-05-04

Powiedz jej o tym: W kobiecym interesie!

Bezpłatne badanie piersi, USG ginekologiczne, cytologię płynną i test na obecność wirusa HPV będą mogły wykonać panie z naszego powiatu już 15 maja br. w ramach 6. edycji programu „W kobiecym interesie”, realizowanego przez firmę Gedeon Richter Polska w partnerstwie z naszym Powiatem. Badania będą wykonywane w mobilnym gabinecie ginekologicznym, który stanie na parkingu przy PZOZ. Aby móc z nich skorzystać, trzeba zarejestrować się wcześniej na stronie programu: http://rejestracja-wkobiecyminteresie.pl/
10 urodziny Legendy STARa

2024-04-29

10 urodziny Legendy STARa

Trwają przygotowania do 10 jubileuszowej edycji Legendy STARa – zlotu pojazdów zabytkowych, organizowanych przez Powiat Starachowicki. Impreza planowana jest w ostatnim, w pełni sierpniowym tygodniu, tj. od 20 do 25 sierpnia br. Ma ją poprzedzić konwój STARów przez Polskę. A póki co prezentujemy grafikę autorstwa Marcina Bondarowicza, która będzie promować tegoroczną imprezę.
Wiadukt nabiera realnych kształtów

2024-04-23

Wiadukt nabiera realnych kształtów

W niedzielę (21 kwietnia) rozpoczął się montaż najbardziej widowiskowej części wiaduktu, czyli stalowych łuków, które zwieńczą jego konstrukcję. Prace trwać będą 3 dni. W nocy z 23 na 24 kwietnia planowane jest zamknięcie ruchu na linii kolejowej nr 25 i montaż ostatnich elementów łukowych. 
Powiat chce rewitalizować Starachowicką Kolej Wąskotorową

2024-04-22

Powiat chce rewitalizować Starachowicką Kolej Wąskotorową

Powiat rozpoczął przygotowania do sięgnięcia po duże środki na rewitalizację Starachowickiej Kolei Wąskotorowej. Na najbliższej sesji Rady Powiatu zabezpieczone zostaną fundusze na przygotowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, który będzie niezbędny, by aplikować do szwajcarskiego mechanizmu finansowego.
 Wolontariusze doradzą staroście

2024-04-12

Wolontariusze doradzą staroście

Powstało Powiatowe Centrum Wolontariatu. Ta licząca 15 osób jednostka ma być organem doradczym starosty w sprawie działań non- profit. 
Liderzy powiatowej gospodarki

2024-04-06

Liderzy powiatowej gospodarki

Po raz szósty wręczono Honorowe Nagrody Gospodarcze Starosty Starachowickiego „Żelazny Pierścień” dla wyróżniających się lokalnych biznesmenów. Ich laureatami zostały przedsiębiorstwa STAR-MAX i ZAPAŁA orasz spółka Merkson. Galę gospodarczą po raz drugi połączono z wyróżnieniem także innych działań wspierających samorząd. Statuetkę Starzecha i tytuł Przyjaciela Powiatu Starachowickiego otrzymała wieloletnia działaczka Związku Harcerstwa Polskiego Małgorzata Ślaska.   
Ruszyła kwalifikacja wojskowa 

2024-04-04

Ruszyła kwalifikacja wojskowa 

Po świętach (2 kwietnia br.) ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie starachowickim. Komisja lekarska, pracująca w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, ocenia stan zdrowia osób stawiających się na Komisję. Kwalifikacja potrwa do 23 kwietnia i obejmie ponad 500 osób. 
Dwie nowe klasy mundurowe

2024-04-03

Dwie nowe klasy mundurowe

Od nowego roku szkolnego w dwóch starachowickich szkołach średnich: Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz III Liceum Ogólnokształcącym mają powstać Oddziały Przygotowania Wojskowego. Młodzież będzie w nich mogła zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności w tym zakresie.