JUŻ W KIOSKU

Powiat Starachowicki wnioskuje o środki na inwestycje

2021-08-28 10:05:53

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Powiat stara się o pieniądze z Rządowych Funduszy: Rozwoju Dróg oraz Polskiego Ładu, na inwestycje o łącznej wartości ponad 100 mln zł. Faktyczna realizacja zadań zależeć będzie od uzyskania dofinansowań.

fot. Powiat Starachowicki

Do Wojewody trafiło 9 wniosków z Powiatu Starachowickiego o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat ubiega się o pieniądze na inwestycje drogowe we wszystkich gminach.

W gminie Mirzec planowany jest remont dróg powiatowych nr 0560T Mirzec - Podkowalów - Mirzec - Poddąbrowa (na odcinku 700 m) i 0564T przez wieś Mirzec - Malcówki (na odcinku 1,2 km). Zyskałyby one nowe nawierzchnie, stabilne pobocza i odwodnienie.

W gminie Wąchock, Powiat chce przebudować drogi powiatowe nr: 0581T pomiędzy Ratajami i Starachowicami (na odcinku 840 m) oraz 0582T Wąchock - Siekierno – Leśna (na odcinku 730 m) tak, aby powstały tam ciągi pieszo-rowerowe.

W gminie Pawłów zgłoszony został do przebudowy 1,33 km odcinek drogi powiatowej nr 0602T Tarczek - Grabków.

W Gminie Brody Powiat wnioskuje o środki na przebudowę niewyremontowanego odcinka ulicy Szkolnej w Adamowie (blisko 1 km) i remont drogi powiatowej nr 0614T przez wieś Kuczów (ok. 1,76 km odcinek).

W Starachowicach planowana jest przebudowa drogi nr 0617T Starachowice - Lubienia w zakresie przedłużenia ul. Iłżeckiej w Starachowicach od ul. Krańcowej, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0618T.

Kwestią priorytetową będzie budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 25 wraz z rozbudową ul Radomskiej i Wielkopiecowej. Ze względu na wagę tej inwestycji, Powiat wnioskuje o środki na jej realizację także do drugiego programu - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach tego programu staramy się również o pieniądze na przebudowę i rozbudowę odcinków czterech dróg powiatowych o łącznej długości 6,5 km na terenie gmin: Starachowice, Brody, Wąchock i Mirzec.

Wnioskujemy także o środki na dokończenie termomodernizacji i remontu hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, a także budowę boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym. Pamiętamy również o modernizacji infrastruktury szpitalnej. Staramy się o środki na remont i doposażenie sal porodowych w starachowickiej lecznicy.

Realizacja każdego z powyższych zadań uzależniona będzie od pozyskania dofinansowania. Zgodnie z zapowiedziami, rozstrzygnięcie naboru do Funduszu Rozwoju Dróg nastąpi wiosną 2022 roku a do Polskiego Ładu jesienią 2021. Liczymy na pozytywne rozstrzygnięcia.

/Aktualności Powiatowe/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Wąwóz w Radkowicach zabezpieczony

2021-11-26

Wąwóz w Radkowicach zabezpieczony

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi powiatowej Radkowice – Szerzawy. Wąwóz lessowy w Radkowicach jest już zabezpieczony.
Zwolnij i jedź bezpiecznie

2021-11-25

Zwolnij i jedź bezpiecznie

Kolejne radarowe wyświetlacze prędkości pojawiły się przy drogach powiatowych. Urządzenia znajdują się przy ulicy Radomskiej w Wąchocku oraz Iłżeckiej w Starachowicach, mobilizując kierowców do jazdy z odpowiednią prędkością.
Podsumowanie trzeciego roku pracy Zarządu Powiatu

2021-11-22

Podsumowanie trzeciego roku pracy Zarządu Powiatu

Sprzedaż starego szpitala, pozyskiwanie środków na inwestycje, poprawa bezpieczeństwa na drogach, remont i termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, walka z COVID – 19 i troska o zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług medycznych – tak wyglądał ostatni rok pracy Zarządu Powiatu w Starachowicach.
Sesja Rady Powiatu - porządek obrad

2021-10-27

Sesja Rady Powiatu - porządek obrad

28 października br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/857/rada-powiatu-starachowickiego.htm.
Podglądali dobre praktyki

2021-10-26

Podglądali dobre praktyki

Przedstawiciele gmin i powiatów  z północnej części województwa świętokrzyskiego wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Nowego Sącza i Muszyny, będącym kontynuacją cyklu spotkań, organizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, w sprawie kierunków rozwoju sieci dróg rowerowych.
Odznaczenia dla pedagogów

2021-10-19

Odznaczenia dla pedagogów

Medale, krzyże zasługi, nagrody starosty i prezydenta trafiły w tym roku do blisko 60 nauczycieli i pracowników oświaty z miejskich i powiatowych placówek z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczyste obchody święta nauczycieli odbyły się 18 października br. w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach z udziałem władz miejskich, powiatowych i wojewódzkich, a także Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 
Droga powiatowa w Krynkach już po remoncie

2021-10-14

Droga powiatowa w Krynkach już po remoncie

Nowa nawierzchnia, pobocza, zjazdy na posesje oraz zmodernizowany system odwodnienia – tak wygląda wyremontowany 850 m odcinek ulicy Górnej na drodze powiatowej w Krynkach (gm. Brody). 13 października br. odbyło się oficjalne otwarcie drogi z udziałem władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich, ku zadowoleniu mieszkańców. 
Powiat rozwiązał problem mieszkańców gminy Pawłów

2021-10-10

Powiat rozwiązał problem mieszkańców gminy Pawłów

Po osuwisku przy moście w Wieloborowicach (gm. Pawłów) nie ma już śladu. Powiat samodzielnie sfinansował naprawę skarpy wraz z rowem przy drodze powiatowej nr 0603T, które zostały zniszczone po intensywnych opadach deszczu. Kosztowało to prawie 90 tys. zł. W całości były to środki z budżetu powiatu. 
Konsultacje społeczne nowego programu unijnego w Powiecie Starachowickim

2021-10-08

Konsultacje społeczne nowego programu unijnego w Powiecie Starachowickim

Trwają konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. 5 października br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, a także samorządów i organizacji w powiecie starachowickim.