JUŻ W KIOSKU

Powiat Starachowicki wnioskuje o środki na inwestycje

2021-08-28 10:05:53

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Powiat stara się o pieniądze z Rządowych Funduszy: Rozwoju Dróg oraz Polskiego Ładu, na inwestycje o łącznej wartości ponad 100 mln zł. Faktyczna realizacja zadań zależeć będzie od uzyskania dofinansowań.

fot. Powiat Starachowicki

Do Wojewody trafiło 9 wniosków z Powiatu Starachowickiego o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat ubiega się o pieniądze na inwestycje drogowe we wszystkich gminach.

W gminie Mirzec planowany jest remont dróg powiatowych nr 0560T Mirzec - Podkowalów - Mirzec - Poddąbrowa (na odcinku 700 m) i 0564T przez wieś Mirzec - Malcówki (na odcinku 1,2 km). Zyskałyby one nowe nawierzchnie, stabilne pobocza i odwodnienie.

W gminie Wąchock, Powiat chce przebudować drogi powiatowe nr: 0581T pomiędzy Ratajami i Starachowicami (na odcinku 840 m) oraz 0582T Wąchock - Siekierno – Leśna (na odcinku 730 m) tak, aby powstały tam ciągi pieszo-rowerowe.

W gminie Pawłów zgłoszony został do przebudowy 1,33 km odcinek drogi powiatowej nr 0602T Tarczek - Grabków.

W Gminie Brody Powiat wnioskuje o środki na przebudowę niewyremontowanego odcinka ulicy Szkolnej w Adamowie (blisko 1 km) i remont drogi powiatowej nr 0614T przez wieś Kuczów (ok. 1,76 km odcinek).

W Starachowicach planowana jest przebudowa drogi nr 0617T Starachowice - Lubienia w zakresie przedłużenia ul. Iłżeckiej w Starachowicach od ul. Krańcowej, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0618T.

Kwestią priorytetową będzie budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 25 wraz z rozbudową ul Radomskiej i Wielkopiecowej. Ze względu na wagę tej inwestycji, Powiat wnioskuje o środki na jej realizację także do drugiego programu - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach tego programu staramy się również o pieniądze na przebudowę i rozbudowę odcinków czterech dróg powiatowych o łącznej długości 6,5 km na terenie gmin: Starachowice, Brody, Wąchock i Mirzec.

Wnioskujemy także o środki na dokończenie termomodernizacji i remontu hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, a także budowę boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym. Pamiętamy również o modernizacji infrastruktury szpitalnej. Staramy się o środki na remont i doposażenie sal porodowych w starachowickiej lecznicy.

Realizacja każdego z powyższych zadań uzależniona będzie od pozyskania dofinansowania. Zgodnie z zapowiedziami, rozstrzygnięcie naboru do Funduszu Rozwoju Dróg nastąpi wiosną 2022 roku a do Polskiego Ładu jesienią 2021. Liczymy na pozytywne rozstrzygnięcia.

/Aktualności Powiatowe/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Kolejne przejścia oddane

2022-08-14

Kolejne przejścia oddane

Cztery w Wąchocku i jedno w Rudzie. Kolejnych pięć przejść, przebudowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, zostało oddanych już do użytku. Odbiór odbył się w środę, 10 sierpnia br.
Wspieramy niepełnosprawnych

2022-08-13

Wspieramy niepełnosprawnych

Powiat pozyskał ponad 430 tys. zł dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. Pieniądze posłużą na montaż windy w Urzędzie Miejskim, zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie, remont i modernizację Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starachowicach, a także aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w naszym powiecie.
Pieniądze na modernizację bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach

2022-07-19

Pieniądze na modernizację bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach

Powiat pozyskał 1 mln zł na modernizację bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach. Środki pochodzą z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w ramach naboru dedykowanego samorządom na byłych terenach po zlikwidowanych PGR-ach. W czwartek (14 lipca br.) członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek odebrał promesę na dofinansowanie tej inwestycji z rąk wicewojewody świętokrzyskiego Rafała Nowaka. 
Spółdzielnia Socjalna „Integracja”

2022-07-11

Spółdzielnia Socjalna „Integracja”

Integracja międzykulturowa i realizacja usług społecznych to główne cele działania Spółdzielni Socjalnej „Integracja”, która została utworzona na spotkaniu założycielskim, jakie odbyło się 8 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. 
Czekamy na zgłoszenia do „Żelaznego Pierścienia”

2022-07-02

Czekamy na zgłoszenia do „Żelaznego Pierścienia”

Rusza IV edycja Honorowej Nagrody Gospodarczej Starosty Starachowickiego „Żelazny Pierścień”, która jest wyróżnieniem przyznawanym za szczególny wkład w rozwój Powiatu Starachowickiego. Ma ona na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw Powiatu Starachowickiego, inspirowanie ich do rozwoju, promocję ich innowacyjnych dokonań oraz zwiększanie konkurencyjności pomiędzy przedsiębiorstwami.
Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

2022-07-01

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

Zakończyła się przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych w Starachowicach. W środę (29 czerwca) odebrane zostały ostatnie trzy przejścia na ulicy Majówka. Aktualnie prowadzone są prace w gminach: Mirzec, Wąchock i Brody.
Wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu

2022-06-30

Wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu

Za nami jedna z najważniejszych sesji Rady Powiatu w ciągu całego roku. Zarząd Powiatu otrzymał na niej wotum zaufania oraz absolutorium. To wyraz uznania dla jego działań oraz sposobu wykonania zeszłorocznego budżetu.
O dzikach na komisji bezpieczeństwa

2022-06-28

O dzikach na komisji bezpieczeństwa

Niszczą ogrodzenia, rabaty i straszą działkowców. Temat walki z dzikami zdominował ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie. Starosta Piotr Ambroszczyk zlecił służbom rozpoznanie prawnych i finansowych możliwości zakupu  sznurów hukowych, które mogłyby odstraszyć zwierzęta.
Imprezowali dla Helenki

2022-06-25

Imprezowali dla Helenki

Fundacja Zdążyć przed Panem Bogiem i starosta Piotr Ambroszczyk? To się nie mogło skończyć inaczej jak wspólną połączeniem przyjemnego z pożytecznym czyli pomocą i imprezą.
Powiat uruchomi Centrum Pomocy Uchodźcom

2022-06-20

Powiat uruchomi Centrum Pomocy Uchodźcom

Centrum Pomocy Uchodźcom zostanie uruchomione niebawem w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Wsparcie znają tutaj obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z trwającym konfliktem i zamieszkują obecnie na terenie naszego powiatu.