JUŻ W KIOSKU

Powiat uruchomi Centrum Pomocy Uchodźcom

2022-06-20 10:59:56

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Centrum Pomocy Uchodźcom zostanie uruchomione niebawem w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Wsparcie znają tutaj obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z trwającym konfliktem i zamieszkują obecnie na terenie naszego powiatu.

grafika: Powiat Starachowicki

Powiat pozyskał środki w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” na pomoc dla uchodźców, którzy znaleźli u nas schronienie. Jest to blisko 1 mln 700 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. W ramach tych środków uruchomione zostanie Centrum Pomocy Uchodźcom w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, które świadczyć będzie usługi na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych do Polski w związku z trwającym konfliktem zbrojnym i zamieszkujących na terenie naszego powiatu. Chodzi o zabezpieczenie ich najważniejszych potrzeb bytowych, opiekę psychologiczną, pomoc w znalezieniu pracy i dostosowanie się do polskich realiów. Innymi słowy, usługi mające na celu zwiększenie integracji społecznej i zawodowej.

Wniosek został przygotowany przez pracowników starostwa - Agnieszkę Filus i Michała Gutowskiego. Jest pokłosiem działań starosty Piotra Ambroszczyka, zmierzających do przygotowania urzędników do samodzielnego pozyskiwania środków zewnętrznych.

Dzięki realizacji projektu wsparciem objętych zostanie ok. 200 uchodźców, zamieszkałych w naszym powiecie.

Na jaką pomoc będą mogli liczyć?

- opracowanie ścieżki integracyjnej,

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i bytowych,

- opieka nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną w czasie korzystania ze wsparcia w ramach projektu,

- tłumaczenie dokumentów z języka ukraińskiego na język polski,

- pomoc tłumacza,

- porady psychologiczne,

- porady prawne,

- nauka języka polskiego,

- krótkie kursy zawodowe, doszkalające,

- pomoc socjalno-bytowa,

- usługi z zakresu integracji społecznej (wycieczki, zajęcia rekreacyjne, kulturalne).

13 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się robocze spotkanie partnerów projektu tj.: Powiatu Kieleckiego, Powiatu Pińczowskiego, Powiatu Skarżyskiego, Powiatu Starachowickiego, Powiatu Włoszczowskiego i Miasta Kielce oraz z wicemarszałek województwa Renatą Janik. Powiat Starachowicki reprezentowali: starosta Piotr Ambroszczyk i wicestarosta Dariusz Dąbrowski. Podczas spotkania omówiono m.in. techniczne aspekty realizacji projektu, a także sprawy związane z kwalifikowalnością wydatków. Wymieniono się również doświadczeniami.

Realizacja projektu potrwa do końca czerwca 2023. Niebawem rozpocznie się nabór. Będziemy o nim informować.

/informacja prasowa: Powiat Starachowicki/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Nadciąga 8. Legenda STAR-a

2022-08-17

Nadciąga 8. Legenda STAR-a

Na liście ponad 160 pojazdów, w tym ponad 70 ciężarówek -  8. Legenda STAR-a zapowiada się ekscytująco. Zlot pojazdów zabytkowych (organizowany przez Powiat Starachowicki przy współpracy z szerokim gronem partnerów) z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród miłośników motoryzacji. Termin zgłoszeń upływa 17 sierpnia o godz. 15.00. Konwoje STAR-a
Kolejne przejścia oddane

2022-08-14

Kolejne przejścia oddane

Cztery w Wąchocku i jedno w Rudzie. Kolejnych pięć przejść, przebudowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, zostało oddanych już do użytku. Odbiór odbył się w środę, 10 sierpnia br.
Wspieramy niepełnosprawnych

2022-08-13

Wspieramy niepełnosprawnych

Powiat pozyskał ponad 430 tys. zł dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. Pieniądze posłużą na montaż windy w Urzędzie Miejskim, zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie, remont i modernizację Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starachowicach, a także aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w naszym powiecie.
Pieniądze na modernizację bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach

2022-07-19

Pieniądze na modernizację bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach

Powiat pozyskał 1 mln zł na modernizację bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach. Środki pochodzą z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w ramach naboru dedykowanego samorządom na byłych terenach po zlikwidowanych PGR-ach. W czwartek (14 lipca br.) członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek odebrał promesę na dofinansowanie tej inwestycji z rąk wicewojewody świętokrzyskiego Rafała Nowaka. 
Spółdzielnia Socjalna „Integracja”

2022-07-11

Spółdzielnia Socjalna „Integracja”

Integracja międzykulturowa i realizacja usług społecznych to główne cele działania Spółdzielni Socjalnej „Integracja”, która została utworzona na spotkaniu założycielskim, jakie odbyło się 8 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. 
Czekamy na zgłoszenia do „Żelaznego Pierścienia”

2022-07-02

Czekamy na zgłoszenia do „Żelaznego Pierścienia”

Rusza IV edycja Honorowej Nagrody Gospodarczej Starosty Starachowickiego „Żelazny Pierścień”, która jest wyróżnieniem przyznawanym za szczególny wkład w rozwój Powiatu Starachowickiego. Ma ona na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw Powiatu Starachowickiego, inspirowanie ich do rozwoju, promocję ich innowacyjnych dokonań oraz zwiększanie konkurencyjności pomiędzy przedsiębiorstwami.
Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

2022-07-01

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

Zakończyła się przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych w Starachowicach. W środę (29 czerwca) odebrane zostały ostatnie trzy przejścia na ulicy Majówka. Aktualnie prowadzone są prace w gminach: Mirzec, Wąchock i Brody.
Wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu

2022-06-30

Wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu

Za nami jedna z najważniejszych sesji Rady Powiatu w ciągu całego roku. Zarząd Powiatu otrzymał na niej wotum zaufania oraz absolutorium. To wyraz uznania dla jego działań oraz sposobu wykonania zeszłorocznego budżetu.
O dzikach na komisji bezpieczeństwa

2022-06-28

O dzikach na komisji bezpieczeństwa

Niszczą ogrodzenia, rabaty i straszą działkowców. Temat walki z dzikami zdominował ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie. Starosta Piotr Ambroszczyk zlecił służbom rozpoznanie prawnych i finansowych możliwości zakupu  sznurów hukowych, które mogłyby odstraszyć zwierzęta.
Imprezowali dla Helenki

2022-06-25

Imprezowali dla Helenki

Fundacja Zdążyć przed Panem Bogiem i starosta Piotr Ambroszczyk? To się nie mogło skończyć inaczej jak wspólną połączeniem przyjemnego z pożytecznym czyli pomocą i imprezą.